Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΥΡΟΒΛΥΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Σειρά: Ἑλληνικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἄλλως Παναγία ἡ Ἀνδριώτισσα. Βρίσκεται ἀποθησαυρισμένη στήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή τοῦ ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου. Ἀνῆκει στόν τύπο τῆς Ρίζης Ἰεσσαί καί φέρει ἀσημένιο «πουκάμισο». Δωρήθηκε ἀπό τόν περιώνυμο Ναό τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν τῆς ΚΠόλεως στό ἐκεῖ Μετόχι τῆς Ἱ. Μ. ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου, τό γνωστό Βλάχ Σεράϊ. Ἀπό τήν ΚΠολη ἡ Εἰκόνα ἦρθε στό μοναστήρι τῆς Ἄνδρου τόν 16ο αἰ.
Ἡ παρουσία τοῦ μύρου στήν Εἰκόνα μαρτυρεῖται γιά διάστημα αἰώνων. Τό ἄρωμα τοῦ μύρου τῆς Εἰκόνας αὐτῆς εἶναι ἐξαιρετικό καί χαρακτηριστικό. Τά δύο προηγούμενα στοιχεῖα τό κάνουν μοναδικό καί ἀναγνωρίσιμο. Τό βαμβάκι μέ τό ὁποῖο συνήθως δίδεται στούς πιστούς, συνεχίζει νά εὐωδιάζει γιά διάστημα πολλῶν ἐτῶν, ἔντονα καί χαρακτηριστικά. Κατά καιρούς ἡ χάρις τῆς Παναγίας ἔχει ἐπιτελέσει πολλά θαύματα, σέ ὅσους προστρέχουν μέ πίστη στήν μεσιτεία Της καί χρησιμοποιοῦν μέ εὐλάβεια τό μύρο Της.
Ἡ Εἰκόνα τιμᾶται τήν 2α Ἰουλίου, κατά τήν ἑορτή τῆς Τιμίας Ἐσθήτος τῆς Παναγίας καί τῆς Ἁγίας Ζώνης Της, τμήματα τῶν ὁποίων φυλάσσονται στή Μονή, προερχόμενα ἀπό τόν Ναό τῶν Βλαχερνῶν ΚΠόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου