Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ
Σειρά: Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας
Ἡ Παναγία τοῦ Νόβγκοροντ ἀνῆκει στόν εἰκονογραφικό τύπο τοῦ Σημείου.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Σημείου βασίζεται στό σχετικό μέ τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ χωρίο τῆς προφητείας τοῦ Ἡσαΐα καί κατά τήν παράδοση τό πρωτότυπο βρέθηκε στήν Κατακόμβη τῆς ἁγ. Ἁγνῆς, στήν Ρώμη. Εικόνίζει τήν Θεοτόκο σέ προσωπική στάση, μέ τά χέρια ὑψωμένα καί τόν Κύριο σέ παιδική ἡλικία στό στῆθος Της, μέσα σέ δόξα.
Τό ἀρχαιότερο ἀντίγραφο πού βρέθηκε στή Ρωσία εἶναι ἐκεῖνο τοῦ Νόβγκοροντ. Βρέθηκε τό 1170 κατά τήν διάρκεια πολιορκίας τῆς πόλεως. Γιά διάστημα τριῶν ἡμερῶν ὁ τοπικός Ἐπίσκοπος προσεύχοταν στόν Καθεδρικό ναό γιά τήν κοινή σωτηρία. Τότε ἄκουσε φωνή ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου νά τόν διατάζει νά πάει σέ συγκεκριμένο ναό καί νά λιτανεύσει στά τείχη τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Μητέρας Του πού θά βρεῖ ἐκεῖ. Μετά τήν Εὕρεση τῆς Εἰκόνας οἱ κάτοικοι τοῦ Νόβγκοροντ ἐναπέθεσαν τίς ἐλπίδες τους στήν Θεομήτορα καί πραγματοποίησαν μέ τήν Εἰκόνα μία λαμπρή λιτανεία κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἕνα ἐχθρικό βέλος χτύπησε τήν Εἰκόνα στό πρόσωπο καί ἡ Θεοτόκος δάκρυσε! (φωτό). Τό ἐξαίσιο αὐτό θαῦμα προκάλεσε ἀναταραχή καί σύγχυση στούς πολιορκητές, μέ ἀποτέλεσμα νά λύσουν τήν πολιορκία καί νά σωθεῖ ἡ πόλις.
Τό γεγονός αὐτό συνέβη μῆνα Φεβρουάριο, ἀλλά λόγῳ χειμῶνα καί Μεγάλης Σαρακοστῆς μετατέθηκε καί ἑορτάζεται τήν 27η Νοεμβρίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου