Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Σειρά: Ἑλληνικές Είκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ Παναγία ἡ Ἀργοκοιλιώτισσα βρέθηκε τό 1835, κατόπιν «καθ’ ὕπνου ὑποδείξεως», ἀπό κάτοικο τοῦ χωριοῦ Κόρωνος Νάξου. Ἡ Παναγία ἐμφανίσθηκε στόν χωρικό αὐτό δύο φορές καί τελικά βρέθηκαν στή θέση Ἀγροκοίλι δύο παλαιές Βυζαντινές εἰκόνες τῆς Παναγίας, ἀπό τίς ὁποίες ἡ μία ἀνῆκει στό τύπο τῆς Ζωοδ. Πηγῆς. Καί οἱ δύο εἰκόνες μεταφέρθηκαν μετά τήν εὕρεση στό χωριό Κόρωνος καί ἀργότερα στή Μητρόπολη Παροναξίας.
Τό ἑπόμενο ἔτος 1836, τήν ἡμέρα τῆς εὑρέσεως, ἐμφανίσθηκε Ἁγίασμα σέ φρεάτιο παρακείμενο βράχου καί κατά τήν διάρκεια ἀνασκαφῆς βρέθηκε ὑπόγεια Βυζαντινή κρύπτη στήν ὁποία εἶχαν τοποθετηθεῖ εἰκόνες, πιθανῶς κατά τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας.
Ἀμέσως μετά τήν εὕρεση κτίσθηκε στό σημεῖο μία μικρή βασιλική καί περί τό 1855 – 1860 μικρός ναός πάνω ἀπό τό Ἁγίασμα. Ἀργότερα δημιουργήθηκε μονή καί κτίσθηκαν κελλιά γιά μοναχούς καί προσκυνητές. Σήμερα ὑψώνεται ἐκεῖ ὁ μεγαλύτερος ναός τῶν Κυκλάδων, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ Παναξιακό Προσκύνημα.
Ἡ Παναγία ἡ Ἀγροκοιλιώτισσα τιμᾶται τήν Παρασκευή τοῦ Πάσχα (Ζωοδ. Πηγῆς) καί τήν 15η Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου