Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΑΖΙΝ
Σειρά: Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ είκόνα τοῦ Ἀλμπαζίν ἀνῆκει στόν τύπο τοῦ Σημείου (βλ. σχετικό ὑπόμνημα προηγουμένως) καί εἰκονίζει τήν στιγμή τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἁγιογραφήθηκε ἤ βρέθηκε στό Ἀμπαζίν τό 1666. Τό 1868 τήν μετέφερε στήν πόλη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (Μπλαγκοβεσιένσκ) ὁ Ἐπίσκοπος Βενιαμίν, ὅταν διορίσθηκε στήν Ἐπισκοπή τῆς Καμτσάκας. Ἕνας ἀπό τούς διαδόχους του καθώρισε τήν 9η Μαρτίου σάν ἡμέρα ἑορτασμοῦ της καί θέσπισε νά ψάλλονται οἱ χαιρετισμοί ἐνώπιόν της. Ἔκτοτε ἡ εἰκόνα τιμήθηκε πολύ στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ ποταμοῦ Ἀμούρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου