Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΣΕΡΝΙΚΩΦ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (+ 1696)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Ἦταν γόνος τῆς ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τῶν Οὐγκλίτσκυ καί γιός Ἱερέα. Τά πρῶτα γράμματα διδάχθηκε ἀπό τόν πατέρα του καί στή συνέχεια φοίτησε στή Σχολή τῶν Θεοφανείων πού εἶχε ἱδρυθεῖ στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (ἔπειτα Ἀκαδημία) καί σέ Εὐρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Ἔγινε μοναχός στήν περιώνυμη Λαύρα, ἀσκήθηκε σέ ἐρημητήριο τοῦ Τσερνίκωφ (ὅπου δέχθηκε τήν Ἱερωσύνη) καί διορίσθηκε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Κορσούμ καί ἀργότερα τῆς Μονῆς Βυντούπσκι τοῦ Κιέβου. Χάρις στήν πνευματικότητα καί τίς ἱκανότητές του ἔκανε τήν κατεστραμμένη ἀπό τούς Οὐνίτες καί τούς Παπικούς μονή γνωστή σέ ὅλη τήν Ρωσία γιά τό κάλλος τῶν Ἀκολουθιῶν της. Στή συνέχεια ὁρίσθηκε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Γελέτσκυ καί τό 1693 χειροτονήθηκε βοηθός Ἐπίσκοπος Τσερνίκωφ ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας Ἀδριανό, μετά ἀπό αἴτημα τοῦ γέροντος Ἀρχιεπισκόπου Τσερνίκωφ Λαζάρου.
Μετά ἀπό σύντομη, ἀλλά εὐδόκιμη ἀρχιερατεία, κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1696 καί κηδεύθηκε στό Ναό τῶν Ἁγίων Παθοφόρων Βόριδος καί Γκλέμπ. Τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο τό 1772, μέ τήν εὐλογία τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου Θεοφίλου. Ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε Συνο-δικά τό 1896, παρουσίᾳ τοῦ Τσάρου Νικολάου Β'.
Ὅταν τό 1922, μέ τήν εὐκαιρία τῆς δημεύσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν, οἱ Σοβιετικοί ἄρχισαν περιπαικτικές "ἐξετάσεις" ἀδιαφθόρων Λειψάνων διαφόρων Ἁγίων, μέ σκοπό τήν διακωμώδιση τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσερνίκωφ Παχώμιος προχώρησε ὁ ἴδιος στήν ἐξέταση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ ἁγ. Θεοδοσίου, παρουσίᾳ καί Σοβιετικῶν ἐπιστημόνων. Κατά τήν ἐξέταση αὐτή ἀποδείχθηκε, ὅτι τό Λείψανο ἦταν γνήσιο καί δέν εἶχε ταριχευθεῖ. Ἡ θαρραλέα στάση τοῦ ἐπ. Παχωμίου ἔσωσε τό Λείψανο ἀπό τήν καταστροφή, ὄχι ὅμως καί ἀπό τήν βελήλωση, διότι ἐκτέθηκε στό Μουσεῖο Ἀθεϊσμοῦ καί Θρησκείας τοῦ Λένινγκραντ, μαζί μέ μούμιες διαφόρων ζώων!, ὁ ἴδιος ὅμως συνελήφθη, φυλακίσθηκε καί ἀργότερα ἐκτελέστηκε.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 5η Φεβρουαρίου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του τήν 9η Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου