Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΞΙΜΟ ΤΟΝ ΓΡΑΙΚΟ

Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου
Εἶχα τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά παρακολουθήσω τήν ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 15ης/28ης Ἰανουαρίου τ.ἔ. 2011 στόν Πολυχώρο Πολιτισμοῦ ΑΘΗΝΑΪΣ στόν Βοτανικό, τήν ἀφιερωμένη στόν ἅγ. Μάξιμο τόν Γραικό. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε διοργανωθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μονή Βατοπεδίου καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας, Διάσωσις καί προβολῆς Πνευματικῶν καί Πολιτιστικῶν Πραδόσεων ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ. Φιλοξενήθηκε στήν αἴθουσα Silk Room τοῦ Πολυχώρου καί σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις τοῦ Πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων Romfea, τήν παρακολούθησαν πλέον τῶν 1.000 ἀτόμων!
Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ παρουσίαση δύο νέων ἐκδόσεων, σχετικῶν μέ τόν ἅγ. Μάξιμο: Τοῦ πρώτου τόμου τῶν Ἁπάντων του (ἐκδόσεως Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου) καί τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Κων. Τσιλιγιάννη, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί Συμβουλίῳ τῆς Ἐπικρατείας, «Ἡ δίκη τοῦ Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ» (ἐκδόσεως τοῦ ὁμωνύμου Ἰνστιτούτου).
Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου κ. Νικ. Γκουράρος καί στήν συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπ. Ἄρτης (Ν.Ε.) κ. Ἰγνάτιος παρουσίασε τόν Βίο τοῦ Ἁγίου (ὁ ὁποῖος σημειωτέον γεννήθηκε στήν Ἄρτα). Τόν Α’ Τόμο τῶν Ἁπάντων τοῦ ἁγ. Μαξίμου παρουσίασε ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Δημ. Γόνης (φωτό πάνω) καί τό ἔργο γιά τήν δίκη του ὁ ἐπίσης Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς ἰδίας Σχολῆς κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης (φωτό κάτω).
Σημαντική ἦταν ἡ συμμετοχή καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου ἀρχιμ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τό θέμα «Ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ Γραικός στήν Ἱστορία καί τόν παρόν» (δημοσιεύεται αὐτοτελῶς στήν συνέχεια).
Ἡ ἐκδήλωση περιλάμβανε καί ἕνα ἐξαιρετικό ντοκυμαντέρ (παραγωγῆς Μονῆς Βατοπεδίου), μέ θέμα τόν ἅγ. Μάξιμο. Μέ τρόπο παραστατικό «πέρασαν» ἀπό τήν ὀθόνη ὁ τόπος γέννησις τοῦ Ἁγίου (ἡ Ἄρτα), ὁ τόπος τῶν σπουδῶν του (ἡ Ἰταλία), ὁ τόπος τῆς ἀσκήσεώς του (τό Ἅγιον Ὄρος – Μονή Βατοπεδίου), ὁ τόπος τῆς πνευματικῆς του διακονίας καί τοῦ μαρτυρίου του (Ρωσία – Μόσχα – Τβέρ), ὁ τόπος πού ἀναπαύθηκε καί ἐνταφιάσθηκε (Λαύρα Ἁγίας Τριάδος - ἁγ. Σεργίου) καί τέλος ἡ ἀνακομιδή τῶν Τιμίων του Λειψάνων, ἡ ἐπίδοσις ἀποτμημάτων τους στήν Μητρόπολη Ἄρτης καί τήν Μονή Βατοπεδίου καί τέλος ἡ τιμή πρός τό πρόσωπό του ἀπό τήν μονή τῆς μετανοίας του, τήν Ρωσική Ἐκκλησία καί ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ βράβευση τοῦ συγγραφέα κ. Κων. Τσιλιγιάννη ἀπό τήν Μονή Βατοπεδίου (τοῦ προσφέρθηκε ἀργυρό ἀντίγραφο τῆς Παναγίας Παραμυθίας καί ἀφιέρωσις ἐπί περγαμηνῆς), σέ ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του γιά τόν ἅγ. Μάξιμο (ἐρευνητική ἐργασία 20 ἐτῶν – 15 σχετικές ἐκδόσεις!).
Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως καί τῆς δεξιώσεως πού ἀκολούθησε, προσφέρθηκαν ὡς εὐλογία ἀπό τήν Μονή Βατοπεδίου σέ ὅλους τούς συμμετασχόντες ἀντίφραφο εἰκόνας τοῦ ἁγ. Μαξίμου, ἡ ἐγκόλπιος ἔκδοσις «Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Λόγοι» καί ὁ ψηφιακός δίσκος (DVD) τῆς παρουσιάσεως τοῦ τόμου «Τό ἰδιοκτησιακό καθστώς τῆς Λίμνης Βιστωνίδας» (παρουσιάσθηκε σέ εἰδική ἐκδήλωση στό Μέγαρο τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Τετάρτη 8.12.2010).
Εἶναι ἰδιαίτερα ἐνθαρρυντικό τό γεγονός, ὅτι τέτοιου περιεχομένου καί ἐπιπέδου πνευματικές – πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, βρίσκουν μεγάλη ἀπήχηση στό κοινό καί μάλιστα σέ νέους ἀνθρώπους. Αὐτό ἀποδεικνύει, ὅτι παρά τήν κρίση θεσμῶν καί ἀξιῶν (καί βεβαίως καί τήν οἰκονομική), ὑπάρχουν ἀναζητητές ὑψηλοτέρων ἀπό τήν «ἐν πολλοῖς» θλιβερή καθημερινότητα θεμάτων – προτύπων ζωῆς καί αὐτά τά πρότυπα δέν εἶναι ἄλλα ἀπό τούς Ἁγίους μας, τούς «διά βίου» καί «διά τοῦ βίου» διδασκάλους μας, οἱ ὁποῖος εἶναι τά «ἐφηρμοσμένα Εὐαγγέλια» (κατά τήν διατύπωση τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου