Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΖΙΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Σειρά: Ἑλληνικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας


Ὁ χρόνος κατά τόν ὁποῖο ἁγιογραφήθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ζιδανιώτισσας παραμένει ἄγνωστος. Ἀσφαλῶς ὅμως πρόκειται γιά ἕνα παλαιό ἐκκλησιαστικό κειμήλιο τῆς περιοχῆς τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἡ εἰκόνα ἀσημώθηκε τό 1755 ἀπό τόν ἀργυροχόο Θεόδωρο, ἀπό τούς Καλαρύτες τῶν Ἰωαννίνων, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ Ἐπισκόπου Σερβίων καί Κοζάνης Ἰγνατίου, ὅπως δείχνει ἡ σχετική ἐπιγραφή. Τό ἔτος 1918, ἡ θανατηφόρος ἐπιδημεία γρίππης πού ἔπληξε τήν Εὐρώπη καί ἀποδεκάτισε πληθυσμούς καί στήν Ἑλλάδα, σταμάτησε στήν Κοζάνη μέ τήν θαυματουργική παρέμβαση τῆς Παναγίας τῆς Ζιδανιώτισσας πού μεταφέρθηκε στήν πόλη, ὅπου ἔγιναν παρακλήσεις καί ἀργυπνίες.
Σέ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος αὐτοῦ ἡ εἰκόνα λιτανεύεται στήν Κοζάνη τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, μέ πάνδημη συμμετοχή. Ἡ εἰκόνα μεταφέρεται τήν Παρασκευή τῆς Ζωοδ. Πηγῆς ἀπό τήν Μονή Ζιδανίου στόν Ναό τοῦ ἁγ. Κωνσταντίνου Κοζάνης καί στή συνέχεια λιτανεύεται μέχρι τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγ. Νικολάου.
Ἡ εἰκόνα φυλάσσεται στή Μονή Ζιδανίου πού βρίσκεται στό ὁμώνυμο χωριό τῆς Κοζάνης. Ἡ μονή ἱδρύθηκε τόν 17ο αἰ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου