Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΟΥΡΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Σειρά: Ἑλληνικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ Παναγία ἡ Τουρλιανή ἀνῆκει στόν τύπο τῆς Βρεφοκρατούσας καί κατά τήν παράδοση εἶναι ἔργο τοῦ ἁγ. Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, μέ κηρομαστίχη (μία ἀπό τίς 70 εἰκόνες τῆς Παναγίας πού ἁγιογράφησε).
Ἡ Εἰκόνα βρέθηκε στήν παραλία τοῦ Τούρλου, ἀπ’ ὅπου καί πῆρε τό ὄνομά της. Ὁ χρόνος τῆς εὑρέσεως δέν διασώθηκε. Τό ἴδιο τό γεγονός τῆς εὑρέσεως δίχασε τούς κατοίκους τῶν τότε δύο κοινοτήτων τοῦ νησιοῦ, πού καί οἱ δύο ἤθελαν νά τήν κρατήσουν στήν πλευρά τους. Τελικά συμφωνήθηκε νά παραμένει στή Χώρα τόν χειμῶνα καί στήν Ἄνω Μερά τό καλοκαίρι.
Ἡ Εἰκόνα βρίσκεται στό τέμπο τοῦ ὁμώνυμου μοναστηριοῦ τῆς Ἄνω Μερᾶς Μυκόνου. Τό μοναστήρι ἱδρύθηκε κατά τήν παράδοση τό 1542 ἀπό δύο μοναχούς τῆς Ἑκατονταπιλιανῆς Πάρου. Τήν ἐποχή ἐκείνη ἡ Μύκονος ἦταν ἔρημη, μετά τήν καταστροφή της ἀπό τόν πειρατή Μπαρμπαρόσα τό 1537. Οἱ κτίτορες μοναχοί ἵδρυσαν τό μοναστήρι μακρυά ἀπό τήν θάλασσα γιά τόν φόβο τῶν πειρατῶν, σέ σημεῖο πού προϋπῆρχε πηγάδι καί παλαιός ναός τῶν Εἰσοδείων τῆς Παναγίας. Παρ’ ὅλη τήν προσπάθεια ὅμως, τό μοναστήρι λεηλατήθηκε ἀπό πειρατές τό 1612.
Τό 1757 ξεκίνησε ριζική ἀνακαίνιση τῆς μονῆς ἀπό τόν Ἱερομ. Ἰγνάτιο Μπάσουλα. Τότε ὁ ἄμβωνας, τό τέμπλο καί ὁ θρόνος παραγγέλθηκαν στήν Φλωρεντία, σέ ρυθμό μπαρόκ. Οἱ κίονες τοῦ ναοῦ προέρχονται ἀπό τά ἐρείπια τῆς Δήλου. Σώζονται εἰκόνες τῆς Κρητικῆς Σχολῆς καί στό τέμπλο ἔργα τοῦ ἁγιογράφου Ἰωάννη τῆς Κερκύρας.
Τιμᾶται τήν 15η Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου