Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
Σειρά: Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαδιμήρου (στή φωτό τό πρωτότυπο) ἀνάγεται κατά τήν παράδοση στόν Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Μέχρι τό ἔτος 450 βρισκόταν στά Ἱεροσόλυμα, ἀπ' ὅπου μεταφέρθηκε στήν ΚΠολη καί διαφυλάχθηκε ἐκεῖ. Γιά ἄγνωστο λόγο ἡ εἰκόνα δωρήθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Λουκᾶ Χρυσοβέργη (1157 - 1169) στόν Μεγάλο Ἡγεμόνα Γεώργιο Ντολγκορούκι, ὁ ὁποῖος τήν κατέθεσε στή γυναικεία Μονή τοῦ Βύσγκοροντ. Τό 1155 ὁ γιός καί διάδοχος τοῦ Γεωργίου ἅγ. Ἀνδρέας τῆς Θείας Ἀγάπης, μετέφερε τήν εἰκόνα στή νέα Ρωσική πρωτεύουσα, τό Βλαδιμήρ, ὅπου ἔκτισε τόν περίφημο Ναό τῆς Κοιμ. Θεοτόκου γιά τήν διαφύλαξή της. Στό Βλαδιμήρ ἡ εἰκόνα ἔμεινε τρεῖς περίπου αἰώνες καί ἀναδείχθηκε ἐξόχως θαυματουργή καί ἔσωσε τήν πόλη ἀπό ἐπιδρομές τῶν Τατάρων.
Ὅταν τό 1395 ὁ Ταμερλάνος ἐπιτέθηκε στήν Μόσχα, ὁ Μεγάλος Ἡγεμόνας Βασίλειος Δημήτριεβιτς καί ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός Τσαμπλάκ μετέφεραν τήν είκόνα μέ μεγάλη λιτανεία γιά νά σώσουν τήν πόλη. Ἡ λιτανεία κράτησε δέκα ἡμέρες καί ἡ εἰκόνα ἔφθασε στή Μόσχα τήν 26η Αὐγούστου 1395, ὅπου τήν ὑποδέχθηκαν χιλιάδες λαοῦ καί τήν κατέθεσαν στόν Καθεδρικό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Κρεμλίνου. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Ταμερλάνος πού κοιμόταν στή σκηνή του εἶδε ἕνα τρομερό ὄνειρο. Κατέβαιναν ἀπό ἕνα βουνό πολλοί Ἀρχιερεῖς μέ χρυσές ράβδους καί πάνω τους στέκοταν μία γυναίκα γεμάτη λάμψη, περιτριγυρισμένη ἀπό Ἀγγέλους μέ πύρινα σπαθιά! Ὅταν ξύπνησε τρομαγμένος καί ρώτησε τούς συμβούλους του σχετικά, ἐκείνοι τοῦ μίλησαν γιά τήν Προστάτιδα τῶν Χριστιανῶν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ὁ φοβερός Ταμερλάνος ἔλυσε τήν πολιορκεία.
Σέ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος, στό σημεῖο πού ὁ λαός τῆς Μόσχας ὑποδέχθηκε τήν εἰκόνα, κτίσθηκε ἡ Μονή Σρετένσκι. Στήν Παναγία τοῦ Βλαδιμήρου ἀποδίδονται ἐπίσης οἱ νίκες τῶν Ρώσων κατά τῶν Τατάρων τό 1408, τό 1451 καί τό 1459. Ἀκόμη, τήν 23η Ἰουνίου 1480, στόν Ποταμό Οὔργκα, ὁ Τάταρος Χάν Ἀχμέτ ὑποχώρησε μπροστά στόν Μεγάλο Ἡγεμόνα Ἰωάννη Γ' χωρίς νά δώσει μάχη, ἐπειδή κατέλαβε τούς στρατιώτες του ἔνας ἀνεξήγητος φόβος! Τό ἔτος αὐτό ἡ εἰκόνα μεταφέρθηκε ὁριστικά στή Μόσχα.
Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917 ἡ εἰκόνα καθαρίστηκε ἀπό τίς ἐπιζωγραφίσεις (1918) καί ἀρχικά κατατέθηκε στό Μουσεῖο τῆς Ἱστορίας καί ἀργότερα στήν Πινακοθήκη τρετιάκωφ, ὅπου καί σήμερα φυλάσσεται.
Τιμᾶται τήν 21η Μαϊου, τήν 23η Ἰουνίου καί τήν 26η Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου