Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (+ 1286)
Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).Γεννήθηκε στήν περιοχή τοῦ Μαυροβουνίου καί σέ ἡλικία μόλις 14 ἐτῶν ἔγινε μοναχός στή Μονή τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, στή Ζέτα. Πρίν τήν ἡλικία τῶν 20 ἐτῶν, εἶχε ἤδη τήν ἐμπειρία τοῦ κατά μόνας ἐφησυχασμοῦ καί μέ εὐλογία τοῦ Ἡγουμένου του πῆγε στά Ἱεροσόλυμα γιά προσκύνημα καί στή συνέχεια στό Ἅγιο Ὄρος, ὅπου ἐντάχθηκε στή Μονή Χιλανδαρίου, τῆς ὁποίας ἀναδείχθηκε Ἡγούμενος.
Τό 1270 ἐπέστρεψε στή Σερβία, ἐπειδή ἐκλέχθηκε Ἐπίσκοπος Ζέτας. Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας ἐκλέχθηκε τό 1279, μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἁγ. Ἰωαννικίου (τιμᾶται τήν 3η Σεπτεμβρίου), ἀπό τήν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τόν Κράλη ἅγ. Στέφανο Μιλοῦτιν.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1286, ἀφοῦ ποίμανε μέ ἐπιτυχία τήν Σεβρική Ἐκκλησία ἀπό τήν Μονή τῆς Ζίτσας. Ἐνταφιάσθηκε στήνΜονή τῆς Ζίτσας - σέ μία κρύπτη πού εἶχε ἀνοίξει ὁ ἴδιος - καί ὁ τάφος του ἀναδείχθηκε πηγή θαυμάτων. Μαρτυρεῖται, ὅτι κάποτε τρία ἄνθη ἄνοιξαν πάνω στήν πλάκα τοῦ τάφου του!
Ὅταν ὁ Μιλοῦτιν πληροφορήθηκε τό σημεῖο αὐτό, διέταξε νά ἀνοιχθεῖ ὁ τάφος. Τότε τό Λείψανο τοῦ ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου βρέθηκε ἄφθαρτο καί εὐωδιαστό.
Κατά τήν περίοδο τῶν Τουρκικῶν εἰσβολῶν καί τῆς κατακτήσεως, τό Λείψανο φυλάχθηκε στό Πατριαρχεῖο τοῦ Πεκίου, μέχρι τό 1737 καί στή συνέχεια μεταφέρθηκε στή Μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Ζέτας, ὅπου καί σήμερα φυλάσσεται.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 4η Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου