Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (+ 1305)

Σειρά: Ἀδιάφθοροι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας (ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου).

Βυζαντινῆς καταγωγῆς, χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Ρωσίας ἀπό τό Πατριαρχεῖο ΚΠόλεως, μετά τόν θάνατο τοῦ Μητροπολίτου Κυρίλλου. Ἔφθασε στήν τότε Ταταροκρατούμενη Ρωσία τό 1283, ἀλλά μέχρι τό 1299 ἀπέφυγε τήν μόνιμη ἐγκατάσταση σέ κάποια πόλη, ἀφοῦ τό Κίεβο εἶχε καταστραφεῖ. Τό 1299 ἐγκαστάθηκε στό Βλαδιμήρ, "καθ' ὑπόδειξιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἥτις τοῦ ἐνεχείρισε καί τό περίφημον ὠμοφόρειόν του θαυματουργικῶς" (Βλ. Φειδᾶ, "Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Ρωσίας", 1988, σελ. 144). Τό ὠμοφόρειο αὐτό σωζόταν μέχρι τό 1410, ὁπότε τό κατέστρεψαν οἱ Τάταροι. Ἡ μεταφορά τῆς Μητροπολιτικῆς Ἕδρας (ἡ ὁποία ἐπικυρώθηκε ἀπό τό Πατριαρχείο), προκάλεσε σοβαρά πολιτικά προβλήματα μεταξύ τῶν Ρώσων Ἡγεμόνων (ἀπό τήν αἰτία αὐτή δημιουργήθηκε τό 1303 ἡ Μητρόπολη Γαλικίας).
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1305 καί ἐνταφιάσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, στό Βλαδιμήρ. Μέχρι τήν Ἒπανάσταση τοῦ 1917 φυλάσσονταν ἐκεῖ τό ἀδιάφθορο Λείψανό του, μαζί μέ τήν θαυματουργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας πού φέρει τό ὄνομά του ("τοῦ Μαξίμου"· τιμᾶται τήν 18η Ἀπριλίου. Στή φωτογραφία φαίνεται ὁ Ἅγιος καί ἡ Θεοτόκος σέ ὄρθια στάση).
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 30η Σεπτεμβρίου καί τήν 6η Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου