Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ιωάννη Καρδάση, Χημικού-Οικονομολόγου
ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ
Ησαϊας (7.14): "Δια τούτο δώσει Κύριος αυτός υμίν σημείον. Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ".

ΡΩΜΑΪΚΕΣ
Βιργίλιος (Δ΄ βιβλίο Εκλογών, στ. 4-20): "Η ύστατη εποχή της Κυμαίας Σιβύλλης έφθασε ήδη. Μεγάλη τάξι των αιώνων γεννιέται απ’ την αρχή. Ήδη επανέρχεται και η Παρθένος, επανέρχονται τα Κρόνια βασίλεια. Ήδη αποστέλλεται νέα γενεά από τον υψηλό ουρανό ..... Θα γεννηθή Υιός ο οποίος θα φέρει την λήξι της σιδηράς γενεάς και θα ανατείλη σε όλον τον κόσμο νέα γενεά..... Εκείνος (ο Υιός) θα δεχθή μέσα του την Ζωή, τον Θεό.....Θα κυβερνήση με τις πατροπαράδοτες αρετές την Οικουμένη και θα επικρατήση η ειρήνη..... Σήκω, ώ βρέφος, κοίταξε την μητέρα και χάρισέ της χαμόγελο. Δέκα μήνες για σένα έχει πολλά υποφέρει..... ".

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ
Κομφούκιος (Ηθικά, αρ. 196): "Εγώ ο Κιεού άκουσα να λέγεται ότι στις Δυτικές χώρες θα αναφανή άνθρωπος άγιος, ο οποίος χωρίς να μεταχειρίζεται καμμία πράξη κυβερνητική, θα προλαβαίνει ταραχές, χωρίς να λαλή, θα εμπνέη αυθόρμητα πίστη, χωρίς να κάνη αλλαγές, θα επιτελή αναρίθμητα αξιόμισθα έργα".

ΙΡΑΝΙΚΕΣ
Μαζνταϊκή θεολογία: "Αυτή την εποχή θα εμφανισθή ένας βασιλέας ο οποίος θα αποκαταστήση πάλι τον αγαθό Νόμο. Θα είναι ο αγωνιστής για τον νόμο του Ζωροάστρη, ο Υπέρμαχος της Αληθείας ο οποίος θα ξαναεγκαινιάση την τάξι των πραγμάτων. Μακάριο είναι το δέντρο το οποίο ο Θεός αφήνει να φέρη τέτοιο καρπό! Από το αμόλυντο αυτό διαμάντι, από το καθαρό αυτό Παιδί θα φωτιστούν τα πάντα από την γη μέχρι τον ουρανό. Ο παράδεισος θα αμείβη, όσους τον ακολουθούν, ενώ οι εχθροί του θα γκρεμίζονται στην κόλασι. Ώ και να μπορούσα να ζω μέχρι την ευτυχισμένη εκείνη ημέρα! Θα πρόσφερα σ’ Αυτόν όλα τα αγαθά μου, και την ψυχή μου, ως θυσία".

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Πλάτωνας (Πολιτεία Β΄, V, 40 § 4-5): "Θεόν δε και νυν απ’ αρχής των λεγομένων Σωτήρα, εξ ατόπου και αήθους διηγήσεως προς το των εικότων δόγμα διασώζειν ημάς, επικαλούμενοι, πάλιν αρχόμεθα λέγειν.". Μτφ: "Πάλι επανερχόμαστε στο θέμα, επικαλούμενοι (τούτο), ότι διασώζουμε μία διδασκαλία από κάποια παράδοξη και ασυνήθιστη προς τα γενικώς παραδεκτά διήγηση, (κατά την οποία) από την αρχαιότητα μέχρι τώρα (αναμένουμε) Σωτήρα Θεό".
(Πολιτεία, ως ανωτέρω): "Γυμνωτέος δη πάντων πλην δικαιοσύνης..... μηδέν γαρ αδικών, δόξαν εχέτω την μεγίστης αδικίας, ίνα ή βεβασανισμένος εις δικαιοσύνην..... αλλ’ ίτω αμετάστατος άχρι θανάτου, δοκών μεν άδικος δια βίου, ών δε δίκαιος..... Ούτω διακείμενος ο δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, εκκαυθήσεται τωφθαλμώ, τελευτών πάντα κακά παθών ανασχινδυλευθήσεται". Μτφ: "Θα απογυμνωθή από όλα εκτός από την δικαιοσύνη..... διότι χωρίς σε τίποτε να αδική, θα δυσφημισθή πολύ σαν άδικος, ώστε θα βασανισθή για την δικαιοσύνη..... αλλά θα μείνη αμετακίνητος μέχρι θανάτου, και ενώ θα είναι δίκαιος θα θεωρήται άδικος σ’ όλη του την ζωή..... Τέτοιες διαθέσεις έχοντας ο δίκαιος θα μαστιγωθή, θα στρεβλωθή, θα δεθή, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία, αφού πάθη όλα τα κακά, θα προσηλωθεί επάνω σε πάσσαλο (στύλο)"Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου