Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σειρά: Ἑλληνικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μονῆς Βουλκάνου εἶναι μικρῶν διαστάσεων (36 Χ 29 ἑκατοστῶν). Φέρει πολύτιμο ἀσημένιο κάλυμμα, ἐπιχρυσωμένο καί διακοσμημένο μέ διαμάντια, τό ὁποῖο κατασκευάσθηκε τό 1857 στήν Σμύρνη. Ὁ χρόνος πού ἁγιογραφήθηκε καί οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποίες ἦρθε στήν Μονή Βουλκάνου παραμένουν ἄγνωστες. Ἀπό κάποιους ἐρευνητές ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη, ὅτι πρόκειται γιά ἔργο τοῦ τέλους τοῦ 15ου ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰ. Ἀτυχῶς ἡ Εἰκόνα ἔχει ἐπιζωγραφηθεῖ. Σήμερα φυλάσσεται στήν ὁμώνυμη Μεσσηνιακή μονή καί κατά καιρούς μεταφέρεται στήν Καλαμάτα, γιά τόν ἁγιασμό τῶν πιστῶν.
Ἡ παλαιά Μονή Βουλκάνου βρίσκεται στήν κορυφή τοῦ Ὄρους Ἰθώμη τῆς Μεσσηνίας, σέ ὑψόμετρο 802 μέτρων, στήν θέση ὅπου κατά τήν ἀρχαιότητα ὑπῆρχε ὁ ναός τοῦ Ἰθωμάτα Διός. Γιά τήν ἐποχή τῆς ἱδρύσεως τῆς πρώτης αὐτῆς δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα, πιθανολογεῖται ὅμως ὅτι ἱδρύθηκε κατά τήν περίοδο τῶν Παλαιολόγων, ἐπί βασιλείας Ἀνδρονίκου. Τό Καθολικό της εἶναι ἕνα θαυμάσιο δεῖγμα μεταβυζαντινῆς τέχνης, μέ τοιχογραφίες τῶν ἀδελφῶν Μόσχων, τοῦ ἔτους 1608. Ἡ νεώτερη μονή ἱδρύθηκε λίγο χαμηλότερα τό ἔτος 1625, ἐπειδή οἱ τραχύτητα τῶν καιρικῶν συνθηκῶν ὑποχρέωσε τούς μοναχούς νά μετακινηθοῦν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου