Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΕΒΟ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1604)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Γεννήθηκε σέ οἰκογένεια πλουσίου γαιοκτήμονα, πού ὑπηρετοῦσε στή Ρωσική Αὐλή, κατά τήν βασιλεία τοῦ Ἰβάν Δ' τοῦ Τρομεροῦ. Κατά τά κρατοῦντα στή Ρωσία τῆς ἐποχῆς της, τήν νύμφευσαν σέ ἡλικία 16 ἐτῶν μέ τόν εὐγενῆ Γεώργιο Ὀσοργίν. Ἡ κατοικία της ἦταν τό κτῆμα Λαζαρόφσκοε, στήν περιοχή τοῦ Μούρωμ, ὅπου ἁγίασε ἀγωνιζομένη στόν κόσμο, σάν νά ἦταν μοναχή σέ μοναστήρι.
Ἀπό παιδί ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καί ἐξαιρετικά φιλάνθρωπος. Στό σπίτι τοῦ συζύγου της, ἐπειδή δέν εἶχε δικαίωμα στήν περιουσία του, ἐξοικονομοῦσε χρήματα μέ τό ἐργόχειρό της γιά νά ἐλεεῖ τούς πτωχούς. Μέ τήν βοήθεια μιᾶς πιστῆς ὑπηρέτριας, κάλυπτε κρυφά τίς ἀνάγκες πολλῶν οἰκογενειῶν. Ὅταν δύο ἀπό τά παιδιά της ἀπεβίωσαν ζήτησε ἀπό τόν σύζυγό της τήν ἄδεια νά μονάσει, ἀλλά αὐτός τῆς ἐπέτρεψε ἁπλᾶ νά ζήσει σάν μοναχή στόν κόσμο. Ὅταν μετά ἀπό δέκα χρόνια μοναχικοῦ βίου "κατ' οἶκον" ἀπεβίωσε ὁ σύζυγός της, ἡ μακαρία Ἰουλιανή ἀφιερώθηκε ἀποκλειστικά στή διακονία τοῦ πλησίον. Διέθεσε τήν περιουσία της στούς πτωχούς, ἀπελευθέρωσε τούς δούλους της καί ἀφιερώθηκε ἀκόμη περισσότερο στήν πνευματική ζωή.
Ὅταν κατά τήν βασιλεία τοῦ Βόριδος Γκουντούνωφ, ξέσπασε λιμός στή Ρωσία καί ἐρήμωσε τήν χώρα γιά τρία χρόνια (1601 - 1603), σημειώθηκαν καί περιπτώσεις κανιβαλισμοῦ! Τότε ἡ Ἁγία διέθεσε ὅσα ὑπάρχοντα τῆς εἶχαν ἀπομείνει καί μέ τήν προσευχή της γλύκανε τήν γεύση πικρῶν χορταρικῶν, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦσε γιά νά φτιάξει ψωμί!
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1604. Τό 1614, ἐπειδή ὁ τάφος της ἀνέβλυζε μῦρο! ἀκανομίσθηκε τό Λείψανό της καί βρέθηκε ἀδιάφθορο. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του. Ἡ ἁγιότητά της διακηρύχθηκε ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας τό 1988, μέ τήν εὐκαιρία τῆς Χιλιετηρίδος τοῦ Βαπτίσματος τῶν Ρώσων.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 2α Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου