Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ


Μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ καί μέ εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου, ἁγιογραφήθηκε ἀπό τήν Εὐλαβεστάτη Πρεσβυτέρα Ἀντωνία Σίντνιεβα ἡ πρώτη στήν Ἑλλάδα είκόνα τοῦ ἐν Ὁσίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου, τοῦ Ρουμάνου, ὁ ὁποῖος ἀσκήθηκε ἀπό τό 1946 στήν Ἁγία Γῆ, σέ σπήλαιο τῆς ἐρήμου τοῦ Χοζεβᾶ, ὅπου καί τελειώθηκε εἰρηνικά τό 1960.
Ὅσιος Ἰωάννης - σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοῦ συνασκητοῦ του Μοναχοῦ Παύλου τοῦ Κυπρίου, τοῦ ὑποτακτικοῦ του Μοναχοῦ Ἰωαννικίου, κ.ἄ. προσώπων - δέν εἶχε ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ Νεοημερολογίτες Κληρικούς, ἀλλά οὔτε καί μέ Παλαιοημερολογίτες πού ἦσαν σέ κοινωνία μαζί τους, σέ ὅσους πιστούς δέ ζητοῦσαν τήν γνώμη του, τούς προέτρεπε νά ἀναζητήσουν στήν Ἑλλάδα τήν "ἀπό Ματθαίου Ἱεραρχία". Μάλιστα τό 1949, ἔστειλε στόν Ἅγιο Πατέρα Ματθαῖο τόν Σάμιο Ἱερέα Λεωνίδα Μαυροθαλασσίτη (ἔπειτα Ὅσιο Λεόντιο τῆς Σάμου, τόν διά Χριστό Σαλό).
Κατά τήν ἀνακομιδή του τό Λείψανο τοῦ ὁσ. Ἰωάννου ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί σήμερα φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Χοζεβᾶ, σέ ἀρίστη κατάσταση.
Τήν ἁγιότητά του ἔχουν διακηρύξει Συνοδικῶς, τόσο τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ὅσο καί τό Πατριαρχεῖο Ρουμανίας (παρά τό γεγονός, ὅτι ὁ μακαριστός ἔφυγε τό 1936 ἀπό τήν Ρουμανία, λόγῳ τῶν διωγμῶν τῶν Ρουμάνων Παλαιοημερολογιτῶν).
εἰκόνα θα ἀποθησαυριστεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Παραμυθίας (τοῦ ὁμωνύμου Ἡσυχαστηρίου Πλάτωνος Ἀχαρνῶν), τό ὁποῖο κατά τά ἐγακίνιά του (Νοέμβριος 2009), ἀφιερώθηκε πλήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παραμυθίας καί στούς Τρεῖς Ὁμολογητάς τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας κατά τόν 20ο αἰ., δηλαδή τούς Ἁγίους Θεοδόσιο τοῦ Μινβόντι Καυκάσου (+ 1948), Ματθαῖο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν (+ 1950) καί Ἰωάννη τόν Ρουμάνο (+ 1960).
Τοῦ ἁγ. Ἰωάννου ἐπίκειται ἡ διακήρυξις τῆς ἁγιότητος ἀπό τήν Ἱερά Πανορθόδοξο Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τοπικῶς τήν 5η Αὐγούστου.

Αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου