Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΩΝ ΝΟΤΕΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (16ος -17ος αἰ.)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Γιά τήν καταγωγή καί τήν οἰκογένειά του δέν ὑπάρχουν πολλές πληροφορίες. Εἶναι γνωστό, ὅτι γεννήθηκε στά τέλη τοῦ 16ου αἰ. στό χωριό Σκιαδᾶς Ἀχαϊας. Νέος στήν ἡλικία, ὅταν οἱ γονεῖς του τόν πίεσαν νά νυμφευθεῖ, ἔφυγε ἀπό τό πατρικό του καί ἔγινε μοναχός, ἄγνωστο σέ ποιά μονή. Ἀπό ἐνθύμηση τῆς Μονῆς Κοιμ. Θεοτόκου Νοτενῶν Δίβρης Ἡλείας (ὅπου φυλάσσεται θαυματουργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας, κατά τήν παράδοση ἔργο τοῦ Εὐαγγ. Λουκᾶ), προκύπτει ὅτι ὁ Ἅγιος, ἤδη Ἱερεύς, κοινοβίασε ἐκεῖ καί ἀναδείχθηκε Ἡγούμενος, ἀνήγειρε μάλιστα καί τό ὑπάρχον Καθολικό.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τόν 17ο αἰ. σέ σπήλαιο παρακείμενο τῆς Μονῆς, ὅπου ἐγκαταβίωσε μετά τήν παραίτησή του ἀπό τήν ἡγουμενεία. Μάλιστα, γιά νά ὑποπιάζει τόν ἑαυτό του, ἔφραξε τήν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου μέ πέτρες πού μετέφερε μέ κόπο ἀπό τόν ποταμό καί ὄχι μέ ἐκείνες πού ἄφθονες ὑπῆρχαν γύρω ἀπό τό σπήλαιο!
Μία δεκαετία μετά τόν θάνατό του ἐμφανίσθηκε "ἐν ὁράματι" στόν τότε Πατριάρχη ΚΠόλεως καί τοῦ ζήτησε τήν ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του, τήν ὁποία διενήργησε ὁ τότε Μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν. Κατά τήν ἀνακομιδή τό Λείψανο βρέθηκε ἀδιάφθορο, "σῶον καί ἄφθαρτον καί πλῆρες οὐρανίου εὐωδίας"! καί κατατέθηκε στό Καθολικό. Δέν εἶναι γνωστό πότε καί κάτω ἀπό ποιές συνθήκες διαλύθηκε, σέ κάποια ἀπό τίς ἱστορικές περιπέτειες τῆς Μονῆς πάντως, ἡ τιμία Κάρα μαζί μέ ἄλλα κειμήλια χάθηκε. Σήμερα στή Μονή Νοτενῶν σώζονται εὐωδιάζοντα τμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 3η Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου