Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΟΣΤΩΦ ΚΑΙ ΣΟΥΖΝΤΑΛ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1023)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ἦταν ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος Ροστώφ (ἐνθρονίσθηκε τό 991). Ἐργάσθηκε μέ μεγάλο ἱεραποστολικό ζῆλο γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν παγανιστικῶν φυλῶν τῆς ἐπαρχίας του. Ὅταν ἐκδιώχθηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες κατοίκους τοῦ Ροστώφ, κατέφυγε στό Σούζνταλ, ὅπου συνέχισε τίς ἱεραποστολικές του προσπάθειες ἔφερε πολλούς στή θεογνωσία μέ τήν δύναμη τοῦ λόγου του, τήν ἁγία ζωή του, τό ἀξιομίμητο παράδειγμά του καί τά θαύματά του. Κοιμήθηκε εἰρηνικά στό Σούζνταλ τό 1023.
Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917 τό Λείψανο ἐκτέθηκε στό τοπικό Μουσεῖο τοῦ Σούζνταλ. Λίγο πρίν τήν πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος, τό Λείψανο ἦταν σέ κατάσταση ὁλοκλήρου ξηροῦ σώματος, μέ μαλλιά καί γενειάδα, ἀλλά καί ἐμφανεῖς τίς κακοποιήσεις του ἀπό τούς ἀθεϊστές. Δέν εἶναι γνωστό πότε καί κάτω ἀπό ποιές συνθήκες τεμαχίσθηκε τό Λείψανο. Σήμερα τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Λειψάνων φυλάσσεται στό Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν στό Σούζνταλ (ὑπαγόμενο στό Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὅπου συνήθως ἐκτίθεται σέ προσκύνηση μέρος τῆς τιμίας Κάρας. Ἀκόμη, στό Ναό τῶν ἁγ. Κων/νου - Ἑλένης τοῦ Σούζνταλ (ὑπαγόμενο στή δικαιοδοσία τοῦ Μητροπ. Βαλεντίνου), φυλάσσεται ἕνας τῶν ἀδιαφθόρων δακτύλων τοῦ Ἁγίου.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 8η Ἰουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου