Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΟΛΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (+ 1550)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦἍγιος Θεοφάνης ὁ Μυροβλύτης (+ 1550).

Γεννήθηκε στή Λευκωσία στά τέλη τοῦ 15ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ. Γιά τήν οἰκογένεια καί τήν καταγωγή του δέν διασώθηκαν ἰδιαίτερες πληροφορίες. Φλεγόμενος ἀπό τόν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἔγινε μοναχός (δέν εἶναι γνωστό σέ ποία μονή) καί ἀργότερα γιά τήν ἀρετή του ἀναδείχθηκε Ἐπίσκοπος Σολέας, Ποιμενάρχης - δηλαδή - τῶν Ἑλληνοθοδόξων κατά τήν Λατινοκρατία στήν Κύπρο. Πιεζόμενος ἀπό τήν Λατινική "Σύνοδο" στήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του, ἀναγκάσθηκε νά παραιτηθεῖ καί νά ἐφησυχάση στή Μονή Μέσα Ποταμοῦ, στίς ἀνατολικές παρυφές τοῦ Ὄρος Τρόοδος.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1550. Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό 1560 ἤ 1561. Σήμερα δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη του.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 17η Μαϊου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου