Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΝΚΛΙΖΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (+ 1751)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).


Πρίν τήν ἀνάδειξή του σέ Ἐπίσκοπο ἀσκοῦνταν στή Μονή Μπερτουβάνι, πού βρίσκεται στή λεγόμενη Ἔρημο τοῦ ἁγ. Δαβίδ. Ἔγινε Ἐπίσκοπος παρά τήν θέλησή του, ὅταν ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του ἀνάγκασε τόν λαό νά τόν βγάλει δυναστικά ἀπό τό κελλί του γιά νά χειροτονηθεῖ Ἐπίσκοπος Μανγκλίζι, τῆς ἐπαρχίας Κάρτλι, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1751, μετά ἀπό θεοφιλή ποιμαντορία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἐνταφιάσθηκε στή Μονή του. Κατά τήν ἀνακομιδή του τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί κατατέθηκε στό Καθολικό τῆς Μονῆς του. Ἀργότερα ὁ Γεωργιανός Ἡγεμόνας Τεϊμουράζ τό μετέφερε στήν Τιφλίδα καί τό κατέθεσε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Σιών.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 28η Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου