Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΗΘΛΕΕΜΙΤΙΣΣΑ
Σειρά: Ἑλληνικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Πρόκειται γιά μία παγκοσμίως γνωστή Εἰκόνα τῆς Παναγίας, λόγῳ τῶν συχνῶν ἐξόδων της ἀπό τήν Ἁγία Γῆ, ἐξαιρετικά θαυματουργή, ἡ ὁποία φυλάσσεται στούς Ἁγίους Τόπους, στή Βηθλεέμ, στήν περιώνυμη Βασιλική τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἀκριβῶς ἔξω ἀπό τό Σπήλαιο.
Ἡ Εἰκόνα εἶναι καλυμμένη μέ πολύτιμα ὑφάσματα καί ρουμπίνια μεγάλης ἐμπορικῆς καί κειμηλιακῆς ἀξίας, τά ὁποῖα προξενοῦν ἐντύπωση στόν προσκυνητή. Εἶναι κλασσικῆς τεχνοτροπίας. Διακρίνεται γιά τά χαρούμενα πρόσωπα τῶν εἰκονιζομένων θείων μορφῶν τῆς Παναγίας καί τοῦ Κυρίου. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος στήν εἰκόνα αὐτή φαίνεται νά χαμογελᾶ, δίδοντας θάρρος στούς ἁμαρτωλούς καί προτρέποντάς τους σέ μετάνοια.
Σαφεῖς πληροφορίες γιά τήν ἱστορία τῆς Εἰκόνας καί τόν χρόνο καί τρόπο πού ἔφθασε στά Ἱεροσόλυμα δέν ἔχουν διασωθεῖ. Μία παράδοση τήν συνδέει μέ τήν Αὐτοκράτειρα τῆς Ρωσίας Μεγάλη Αἰκατερίνη, ἡ ὁποία ἐπισκεπτομένη τῆν Ἁγία Γῆ, μετά ἀπό θαῦμα τῆς Παναγίας, ἔβγαλε τά αὐτοκρατορικά της ἐνδύματα «γιά νά ντυθεῖ ἡ Δέσποινα τοῦ κόσμου». Ταυτόχρονα ἔβγαλε καί τά κοσμήματά της καί τά πρόσφερε στήν εἰκόνα, ἐγκαινιάζοντας ἔτσι ἕνα πρωτόκολλο σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ ἑκάστοτε Τσαρίνα δέν μποροῦσε νά φοράει ρουμπίνια, διότι αὐτό ἦταν ἀποκλειστικό προνόμιο τῆς "Βασίλισσας τῶν Ἀγγέλων"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου