Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΜΑΣΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σειρά: Ἑλληνικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀμασγοῦς βρίσκεται στήν ὁμώνυμη Μονή τοῦ χωριοῦ Μονάγρι τῆς Λεμεσοῦ. Δέν σώζονται κάποιες πληροφορίες γιά τόν χρόνο καί τόν τρόπο πού βρέθηκε, ἀλλά σήμερα φυλάσσεται ἀποθησαυρισμένη στό ἐξαιρετικῆς τέχνης εἰκονοστάσιο τῆς μονῆς.
Τό ἔτος ἱδρύσεως τῆς μονῆς παραμένει ἄγνωστο, ἀπό τοιχογραφίες ὅμως τοῦ 12ου αἰ. πού ἔχουν διασωθεῖ συμπερένεται, ὅτι πρέπει νά ἱδρύθηκε κατά τόν 11ο αἰ., ὅπως καί οἱ ἄλλες μεγάλες μονές τῆς Κύπρου. Μετά ἀπό περιόδους καταστροφῆς καί ἀκμῆς, τό 1630 δωρήθηκε ἀπό τόν Μητροπ. Λεμεσοῦ Λεόντιο στόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Γεράσιμο, ἀλλά δύο χρόνια ἀργότερα τό μοναστήρι ἐπιστράφηκε στή Μητρόπολη Λεμεσοῦ. Τό 1698 τό διεκδίκησε ὁ Πατριάρχης Γεράσιμος Β’ ὁ Παλλάδας. Τελικά τό 1700 ὁ Πατριάρχης ΚΠόλεως Καλλίνικος Β’ τήν ἐπικύρωσε στή Μητρόπολη Λεμεσοῦ. Τό μοναστήρι ἔκλεισε στά τέλη τοῦ 18ου αἰ. Ἡ ἱστορία του ξανάρχισε σχετικά πρόσφατα, μέ τήν ἐγκατάσταση γυναικείας ἀδελφότητας.
Ἡ Παναγία ἡ Ἀμασγοῦ τιμᾶται τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα, τήν 21η Νοεμβρίου καί τήν 26η Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου