Κυριακή 12 Απριλίου 2009

Προσδιορισμός - Πληροφορίες:
Ὁ Ἰστότοπος "Churchsynaxarion - Συναξάριο της Εκκλησίας", εἶναι παρουσία στό Διαδύκτιο τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικών Μελετῶν "Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής" καί συντάσεται μέ εὐθύνη τοῦ Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Μάρκου.
Στόν ἰστότοπο καταχωροῦνται δημοσιευμένα ἤ ἀδημοσίευτα κείμενα τοῦ ἰδίου καί συνεργατῶν τοῦ Κέντρου σχετικά μέ τήν Ἁγιολογία, τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί ἐπίκαιρα θέματα ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος.
Τά κείμενα καταχωροῦνται σέ πολυτονική ἤ καί μονοτονική μορφή.
Τῶν κειμένων ἐπιτρέπεται ἡ χρήσις μέ ἀπαραίτητη ἔνδειξη καί ἀναφορά τῆς προελεύεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου