Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Η ΦΩΤΙΖΟΥΣΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑ
Σειρά: Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ εἰκόνα αὐτή, ἡ ὁποία ἔχει τό ἰδιαίτερο χάρισμα νά φωτίζει τόν νοῦ τῶν ἐσκοτισμένων ἀνθρώπων καί τῶν παιδιῶν πού δυσκολεύονται νά μάθουν γράμματα, εἶναι μία ἀσυνήθιστη ἁγιογραφική σύνθεσις. Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία εἰκονίζονται ὄρθιοι, μέ φόντο τόν ἔναστρο οὐρανό, μέ τά σώματά Τους τυλιγμένα σ' ἔναν πολύτιμο μανδύα, ἀπό τόν ὁποῖο ἐξέχουν μόνον οἱ τίμιες κεφαλές Τους πού φέρουν διαδήματα.

Δεξιά καί ἀριστερά εἰκονίζονται δύο Ἄγγελοι ὄρθιοι δεόμενοι πού κρατοῦν λαμπάδα καί ἄλλοι δύο γονατιστοί σέ σύννεφα, ἐπίσης δεόμενοι. Στήν κορυφή τῆς συνθέσεως ὑπάρχουν τρία ἑξαπτέρυγα καί ἄλλο ἕνα στό μέρος τῶν ποδῶν.
Τιμᾶται τήν 6η Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου