Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ Ν-Π, Ἀντ. Μάρκου


Ν
ΝΑΟΥΜ  τοῦ  Προφήτου (7ος αἰ.  π. Χ., 1η  Δεκ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Σιμωνόπετρας  Ἁγίου  Ὄρους.
ΝΑΤΑΛΙΑΣ  Μάρτυρος, τῆς  μετά  μ. Ἀδριανοῦ  (+ 305 – 311, 26η  Αὐγ.).
·        Τό  μεγαλύτερο μέρος τῶν Λειψάνων στόν Ρ.Κ. Ναό του ἁγ. Λορέτζου Μιλάνου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΕΙΛΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Στολμπένσκ  Ρωσίας  (+ 1554, 27η  Μαΐου  καί 7η   Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ναό  τῆς  Παναγίας  τοῦ Σημείου,  Ὀστάκοβας  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΝΕΙΛΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μυροβλύτου  (+ 1651, 12η Νοεμβρίου  καί 7η Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  βραχίονος  στό  Κυριακό  τῆς  Σκήτης  Καυσοκαλυβίων  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παναγίας  Μαλεβῆς  Κυνουρίας.
ΝΕΚΤΑΝ  (Nectan) Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Χάρτλαντ  Βρεττανίας  (+ 500, 17η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Ρωσική  Ἐνορία  τοῦ  Ντέβον  Βρεττανίας.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀθωνίτου  (+ 1500, 5η  Δεκ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στή  Νέα  Θηβαΐδα  Ἁγίου  Ὄρους  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μετεωρίτου  (+ 1550, 17η  Μαΐου). 
·          δεξιά   παλάμη  ἀδιάφθορος  στή  Μονή  Βαρλαάμ  Μετεώρων.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Ἁγιαννανίτου  (+ 1820,  11η Ἰουλίου).
·          Κάρα  στή  Σκήτη  Ἁγίας  Ἄννης  Ἁγίου  Ὄρους.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Πενταπόλεως  (+ 1920, 9η  Νοεμ.). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἁγίας Τριάδος  Αἰγίνης. 
·        Ἕνας ἀστράγαλος  στό  ὁμώνυμο  Προσκύνημα  Καμάριζας Λαυρίου.
·        Ἕνας  σπόνδυλος  στό  ὁμώνυμο  Προσκύνημα  Χανίων  Κρήτης.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  Ὁσίου, Στάρετς  τῆς  Ὄπτινα  Ρωσίας  (+ 1928, 29η Ἀπριλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή    Καλούγας  Ρωσίας.
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  4,  τοῦ  Ρεθύμνου  (+ 1824, 28η Ὀκτ.). 
·        Τρεῖς  Κάρες   στόν  ὁμώνυμο  Ναό  τοῦ  Ρεθύμνου.
·        Μία  Κάρα  στή  Ρωσία  (ἄγνωστο  ποῦ).
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  5, τῆς  Σαμοθράκης (+ 1835, 6η Ἀπριλίου). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Χώρας  Σαμοθράκης.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές ἁγ. Ἰω. Θεολόγου  Ἀετοχωρίου Ἀλεξανδρουπόλεως, Παναγίας  Ἔβρου  καί  ὁσ. Νικοδήμου  Πενταλόφου  Κιλκίς.
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Μουλίων Κρήτης (Ζαχαρίου, Δημητρίου καί Ἀποστόλου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Ρουμανικῶν Φυλακῶν (20ος αἰ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ὁσίου, τοῦ Ἐγκλείστου  (12ος  αἰ., 24η Ἰαν.  καί  28η Σεπτ.).    
·          Κάρα  καί  τά  λοιπά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Κύπρου.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἄρτζες  Ρουμανίας (16ος  αἰ.). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Στηνισιοάρα  Ἄρτζες  Ρουμανίας.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Βατοπεδινοῦ (+ 1822, 22α Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρος.
ΝΕΣΤΟΡΟΣ  Μάρτυρος, μαθητοῦ  Μεγαλομ. Δημητρίου (4ος  αἰ., 27η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἰβήρων  καί  Ζωγράφου Ἁγίου  Ὄρους,  Ἁγίας Λαύρας  Καλαβρύτων,  Ζάβορδας  Γρεβενῶν, Κύκκου  Κύπρου καί στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΝΕΣΤΟΡΟΣ  Ὁσίου, Χρονικογράφου  τῆς  Λαύρας  Σπηλαίων (+ 1114, 28η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΝΕΣΤΟΡΟΣ  Ὁσίου, μαθητοῦ  ὁσ. Ρωμύλου  τῆς  Ραβάνιτσας  Σερβίας  (14ος  αἰ.).
·        Τά  Λείψανα  στήν  πόλη  Ντγιούνις  τῆς  Σερβίας.
ΝΗΦΩΝΟΣ  Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως  (+ 1508, 11η  Αὐγ.).
·          Κάρα  καί    δεξιά  στή  Μονή  Κούρτεα  Ἄρτζες  Ρουμανίας.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τῆς  Κράγιοβας  Ρουμανίας  καί στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.    
·        Μία  ὠμοπλάτη  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΗΦΩΝΟΣ Ὁσίου, τοῦ Κολλυβᾶ, τῆς Χίου (+ 1809, 28η Δεκ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ  Ὁσίου, τῆς Ζάβορδας  Γρεβενῶν  (+ 1519, 7η  Αὐγ.).
·          Κάρα  καί μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ  Ἁγίου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων.
           Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται·  τῆς  15/3, 5/6, 8/6  (δύο), 6/11  καί  7/11 (Μαρτύρων)    τῆς  4/11  (ἐπ. Μύρων, Ἱερομάρτυρα).
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Γκοροντέσκ  Ρωσίας  (+ 1603, 15η Μαρτ.  καί 4η Νοεμ.).
·        Τά Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Νόβγκοροντ  Ρωσίας.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Ὁσίου, Στάρετς τοῦ Ἐρημητηρίου τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας (9η Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα στό Ἐρημητήριο τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΙΚΗΤΑ  Μάρτυρος, τοῦ  Γότθου  (+ 372, 15η Σεπτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἰβήρων   Ἁγίου  Ὄρους.
·          ἀριστερή  παλάμη  (μέ  τόν  καρπό)  ἀδιάφθορη  στή  Μονή  Ντέτσανης  Κοσσυφοπεδίου.
ΝΙΚΗΤΑ Παιδομάρτυρος, τῆς  Νικομηδείας (12η Σεπτ.).
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  Ἀρχαγγέλου  Ραφαήλ Βενετίας.
ΝΙΚΗΤΑ  Ἁγίου, ἐπ. Νόβγκοροντ  Ρωσίας, τοῦ  Ἐγκλείστου  (+ 1108,  31η Ἰαν. καί 30ή  Ἀπριλίου).
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ναό  ἁγ. Νικολάου  Νόβγκοροντ  Ρωσίας.
ΝΙΚΗΤΑ  Νεομάρτυρος, τῆς  Νισύρου  (+ 1732, 21η Ἰουνίου).
·          Κάρα  στή  Μονή Ἰβήρων  Ἁγίου Ὄρους.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Νισύρου.
ΝΙΚΗΤΑ  Ἱερομάρτυρος, πολιούχου Σερρῶν (+ 1808, 4η Ἀπριλίου).
·        Μέρος  τῶν Λειψάνων στή  Σκήτη  Ἁγίας  Ἄννης  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στό  Μητροπ.  Ναό  Ἁγίων  Ταξιαρχῶν  Σερρῶν.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως (+ 829, 2α Ἰουνίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Γεωργίου  Μαλεσσίνας  Φθιώτιδος. 
·          ἀδιάφθορη  εὐλογοῦσα  δεξιά  στή  Μονή  Χιλανδαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Καλαμίου  Ἐπιδαύρου.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπισκόπου  Σερβίας  (+ 1325, 11η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Πατριαρχεῖο  Πεκκίου  Κοσσυφοπεδίου.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Τισμάνας  Ρουμανίας  (+ 1406, 13η Ἰουλίου καί 26η Δεκ.).
·        Ὁ ἀδιάφθορος   ἀντίχειρας  καί  ἄλλα  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ρουμανίας.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἡσυχαστοῦ (+ 1322, 11η Ἰουλίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Ἐλβασάν  Ἀλβανίας  (+  1722, 11η Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή Παναγίας  Ἐλβασάν.
·        Ἀπότμημα  στή  Σκήτη  ἁγ. Ἄννης  Ἁγίου  Ὄρους.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Ἁγιορείτου  (+ 1809, 14η Ἰουλίου).
·          Κάρα  στό  Κελλί  τῶν  Σκουρταίων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῆς  Κάρας   στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Πενταλόφου  Κιλκίς.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Ὁσιομάρτυρος, Ἡγουμένου Μονῆς ἁγ. Νικολάου Ἀετοῦ Ξηρομέρου (+ 1770).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Μύρων  (+ 345, 6η  Δεκ.).
·          δεξιά  στόν   Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου.
·        Ὁ ἀριστερός  βραχίονας  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  Ρίμινι Ἰταλίας.
·        Ἀπότμημα  τοῦ  ἀριστεροῦ  βραχίονος  στό  Μητροπολιτικό  Ναό  Βόλου.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν ὁμώνυμη  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  Μπάρι Ἰταλίας. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἁγ. Νικολάου  Ἄνω  Βάθειας  Εὐβοίας, ἁγ. Νικολάου Ἄνβδρου καί Φανερωμένης Σαλαμίνος,  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Σωτῆρος  Μόσχας,  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
·        Ἕνας  τῶν  ὁδόντων  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  ἐν  Βουνένοις Θεσσαλίας  (10ος αἰ., 9η  Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου  Ἄνδρου.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ὁσίου, ἐκ  τῶν κτιτόρων  τῆς  Μονῆς  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους 
       (10ος – 11ος αἰ., 17η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Θεσσαλονίκης (29η  Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα  στήν  Ἁγία  Μονή  Ναυπλίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Σικελιώτου (23η  Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μητρόπολη  Χαλκίδος.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται.  Τῆς  9/3, τῆς  22/9    τῆς 7/12.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ἱερομάρτυρος,  τῆς  Λέσβου  (+ 1462, Τρίτη  τοῦ  Πάσχα). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Ραφαήλ  Θέρμης  Λέσβου.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  ἐξ  Ἰχθύος  Κορινθίας  (+ 1554, 14η  Φεβρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ. Μετεώρου.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  τοῦ  Πσκώφ  Ρωσίας, τοῦ  διά  Χριστόν  Σαλοῦ (+ 1576, 28η Φεβρ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Ἁγίας  Τριάδος  Πσκώφ  Ρωσίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Μετσόβου  (+  1617, 16η Ἰουνίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βαρλαάμ  Μετεώρων.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Παντοπώλου (+ 1672, 23η  Σεπτ.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στίς  Μονές  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Τατάρνας  Εὐρυτανίας.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας. 
·        Ἀποτμήματα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Καρπενησίου  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Νεομάρτυρος.
·        Ἀπότμημα  στή  Βασιλική  ἁγ. Δημητρίου  Θεσσαλονίκης.
Δέν διευκρινίζεται περί ποίου Νεομάρτυρος πρόκειται.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β΄  Νεομάρτυρος Τσάρου τῆς Ρωσίας καί τῶν σύν αὐτῷ  μελῶν τῆς Τσαρικῆς  Οἰκογενείας·  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  Τσαρίνας, ΑΛΕΞΙΟΥ  Τσάρεβιτς, ΜΑΡΙΑΣ, ΟΛΓΑΣ, ΤΑΤΙΑΝΑΣ καί ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ τῶν Μεγάλων Δουκισσῶν (+ 1918, 4η Ἰουλίου).
·        Τά Λείψανα ἐνταφιασμένα στόν Καθεδρικό Ναό ἁγ. Πέτρου καί Παύλου Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ἁγίου, τοῦ Πλανᾶ (+ 1932, 2α Μαρτίου).
·        Ἡ Κάρα καί τά λοιπά Λείψανα στό Ναό τοῦ ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Κυνηγοῦ Ἀθηνῶν.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΝΙΚΩΝΟΣ  Ὁσίου, Ἡγουμένου  τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  Κιέβου  (+ 1088,  23η  Μαρτίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΝΙΚΩΝΟΣ  Ὁσίου, τοῦ  "ξηροῦ", τῆςΛαύρας τῶν  Σπηλαίων  Κιέβου  (12ος  αἰ., 11η  Δεκ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΝΙΚΩΝΟΣ  Ὁσίου, τοῦ  Ραντονέζ  Ρωσίας  (+ 1426, 17η  Νοεμ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα  Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας.
ΝΙΚΩΝΟΣ  Ὁσίου, τοῦ  Νέου, τοῦ  Ξηροῦ Ὄρους  (8η Δεκ.).
·          σιαγόνα  στή  Μονή  ὁσ.  Παταπίου  Λουτρακίου  Κορινθίας.
ΝΙΝΑΣ  Ἱσαποστόλου, Φωτιστρίας  τῆς  Γεωργίας (+ 335, 14η Ἰαν.).
·        Ἀποτμήματα  στό  Ναό  ἁγ. Μαρίνης  Θεσσαλονίκης  καί  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΝΤΟΒΜΟΝΤ - ΤΙΜΟΘΕΟΥ  Ἁγίου, Ἡγεμόνος  τοῦ  Πσκώφ  Ρωσίας (+ 1299,  20ή  Μαΐου).
·        Τά Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Ἁγίας  Τριάδος  Πσκώφ  Ρωσίας.
ΝΥΜΦΟΔΩΡΑΣ  Μάρτυρος  (+ 305, 10η  Σεπτ.). 
·        Ἡ Κάρα στη Μονή ἁγ. Παύλου Ἁγίου Ὄρους.
·          δεξιά  στή  Μονή  Ζερμπίτσας  Σπάρτης·
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παν. Γουμένισσας  Κιλκίς.


Ξ
ΞΕΝΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Ρωμαίας  (5ος  αἰ., 24η Ἰαν.). 
·          Κάρα  στό  Ναό  Τιμίου  Προδρόμου  Καβάλας.
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Ἀγάθωνος Φθιώτιδος, Μεταμ. Σωτῆρος  Νικητῶν Χρυσουπόλεως  Καβάλας, Λειμῶνος  Λέσβου  καί  Νταοῦ  Πεντέλης, στόν ὁμώνυμο  Ναό  Νικαίας  Πειραιῶς καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΞΕΝΗΣ τῆς  Ρωσίδος, τῆς  διά  Χριστόν  Σαλῆς  (17ος – 18ος αἰ., 24η Ἰαν.).
·        Τά Λείψανα  ἐντός  τοῦ  τάφου  της, στό Κοιμητήριο τοῦ Σμολένσκ Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  Ὁσίου, συζύγου ὁσ. Μαρίας  (6ος  αἰ., 26η Ἰαν.).
·        Ἀποτμήματα στή  Μονή Ταξιαρχῶν  Αἰγιαλείας  καί  ἐνσωματωμένο στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τῆς Συλλογῆς τοῦ ΚΑΜ.

Ο
ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Ὁσιομάρτυρος, τῆς  Λέσβου  (+ 1253, Τρίτη  τοῦ  Πάσχα).
·        Τά Λείψανα  στήν  Μονή  ἁγ. Ραφαήλ  Θέρμης  Λέσβου.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων και ἁγ. Μελετίου Κιθαιρώνος.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ  Ἁγίας, τῆς  Διακονίσσης  (+ 409, 25η  Ἰουλίου).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος  καί  Νταοῦ  Πεντέλης.
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ἀναρίτης  Πάφου  (18η Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ  Μάρτυρος  (+ 284 – 305,  9η  Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Αἰγυπτίου (+ 400, 12η  Ἰουνίου). 
·        Ἀποτμήματα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Κερατέας  Ἀττικῆς, στή  Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Βορονέτς  Ρουμανίας  (+ 1789, 9η Σεπτ.). 
·          Κάρα  καί  τά  Λείψανα  χειρῶν  καί  ποδῶν   στή  Σκήτη  Βορονέτς,  Μποτοσάνι  Ρουμανίας.
ΟΡΕΣΤΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  Ἱερομάρτυρος  Αὐξεντίου (+ 284 – 305,  
     13η  Δεκ.).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Καρακάλου  Ἁγίου  Ὄρους, Ἀρχαγγ. Μιχαήλ Ἀριδαίας Πέλλας  καί  Κοιμ. Θεοτόκου  Μικροκάστρου  Σιατίστης.
ΟΡΕΣΤΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  Μάρτυρος  Ριγίνου  (20ή Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  Παναγίας  Φασοῦλας  Κύπρου.
ΟΣΒΑΛΒΟΥ  Ἁγίου, Βασιλέως  Νορθουμβρίας  Βρεττανίας  (+ 641, 5η Αὐγ.).
·          Κάρα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ντάραμ  Βρεττανίας.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  Μονῆς  Χοζεβᾶ  Ἱεροσολύμων.
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἱεροσολύμων.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Σαγματά  Βοιωτίας  και ἐνσωματωμένο στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τῆς Συλλογῆς τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σινᾷ  καί  Ραϊθῷ  (14η Ἰαν.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Σινᾶ.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους καί  Παρακλήτου  Παιανίας  Ἀττικῆς καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
          Πρόκειται γιά δύο χορούς  Ὁσιομαρτύρων, 38  καί 33 Πατέρων  ἀντιστοίχως, πού  μαρτύρησαν  ἀπό  τόν  διωγμό  τοῦ  Διοκλητιανοῦ  (284 – 305),  μέχρι  καί  τό  τέλος  τοῦ  4ου  αἰ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  44  Μονῆς  ἁγ. Σάββα  Ἱεροσολύμων, ὑπό  Περσῶν (+ 614, 13η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἱεροσολύμων.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος. 
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  Μονῆς ἁγ. Σάββα Ἱεροσολύμων (20ή Μαρτίου).
·        Τά  Λείψανα  στήν ὁμώνυμη Μονή Ἱεροσολύμων.
·        Ἀπότμημα ἐνσωματωμένο στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Μονῆς ἁγ. Ὀνουφρίου Ἱεροσολύμων.
·        Τά Λείψανα στήν ὁμώνυμη Μονή Ἱεροσολύμων.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου Ἱεροσολύμων.
·        Τά Λείψανα στήν ὁμώνυμη Μονή Ἱεροσολύμων.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Σιναΐτικου Μετοχίου Χάνδακα (+ 1566).
·        Μέρος Κάρας στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Μονῆς ἁγ. Μαρίνης Ἄνδρου (17ος αἰ.).
·        Τά Λείψανα στήν ὁμώνυμη Μονή Ἄνδρου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  179  Μονῆς  Νταοῦ  Πεντέλης  (+ 1680).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Πεντέλης.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 6.000  τῆς  Μονῆς Γκαρετζύ Γεωργίας  (+ 1615, 26η Μαρτίου).
·        Λείψανα  στή  Μονή  Ἀναστάσεως  Γκαρεντζύ  Γεωργίας.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας (+ 1700).
·        Τά Λείψανα στήν ὁμώνυμη Μονή.
·        Μία Κάρα καί ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Μονῆς Στροφάδων (+ 1530, 29η Σεπτ.).
·        Μέρος κνήμης στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΣΙΩΝ  99  ΠΑΤΕΡΩΝ  Κρήτης  (7η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους, στό  Κυριακό  τῆς  Σκήτης  τῶν  Καυσοκαλυβίων  Ἁγίου  Ὄρους, ὁμώνυμο  Ναό  Χανίων  Κρήτης  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Μάρτυρος, τῆς  Παλαιστίνης  (+ 308, 10η Φεβρ.).
·        Μέρος  τῶν Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Σεβαστιανοῦ  Ρώμης.
ΟΥΑΡΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Αἰγυπτίου (+ 307, 19η Ὀκτ.). 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΟΥΡΣΟΥΛΑΣ  Μάρτυρος  (+ 383, 21η  Ὀκτ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ.  Ναό  τῆς  Κολωνίας.
 

Π
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Ταυρομενίας (1ος αἰ., 9η Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου (13ος  αἰ., 9η  Φεβρ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
ΠΑΪΣΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Βελιτσκόφσκι  (+ 1794, 15η  Νοεμ.).
·        Τό  ἀδιάφθορο Λείψανο  ἐνταφιασμένο   στό  Καθολικό  τῆς  Μονῆς Νεάμτς  Ρουμανίας.
ΠΑΪΣΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Γαλικίας  Ρωσίας  (+ 1460, 23η  Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Οὐσπένσκαγια  Σλόμποντα  τῆς  Κοστρόμας.
ΠΑΝΑΓΗ - ΠΑΪΣΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μπασιᾶ  (+ 1888, 9η Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ληξούρι  Κεφαλληνίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Καισαρείας  (+ 1765, 24η Ἰουνίου). 
·        Ἀπότμημα  στή  Σκήτη  ἁγ. Παντελεήμονος  τῆς  Μονῆς  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  Νεομάρτυρος,  τοῦ Πελοποννησίου, τῶν  Ἱεροσολύμων  (+ 1820, 5η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Τιμίου  Προδρόμου  Ἱεροσολύμων.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΑΝΣΕΜΝΗΣ Ὁσίας, τῆς μετά ὁσ. Θεοφάνους (10η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ  Μεγαλομάρτυρος, τοῦ  Ἰαματικοῦ  (+ 305, 27η Ἰουλίου).
·        Τμήματα  τῆς  Κάρας  στίς  Μονές   Παντελεήμονος  καί  Γρηγορίου  (τό  μετωπιαῖο)  Ἁγίου  Ὄρους, Παναχράντου  Ἄνδρου  καί ἁγ. Γεωργίου Βουλγαρελίου  Ἄρτης.
·        Τμῆμα  Κάρας  καί  μέρος  χειρός  στή  Μονή  Μεγ. Μετεώρου.
·          δεξιός  καρπός  καί  τρία  τεμάχια  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Μέρος  τοῦ  δεξιοῦ  ποδός  στή  Μονή  Χιλανδαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  ποδός  στή  Μονή  Φιλοθέου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Δάκτυλος   στή  Μονή  Χουρέζ  Ρουμανίας.
·        Μεγάλο  μέρος  τῶν  λοιπῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τῆς  Lucca  Ἰταλίας.
·        Ἕξη  τεμάχια  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Λειμῶνος  Λέσβου,  ἁγ. Γεωργίου Φενεοῦ Κορινθίας καί Ἀρχαγγελιωτίσσης  Ξάνθης, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
Εἶναι ἄξιο  ἀναφορᾶς, ὅτι στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  Ravella, κοντά  στή  Νεάπολη  τῆς  Ἰταλίας, σώζεται  στερεοποιημένο  αἷμα  τοῦ  Μεγαλομάρτυρος, τό  ὁποῖο  ὑγροποιεῖται  κάθε  Ἰούλιο, πρίν  καί  μετά  τήν  μνήμη  του. Ὁμοίως  αἷμα  του  πού  ὑγροποιεῖται  σώζεται  καί  στήν  πόλη  Lucca  τῆς  Ἰταλίας.
ΠΑΠΥΛΟΥ Ἱερομάρτυρος,  , τοῦ μετά  Ἱερομάρτυρος  Κάρπου  (+ 251, 13η  Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Τιμίου  Σταυροῦ  Σάμου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Μάρτυρος, ἀδελφῆς ἁγ. Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος (1ος αἰ., 26η Φεβρ.).
·        Ἡ Κάρα στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  Ὁσιομάρτυρος, τῆς  Ρωμαῖας  (2ος  αἰ., 26η Ἰουλίου). 
·        Μέρη τῆς  Κάρας  στίς  Μονές  Κουτλουμουσίου, Σιμωνόπετρας, Παντοκράτορος  καί  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους,  Πετράκη  Ἀθηνῶν, Μακρυμάλλης Εὐβοίας  καί  Προφ. Ἡλιοῦ  Θῆρας.
·          σιαγόνα  στή  Μητρόπολη  Θεσσαλιώτιδος.
·        Μέρη  τῆς δεξιᾶς   στίς Μονές Διονυσίου  καί  Ἰβήρων  Ἁγίου Ὄρους.
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή  Ἀμυαλῶν  Γορτυνίας.
·        Μέρος  χειρός  στή  Μονή  Μεγ.  Μετεώρου.
·        Τέσσερα  τεμάχια  στήν  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  ἁγ. Ἀνθίμου  τοῦ  Ἴβηρος  Βουκουρεστίου, Παν. Γουμενίσσης  Κιλκίς, Σαγματᾶ  Βοιωτίας, Καλτεζῶν Ἀρκαδίας, ὁσ. Διονυσίου  Λιτοχώρου  Πιερίας, Λουκούς Κυνουρίας, Τιμίου Προδρόμου  Καστρίτσης  Ἰωαννίνων, Γηροκομείου  Πατρῶν, Σταγιάδων Καλαμπάκας, Σεπετοῦ Ἠλείας, Δουσίκου  Τρικάλων, ὁσ. Θεοδοσίου  Ἄργους, ἁγ. Κων/νου Καλαμῶν, Παν. Κορώνης  Καρδίτσης  καί  Ἀμπελακιωτίσσης  Ναυπακτίας, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Ἐπιβατινῆς  (11ος  αἰ., 14η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Ἰασίου  Ρουμανίας.
·        Μέρος  χειρός  στό  Βελιγράδι καί  τήν  Σρέμσκα  Καμένιτσα  Σερβίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.    
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Λαμψάκου  (4ος  αἰ., 7η  Φεβρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων,  Ροβελίστας  Ἄρτας, ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου  καί  Κύκκου  Κύπρου  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Μονῆς  Ἀγαπία  Ρουμανίας  (+ 1660).
·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  σέ  ἄγνωστο  σημεῖο  τῆς  περιοχῆς  Ἀγαπίας  Ρουμανίας.
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ραδοβυζίου  Ἄρτης  (+ 1777, 21η Ἰουλίου).
·          Κάρα  στόν  Ἐνοριακό  Ναό  Βελετζικοῦ  Τρικάλων.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  χειρός  στή  Μονή  Δουσίκου  Τρικάλων.
·        Μία  κλείδα  στό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  Κωστακιῶν  Ἄρτης.
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Μονῆς  Κουδουμᾶ  Κρήτης  (+ 1905, 10η Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Κρήτης. 
·        Μία  τῶν  πλευρῶν στό  Ναό  ἁγ. Αἰκατερίνης  Στρογγύλης  Κορωπίου  Ἀττικῆς.
·        Μέρος  πλευρᾶς  στίς  Μονές  Μεταμ. Σωτῆρος  Σλατιοάρας  Ρουμανίας  καί  ἁγ. Γρηγορίου  τοῦ  Παλαμᾶ  Ἔτνα  Καλλιφορνίας  καί   στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Χίου  (+ 1883, 8η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Μάρκου  Χίου.
ΠΑΤΑΠΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Αἰγυπτίου  (7ος  αἰ., 8η  Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Λουτρακίου  Κορινθίας.
·        Ἀποτμήματα στή Μονή Μεταμ. Σωτῆρος Βοστώνης καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΑΤΑΠΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Νέου, τοῦ  Ξηροῦ Ὄρους  (8η Δεκ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  ὁσ. Παταπίου  Λουτρακίου  Κορινθίας.
ΠΑΤΕΡΩΝ  ΤΡΙΩΝ  Ὁσίων (Νικήτα, Ἰωάννου  καί  Ἰωσήφ),  ἱδρυτῶν  τῆς  Νέας  Μονῆς  Χίου  (11ος  αἰ., 20ή  Μαΐου).
·        Μία  Κάρα  (ἄγνωστο  ποίου)  στή  Νέα  Μονή  Χίου.
ΠΑΤΡΙΚΙΑΣ  Ἁγίας,  τῆς  ΚΠόλεως  (7ος αἰ., 25η Αὐγ.). 
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τῶν  ἁγ. Νικάνδρου  καί  Μαρκιανοῦ  Νεαπόλεως  Ἰταλίας.
          Εἶναι  ἄξιο  σημειώσεως, ὅτι  στό  Ρ.Κ.  Μονή  τοῦ  ἁγ. Γρηγορίου  ἐπ. Ἀρμενίας  Νεαπόλεως  Ἰταλίας, φυλάσσεται  στερεοποιημένο  αἷμα  τῆς  Ἁγίας, τό  ὁποῖο  ὑγροποιεῖται!
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ  Ἁγίου, Ἱεραποστόλου  τῆς  Ἰρλανδίας  (+ 461, 17η  Μαρτίου).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στό Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ντόουν  Βορείου Ἰρλανδίας.
ΠΑΤΡΩΒΑ  Ἀποστόλου, ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα  (1ος  αἰ., 5η  Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΠΑΥΛΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Κυπρίας  (1η  Αὐγ.). 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΠΑΥΛΙΝΟΥ  Ἁγίου, Ἐπισκόπου  Νόλων Ἰταλίας  (+ 431, 22α  Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Συλλογή  τοῦ Ρ.Κ. Ἀββαείου  τοῦ  ἁγ. Φραγκίσκου, Φάργκο  Νεβάδας  Η.Π.Α.
ΠΑΥΛΟΥ  Ἀποστόλου  τῶν  Ἐθνῶν  (1ος  αἰ., 29η Ἰουνίου).
·          Κάρα  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  ἁγ. Ἰωάννου  Λατερανοῦ  Ρώμης.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  Ἐκτός  τῶν  Τειχῶν  Ρώμης.
·        Ἕνας  τῶν  ὀδόντων  στήν  Συλλογή  τῶν  Ἀνακτόρων  τοῦ  Μπάκινχαμ  Λονδίνου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·          ἁλυσίδα  καί  τό  ὁδοιπορικό  του  ραβδί  στό  Ρ.Κ. Παρεκκλήσιο  Φιόρι  τῆς  Ρώμης.
ΠΑΥΛΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Θηβαίου  (+ 341, 15η Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κοιμ. Θεοτόκου  Μικροκάστρου  Σιατίστης.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Ἰουλιανοῦ  Βενετίας, στή  Ρ.Κ. Μονή  τοῦ  ἁγ. Παύλου  τοῦ  πρώτου  Ἐρημίτου  Βούδας  Οὐγγαρίας  καί  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῆς  ἁγ. Μαρίας in Porto  τῆς  Ραββένας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΠΑΥΛΟΥ  τοῦ  Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου  ΚΠόλεως (+ 350, 6η  Νοεμ.). 
·        Μέρος  τῆς  Κάρας  στή  Μονή  Σιμωνόπετρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Μείζονος  Βενετίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΠΑΥΛΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Νέου, τοῦ  Καϊουμᾶ (8ος  αἰ., 8η Ἰουνίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Μείζονος  Βενετίας.
ΠΑΥΛΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  ἀπό  Καλαβρύτων  (+ 1818, 22α Μαΐου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Βαρσῶν  Ἀρκαδίας.
·        Τό  τρίχινο  ματωμένο  ἔνδυμά  του  στή  Μονή  ἁγ. Ματρώνας  Ὕδρας.
ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μπορόβσκ  Ρωσίας  (+ 1478, 1η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Καλοῦγας  Ρωσίας.
ΠΑΧΩΜΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 346, 15η  Μαΐου).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Ἁγίας  Τριάδος Ἑξαμιλίων  Κορινθίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.  
ΠΑΧΩΜΙΟΥ  Ὁσίου,  τῆς  Σλάτινας  Ρουμανίας  (16ος  αἰ.).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ρουμανίας.
ΠΑΧΩΜΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Ρώσου  (+ 1730, 21η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή ἁγ. Ἰωάννου  τοῦ  Θεολόγου Πάτμου.
·        Μέρος  στή  Σκήτη  Καυσοκαλυβίων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  ἁγ. Παύλου  καί  στή  Νέα  Θηβαϊδα  Ἁγίου  Ὄρους  καί  στή  Μονή  ἁγ. Γεωργίου  Κρημνῶν  Ζακύνθου.
ΠΑΧΩΜΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Νερέτκα  Ρωσίας  (+ 1384, 15η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Κοστρόμας  Ρωσίας.
ΠΑΧΩΜΙΟΥ  Ὁσίου,  τῆς  Χίου  (+ 1905, 14η Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἁγίων  Πατέρων  Χίου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΕΛΑΓΙΑΣ  Μάρτυρος, τῆς  Ταρσοῦ  (+ 287, 4η  Μαΐου).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας  καί  Νταοῦ  Πεντέλης  καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΠΕΛΑΓΙΑΣ  Ὁσίας, τοῦ  Ὄρους  τῶν  Ἐλαιῶν  (+ 457, 8η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΠΕΛΑΓΙΑΣ  Ὁσίας, τῆς  Τήνου  (+ 1834, 23η  Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Κεχροβουνίου  Τήνου.
ΠΕΤΡΟΥ  Ἀποστόλου, τοῦ  Πρωτοκορυφαίου  (1ος  αἰ., 29η Ἰουνίου).
·          Κάρα  στή   Ρ.Κ. Βασιλική  ἁγ. Ἰωάννου  Λατερανοῦ  Ρώμης.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  ἁγ. Πέτρου  Ρώμης.
·        Μία κνήμη στό Ρ.Κ. Ναό τοῦ Halderstandt Γερμανίας.
·        Ἀποτμήματα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  ἁγ.  Πουντεντιάνας  Ρώμης, στο Ρ.Κ. Ναό τῆς πόλεως Cuers Γαλλίας   καί στίς  Μονές  Ἰβήρων καί  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Οἱ  ἁλυσίδες  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  ἁγ.  Πέτρου  τῶν  Δεσμῶν  Ρώμης.
ΠΕΤΡΟΥ  Ἱερομάρτυρος, Ἀρχιεπ.  Ἀλεξανδρείας  (+ 311, 24η  Νοεμ.).
·        Τμήματα  τῆς  Κάρας  στίς  Μονές  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κλειστῶν  Ἀττικῆς.
·        Ἀποτμήματα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΕΤΡΟΥ Μάρτυρος, ἑνός τῶν Πεντεκαιδέκα Μαρτύρων (+ 363, 28η Νοεμ.).
·          δεξιά  στή  Μητρόπολη  Πολυανῆς  καί  Κιλκισίου.
ΠΕΤΡΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀθωνίτου  (+ 734, 12η Ἰουνίου).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές  ἁγ. Διονυσίου  καί  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους,  Λειμῶνος  Λέσβου  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΕΤΡΟΥ  Ἁγίου, Ἐπισκόπου  Ἄργους  (+ 928,  3η  Μαΐου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Μητροπολιτικό  Ναό  Ἄργους.
ΠΕΤΡΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Μαυροβουνίου  (+ 1830, 31η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Τσετίνιε  Μαυροβουνίου.
ΠΕΤΡΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Κορίσης  Κοσσυφοπεδίου  (13ος  αἰ., 18η Ἰουνίου): 
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  τοῦ  Μαύρου  Ποταμοῦ  Κοσσυφοπεδίου.
ΠΕΤΡΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Ρωσίας  (+ 1326, 24η Αὐγ. καί  21η  Δεκ.) 
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
ΠΕΤΡΟΥ Ὁσίου, Ἡγεμόνος Δαβίδ τοῦ Μούρωμ Ρωσίας (13ος αἰ., 25η  Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἁγίας  Τριάδος  Μούρωμ  Ρωσίας.
ΠΙΤΙΡΙΜ  Ἁγίου, ἐπ. Πέρμ  Ρωσίας  (+ 1456, 29η Ἰαν. καί  19η Αὐγ.).
·        Τά Λείψανα  στό  Ναό  Εὐαγγ. Θεοτόκου  Οὔστβιμ  Βολόγδας  Ρωσίας.
ΠΙΤΙΡΙΜ  Ἁγίου, ἐπ. Ταμπώφ Ρωσίας  (+ 1698, 27η  Φεβρ. καί 28η Ἰουλίου).
·        Τό Λείψανο ἀδιάφθορο στόν Καθεδρικό Ναό  Ἁγίας  Σκέπης Ταμπώφ  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ  Μάρτυρος, τῆς  Ἀγκύρας (+ 302, 18η  Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων, Ζωοδ. Πηγῆς  Πόρου  καί  Φανερωμένης  Σαλαμῖνας.
ΠΟΙΜΕΝΟΣ  Ὁσίου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 450, 27η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή   Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Λευκωσίας  (+ 1794, 3η  Σεπτ.).
·          Κάρα  στό  Ναό ἁγ. Αἰκατερίνης  Ἀθηνῶν.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΥ  Μάρτυρος. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κλειστῶν  Ἀττικῆς.
           Δέν διευκρινίζεται  περί  ποίου Μάρτυρα  πρόκειται· τῆς  9/1, τῆς 19/12  (δύο)    τῆς  1/8.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Σμύρνης  (+ 167, 23η  Φεβρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
·        Ἡ δεξιά του, φυλασσομένη στή  Μονή  Παν. Ἀμπελακιωτίσσης  Ναυπάκτου, ἐκλάπη.
·        Ἀποτμήματα  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ  Μάρτυρος. 
·          Κάρα  στή  Μονή  Κλειστῶν  Ἀττικῆς.
           Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου Μάρτυρα πρόκειται·  τῆς  8/2, τῆς  2/4  ἤ τῆς  7/7.
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ  Μάρτυρος.  
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου Μάρτυρα  πρόκειται·  τῆς  10/2, τῆς 16/2, τῆς 15/9  ( τοῦ ἀπό μίμων), τῆς  4/11  (τῆς  Ἐφέσου)  ἤ τῆς  9/11.
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Γάζης  (+ 420, 26η  Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΠΟΥΔΕΝΔΙΑΝΑΣ  (Pudenziana) Μάρτυρος, τῆς  Ρωμαίας, ἀδελφῆς  μ. Πραξίδης (+ 160, 19η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  ἁγ.  Πραξίδης  Ρώμης.
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ Ἁγίας, τῆς Βασιλίσσης (+ 453, 17η Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΠΡΑΞΙΔΗΣ  (Prassede -  Praxedes) Μάρτυρος, τῆς  Ρωμαίας (+ 164, 21η Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό Ρώμης.
ΠΡΟΚΛΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως  (+ 447, 20ή Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  Μεγαλομάρτυρος,  (+ 303, 8η Ἰουλίου). 
·        Τμήματα τῆς Κάρας στίς Μονές  Χιλανδαρίου  Ἁγίου  Ὄρους,   Ἁγίας  Τριάδος Λιβαδίου Ἐλασσῶνος καί Μακαριωτίσσης Δομβραίνης  Θηβῶν.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Προυσοῦ Εὐρυτανίας, Κορνοφωλιᾶς  Ἔβρου  καί  Σεπετοῦ  Ἠλείας  καί  στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Σαζάβας  Βοημίας  (+ 1053, 16η Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  Πράγας.
ΠΡΟΤΑΣΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Γερβασίου (+ 54 – 68, 14η  Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Ἀμβροσιανή  Βασιλική  τοῦ  Μιλάνου.
ΠΡΟΧΟΡΟΥ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα  (1ος  αἰ., 28η Ἰουλίου).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Μεγ. Λαύρας καί Παντελεήμονος Ἁγίου  Ὄρους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου