Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
"Ἱερεμίας Β' ΚΠόλεως ὁ Τρανός καί Μελέτιος Ἀλεξανδρείας ὁ Πηγᾶς"

Κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΚΗΡΥΚΟΥ (τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), ἱδρύθηκε Ὀρθόδοξος Κατηχητική Σχολή ὑπό τήν προστασία καί τήν ἐπωνυμία τῶν καθαιρετῶν τῆς Παπικῆς καινοτομίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου μέ τίς Πανορθοδόξους Συνόδους τοῦ 16ου αἰ. ἀοιδήμων Πατριαρχῶν Ἱερεμία Β’ ΚΠόλεως τοῦ Τρανοῦ καί Μελετίου Ἀλεξανδρείας τοῦ Πηγᾶ.
Ἡ Σχολή ἔχει ἕδρα τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Παραμυθίας Ἀχαρνῶν καί οἱ συναντήσεις θά πραγματοποιοῦνται κάθε ἀπόγευμα Κυριακῆς.
Τήν διεύθυνση τῆς Σχολῆς ἀνέλαβε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κήρυκος (πτ. Θεολογίας καί Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν).
Ἀρχικῶς στίς συναντήσεις θά ἀναπτύσονται θέματα Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας (ἡ ἕδρα τῆς ὁποίας ἀνατίθεται στόν Καθηγητή κ. Ἐλευθέριο Γκουτζίδη) καί Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας (ἡ ἕδρα τῆς ὁποίας ἀνατίθεται στόν Καθηγητή κ. Ἀντώνιο Μάρκου).
Ἡ ἔναρξις τῶν συναντήσεων τῆς Σχολῆς ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 20ης Σεπτεμβρίου τ. ἔ. 2010, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κηρύκου καί πλέον τῶν 100 ἐνδιαφερομένων. Κατ’ αὐτήν ὁ κ. Ἀντ. Μάρκου ἀνέπτυξε τό θέμα, «Ὁ ἀσκητικός Βίος καί ἡ θαυμαστή Πολιτεία τῆς Ὁσίας Ταρσῶς τῆς διά Χριστόν Σαλῆς», ἐν ὄψει τῆς διακηρύξεως τῆς ἁγιότητός της, ἡ ὁποία ἔγινε κατά τήν διάρκεια ἀγρυπνίας τό βράδυ τῆς Τετάρτης 23ης πρός Πέμπτη 24η Σεπτεμβρίου τ. ἔ. 2010.
Τό κύριο θέμα τῶν ἁγιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος συναντήσεων τοῦ διδακτικοῦ ἔτους 2010 – 2011 θά εἶναι οἱ «Ἅγιοι τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπό τό 1924/1927 κ.ἐξ.». Γιά τόν λόγο αὐτό κατά τήν δεύτερη συνάντηση (τῆς Κυριακῆς 27ης Σεπτεμβρίου 2010), παρουσιάστηκε ἀπό τόν ἴδιο ὁμιλητή ὁ «Βίος τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου Γενναδίου τῶν Ἀκουμίων Κρήτης» (ὁ ὁποῖος ἤδη κυκλοφορεῖ σέ ἰδιαίτερο τεῦχος, ἐκδόσεως τῆς Σχολῆς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου