Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (+ 1254)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἦταν γιός τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδώρου Λάσκαρη. Γεννήθηκε στήν Ἀδριανούπολη καί βασίλευσε στή Βυζαντινή Αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας, ἀπό τό 1222 μέχρι τό 1254. Ὑποστήριξε τήν Ὀρθοδοξία κατά τήν περίοδο τῶν ἑνωτικῶν προσπαθειῶν (ἐπί Πάπα Γρηγορίου Θ' καί Πατριάρχου ΚΠόλεως Γερμανοῦ τοῦ Νέου). Εἶναι ὁ ποιητής τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἑνός ἄλλου Κανόνος "Χαιρετιστηρίου εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον", ὁ ὁποῖος περιλαμβάνεται στό Θεοτοκάριο.
Κοιμήθηκε τό 1254 καί κηδεύθηκε στήν κτιτορική Μονή του, τήν ἀποκαλουμένη "τῶν Σωσάνδρων". Τό 1301, μετά ἀπό ἐμφάνισή του, τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο, καθισμένο στό Θρόνο, μέ τά βασιλικά ἐνδύματα ἐπίσης ἄφθαρτα! καί κατατέθηκε στή Μητρόπολη τῆς Μαγνησίας. Μετά τήν Τουρκική κατάκτηση δέν εἶναι γνωστή ἡ τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 4η Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου