Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΣΒΕΝΣΚ
Σειρά: Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Παναγίας

Ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Σβένσκ (ἄλλως τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου), κατά τήν παράδοση ἁγιογραφήθηκε ἀπό τόν ἀδελφό τῆς Λαύρας Ὅσιο Ἀλύπιο τόν Εἰκονογράφο (+ 1114). Στήν εἰκόνα ἡ Θεοτόκος εἰκονίζεται ἔνθρονη βρεφοκρατούσα, μέ ὀρθίους τούς Ὁσίου Ἀντώνιο καί Θεοδόσιο τοῦ Κιέβου. Μέχρι τό 1288 βρισκόταν στήν Λαύρα. Τότε ὁ Ἡγεμόνας τοῦ Τσερνίκωφ Ρωμανός Μιχαήλοβιτς πού ἦταν τυφλός, ζήτησε νά τήν φέρουν στό Μπριάνσκ γιά νά τήν προσκυνήσει. Πράγματι μοναχοί μετέφεραν τήν εἰκόνα μέ πλοῖο μέσῳ τοῦ ποταμοῦ Ντέσνα, ὅταν ὅμως στάθμευσαν γιά διανυκτέρευση στή συμβολή του μέ τόν ποταμό Σβένσκ, ἡ εἰκόνα χάθηκε. Τήν ἐπόμενη ἡμέρα μετά ἀπό ἔρευνες, τήν βρῆκαν στά κλαδιά μιᾶς μεγάλης βελανιδιᾶς, στήν κορυφή ἑνός λόφου κοντά στόν ποταμό. Μετά τό σημεῖο αὐτό ὁ Ἡγεμόνας ἦρθε πεζός, προσκύνησε καί βρῆκε τό φῶς του, σέ ἀνάμνηση μάλιστα τοῦ θαύματος ἵδρυσε ἐκεῖ τήν Μονή τοῦ Σβένσκ, ὅπου κατατέθηκε ἡ θαυματουργή εἰκόνα.
Στήν πάροδο τῶν αἰώνων τό μοναστήρι ἐνισχύθηκε μέ δωρεές Τσάρων καί Ἡγεμόνων. Μεταξύ τῶν θαυμάτων τῆς Παναγίας τοῦ Σβένσκ εἶναι καί ἡ διάσωση τοῦ Μπριάνσκ ἀπό τά στρατεύματα τοῦ Ναπολέοντα, τό 1812.
Τιμᾶται τήν 3η Μαΐου καί τήν 17η Αὐγούστου (σέ ἀνάμνηση τῆς διασώσεως τοῦ Μπριάνσκ, τό 1812).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου