Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας κατά ἁγιολογική ὁμάδα

Β΄ ἀνάρτησις, βελτιωμένη

Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου

Ἱεράρχες καί Κληρικοί
· ΑΝΘΙΜΟΣ Ἱερομάρτυς, Μητροπολίτης Βλαχίας, ὁ Ἴβηρας (+ 1716, 27η Σεπτεμβρίου).
· ΑΣΤΙΩΝ Μοναχός, Ὁσιομάρτυς (+ 290, 8η Ἰουλίου).
· ΒΕΤΡΑΝΙΟΣ Ἐπίσκοπος Τόμεως (+ 381, 25η Ἰανουαρίου).
· ΓΕΛΑΣΙΟΣ τοῦ Ριμέτς, Ἀρχιεπίσκοπος Τρανσυλβανίας (14ος αἰ., 30ή Ἰουνίου).
· ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ Ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Τόμεως καί οἱ σύν αὐτῶ Ἅγιοι Μάρτυρες (+ 323, 15η Σεπτεμβρίου).
· ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ’ ὁ Διδάσκαλος, Μητροπολίτης τῆς Ρουμανικῆς Χώρας (+ 1834, 22α Ἰουνίου).
· ΔΟΣΙΘΕΟΣ Μητροπολίτης Μολδαβίας (+ 1693, 13η Δεκεμβρίου).
· ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Σιρμίου (+ 304, 6η Ἀπριλίου).
· ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ Ἱερεύς, Ἱερομάρτυς (+ 290, 8η Ἰουλίου).
· ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ Ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Τόμεως (290 – 300, 7η Ἰουλίου).
· ΕΦΡΑΙΜ Ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Τόμεως (+ 304, 7η Μαρτίου).
· ΘΕΟΤΙΜΟΣ ὁ Σκύθης, Ἐπίσκοπος Τόμεως (4ος αἰ., 20ή Ἀπριλίου).
· ΙΟΡΕΣΤ ὁ Ὁμολογητής, Μητροπολίτης Ἀρντεάλ (+ 1678, 24η Ἀπρ.).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ Ὁμολογητής, τοῦ Γκάλες (18ος αἰ., 21η Ὀκτωβρίου).
· ΙΩΣΗΦ ὁ Ὁμολογητής, Ἐπίσκοπος Μαραμοῦρες (+ 1711, 24η Ἀπρ.).
· ΙΩΣΗΦ ὁ Νέος, τῆς Μονῆς Παρτός, Μητροπολίτης Τιμισοάρας (+ 1656, 15η Σεπτεμβρίου).
· ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ τῆς Τσερνίκας, Ἐπίσκοπος Ρίμνικ, ὁ Θαυματουργός (+ 1868, 11η Ἀπριλίου).
· ΛΕΟΝΤΙΟΣ Ἐπίσκοπος Ραντάουτς (14ος αἰ., 1η Ἰουλίου).
· ΜΩΫΣΗΣ ὁ Ὁμολογητής, τοῦ Σιμπιέλ (18ος αἰ., 21η Ὀκτ.).
· ΝΗΦΩΝ Πατριάρχης ΚΠόλεως, Μητροπολίτης τῆς Ρουμανικῆς Χώρας (+ 1508, 11η Αὐγούστου).
· ΝΙΚΗΤΑΣ Ἐπίσκοπος Ρεμεσιανῶν (5ος αἰ., 24η Ἰουνίου).
· ΠΑΧΩΜΙΟΣ Ἐπίσκοπος Ρομάν (+ 1724, 14η Ἀπριλίου).
· ΠΕΤΡΟΣ Μητροπολίτης Κιέβου (Μογίλας, + 1647, 22α Δεκ.).
· ΣΑΒΒΑΣ ὁ Ὁμολογητής, Μητροπολίτης Ἀρντεάλ (+ 1683, 24η Ἀπρ.).
· ΤΙΤΟΣ Ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Τόμεως (+ 323, 3η Ἰανουαρίου).

Ὅσιοι
· ΑΝΤΙΠΑΣ ὁ Ἀθωνίτης (+ 1882, 23η Νοεμβρίου).
· ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοῦ Ιεζέρουλ (+ 1714, 23η Νοεμβρίου).
· ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τῆς Ποϊάνα Μαρουλούϊ (+ 1767, 15η Ἀπριλίου).
· ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ὁ Ὁμολογητής (18ος αἰ., 21η Ὀκτωβρίου).
· ΓΕΡΜΑΝΟΣ τῆς Δοβρουτςᾶς (+ 415, 29η Φεβρουαρίου).
· ΓΕΩΡΓΙΟΣ τῆς Τσερνίκας (+ 1806, 3η Δεκεμβρίου).
· ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Δεκαπολίτης (+ 842, 20ή Νοεμβρίου).
· ΔΑΝΙΗΛ ὁ Ἡσυχαστής (15ος αἰ., 18η Δεκεμβρίου).
· ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ὁ Μπασαράμπης (13ος αἰ., 27η Σεπτ. Καί 26η Ὀκτ.).
· ΘΕΟΔΩΡΑ τῆς Σύχλας (17ος αἰ., 7η Αὐγούστου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ Χοζεβίτης (+ 1960, + 5η Αὐγούστου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, Μοναστικός Πατήρ τῆς Δύσεως (+ 435, 29η Φεβρουαρίου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ τῆς Μονῆς Πρίσλοπ (13η Σεπτεμβρίου).
· ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ τῆς Τισμάνας (+ 1406, 26η Δεκεμβρίου).
· ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ τοῦ Βορονέτς (18ος αἰ., 9η Σεπτεμβρίου).
· ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ἡ Νέα, ἡ Ἐπιβατινή (+ 1050, 14η Ὀκτωβρίου).
· ΠΑΪΣΙΟΣ Βελιστκόφσκυ (+ 1794, 15η Νοεμβρίου).
· ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ τῆς Τσιοάρας (18ος αἰ., 21η Ὀκτωβρίου).

Ἡγεμόνες
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ Μπρινκοβεάνου, Ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας, οἱ υἱοί του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΡΑΔΟΣ καί ΣΤΕΦΑΝΟΣ καί ὁ Οἰκονόμος του ΙΩΑΝΝΗΣ (16η Αὐγούστου).
· ΣΤΕΦΑΝΟΣ ὁ Μέγας, Ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας (+ 1504, 2α Ἰουλ.).

Μάρτυρες
· ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (18η Ἰουλίου).
· ΔΑΣΣΙΟΣ (20ή Νοεμβρίου).
· ΔΟΝΑΤΟΣ καί ΒΕΝΟΥΣΤΟΣ (21η Αὐγούστου).
· ΕΡΜΗΣ (31η Δεκεμβρίου).
· ΕΡΜΥΛΟΣ καί ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ (13η Ἰανουαρίου).
· ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ καί ΑΣΤΕΙΩΝ (8η Ἰουλίου).
· ΖΩΤΙΚΟΣ, ΑΤΤΑΛΟΣ, ΚΑΜΑΣΗΣ καί ΦΙΛΙΠΠΟΣ (4η Ἰουνίου)
· ΗΣΥΧΙΟΣ (15η Ἰουνίου).
· ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (23η Σεπτεμβρίου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ Βλάχος (12η Μαϊου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ τῆς Σουτσεάβας (2α Ἰουνίου).
· ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΚΑΣΤΩΡ, ΣΕΠΡΟΝΙΑΝΟΣ καί ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ (9η Νοεμβρίου).
· ΛΟΥΠΟΣ (23η Αὐγούστου).
· ΜΟΝΤΑΝΟΣ καί ΜΑΞΙΜΑ (26η Μαρτίου).
· ΜΑΚΡΟΒΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ, ΖΩΤΙΚΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΒΟΣ καί ΒΑΛΕΡΙΑ-ΝΟΣ, οἱ μετά ἐπ. Γορδιανοῦ (+ 323, 15η Σεπτεμβρίου).
· ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ καί ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ (8η Ἰουνίου).
· ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ Δακορουμάνος (+ 372, 15η Σεπτεμβρίου).
· ΟΠΡΕΑ τῆς Συλίστριας (21η Ὀκτωβρίου).
· ΠΑΣΙΚΡΑΤΗΣ καί ΒΑΛΕΝΤΙΑΝΟΣ (24η Ἀπριλίου).
· ΡΩΜΥΛΟΣ καί ΣΙΛΒΑΝΟΣ (21η Αὐγούστου).
· ΣΑΒΒΑΣ ὁ Γότθος (+ 372, 12η Ἀπριλίου).
· ΦΙΛΟΘΕΗ τοῦ Ἄρτζες (7η Δεκεμβρίου).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου