Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

Η "ΜΑΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ" ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Ἡ "Μαύρη Μαντόνα" ἤ Τσεστοχόβα εἶναι τό μεγαλύτερο θρησκευτικό κειμήλιο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Πολωνίας. Πρόκειται γιά μία πολύ παλαιά Βυζαντινή εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἠ ὁποία ἀκριβῶς λόγῶ τῆς παλαιότητάς της ἔχει μαῦρο χρῶμα, ἀπό τό ὁποῖο καί πῆρε τό ὄνομά της.

Δέν εἶναι γνωστή ἡ ἐποχή, οὔτε οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποίες ἡ Εἰκόνα ἔφθασε ἀπό τό Βυζάντιο στήν Ἡγεμονία τῆς Γαλικίας, γιά μεγάλο πάντως χρονικό διάστημα ἦταν κατατεθειμένη στό ναό τοῦ φρουρίου τοῦ Μπέλτζ, στήν περιοχή τοῦ Χόλμ τῆς Δυτικῆς Ρωσίας, ὅπου τήν τιμοῦσαν ὡς ἰδιαιτέρως θαυματουργή. Ὅταν στά μέσα τοῦ 14ου αἰ. ὁ Βασιλιᾶς τῆς Πολωνίας Καζιμήρ προσάρτησε τήν Γαλικία στό κράτος του καί ἄρχισαν ἐπιγαμίες μεταξύ τῶν Ἡγεμονικῶν Οἴκων τῶν δύο χωρῶν, ἡ Εἰκόνα μεταφέρθηκε στήν Πολωνία ἀπό μία Ρωσίδα Πριγκίπισσα καί κατατέθηκε στό περίφημο Παπικό μοναστήρι τοῦ Λαμπροῦ Ὄρος (Γιάσνα Γκόρα), ὅπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα.
Ἡ Εἰκόνα ἔγινε εὐρύτατα γνωστή στόν Ρωμαιοκαθολικό κόσμο τόν 17ο αἰ., κατά τήν εἰσβολή τῶν Σουηδῶν στήν Πολωνία. Τότε, κατά τήν πολιορκία τῆς Μονῆς τοῦ Λαμπροῦ Ὄρους ἀπό σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις τοῦ Σουηδοῦ Βασιλιᾶ Καρόλου Ι', ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς μέ τούς μοναχούς καί ἐλάχιστους Πολωνούς στρατιώτες, κατάφερε νά ἀποκρούσει τούς εἰσβολεῖς καί νά ἀνατρέψει τήν πορεία τοῦ πολέμου. Ἡ νίκη αὐτή τοῦ ἔτους 1656 ἀποδόθηκε στήν προστασία τῆς Θεοτόκου καί οἱ βαθύτατα θρησκευόμενοι Πολωνοί μέ ἐπικεφαλῆς τόν Βασιλιᾶ τους Ἰωάννη, ἀνακήρυξαν σέ ἔνδειξη τιμῆς τήν Θεοτόκο, «Βασίλισσα τῆς Πολωνίας»!
Ἡ Παναγία Τσεστοχόβα τιμᾶται τήν 6η Μαρτίου καί τήν 27η Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου