Κυριακή 12 Απριλίου 2009


Βιογραφικό Σημείωμα

Ὁ ἱδρυτής τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν "Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής" Καθηγητής Ἀντώνιος Μάρκου γεννήθηκε τό 1955 στό Κιάτο Κορινθίας. Μεγάλωσε στήν Ἀθῆνα, ὅπου περάτωσε τίς ἐγκύκλιες καί γυμνασιακές σπουδές. Σπούδασε Ἀγγλική Φιλολογία (Ma Ph) καί Θεολογία καί δραστηριοποιεῖται ἐπαγγελματικά ὡς Καθηγητής Ἀγγλικῆς Γλῶσσας καί μεταφραστής - ἐπιμελητής κειμένων. Εἶναι νυμφευμένος μέ τήν Κρητικῆς καταγωγῆς Μαρία Τζανιδάκη, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε δύο παιδιά. Ζῆ μέ τήν οἰκογένειά του στή Μάνδρα Ἀττικῆς.
Ἐνωρίτατα δραστηριποιήθηκε στόν ἐκκλησιαστικό χώρο καί τά ἐκκλησιαστικά Γράμματα. Ἱεροκήρυξ ἀπό τοῦ ἔτους 1978, ἔχει ἐπισκεφθεῖ πολλές ἐνορίες καί μονές, κατόπιν εὐλογίας τῶν οἰκείων Ἱεραρχῶν καί μετά ἀπό πρόσκλησι ἐφημερίων καί ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων. Συμμετεῖχε στά Φροντιστήρια Κατηχητῶν τῶν ἐτῶν 1979 καί 1980 (καί ὡς εἰσηγητής) καί ὑπηρέτησε ὡς Κατηχητής στούς Ἱ. Ναούς Τιμίου Προδρόμου Ροῦφ Ἀθηνῶν (1979 - 1983), Εὐαγγ. Ματθαίου Μάνδρας (1980 - 1983) καί Ὁσίων 99 Πατέρων Χανίων (1983 - 1987).

Τό 1982 δημιούργησε τό Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν "Ὅσιος Συμεών ὁ Μετα-φραστής", σέ μία προσπάθεια συστηματοποιήσεως, ὀργανώσεως καί ἐκδόσεως ἁγιολογικῶν μελετῶν τοῦ ἰδίου, ὅσο καί ἄλλων προσώπων, καί τῆς δημιουργίας Ἁγιολογικῆς Βιβλιοθήκης (σταδιακῶς δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη 3.000 περίπου τίτλων), μέ τελική προοπτική τήν σύνταξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἁγιολογίου.

Τό 1987 βραβεύθηκε ἀπό τό Ἵδρυμα FORD γιά ἐργασία του στήν Ἀγγλική γλῶσσα μέ θέμα τούς ἐξισλαμισμούς στήν Κρήτη κατά τήν Ἀραβοκρατία.

Τό 1988 προσκλήθηκε νά διδάξει τό μάθημα τῆς Ἁγιολογίας στό Φροντιστήριο Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ἁγ. Γεωργίου Περιστερίου.
Τό 1990 ίδρυσε στή Μάνδρα Ἀττικῆς Παρεκκλήσιο πρός τιμήν τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος.

Ἔχει συγγράψει 14 ἁγιολογικοῦ περιεχομένου πονήματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἐκδοθεῖ στήν Ἑλληνική ή Ἀγγλική γλῶσσα, καί 40 ἄρθρα - μελέτες ἁγιολογικοῦ καί ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος, τά ὁποῖα ἔχουν επίσης δημοσιευθεῖ.
Τό ἔργο του στόν τομέα τῆς Ἁγιολογίας ἔχει ἐπαινεθεῖ ἀπό ἐκκλησιαστικούς καί ἀκαδημαϊκούς κύκλους (βλ. σχετικῶς).

Τό 2006 τοῦ ἀπονεμήθηκε τό ὀφφίκιο τοῦ Ρήτορος τῆς Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου