Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΤΑΤΣΟΥΪΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (+ 1638)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Ἕνας τῶν διακεκριμένων ἡσυχαστῶν τῶν Κελλιῶν Μουσκέλ, στήν Κοιλάδα Ντιμποβιτσέϊ, στήν περιοχή τῆς Τιρκοβίστας Ρουμανίας. Γιά τήν ζωή του στόν κόσμο δέν διασώθηκαν στοιχεία. Ἀρχικά ἔγινε μοναχός στή Σκήτη τοῦ Μαύρου Βόδα - Τσετατσούϊα, στά τέλη τοῦ 16ου αἰ., πυρπολούμενος ὅμως ἀπό τόν πόθο τῆς ἡσυχίας, κλείσθηκε σέ ἀπότομο σπήλαιο τῆς περιοχῆς, ὅπου ἔζησε ἀσκούμενος 30 χρόνια, συντηρούμενος μέ παξιμάδι καί νερό πού τοῦ ἔφερνε κάποιος μαθητής του. Κατά καιρούς ὁ Ἡγούμενος τῆς Σκήτης τοῦ μετέδιδε τά Ἄχραντα Μυστήρια. Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του, φθάνοντας σέ μέτρα ἁγιότητος, προεῖδε τόν θάνατό του καί ἔσκαψε ὁ ἴδιος τόν τάφο του, στό βάθος τῆς σπηλιᾶς.
Στίς πρώτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ., κατεβαίνοντας ὁ Ἡγούμενος τῆς Σκήτης μέ σκοινί στήν ξεχασμένη σπηλιά, "ἀνακάλυψε ἀκέραια τά Λείψανα αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἡσυχαστοῦ, πού ἦταν τοποθετημένα με εὐπρέπεια στό βάθος τῆς σπηλιᾶς. Ἦταν κίτρινα, εὐωδιαστά καί σκεπασμένα μέ ἕνα πέπλο ἀπό ἀράχνη". Πάνω στόν τάφο του ὁ Ὅσιος εἶχε σκαλίσει τά άκόλουθα λόγια: "Ἰωαννίκιος Μεγαλόσχημος Μοναχός, 1638".
Σήμερα δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου, ἐνῶ δέν ὑπάρχει εἰδική ἡμερομηνία μνήμης του, ὁπότε τιμᾶται κατά τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου