Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ Κ-Μ, Ἀντ. Μάρκου


Κ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ  Μάρτυρος.  
·        Μέρος τοῦ ἀριστεροῦ  ποδός  στή  Μονή  ἁγ. Παύλου  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρα  πρόκειται·  τῆς  22/3,  τῆς  24/5,  τῆς  29/7,  τῆς 28/9,  τῆς  7/11  ἤ τῆς  14/12.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως  (+ 705, 23η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή   Φρασινέϊ  Ρουμανίας.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ρίμνικ   Ρουμανίας  (+ 1868,  11η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Τσέρνικας  Βουκουρεστίου.
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ Μάρτυρος (27η Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΑΜΑΣΕΩΣ  Μάρτυρος, τοῦ  Νικολιτσέλ  Ρουμανίας (4ος  αἰ., 6η Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Κοκός  Τούλτσεας  Ρουμανίας.
ΚΑΝΔΙΔΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Τραπεζοῦντος, τοῦ  μετά  μ. Εὐγενίου  (+ 303, 21η Ἰαν.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παναγίας  Σουμελᾶ  Βερμίου.
ΚΑΡΠΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Θυατείρων, τοῦ  μετά  μ. Παπύλου  (+ 251, 13η  Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Τιμίου  Σταυροῦ  Σάμου.
ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ Μάρτυρος (15η Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
Ἄγνωστο ποίου ἐκ τῶν τεσσάρων τοῦ Ἁγιολογίου.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Νεομάρτυρος (Ὑψηλάντη, + 1677, 1η Αὐγ.).
·        Μία τῶν χειρῶν στή Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Λεύκτρων Βοιωτίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Ράξου  Κρήτης  (4ος  αἰ., 17η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ὁδηγητρίας  Τυμπακίου  Κρήτης.
ΚΕΝΔΕΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Κύπρου  (6η  Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΚΑΤΕΒΑΝ  Μεγαλομάρτυρος, Βασιλίσσης  τῆς  Γεωργίας  (+ 1624, 13η Σεπτ.).
·          Κάρα  καί  ἡ δεξιά  στό  Ναό  ἁγ.  Γεωργίου  Ἀλαβέρντ  Γεωργίας·
·        Τά  λοιπά  Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  ἁγ. Πέτρου  Ρώμης.
ΚΗΡΥΚΟΥ  Παιδομάρτυρος  (+ 305, 15η  Ἰουλίου).
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἡ ἀριστερά (ἀπό τοῦ ὤμου, πλήν τῆς παλάμης)  καί τό δεξί πέλμα ἀδιάφθορα στή Νέα Μονή Χίου.
·        Μέρος τῆς  δεξιᾶς  στή  Μονή  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μία  ἀδιάφθορος  παλάμη  στή  Μονή  Μεγ. Μετεώρου.
·        Μέρος τῆς ἀριστερᾶς χειρός  καί  τοῦ  δεξιοῦ  ποδός  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  ποδός  στή  Μονή  Σιμωνόπετρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μία κερκίδα  στή  Μονή  ἁγ.  Γεωργίου  Φενεοῦ  Κορινθίας.
·        Μέρος τῆς  δεξιᾶς  καί  ἕνα  τεμάχιο  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  ὁσ. Διονυσίου  Λιτοχώρου  Ὀλύμπου, Σταγιάδων  Καλαμπάκας, Δουσίκου  Τρικάλων, Ἀσωμάτων  Πετράκη  Ἀθηνῶν,  ὁσ.  Θεοδοσίου  Ἄργους  καί  Κύκκου  Κύπρου  καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ  Μάρτυρος, τῆς  Ρώμης  (+ 288, 22α  Νοεμ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο στήν ὁμώνυμη   Ρ.Κ. Βασιλική  τῆς  Ρώμης.
·        Ἀπότμημα  στή  Συλλογή  τοῦ Ρ.Κ. Ἀββαείου τοῦ  ἁγ.  Φραγκίσκου,  Φάργκο  Νεβάδας  Η.Π.Α.
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Ἀγκύρας (+ 296, 23η Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ζωγράφου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Φανερωμένης  Σαλαμῖνος καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ  Ἱερομάρτυρος, Πάπα  Ρώμης  (+ 101, 24η  Νοεμ.).
·        Μέρη Κάρας στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, στή Μονή  Ἴνκερμαν  Σεβαστουπόλεως  Κριμαίας  καί  στή  Ρ.Κ. Βασιλική τοῦ ἁγ. Πέτρου Ρώμης.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή   Πετράκη  Ἀθηνῶν καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ  Ἁγίου, Φωτιστοῦ τῆς  Βουλγαρίας  (+ 916, 22α Νοεμ.).
·          Κάρα  στή  Σκήτη Τιμίου  Προδρόμου  Βεροίας.
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ  Ὁσίου, τοῦ   Σαγματᾶ  (+ 1111, 26η Ἰαν.).
·          Κάρα  στήν ὁμώνυμη  Μονή  Θηβῶν.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΟΔΡΑΤΟΥ Ἀποστόλου, ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα (1ος αἰ., 21η Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Ἀρτοκωστᾶς Κυνουρίας και Κύκκου  Κύπρου.
ΚΟΛΟΥΜΒΑ  Ἁγίου, Ἱεραποστόλου  τῆς  Σκωτίας (+ 597, 9η Ἰουνίου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Down  Βορ. Ἰρλανδίας.
ΚΟΝΩΝΟΣ  Μάρτυρος  (5η  Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
          Δέν  διευκρινίζεται  ἄν  πρόκειται  γιά  τόν  Μάρτυρα  Κόνωνα  τόν  Κηπουρό    τόν  Μάρτυρα  Κόνωνα  τῆς  Ἰσαυρίας, πού  ἑορτάζουν  τήν  ἴδια  ἡμέρα.
ΚΟΝΩΝΟΣ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀκάμαντος  (5η Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΚΟΠΡΙΟΣ  Ὁσίου, τῆς  Πετσένγκας  Ρωσίας  (15ος  αἰ., 4η  Φεβρ.).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στό  Ναό  τοῦ  χωριοῦ  Βλαντιμήρσκο – Πετσένησκυ  τῆς  Βολόγδας  Ρωσίας.
ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Περεγιασλάβλ Ζαλέσκυ  Ρωσίας  (+ 1693, 22α Ἰουλίου ).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου  Περεγιασλάβλ  Ζαλέσκυ  Ρωσίας. 
ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, Ἡγουμένου  Μονῆς  Σπηλαίων  Πσκώφ  (+ 1570, 20ή  Φεβρ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Πσκώφ.
ΚΟΣΜΑ  τοῦ  Ἀναργύρου. 
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Μεγ.  Λαύρας  καί  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους, Λειμῶνος  Λέσβου,  Ντέτσανης  καί  Σοπόσανι  Κοσσυφοπεδίου.
          Δέν  διευκρινίζεται  ποιάς  συζυγίας  τῶν  Ἁγίων  Ἀναργύρων.
ΚΟΣΜΑ  Ἀναργύρου,  τοῦ  Ρωμαίου (+ 284, 1η  Ἰουλίου).
·        Μέρη  Κάρας  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  καί ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στό  Ρ.Κ. Ναό  ἁγ.  Ἀναργύρων  Ρώμης.
ΚΟΣΜΑ  Ἀναργύρου, τοῦ  ἐκ  τῆς  Ἀσίας (3ος  αἰ., 1η Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου  καί  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΟΣΜΑ  τοῦ Ἐρημίτου, τοῦ  Κρητός  (+ 658, 2α Σεπτ.).
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ Μείζονος  Βενετίας.  
ΚΟΣΜΑ  Ὁσιομάρτυρος, Πρώτου Ἁγίου Ὄρους  (+ 1279,  18η  Νοεμ. καί 5η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  τοῦ  Πρωτάτου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μία  πλευρά  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΟΣΜΑ  Ὁσίου,  τοῦ  Βερχότσκ  Ρωσίας  (+ 1704, 1η  Νοεμ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου  Βερχότσκ Αἰκατερίενμπουργκ  Ρωσίας.
ΚΟΣΜΑ  Ἱερομάρτυρος,  τοῦ  Αἰτωλοῦ  (+ 1779, 24η  Αὐγ.).
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν Λειψάνων  στήν  Ἐκκλησία τῆς  Ἀλβανίας.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἀποτμήματα  στό  Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, τόν  ὁμώνυμο  Ναό  Κονίτσης, στή  Μονή  Μεταμ. Σωτῆρος  Ναυπάκτου  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Ἀντιοχείας  (+ 304, 2α Ὀκτ.).
·        Ἕνας  τῶν  ποδῶν  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  Κάρας  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Μένικου  Λευκωσίας.
·        Μέρος  χειρός   στό  Ναό  Ζλάταρι  Βουκουρεστίου.
·        Ἀποτμήματα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Φυλῆς  Ἀττικῆς  καί στσ Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Καρχηδόνος (+ 258, 14η Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Ρωσίας  (+ 1406, 16η Σεπτ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ  Μεγαλομάρτυρος  (305 – 311, 7η Ἰουλίου).
·          Κάρα,    δεξιά  καί  δύο τεμάχια στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  Κάρας  στή  Μονή  Ταξιαρχῶν  Αἰγιαλείας.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Διονυσίου Ἁγίου  Ὄρους, Παναγίας Ἔβρου, ἁγ. Ἀναργύρων  Καστοριᾶς,  Σεπετοῦ  Ἠλείας, ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  Μάρτυρος. 
·        Μία τῶν  χειρῶν στόν  Καθεδρικό  Ναό τῆς  Ἐπισκοπῆς  Χούς  Ρουμανίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  στό  Ναό  Ζλάταρι   Βουκουρεστίου.
     Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Κυριακοῦ  πρόκειται. Τῆς 28ης Ὀκτωβρίου  (Ἱερομάρτυρος), τῆς  6ης Σεπτεμβρίου (Μάρτυρος, δημότου),  ἐπίσης  τῆς  6ης  Σεπτεμβρίου  (Μάρτυρος), τῆς  1ης Αὐγούστου  (Μάρτυρος), τῆς  2ας  Μαΐου  (Μάρτυρος), τῆς 24ης  Μαϊου (Παιδομάρτυρος)    τῆς  25ης  Ἰουνίου  (Μάρτυρος).
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Ἀναχωρητοῦ  καί  Ἐπισκόπου  (+ 269, 30ή Ἰαν.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Λειμῶνος  Λέσβου  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΚΥΡΙΛΛΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Ἀλεξανδρείας  (+ 444, 18η Ἰαν. καί  9η  Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
ΚΥΡΙΛΛΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων (+ 386, 18η  Μαρτίου). 
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΥΡΙΛΛΟΥ  τοῦ  Ἰσαποστόλου, Φωτιστοῦ  τῶν  Σλαύων (+ 869, 11η  Μαΐου).
·        Ἀπότμημα  στόν  ὁμώνυμο  Προσκυνηματικό  Ναό  Θεσσαλονίκης.
ΚΥΡΙΛΛΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Πάρου  (+ 1833, 11η Ἰουλίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Γεωργίου  Λαγκάδας  Πάρου.
ΚΥΡΟΥ  τοῦ  Ἀναργύρου  (+ 311, 31η  Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Τιμ.  Προδρόμου  Λουτρακίου  Κορινθίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων  καί Κύκκου  Κύπρου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Ἰσαποστόλου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 337, 21η  Μαΐου).
·        Μία  ὠμοπλάτη  στή  Μονή  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ὁ δεξιός βραχίονας στόν Καθεδρικό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Κρεμλίνου.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Κύκκου  Κύπρου, Μεταμ. Σωτῆρος Κιέβου,  Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους, Ρίλλας Βουλγαρίας, Ἀμυαλῶν Γορτυνίας, στίς Λαύρες  Ἁγίας  Τριάδος – ἁγ. Σεργίου   Μόσχας καί ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας Πετρουπόλεως καί στούς Ναούς ἁγ. Δημητρίου Κωνστάνζας Ρουμανίας καί ἁγ. Κωνσταντίνου Ἀσύρου Θεσσαλονίκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μάρτυρος, τῶν Τρεβήρων (+ 302).
·        Ἀποτμήματα στή Μονή ἀγ. Μιχαήλ Lavardac Γαλλίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ἁγίου, Ἡγεμόνος  Μούρωμ  Ρωσίας, τοῦ Θαυματουργοῦ (+ 1129, 21η  Μαΐου).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  Εὐαγγ. Θεοτόκου  Μούρωμ  Ρωσίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Ἁγίου, Ἡγεμόνος  τοῦ Γιαροσλάβ  Ρωσίας (+ 1257, 3η Ἰουλίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Γιαροσλάβ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Ὑδραίου  (+ 1800, 14η  Νοεμ.).

·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ναό Ὕδρας.
·        Μία  κνήμη  στή  Μονή  Εὐαγγελισμοῦ  Σκιάθου.
·        Ἀποτμήματα  στό  Ναό   Εἰσοδείων Θεοτόκου  Νεοχωρίου Ρόδου  καί  στή  Μονή  Νταοῦ  Πεντέλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νεομάρτυρος, Ἡγεμόνος τῆς  Βλαχίας  (Μπρινκοβεάνου, + 1714,  16η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Νεομάρτυρος, υἱοῦ  Νεομ. Κωνσταντίνου  Μπρινκοβεάνου (+ 1714, 16η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ Ὑδραίου (+ 1802, 14η Νοεμ.).
·        Μέρος Λειψάνων  στίς  Μονές  Ἰβήρων καί  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου Ὄρους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Νέου  (Ποντγκόρσκυ, + 1918).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ναό Ἀρχαγγέλλου  Μιχαήλ, Κιρζεμάνι  Μορντοβίας  Ρωσίας.

Λ
ΛΑΖΑΡΟΥ  τοῦ  Τετραημέρου  (1ος  αἰ., 17η Ὀκτ.).  

·        Μέρος τῆς  Κάρας  καί  μέρος  τῶν  Λειψάνων στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Λάρνακος  Κύπρου, ὅπου και ὁ τάφος του.

·        Μέρος τῶν Λειψάνων στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ.  Ναό  Autum  Γαλλίας.

·        Ἀπότμημα   χειρός  στή  Μονή  Παντανάσσης  Περιστερᾶς  Θεσσαλονίκης.

·        Ἀποτμήματα  στή Μονή Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, στή  Μονή  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ Πσκώφ  Ρωσίας, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.

ΛΑΖΑΡΟΥ  Μάρτυρος, Κράλη  τῶν  Σέρβων (+ 1389, 15η Ἰουνίου).

·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Βελιγραδίου.

ΛΑΖΑΡΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Βουλγάρου (+ 1823, 23η  Ἀπριλίου).

·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου  καί  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Ἀρχιδιακόνου  (+ 258, 10η Αὐγ.).

·        Μεγάλο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό Ἐκτός τῶν Τειχῶν Ρώμης.

·        Ἀποτμήματα  στίς Μονές  Παντελεήμονος  Ἁγίου Ὄρους καί Κύκκου  Κύπρου.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἐγκλείστου, τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ Κιέβου  (14ος  - 15ος  αἰ., 20ή Ἰαν.).

·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Λαύρα.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ   Μεγαρέως  (+ 1770, 7η  Μαρτίου).
·          Κάρα, ἡ  σιαγόνα  καί  τμήματα  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή Φανερωμένης Σαλαμῖνος.
ΛΕΟΝΤΟΣ  Μάρτυρος, τῆς  Κεφαλληνίας  (4ος  αἰ., 24η Αὐγ.  καί  11η Σεπτ.). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  ἁγ.  Ζαχαρίου  Βενετίας.
ΛΕΟΝΤΙΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Τριπόλεως  τῆς  Συρίας  (+ 73, 18η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΛΕΟΝΤΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μυροβλύτου  (+ 1605, 18η  Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ζερμπίτσης  Σπάρτης.
ΛΕΟΝΤΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ἀχαΐας  (+ 1452,  11η  Δεκ.). 
·        Τό μεγαλύτερο  μέρος τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Ταξιαρχῶν  Αἰγιαλείας.
ΛΕΟΝΤΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ραντάουτς  Ρουμανίας  (15ος   αἰ., 1η Ἰουλίου).

·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ραντάουτς.

ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ὁσίου, τῆς Σάμου, τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ (+ 1994, 3η Μαρτίου).
·        Τά Λείψανά στή γενέτειρά του, χ. Πλάτανος Σάμου.
·        Ἕνας σπόνδυλος στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΛΕΥΚΙΟΥ Μάρτυρος, τοῦ μετά μ. Θύρσου (3ος αἰ., 14η Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα ἐνσωματωμένου στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Μονῆς Ρίλας Βουλγαρίας.
ΛΕΩΝΙΔΟΥ  Μάρτυρος  καί  τῶν  σύν  αὐτῷ  7 μ. Γυναικῶν (+ 250, 16η Ἀπριλίου).
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ναό   Ἐπιδαύρου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΛΟΓΓΙΝΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Ἑκατοντάρχου  (1ος  αἰ., 16η Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Συλλογή  τῆς  Ρ.Κ. Διεθνούς  Σταυροφορίας  Ἁγίων Λειψάνων.
ΛΟΥΚΑ  τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ  (1ος  αἰ., 18η  Ὀκτ.).
·          Κάρα  στό  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Βίτωνος  Πράγας.
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Μονή  τῶν  Βενεδικτίνων  τῆς  ἁγ. Ἰουστίνης, στήν  Πάδουα  τῆς  Ἰταλίας.
·          δεξιά  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μία  τῶν  χειρῶν   στό  Ναό  ἁγ. Νικολάου   Κλειτσοῦ  Εὐρυτανίας.
·        Τρία  τεμάχια  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ.  Λαύρας,  Ἰβήρων, Παντελεήμονος  καί  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους, Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας, στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως, στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ  καί  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  τῶν  Θηβῶν, ὅπου  καί    τάφος  του.
ΛΟΥΚΑ  Ὁσίου, τοῦ  Στειριώτου  (10ος  αἰ., 7η  Φεβρ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στήν ὁμώνυμη  Μονή  Στειρίου  Βοιωτίας.
·          Κάρα  στήν  Μονή  Φιλοθέου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
ΛΟΥΚΑ  Ὁσιομάρτυρος, τῆς  Μυτιλήνης  (+ 1802, 23η Μαρτίου).
·        Μέρος Λειψάνων  στή  Μονή  Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους.
ΛΟΥΚΑ Ἁγίου, τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως (+ 1961, 11η Ἰουνίου).
·        Ἡ Κάρα καί τά λοιπά Λείψανα στό Ναό Ἁγίας Τριάδος Συμφερουπόλεως.
·        Ἀποτμήματα στή Μονή Σαγματᾶ Θηβῶν, στόν ὁμώμυμο Ναό Λευκακίων Ναυπλίου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΛΟΥΚΙΑΣ Μάρτυρος, τῶν Συρακουσῶν (+ 304, 13η  Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Ἱερεμίου  Βενετίας.
·        Ἕνας  βραχίονας  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Μείζονος Βενετίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Νταοῦ  Πεντέλης.
ΛΟΥΜΠΟΥΪΝΟΥ  (Lubuinus)  Ἁγίου, Ἱεραποστόλου  (+ 773, 16η  Νοεμ.). 
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  Deventer  Ὀλλανδίας.
ΛΟΥΝΤΙΜΙΛΛΑΣ  Μάρτυρος, Βασιλίσσης Τσεχίας (+ 970, 16η Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  Πράγας. 
 

Μ 
ΜΑΓΩΝ  Τριῶν, Γασπάρ, Μελχιόρ  καί  Βαλτάσαρ  (1ος αἰ., 25η  Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Ἀρχιεπισκοπή  τῆς  Κολωνίας  καί ἀποτμήματα  στή  Συλλογή  τῆς  Ρ.Κ. Διεθνούς  Σταυροφορίας  Ἁγίων  Λειψάνων.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Αἰγυπτίου (390, 19η Ἰαν.).
·          σιαγόνα  στή  Μονή  ὁσ. Μελετίου  Οἰνόης Ἀττικῆς.
·        Ἀπότμημα  στήν  Μονή  ἁγ. Γεωργίου Φενεοῦ Κορινθίας. 
·        Μέρος  τῶν  λοιπῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Κοπτική  Μονή τῆς  Αἰγύπτου.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, Μητροπολίτου  Κιέβου  (+ 1497, 1η  Μαΐου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  ἁγ. Βλαδιμήρου  Κιέβου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Ρωσίας  (+ 1563, 13η Ἰουλίου  καί 30ή Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  Σερβίας  (+ 1574, 13η Ἰουλίου καί 30ή Αὐγ.)
·        Τά  Λείψανα  στό  Πατριαρχεῖο  Πεκκίου  Κοσσυφοπεδίου.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ Ἁγιαννανίτου (πρό τοῦ 1508, 14η Σεπτ.).
·          Κάρα  στή  Σκήτη  Ἁγίας  Ἄννας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Κάνεφ  Ρωσίας  (+ 1678, 13η Μαΐου, 7η Σεπτ. καί 10η Ὀκτ.).
·        Το Λείψανο  ἀδιάφθορο στό Ναό Ἀναλήψεως  Περεγιασλάβλ Ρωσίας. 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Νοταρᾶ, ἐπ. Κορίνθου  (+ 1805, 17η Ἀπρ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Νέα  Μονή  Χίου.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Παναγίας  Κορυφῆς  Καμαρίου  Κορινθίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ὁσίου, Στάρετς  τῆς  Ὄπτινα  Ρωσίας  (+ 1860, 7η Σεπτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Καλούγας  Ρωσίας.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Βατοπεδινοῦ (+ 1822, 22α Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρος.
ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Πατμίου (Καλογερᾶ, + 1737, 19η Ἰαν.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Γεωργίου Κρημνῶν  Ζακύνθου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ταμάσου  Κύπρου.
·        Μέρος  στή  Μονή  ἁγ. Ἡρακλειδίου  Κύπρου.
         Ἄγνωστος  στούς  Συναξαριστές, μνημονεύεται  ἀπό  τόν  Κύπριο  Χρονογράφο  Μαχαιρᾶ.
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ  Ἁγίων (+ 166  π. Χ., 1η Αὐγ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος.
ΜΑΚΡΙΝΗΣ Ὁσίας, ἀδελφῆς  Μεγ. Βασιλείου  (+ 380, 19η Ἰουλίου). 
·        Μέρος  τοῦ  δεξιοῦ  ποδός   στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῆς ἀριστερᾶς  χειρός  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Μέρος  στή  Μονή  Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΜΑΝΤΟΣ  Μάρτυρος (+ 275, 2α Σεπτ.).
·        Ἡ Κάρα στόν Ρ.Κ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Langres Γαλλίας.
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας,  Βαρνάκοβας  Ναυπακτίας καί  Κύκκου  Κύπρου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΞΙΜΟΥ  τοῦ  Ὁμολογητοῦ  (+ 662, 21η  Ἰαν.).
·          δεξιά  στή  Μονή  ἁγ. Παύλου  Ἁγίου  Ὄρους. 
ΜΑΞΙΜΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Βλαχίας  (+ 1546, 18η Ἰαν.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Κουπίνοβο  Σερβίας.
ΜΑΞΙΜΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Γραικοῦ  (+ 1556, 21η  Ἰαν.). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μητροπόλεις  Ἄρτης  καί  Σπάρτης, στίς Μονές Βατοπεδίου Ἁγίου ὄρους καί ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου  καί  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.  
ΜΑΞΙΜΟΥ  Ἱερομάρτυρος  (Σάντοβιτς, + 1914).
·        Τά  Λείψανα  στό  χωριό  Ζντένια  Πολωνίας.
ΜΑΡΘΑΣ ἀδελφῆς ἁγ. Λαζάρου (1ος αἰ., 4η Ἰουνίου).
·        Ἡ δεξιά (ἀπό τοῦ ὤμου μέχρι τῆς παλάμης) ἀδιάφθορος στο Ρ.Κ. Ναό τῆς Roujan Γαλλίας.
ΜΑΡΘΑΣ Ὁσίας, τοῦ Ταμπώρ Ρωσίας (+ 1813, 30η Ἀπριλίου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Αὐξεντίου (284 - 305, 13η  Δεκ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές   Φιλοθέου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κοιμ. Θεοτόκου  Μικροκάστρου  Σιατίστης καί  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΙΑΜΝΗΣ  Ἁγίας, ἀδελφῆς  Ἀποστόλου  Φιλίππου  (1ος αἰ., 17η Φεβρ.).
·        Μία  πτέρνα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΜΑΡΙΑΣ  Μυροφόρου, τῆς  Μαγδαληνῆς  (1ος  αἰ., 22α Ἰουλίου).
·          δεξιά  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          ἀριστερά  ἀδιάφθορη  στή  Μονή  Σιμωνόπετρας  Ἁγίου Ὄρους. 
·        Μέρος τοῦ ἀριστεροῦ ποδός  στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  ἁγ. Γεωργίου Φενεοῦ  Κορινθίας  καί  40  Μαρτύρων  Σπάρτης,  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  Λατερανοῦ  Ρώμης,  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  ἁγ. Μαξιμίνου  Μασσαλίας, στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  Vezelau  Γαλλίας  και στη Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΙΑΣ  Ἁγίας, τῆς  Μυροφόρου  (1ος  αἰ., 23η  Μαΐου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παν. Τουρλιανῆς  Μυκόνου.
ΜΑΡΙΑΣ  Ὁσίας, τῆς  Αἰγυπτίας  (+ 530, 1η  Ἀπριλίου).
·        Ἀπότμημα  στόν Ὀρθόδοξο  Ναό  ἁγ. Ἰωσήφ, Γουάτον Ἰλλινόις  Η.Π.Α.
·        Τό δεξί  πέλμα ἀδιάφθορο στον  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Σωτῆρος Μόσχας.
·        Ἕνας  μηρός  στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου.
ΜΑΡΙΑΣ  Ὁσίας, τῆς  μετονομασθείσης  Μαρίνος  (12η Φεβρ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τῆς  Παναγίας Formosa Βενετίας.
ΜΑΡΙΝΗΣ  Μεγαλομάρτυρος, τῆς  Ἀντιοχείας  (4ος  αἰ., 17η Ἰουλίου).
·        Μέρη τῆς  Κάρας στίς Μονές  ἁγ. Κυπριανοῦ  Φυλῆς  Ἀττικῆς (τό  μέτωπο) καί  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἡ δεξιά (πλήν τῆς παλάμης)  στή Μονή Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους.
·        Μέρος δεξιᾶς στή  Μονή  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος ἀριστερᾶς  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  ἰσχυακοῦ  στή  Μονή  Φιλοθέου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα στήν ὁμώνυμη Μονή Σοφικοῦ  Κορινθίας, στή  Μονή  Παν. Γουμενίσσης  Κιλκίς καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ  Μάρτυρος, τῆς  Χίου  (+ !500, 22α Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Νταοῦ  Πεντέλης.
ΜΑΡΚΟΥ  τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ  (1ος  αἰ., 25η  Ἀπριλίου).
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Ρ.Κ. Βασιλική  τῆς  Βενετίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Κύκκου  Κύπρου καί  Εὐαγγελιστρίας  Συκαμίνου Ὠρωποῦ καί στή Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΚΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Χίου  (+ 1801, 5η  Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μητρόπολη  Χίου.
ΜΑΡΤΙΝΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Τουρώνης  Γαλλίας (+ 397, 11η Ὀκτ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  Tour  Γαλλίας.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ  5.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίων  Μαρτύρων  πρόκειται.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ  10,  τῶν  Μεγάρων  Ἀττικῆς (16η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα   στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Μεγάρων  Ἀττικῆς.
·        Ἀπότμημα ἐνσωματωμένο στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τῆς Συλλογῆς τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ  10,  τῆς  Κρήτης  (+ 250, 23η  Δεκ.).
·        Μία  πλευρά  (ἀγνώστου Μάρτυρος) στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
·        Ἀποτμήματα   στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους καί ἐνσωματωμένο στήν  εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τῆς Συλλογῆς τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 40, τῆς  Σεβαστείας  (+ 320, 9η  Μαρτίου).
·        Μία  Κάρα  στό  Μητροπ. Ναό  ἁγ. Νικολάου  Ἀλεξανδρουπόλεως. 
·        Μέρος  στή  Μονή  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Σπάρτης  καί στίς  Μονές  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας, ὁσ. Μελετίου  Οἰνόης  Ἀττικῆς,  Νταοῦ  Πεντέλης, ἁγ. Ἀνθίμου  τοῦ  Ἴβηρος Βουκουρεστίου  καί  ἁγ. Ἀντωνίου  Φοίνικος  Ἀριζόνας  Η.Π.Α., στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ  14.000 Παίδων (1ος  αἰ.,  29η Δεκ.).
·        Μεγάλο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Πατριαρχεῖο  Ἱεροσολύμων.
·        Μέρος ποδός στό Ρ.Κ. Ναό τῆς Βασιλείας Ἐλβετίας.
·        Ἀποτμήματα   στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους καί ἐνσωματωμένο στήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τῆς Συλλογῆς τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ  20.000, τῆς  Νικομήδειας  (4ος  αἰ., 28η Δεκ.). 
·        Ὀγκώδες μῖγμα  Λειψάνων  στή Μονή  Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ Κατακομβῶν Μήλου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἐπισκοπῆς Ὡρεῶν Εὐβοίας (3ος ἤ 4ος αἰ., 17η Μαΐου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΤΘΑΙΟΥ τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ  (1ος αἰ., 16η Νοεμ.).
·        Μέρος Κάρας στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
·        Μία κνήμη στό Ρ.Κ. Ναό τοῦ Haldertstandt Γερμανίας.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων  στόν ὁμώνυμο Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό τοῦ Σαλέρνο Ἰταλίας.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Ζωγράφου καί  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου  (+ 1085, 5η Ὀκτ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Νεομάρτυρος,  υἱοῦ  Νεομ. Κωνσταντίνου  Μπρινκοβεάνου (+ 1714, 16η Αὐγ.). 
·        Τό  Λείψανο  στό   Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου.
ΜΑΤΘΙΑ  Ἀποστόλου, ἐκ  τῶν  Δώδεκα  (1ος  αἰ., 9η  Αὐγ.).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στό Ρ.Κ. Ἀββαεῖο τῶν Βενεδικτίνων στό Trier Γερμανίας καί  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῆς  ἁγ. Μαρίας  Magiorre  Ρώμης.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΜΑΤΡΩΝΗΣ Ὁσίας, τῆς ΚΠόλεως (5ος αἰ., 9η Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Μόσχας.
ΜΑΤΡΩΝΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Χίου  (+ 1462, 20ή  Ὀκτ.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Ζωγράφου  Ἁγίου  Ὄρους.
·           δεξιά  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στήν ὁμώνυμη  Μονή  Ὕδρας  καί  στή  Μονή  ὁσ. Διονυσίου  Λιτοχώρου καί ἐνσωματωμένο στήν είκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, τῆς Συλλογῆς τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΤΡΩΝΗΣ Ὁσίας, τῆς  ἀομάτου, τῆς  Μόσχας (+ 1952, 19η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή   Ἁγίας  Σκέπης  Μόσχας.
ΜΑΥΡΑΣ  Μάρτυρος, τῆς  μετά  μ. Τιμοθέου  (+ 286, 3η  Μαΐου).
·          Κάρα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Κοιλανίου  Λεμεσοῦ  Κύπρου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου  καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ  Ἁγίου.
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  ἁγ. Γρηγορίου  τοῦ  Παλαμᾶ  Θεσσαλονίκης.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται· τῆς  1/7  καί  10/7  (Μαρτύρων)    τῆς 27/12  (Ἱερομάρτυρος).
ΜΕΔΙΚΟΥ Ἁγίου, Ἰατροῦ καί  Ἀναργύρου (+ 172, 26η Ἰουνίου).
·        Ἀποτμήματα στή Μονή Ἀμυαλῶν Γορτυνίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΕΘΟΔΙΑΣ  Ὁσίας, τῆς  Κιμώλου  (+ 1908, 5η Ὀκτ.). 
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν Λειψάνων  στό  Ναό  Ὁδηγητρίας  Κιμώλου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΕΘΟΔΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Πατάρων  (+ 312, 20η  Ἰουνίου). 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΜΕΘΟΔΙΟΥ  τοῦ  Ἱσαποστόλου, Φωτιστοῦ  τῶν  Σλαύων  (+ 885, 11η  Μαΐου).
·        Ἀπότμημα  στόν ὁμώνυμο  Προσκυνηματικό  Ναό  Θεσσαλονίκης.
ΜΕΘΟΔΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Νιβρύτου  Κρήτης (16ος  αἰ., 25η Ἰουνίου).
·        Μέρος τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  ἁγ. Γεωργίου  Ἐπανωσήφη  Ἡρακλείου  Κρήτης.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Καλυβιανῆς  Μοιρῶν  Κρήτης.
ΜΕΛΑΝΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Ρωμαίας  (+ 439, 31η  Δεκ.). 
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στόν  Οἴτυλο  Λακωνίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Νταοῦ  Πεντέλης,  Παν. Δαμάστας  Φθιώτιδος, Μποῦρα  Μεγαλοπόλεως  καί  Καλαμίου  Ἐπιδαύρου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Νέου  (+ 1105, 1η  Σεπτ.).
·          Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Οἰνόης  Βιλίων  Ἀττικῆς.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Χαρκόβου  Οὐκρανίας  (+ 1840, 29η Φεβρ.). 
·        Τά Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Εὐαγγ.  Θεοτόκου  Χαρκόβου  Οὐκρανίας.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ὑψενῆς Ρόδου  (18ος αἰ., 12η Φεβρ.).
·        Ἡ Κάρα καί μέρος τῶν  Λειψάνων στή Μονή Παναγίας  Ὑψενῆς  Ρόδου.
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ  Μάρτυρος  (259, 25η  Νοεμ.).
·        Τμήματα Κάρας στίς Μονές Μεγ. Λαύρας καί  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  (καί  ἀπότμημα).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Ἰβήρων καί Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, ὁσ. Μελετίου  Οἰνόης  Ἀττικῆς,  Ζερμπίτσης  Σπάρτης  καί  Κύκκου  Κύπρου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΗΝΑ  Μεγαλομάρτυρος, τοῦ  Αἰγυπτίου  (+ 304, 11η  Νοεμ.).
·        Μέρος  χειρός  στή  Μονή  ὁσ. Ἀθανασίου  τοῦ  Ἀθωνίτου  Μεγάρων.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας καί  Παναγίας  Ἔβρου, στόν  ὁμώνυμο  Μητροπολιτικό Ναό  Ἡρακλείου  Κρήτης καί  στή  Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΗΝΑ  Μάρτυρος, τοῦ  Καλλικελάδου  (+ 313, 10η  Δεκ.).
·          ἀδιάφθορη  γλῶσσα  στή  Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου. 
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους, στόν Ρ.Κ. Ναό τοῦ  Χαλμπερτσταντ Γερμανίας καί  στό  Μουσεῖο  Μπενάκη  τῶν  Ἀθηνῶν.
ΜΗΝΟΔΩΡΑΣ  Μάρτυρος (+ 305, 10η  Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Παν. Γουμένισσας  Κιλκίς.
ΜΗΤΡΟΔΩΡΑΣ  Μάρτυρος  (+ 305, 10η Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους,  Παν. Γουμενίσσης  Κιλκίς, Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος  καί  Πετράκη  Ἀθηνῶν.
ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ  Ἁγίου, ἐπ. Βορονέζ  Ρωσίας (+ 1703, 7η  Αὐγ. καί  23η Νοεμ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Βορονέζ  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΙΧΑΗΛ  Ἁγίου, ἐπ. Συννάδων  (+ 818, 23η  Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μία τῶν χειρῶν στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων.
·        Μέρος  τοῦ  ἀριστεροῦ   ποδός  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Λειμῶνος  Λέσβου  καί  Κύκκου Κύπρου  καί  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΜΙΧΑΗΛ Ὁσίου, τοῦ  Μαλεϊνοῦ  (+ 962, 12η  Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα  στή Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στον Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Μόσχας.
ΜΙΧΑΗΛ  Ἁγίου, πρώτου  Μητροπολίτου  Κιέβου  (+ 992, 15η  Ἰουνίου  καί  30ή Σεπτ.).
·        Μέρος  τῶν Λειψάνων  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΜΙΧΑΗΛ  Μάρτυρος, Ἡγεμόνος τοῦ Τσερνίκωφ Ρωσίας (+ 1245, 14η   Φεβρ. καί  20ή  Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα στόν Καθεδρικό  Ναό  Ἀρχαγγέλου  Μιχαήλ  Κρεμλίνου  Μόσχας.
ΜΙΧΑΗΛ  Ἁγίου, Ἡγεμόνος  Μούρωμ  Ρωσίας  (12ος  αἰ., 21η  Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή Εὐαγγ. Θεοτόκου  Μούρωμ  Ρωσίας.
ΜΙΧΑΗΛ Μάρτυρος, Ἡγεμόνος τοῦ Τβέρ (+ 1318, 24η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα στον Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Μόσχας.
ΜΙΧΑΗΛ Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα ἐνσωματωμένο στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Μονῆς Ρίλας Βουλγαρίας.
Δέν διευκρινίζεται περί ποίου Ἁγίου πρόκειται.
ΜΙΧΑΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Ραντονέζ  Ρωσίας (+ 1385, 5η  Μαΐου).
·        Τά Λείψανα  στή  Λαύρα  Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου   Μόσχας.
ΜΝΑΣΩΝΟΣ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Ταμασοῦ  Κύπρου  (1ος  αἰ., 19η  Ὀκτ.).
·        Μέρος  τῶν Λειψάνων  στίς Μονές  Κύκκου  καί  ἁγ. Ἡρακλειδίου  Κύπρου.
ΜΟΔΕΣΤΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  Ἱεροσολύμων (7ος αἰ., 16η Δεκ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μητρόπολη  Πολυανῆς  καί  Κιλκισίου. 
·          δεξιά  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Πέντε  τμήματα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στό τῆς Ναό Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων, στίς  Μονές  Ἀρχαγγέλου  Ἀριδαίας, Ἄνω  καί  Κάτω  Ξενιᾶς  Ἁλμυροῦ  Μαγνησίας, Δουσίκου  καί  Γκούρας  Τρικάλων, Πεντέλης  Ἀττικῆς, Χρυσοπηγῆς  Δίβρης  Ἠλείας  καί  Βουλκάνου  Μεσσηνίας.
ΜΟΔΕΣΤΟΥ Μάρτυρος, τοῦ Ρωμαίου (9η Ἰαν.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΟΝΙΚΑΣ  Ἁγίας, μητρός  Ἱεροῦ  Αὐγουστίνου  (4ος αἰ., 4η Μαΐου).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στό  Ρ.Κ. Ναό   ἁγ. Αὐγουστίνου Campo Marzio  Ρώμης.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Σεραφείμ Σάρωφ καί Αὐγουστίνου Τρίκορφου Δωρίδος.
ΜΠΟΒΟΥ  (Bovo)  Ὁσίου, τοῦ  Ἐγκλείστου  (+ 659, 1η  Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  Χάρλεμ  Ὀλλανδίας.
ΜΥΡΟΠΗΣ  Μάρτυρος, τῆς  Ἐφεσσίας  (+ 251, 2α Δεκ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ Ὁσίας, τῆς Κλεισοῦρας Καστοριᾶς (+ 1974, 6η Μαΐου).
·        Τά Λείψανα στή Μονή Γενν. Θεοτόκου Κλεισοῦρας Καστοριᾶς.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΥΡΩΝΟΣ  Ἁγίου, ἐπ. Ταμάσου  Κύπρου  (1ος - 2ος  αἰ., 17η  Σεπτ.).
·        Μέρος   τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  ἁγ. Ἡρακλειδίου  Κύπρου.
ΜΥΡΩΝΟΣ  Ἁγίου, ἐπ. Κνωσσοῦ  Κρήτης  (+ 305, 8η  Αὐγ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΜΥΡΩΝΟΣ  Ἱερομάρτυρος, τῆς  Κυζίκου  (+ 250, 17η  Αὐγ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου, στό ὁμώνυμο Προσκύνημα τῶν Ἀντικηθύρων καί στή Συλλογή  τοῦ ΚΑΜ.
Τό ἀπότμημα τοῦ Προσκυνήματος τῶν Ἀντικηθύρων προσφέρθηκε τό 2013 ἀπό τό ΚΑΜ, κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπ. Κηθύρων κ. Σεραφείμ.
ΜΩΥΣΕΩΣ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Νόβγκοροντ  Ρωσίας  (+ 1362, 25η Ἰαν.).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΜΩΚΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Ἰαματικοῦ  (+ 295, 11η  Μαΐου).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  ἁγ. Διονυσίου  καί  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου