Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΧΒΙΝ - ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
Σειρά: Ρωσικές Εἰκόνες τῆς ΠαναγίαςΚατά τήν παράδοση εἶναι ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Διασώθηκε στήν Ἀντιόχεια μαζί μέ τό Βιβλίο τῶν Πράξεων, ἀπ' ὅπου μεταφέρθηκε στήν ΚΠολη τόν 5ο αἰ. καί κατατέθηκε στόν περίφημο Ναό τῶν Βλαχερνῶν. Τό 1383 μέ τρόπο παράδοξο "χάθηκε" ἀπό τήν Βασιλεύουσσα καί βρέθηκε στήν Ρωσία - στίς ὄχθες τῆς Λίμνης Λαντόγκας, κοντά στό χωριό Τιχβίν - ὅπου κτίσθηκε Ναός καί δημιουργήθηκε Μονή.
Κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917 διαφυλάχθηκε ἀπό πιστούς μαζί μέ τά πολύτιμα ἀφιερώματά Της. Τό 1943 φυγαδεύθηκε στίς Η.Π.Α. ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ρίγας Ἰωάννη Garkilavs καί κατατέθηκε στόν Ρωσικό Ναό τοῦ ἁγ. Παντελεήμονος Argo Σικάγου. Τό 2004 ἐπιστράφηκε ἀπό τήν "Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς - Metropolia" στό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί κατατέθηκε στήν Μονή τοῦ Τιχβίν, ἡ ὁποία ἀναστηλώνεται.
Τιμᾶται τήν 26η Ἰουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου