Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ Ρ-Τ, Ἀντ. Μάρκου


Ρ
ΡΑΔΟΥ  Νεομάρτυρος  (Μπρινκοβεάνου, υἱοῦ  Ἡγεμόνος  μ. Κων/νου· + 1714, 16η Αὐγ). 
·        Τό  Λείψανο  στόν  Ναό ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου.
ΡΑΦΑΗΛ  Ἱερομάρτυρος,  τῆς  Λέσβου  (+ 1462, Τρίτη  τοῦ  Πάσχα).
·          Κάρα  καί  τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν ὁμώνυμη  Μονή  Θέρμης  Λέσβου.
ΡΑΦΑΗΛ  Ὁσίου,  τῆς  Μονῆς  Ἀγάπια  Ρουμανίας  (16ος - 17ος  αἰ.).
·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  σέ  ἄγνωστο  σημεῖο  τῆς  περιοχῆς  Ἀγαπίας  Ρουμανίας.
ΡΑΦΑΗΛ  Ἁγίου, ἐπ. Μπρούκλυν  Νέας  Ὑόρκης  (+ 1915, 27η Φεβρ.). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Τύχωνος  South  Canaan  Πενσυλβάνιας  ΗΠΑ.
ΡΙΓΙΝΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Σκοπέλου  (+ 355, 25η Φεβρ.).
·          δεξιός  βραχίονας  στή  Σκόπελο.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΡΙΓΙΝΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Ὀρέστου  (16η Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  Παναγίας  Φασούλας  Κύπρου.
ΡΟΔΩΝΟΣ  Ἁγίου, ἐπ. Ταμάσου  Κύπρου  (1ος αἰ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  ἁγ. Ἡρακλειδίου  Κύπρου.
ΡΩΜΑΙΟΥ  Ὁσίου, μαθητοῦ  τοῦ  ὁσ.  Ρωμύλου  τῆς  Ραβάνιτσας  Σερβίας (14ος  αἰ., 18η Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στήν  πόλη  Ντγιούνη  τῆς  Σερβίας.
ΡΩΜΑΝΟΥ Ἁγίου, τοῦ Μελωδοῦ (6ος αἰ. 1η Ὀκτωβρίου).
·        Ἀποτμήματα στή Μονή Ἀμυαλῶν Γορτυνίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΡΩΜΑΝΟΥ  Ἁγίου, Πρίγκιπος  τοῦ  Οὔγκλιτς  Ρωσίας  (+ 1285, 3η  καί  24η Φεβρ.).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στή Μονή Μεταμ. Σωτῆρος  Οὔγκλιτς  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΡΩΜΑΝΟΥ Μάρτυρος, τῆς Ἀντιοχείας (+ 303).
·        Ἀποτμήματα στή Μονή ἁγ. Μιχαήλ Lavardac Γαλλίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΡΩΜΑΝΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ραβάνιτσας  Σερβίας (14ος αἰ., 6η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Ρωμανοῦ  Ντζιούνις  Σερβίας.
ΡΩΜΟΥ Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Σιρμίου. 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Ναό  Κονκορδίας  Ἰταλίας.

Σ
ΣΑΒΒΑ  Ὁσίου, τοῦ  Ἡγιασμένου (+ 532, 5η  Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἱεροσολύμων.
·        Δάκτυλος  μετά  σαρκός στή  Μονή   ἁγ. Ραφαήλ  Γρίβας  Κιλκίς.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων. 
ΣΑΒΒΑ  Μάρτυρος, τοῦ  Γότθου, τοῦ  Στρατηλάτου (+ 372, 18η Ἀπριλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΣΑΒΒΑ  Β΄  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Σερβίας  (+ 1271, 8η Φεβρ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Πατριαρχεῖο  Πεκκίου Κοσσυφοπεδίου.   
ΣΑΒΒΑ  Γ΄ Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Σερβίας  (+ 1316, 26η Ἰουλίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο στό  Πατριαρχεῖο  Πεκκίου  Κοσσυφοπεδίου.
ΣΑΒΒΑ - "ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ"  Ὁσίου, τοῦ  διά  Χριστόν  σαλοῦ  (14ος αἰ., 5η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο "ἐν  δέρματι"  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΣΑΒΒΑ  Ὁσίου, τοῦ  ἐξ  Ἰωαννίνων  (15ος  αἰ., 3η Φεβρ.).
·        Μέρος  ποδός  στή  Μονή  Βαρλαάμ  Μετεώρων.
ΣΑΒΒΑ Ὁσίου, τοῦ Σταυροβουνιώτου (+ 1985, 8η Μαρτίου).
·        Ἕνας δάκτυλος στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΑΒΒΑΤΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Σολόβκι  Ρωσίας  (+ 1435, 27η Σεπτ.). 
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἀρχαγγέλου  Ρωσίας.
ΣΑΛΩΜΗΣ τῆς Μυροφόρου (1ος αἰ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΑΜΨΩΝ  Ὁσίου, τοῦ  Ξενοδόχου  (+ 530, 27η Ἰουνίου).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους  καί Κρεμαστῆς  Ἠλείας.
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ  Μάρτυρος  (+ 66, 26η Φεβρ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  Ρώμης.
·          Κάρα  στό  Ρ.Κ. Παρεκκλήσιο  τῶν Τεσσάρων Ἐστεμμένων  Μαρτύρων  Ρώμης.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Medard  στή  Soissons  Γαλλίας.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ  Ἱερομάρτυρος, Ἀρχιεπ.  Φαναρίου  (+ 1601, 4η  Δεκ.). 
·          Κάρα  ἀδιάφθορη  στή  Μονή  Παν.  Κορώνας  Καρδίτσης.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ  Ὁσίου, τοῦ  Δομβοῦ  Βοιωτίας  (+ 1602, 6η Μαΐου).
·          Κάρα  καί  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Βοιωτίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ  Ὁσίου, τοῦ  Σάρωφ  Ρωσίας  (+ 1833, 2α Ἰαν. καί  19η Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ντιβίγιεβο  Ρωσίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή ἁγ. Νικοδήμου  τοῦ  Ἁγιορείτου Πενταλόφου  Κιλκίς, στό  Ναό  ἁγ. Αἰκατερίνης  Στρογγύλης  Κορωπίου  Ἀττικῆς  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΕΡΒΑ  (Servaas) Ἁγίου, ἐπ. Μάαστριχτ  Ὀλλανδίας  (+ 384, 13η  Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ΡΚ Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ὀλλανδίας.
ΣΕΡΓΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά μ. Βάκχου  (+ 290 – 303, 7η Ὀκτ.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Κούρτεα  Ἄρτζες  Ρουμανίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΕΡΓΙΟΥ  Μάρτυρος. 
·          Κάρα  στή  Μονή  Σιμωνόπετρας  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται·  τῆς  2/1, τῆς  24/5, τῆς  28/6    τῆς 7/10.
ΣΕΡΓΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ραντονέζ  Ρωσίας  (+ 1329, 5η Ἰουλίου  καί  25η Σεπτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  τῆς  Ἁγίας  Τριάδος  Μόσχας.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΣΕΡΓΙΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Βαλαάμ  Ρωσίας (14ος  αἰ., 28η Ἰουνίου  καί 11η Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή. 
ΣΕΡΓΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Τσουχτόμ  Νόβγκοροντ  Ρωσίας  (+ 1609, 19η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  τῆς  Ἁγίας  Σκέπης  τῆς  ὁμώνυμης  Μονῆς.
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ  Ἁγίου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Προφήτη  Ἡλία  Σάμου.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται·  τῆς  2/1 (Πάπα  Ρώμης) ἤ  τῆς  1/3  (δύο, Πατριάρχη  καί  Μάρτυρος). 
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ὀμπνόρας  Ρωσίας  (+ 1397, 25η Ἀπριλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Παγαγίας  Μπορόκ  Κοστρόμας  Ρωσίας.
ΣΙΜΩΝΟΣ  Ἀποστόλου, τοῦ  Ζηλωτοῦ  (1ος  αἰ., 10η Μαΐου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  ἁγ.  Πέτρου  Ρώμης καί  στό  Ρ.Κ.  Ναό  ἁγ. Συμεών  τοῦ  Θεοδόχου  Βενετίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παν. Κορώνας  Καρδίτσης.  
ΣΙΜΩΝΟΣ  Ὁσίου, τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου, ἐπ. Βλαδιμήρ  καί   Σούζνταλ  Ρωσίας (+ 1226, 10η Μαΐου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΣΙΜΩΝΟΣ  Ὁσίου, Κράλη  τῶν  Σέρβων Στεφάνου  Β΄  τοῦ  Πρωτοστεφοῦς
      (+ 1224, 24η Σεπτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Στουντένιτσας  Σερβίας.
ΣΟΛΩΜΟΝΗΣ  Ἁγίας, μητρός  τῶν  Ἁγίων  7  Μακκαβαίων  + 167  π. Χ., 1η Αὐγ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Πατριαρχικό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου Φαναρίου  ΚΠόλεως.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ξηροποτόμου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΣΟΥΪΔΒΕΡΤΟΥ  (Swidbert)  Ἁγίου,  ἐπ. Friesland (+ 713, 1η  Μαρτίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ντίσελντορφ  Γερμανίας.
ΣΟΦΙΑΝΟΥ Ἁγίου, ἐπ. Δρυϊνουπόλεως (+ 1711, 26η Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα στό Ἰνστιτοῦτο Χριστοφόρος Παπουλάκος καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΟΦΙΑΣ  Ἁγίας, μητρός  τῶν Μαρτύρων  Πίστεως, Ἐλπίδος  καί  Ἀγάπης  (+ 137, 17η Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Καλτεζῶν  Ἀρκαδίας.
ΣΟΦΙΑΣ Ὁσίας, τοῦ Σούζνταλ Ρωσίας, Μεγ. Πριγκιπίσσης  Σολωμονῆς, συζύγου Μεγ. Ἡγεμόνος  Βασιλείου Γ’, (16ος αἰ., 16η Δεκ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή Ἁγίας Σκέπης  Σούζνταλ Ρωσίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  Ἁγίου, ἐπ. Τριμυθοῦντος  (+ 348, 12η Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο   ἀδιάφθορο   στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Κερκύρας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Δημητριάδος  (+ 1680, 16η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ταξιαρχῶν  Πηλίου  Μαγνησίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Πρωτομάρτυρος  καί  Ἀρχιδιακόνου  (1ος αἰ., 27η Δεκ.  καί  2α Αὐγ.).
·        Μέρος  τῆς  Κάρας  καί  τῆς  σιαγόνος  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος Κάρας στό Ρ.Κ. Ναό τοῦ Halderstandt Γερμανίας.
·        Μέρη  τῆς  Κάρας  στίς  Μονές   Βατοπεδίου  καί Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους, Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων, ὁσ. Δαβίδ Εὐβοίας καί στή Νέα Μεσημβρία Κιλκίς.
·        Μέρος  τῆς  σιαγόνας  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          δεξιά  (πλήν  τῆς  παλάμης)  στή  Μονή  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου Ὄρους.
·          δεξιά  παλάμη  στή  Μονή  Νεάμτς  Ρουμανίας.
·        Μέρος  μιᾶς  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή  Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος   ὠμοπλάτης   στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  χειρός  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Ν.  Ἰωνίας  Ἀττικῆς.
·        Μέρος τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Μείζονος  Βενετίας, στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τῆς  Βιέννης  καί  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Λαυρεντίου  Βεράνο  Ρώμης.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Λαύρες  Ἁγίας Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας καί ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως,  στή  Συλλογή  τῶν  Ἀνακτόρων  τοῦ  Μπάκινχαμ, στήν  ὁμώνυμη  Μονή  τῶν  Μετεώρων, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ὁσιομάρτυρος. 
·        Μέρος   μετά  δέρματος  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Νέου.
·          Κάρα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Ταξιαρχῶν  Αἰγιαλείας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἰβήρων  καί  Ζωγράφου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται·  τῆς  21/10  (Μάρτυρος, τοῦ  νεοφανούς), τῆς  28/11  (Ὁσίου, τοῦ  νέου  Ὁμολογητοῦ)    τῆς  9/12  (Ὁσίου,  τοῦ  Νεολαμπούς).
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ὁσιομάρτυρος,  τοῦ  Νέου, τοῦ  Ὅρους  τοῦ  ἁγ. Αὐξεντίου (+ 767, 28η  Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Σιναΐτου  (6ος αἰ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο (σέ  καθήμενη  στάση) στή  Μονή  Σινᾶ.
·        Ἀπότμημα στη Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Σαββαΐτου  (+ 807, 28η Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ἁγίου, Βασιλέως  τῆς  Οὐγγαρίας  (+ 1031, 15η Αὐγ.).
·          ἀδιάφθορη  δεξιά κ. ἄ.  Λείψανα στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  Βουδαπέστης. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ἁγίου, Κράλη  τῶν  Σέρβων  (Μιλοῦτιν, + 1322, 30ή Ὀκτ.). 
·        Τό  Λείψανο  (πλήν  τῆς  Κάρας,    ὁποία  ἔχει  χαθεῖ)  ἀδιάφθορο   στό   Ναό  ἁγ. Κυριακῆς  Σόφιας  Βουλγαρίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ἁγίου, Κράλη  τῶν  Σέρβων  (Ντετσάνσκι, + 1331, 12η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Ντέτσανης  Κοσσυφοπεδίου.  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Οὖρος,  Ἁγίου, Κράλη  τῶν  Σέρβων  (+ 1371, 15η Δεκ.). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Βελιγραδίου.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ἁγίου, Δεσπότη  τῶν  Σέρβων (Μπράνκοβιτς,  + 1476, 9η Ὀκτ.).
·        Τμήματα  ἀδιαφθόρου  Λειψάνου  στή  Μονή  Κουπίνοβο  Σερβίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Μεγάλου, Ἡγεμόνος  τῆς  Μολδαβίας  (+ 1504, 2α Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  στή  Μονή  Ποῦτνας  Μολδαβίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ἁγίου, Δεσπότη  τῶν  Σέρβων  (Στυλιάνοβιτς, + 1540, 4η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Βελιγραδίου.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Πιπέρσκ  Σερβίας  (+ 1697, 2α Ἰουνίου). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Ἀρχαγγέλων Πιπέρσκ  Σερβίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Νεομ. Μπρινκοβεάνου, υἱοῦ Ἡγεμόνος Κων/νου (+ 1714, 16η Αὐγ.). 
·        Τό  Λείψανο  στό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Παφλαγῶνος  (26η  Νοεμ.).
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Θεσσαλιώτιδος.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Δαμάστας  Φθώτιδος, Λειμῶνος  Λέσβου,  Δαδίου  Φθιώτιδος  καί  Κάτω  Ξενιᾶς  Ἁλμυροῦ  Μαγνησίας.
ΣΥΜΕΩΝ  Ἁγίου, τοῦ  Θεοδόχου  (1ος  αἰ., 3η Φεβρ.).
·        Μέρος Λειψάνων  στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  Βενετίας  καί  στό  Ρ.Κ.  Ναό Aix  La  Chapelle  Ἄαχεν  Γερμανίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΥΜΕΩΝ  Ὁσίου, τοῦ  Στυλίτου  (+ 459, 1η  Σεπτ.). 
·        Μέρος   ποδός  στή  Μονή  Χιλανδαρίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Μέρος  τῆς  δεξιᾶς  στή  Μονή  Μουτσιάλης  Βεροίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους,  Τιμίου  Προδρόμου  Βεροίας  καί  ἁγ. Βλασίου  Τρικάλων  Κορινθίας.
ΣΥΜΕΩΝ  Ὁσίου, κτίτορος  τοῦ  Μεγάλου  Σπηλαίου  Καλαβρύτων (9ος  αἰ., 18η  Ὀκτ.).
·          Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
ΣΥΜΕΩΝ  Ὁσίου, τοῦ  Θαυμαστορείτου  (+ 596, 24η  Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Νεάμτς  Ρουμανίας.
ΣΥΜΕΩΝ  Ὁσίου,  Στεφάνου  Α΄ Νεμάνια, Ἡγεμόνος  τῶν  Σέρβων  (+ 1199, 28η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Στουντένιτσας  Σερβίας.
ΣΥΜΕΩΝ  Ὁσίου, τοῦ  Πιγκαράς  Ρουμανίας  (15ος  αἰ.). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή   Σουτσεάβα  Ρουμανίας.
ΣΥΜΕΩΝ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀνυποδήτου  (+ 1594, 19η Ἀπριλίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Φλαμουρίου  Μαγνησίας. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Κομνηνείου  Λαρίσης  καί ἁγ. Γερασίμου  Ζαγορᾶς  Μαγνησίας.
ΣΥΜΕΩΝ  Ὁσίου, τοῦ  Βερχότσκ  Ρωσίας  (+ 1694, 12η  Σεπτ.  καί  18η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου  Βερχότσκ Αἰκατερίενμπουργκ  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΥΝΑΘΛΩΝ Ἱερομ. ΒΛΑΣΙΟΥ, Σκλαβαίνων Ἀκαρνανίας (+ 1006, 11η Φεβρ.).
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Σκλαβαίνων  Ἀκαρνανίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗΣ  Ὁσίας, ἀδελφῆς ὁσ. Βενεδίκτου  (6ος αἰ., 10η Φεβρ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Μονή  τοῦ  Μοντεκασίνο  Ἰταλίας.
ΣΩΖΟΝΤΟΣ  Μάρτυρος, τῆς  Κιλικίας  (+ 304, 7η Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Σταγιάδων  Καλαμπάκας,  Παν. Κρεμαστῆς  Ἠλείας  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ  Ἀποστόλου,  ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα  (1ος  αἰ., 10η  Νοεμ.).
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Θηβῶν  καί  Λεβαδείας. 
·        Ἀποτμήματα  στή  Μητρόπολη  Κερκύρας, στό  Μητροπ. Ναό  Βέροιας  καί  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  Ἱεροσολύμων (+ 638, 11η  Μαρτίου).
·          Κάρα  στή  Μονή   Φανερωμένης  Χιλιομοδίου  Κορινθίας.


Τ
ΤΑΡΑΣΙΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως (+ 806, 25η Φεβρ.). 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Τατάρνης  Εὐρυτανίας.
ΤΑΡΑΣΙΟΥ  τοῦ  Ἐρημίτου (7η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Ζαχαρίου  Βενετίας.
            ὅσ. Ταράσιος    Ἐρημίτης  δέν  εἶναι  γνωστός  στούς  Συναξαριστές, ἀλλά  ἀναφέρεται  στό  Λαυριωτικό  Κώδικα Ι 70, φ. 217 β.  
ΤΑΡΣΙΖΙΟΥ  Μάρτυρος  (3ος  αἰ., 15η  Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Σιλβέστρου  in Capite  Ρώμης.
·        Μέρος  χειρός  στή  Συλλογή  τῆς  Ρ.Κ. Διεθνοῦς  Σταυροφορίας.
ΤΑΡΣΩΣ  τῆς  διά  Χριστόν Σαλῆς (+ 1989, 24η Σεπτ.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Παναγίας  Κερατέας  Ἀττικῆς.
·        Ἡ σιαγόνα στή Μονή Παντοκράτορος χ. ἁγ. Ἀθανασίου Κερκύρας.
·        Μέρος  ἀδιαφθόρου  δέρματος  καί  ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΤΑΤΙΑΝΗΣ  Μάρτυρος, τῆς  Ρωμαῖας  (+ 226 – 235, 12η  Ἰαν.).
·          Κάρα   στή  Μονή  Κούρτεα  Ἄρτζες  Ρουμανίας.
ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ  Μάρτυρος. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους. 
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρα  πρόκειται· τῆς  13/3, τῆς  10/4, τῆς  5/4, τῆς  16/10, τῆς  17/10, τῆς   28/10  (τρεῖς) ἤ  τῆς  11/122.
ΤΙΒΟΥΡΤΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ μετά  μ.  Βαλεριανοῦ  (+ 288,  22α  Νοεμ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῆς  ἁγ. Κικιλίας  Ρώμης.
ΤΙΜΟΘΕΟΥ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα  (1ος  αἰ., 22α Ἰαν.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους,  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων,  Κύκκου  Κύπρου, στό  Κοπτικό  Πατριαρχεῖο  τῆς  Αἰγύπτου  καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΤΙΜΟΘΕΟΥ  Ὁσίου.
·        Μία  τῶν  χειρῶν στήν  Κουτλουμουσιανή Σκήτη Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ὁσίου  πρόκειται· τῆς  1/2  (τοῦ  Ὁμολογητή), τῆς  21/2 (τοῦ ἐν  Συμβόλοις)    τῆς  27/2  (τῆς  Καισαρείας)·  ἴσως πρόκειται περί τοῦ Ὁσιομάρτυρα Τιμοθέου  (+ 1820).
ΤΙΜΟΘΕΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Εὐρίπου  (+ 1740, 16η Αὐγ.).
·          Κάρα  καί  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Πεντέλης  Ἀττικῆς.
ΤΙΤΟΥ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν Ἑβδομήκοντα  (1ος  αἰ., 25η Αὐγ.).
·          Κάρα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Ἡρακλείου  Κρήτης. 
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας, Παντοκράτορος  καί  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους, Λειμῶνος  Λέσβου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΤΙΤΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Πρεσβυτέρου, τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου (+ 1190, 27η Φεβρ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΤΟΥΝΟΜ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Ἐμίρη  (+ 1580, 18η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Μεγάλης  Παναγίας  Ἱεροσολύμων.
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Λεδρῶν  Κύπρου (4ος αἰ., 13η Ἰουνίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΤΡΥΦΩΝΟΣ  Μάρτυρος  (+ 250, 1η  Φεβρ.).
·        Μέρη Κάρας στίς Μονές Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους, Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων  καί  Ζωοδόχου  Πηγῆς  Ἄνδρου καί στήν Καστανιά Ἀγράφων.
·          δεξιά  (πλήν  τῆς  παλάμης)  στή  Μονή  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῆς  δεξιᾶς  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          δεξιά  παλάμη  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
·        Τεμάχια  τῆς  δεξιᾶς  καί  9  ἄλλα  τεμάχια  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἕνας  βραχίονας  στή  Μονή  Φρασινέϊ  Ρουμανίας.
·        Μέρος  χειρός  στή  Μητρόπολη  Θηβῶν  καί  Λεβαδείας.
·        Μία  πτέρνα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου Ὄρους.
·        Μέρος  τοῦ  ἀριστεροῦ  ποδός  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Κουτλουμουσίου, Καρακάλου  καί  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους, Κορνοφωλιᾶς  Ἔβρου, Γουμένισσας  Κιλκίς, ὁσ. Διονυσίου  Λιτοχώρου, Θεοτοκιοῦ  Ἄρτας, Κορώνας  Καρδίτσας, Κοιμ. Θεοτόκου  Λιγοβιτσίου  Αἰτ/νίας, Ἀμπελακιώτισσας  Ναυπακτίας, Σαγματᾶ  Βοιωτίας, Πεντέλης  Ἀττικῆς, Νταοῦ  Πεντέλης, ὁσ. Θεοδοσίου  Ἄργους, Χρυσοπηγῆς Δίβρης Ἠλείας καί Βουλκάνου  Μεσσηνίας και στή Συλλογή του ΚΑΜ.
ΤΣΑΔ  Ἁγίου, ἐπ. Λίτσφιλντ  Βρεττανίας  (+ 672, 2α Μαρτίου).
·        Τά Λείψανα  στόν Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Μπίρμινγχαμ Βρεττανίας.
ΤΥΧΩΝΟΣ  Ἁγίου, ἐπ. Ἀμαθοῦντος  Κύπρου (4ος  αἰ, 16η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΤΥΧΩΝΟΣ  Ἁγίου, τοῦ  Ζαντόνσκ (+ 1783, 13η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  ἀφθάρτου Λειψάνου  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΤΥΧΩΝΟΣ  Ἱερομάρτυρος, Πατριάρχου  Μόσχας (+ 1925, 25η Μαρτίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Ντόνσκοϊ  Μόσχας.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου