Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ
Σειρά: Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας
Ἡ Εἰκόνα πῆρε τό ὄνομά της ἐπειδή βρέθηκε σέ ἔνα ἔλατο, περίπου τό 1060. Σύντομα ἀναδείχθηκε θαυματουργή. Ἀργότερα μεταφέρθηκε στό Τσερνίκωφ τῆς Οὐκρανίας, ὅπου χάθηκε κατά τήν καταστροφή τοῦ 1611. Ἔχουν σωθεῖ θαυματουργά ἀντίγραφά της.
Στήν είκόνα πού δημοσιεύεται εἰκονίζεται ἡ Εὕρεση τῆς Παναγίας τοῦ Ἔλατου.
Τιμᾶται τήν 11η Ἰανουαρίου καί τήν 5η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου