Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ Ε-Ι, Ἀντ. Μάρκου


Ε
ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ  (Edward) Μάρτυρος, Βασιλέως  τῆς  Ἀγγλίας (+ 978, 18η Μαρτίου).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Ὀρθόδοξη  Μονή   Broukwood  Βρεττανίας.
ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ  (Edward) τοῦ  Ὁμολογητοῦ, Βασιλέως  τῆς  Ἀγγλίας   (+ 1066, 5η Ἰαν.  καί 13η Ὀκτ).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ἀγγλικανικό Ἀββαεῖο  τοῦ  Γουεστμίστερ  Λονδίνου.
ΕΘΕΛΔΡΕΔΑΣ  (Etheldreda) Ὁσίας, τοῦ  Ἔλυ  Βρεττανίας (+ 679, 23η  Ἰουνίου).
·        Μία τῶν  χειρῶν  ἀδιάφθορη  στόν Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ἔλυ  Βρεττανίας.
ΕΚΤΟΡΟΣ  Ἁγίου. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Τιμίου  Σταυροῦ  Σάμου.
          Ἅγιος  Ἔκτωρ  δέν  μνημονεύεται  στίς  συναξαριστικές  πηγές.
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ Ἁγίου, ἐπ. Λουγδούνου (+ 202, 28η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΙΡΗΝΗΣ  Μεγαλομάρτυρος (1ος - 2ος  αἰ., 5η Μαΐου). 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΕΙΡΗΝΗΣ  Νεομάρτυρος,  τῆς Λέσβου  (+ 1462, Τρίτη  τοῦ  Πάσχα).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Ραφαήλ  Θέρμης  Λέσβου.
ΕΛΕΑΖΑΡΟΥ  Μάρτυρος, ἑνός  τῶν  Ἑπτά  Μακκαβαίων (+ 166 π. Χ., 1η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή   Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΕΛΕΝΗΣ  Ἰσαποστόλου  (+ 327, 21η  Μαΐου).
·        Ἡ Κάρα στόν Ρ.Κ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Trier Γερμανίας.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Ρ.Κ. Ὀλιβετιανή  Μονή  τῆς  Βενετίας, στό  Θησαυροφυλάκιο  τοῦ  Βατικανοῦ, στό Ρ.Κ. Ναό τῆς ἁγ. Μαρίας  in  Aracogli  Ρώμης  καί  στό  Ρ.Κ. Ἀββαεῖο  Hautvillers  τῆς  Ρέμς  Γαλλίας.
·        Μέρος  πέλματος  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους,  Ὑψηλοῦ  Λέσβου  καί  Κύκκου  Κύπρου, στό  Ναό  ἁγ. Κων/νου  Ν. Ἰωνίας  Ἀττικῆς καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΛΕΝΗΣ  Νεομάρτυρος, τῆς  Σινωπίτιδος  (18ος  αἰ., 1η  Νοεμ.).
·          Κάρα  στό  Ναό  ἁγ. Μαρίνης  Ἄνω  Τούμπας  Θεσσαλονίκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Ἰλλυρικοῦ  (+ 126, 15η  Δεκ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Μέρη τῆς δεξιᾶς  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί στό Ναό Παντοκράτορος Πατρῶν. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας,  Κρεμαστῆς  καί  Σεπετοῦ  Ἡλείας  καί  Γουμενίσσης  Κιλκίς.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  Ὁσίας, τῆς  Θαυματουργοῦ  (+ 540, 24η  Ἀπριλίου).
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  ἁγ. Ἄννης  Λυγαριᾶς  Λαμίας  καί  Νταοῦ  Πεντέλης.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  Ὁσίας, Ἑλένης  Στυλιάνοβιτς, Βασιλίσσης  τῆς  Σερβίας (13ος αἰ., 17η Ὀκτωβίου).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  Γκραντάτς  τῆς  Σερβίας.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  Νεομάρτυρος, Μεγ. Δουκίσσης  τῆς  Ρωσίας (+ 1918, 18η Ἰουλίου).
·        Τά Λείψανα  (μερικῶς  ἀδιάφθορα) στή  Μονή ἁγ. Μαγδαληνῆς Ἱεροσολύμων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα ἐνσωματωμένο στήν  εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Μονῆς Ρίλας Βουλγαρίας.
Μάρτυρας Ἐμμανουήλ δέν μνημονεύεται στούς Συναξαριστές.
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Κύπρου  (+ 403, 12η  Μαΐου).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΕΡΜΕΝΤΕΡΟΥ Ἁγίου, ἐπ. Antibes  Γαλλίας (5ος αἰ.).
·        Ἀποτμήματα στή Μονή ἁγ. Μιχαήλ Lavardac Γαλλίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ   Μάρτυρος  (5η  Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ  Ἁγίου, ἐπ.  Σάμου, τοῦ ἐν Κύπρῳ (5η Ὀκτ.).  
·        Μέρος  Κάρας  στό  Ναό  ἁγ. Νάπας  Λεμεσοῦ  Κύπρου. 
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ  Ἱερομάρτυρος, Πατριάρχου  Ρωσίας (+ 1612, 17η Φεβρ. καί  12η Μαΐου): 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
ΕΡΜΙΠΠΟΥ Ἱερομάρτυρος, τοῦ  μετά Ἱερομ. Ἑρμολάου (+ 305, 26η Ἰουλίου).
·        Μέρος τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ Ναό  τοῦ  ἁγ. Συμεών  τοῦ  Θεοδόχου  Βενετίας.
ΕΡΜΟΛΑΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Ἰαματικοῦ  (+ 305, 26η  Ἰουλίου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Συμεών  τοῦ  Θεοδόχου  Βενετίας, στόν Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  Μπενεβέντου  Καμπανίας  καί  στό  Calci  τῆς  Ρ.Κ.  Ἐπισκοπῆς  Πίζας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  Ἁγίου Ὄρους, ἁγ. Νικάνορος  Γρεβενῶν,  Λειμῶνος  Λέσβου  καί  Κύκκου  Κύπρου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΕΡΜΟΚΡΑΤΟΥΣ  Ἱερομάρτυρος, τοῦ  μετά  Ἱερομ. Ἑρμολάου (+ 305, 26η Ἰουλίου).
·        Μέρος τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Συμεών  τοῦ  Θεοδόχου  Βενετίας.
ΕΥΓΕΝΙΑΣ  Ὁσιομάρτυρος  (+ 262, 24η  Δεκ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μποῦρα  Μεγαλοπόλεως.
ΕΥΓΕΝΙΟΥ  Μάρτυρος,  τῆς  Τραπεζοῦντος  (+ 303, 21η Ἰαν.).
·        Ἀποτμήματα   στή  Μονή  Παν. Σουμελᾶ  Βερμίου  καί  στή  Μητρόπολη  Ν. Κρήνης  καί  Καλαμαριᾶς.
ΕΥΓΕΝΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά μ. Αὐξεντίου (+ 284 – 305, 13η  Δεκ.). 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Κοιμ. Θεοτόκου  Μικροκάστρου  Σιατίστης  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΕΥΓΕΝΙΟΥ Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
Ἄγνωστο ποίου Ἁγίου.
ΕΥΔΟΚΙΑΣ  Ὁσιομάρτυρος (+ 152, 1η Μαρτίου).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Σίμωνος  Πέτρας  Ἁγίου  Ὄρους, Φανερωμένης  Σαλαμῖνος, Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων  καί  Βουλκάνου  Μεσσηνίας καί στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ  τοῦ  Δικαίου, τῆς  Καππαδοκίας  (9ος  αἰ., 31η Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου Ὄρους.   
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 473, 20ή  Ἰαν.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  καί  Ἰβήρων Ἁγίου  Ὄρους,  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων καί Κύκκου  Κύπρου  καί στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Σάρδεων  (+ 840, 26η  Δεκ.).
·          Κάρα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Κερατσινίου  Πειραιῶς.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Νέου  (+ 889, 15η  Ὀκτ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Περιστερᾶς  Θεσσαλονίκης.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Σούζνταλ  Ρωσίας  (+ 1404, 1η Ἀπρ.  καί  4η Ἰουλίου). 
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ναό  ἁγ. Κων/νου  Σούζνταλ.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ἁγίου, Πατρ.  Τυρνόβου  Βουλγαρίας  (+ 1401 – 1402, 20ή Ἰαν.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Μπάσκοβο  Βουλγαρίας.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Ἰβηροσκητιώτου  (+ 1814, 22α Μαρτίου).  
·          Κάρα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στή Σκήτη  Τιμίου  Προδρόμου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΕΥΛΑΛΙΑΣ  Μάρτυρος  (3ος  αἰ., 22α Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τῆς  Βαρκελώνης.
ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Εὐλαμπίας  (+ 303 – 311, 10η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου Ὄρους  καί  στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΕΥΜΕΝΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Γορτύνης  Κρήτης (7ος  αἰ., 18η Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  ἁγ. Νικολάου  Γόλας  Σερβίας.
ΕΥΜΕΝΙΟΥ Ὁσίου, τῆς Μονῆς Κουδουμᾶ Κρήτης  (+ 1920, 10η Ἰουλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Κουδουμᾶ  Κρήτης·
ΕΥΠΛΟΥ   τοῦ  Ἀρχιδιακόνου, τῆς  Κατάνης  Σικελίας (+ 304, 11η Αὐγ.).
·        Μέρος  Κάρας καί  μία  κνήμη  στή  Μητρόπολη  Πολυανῆς  καί  Κιλκισίου.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές Δοχειαρίου  καί  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους. 
ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ  Ὁσίας, τῆς  Ταβέννης  (+ 413, 25η Ἰουλίου).
·          δεξιά  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα στις Μονές Ἀγάθωνος Φθιώτιδος, Φανερωμένης Σαλαμῖνος  καί  Λειμῶνος  Λέσβου.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  Μεγαλομάρτυρος, τοῦ  Πλακίδα  (+ 118, 20ή Σεπτ.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Κυπριανοῦ  Φυλῆς  Ἀττικῆς.
·        Μέρος  τῶν Λειψάνων στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό τῆς Βενετίας.
·        Ἀπότμημα  χειρός  στή  Μητρόπολη  Ὕδρας, Σπετσῶν  καί  Αἰγίνης.
·        Τρία  τεμάχια  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἄνω  Ξενιᾶς  Ἁλμυροῦ  Μαγνησίας, Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας, Γουμενίσσης  Κιλκίς  καί ὁσ. Θεοδοσίου Ἄργους καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  Ἐπισκόπου. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται·  τῆς  21/2  (Πατρ. Ἀντιοχείας), τῆς  31/5 (Πατρ. ΚΠόλεως), τῆς   29/3  (ἐπ. Κίου)    τῆς  7/7  (Ἱερομάρτυρα).
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  Α΄ Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Σερβίας  (+ 1286, 4η Ἰαν.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Ἀρχαγγέλου  Μιχαήλ  Ζέτας  Σερβίας.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  Νεομάρτυρος.
·          Κάρα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
          Νεομάρτυς  Εὐστάθιος  δέν  μνημονεύεται  στίς  συναξαριστικές  πηγές.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μάρτυρος, τῆς  Λιθουανίας  (+ 1347, 14η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος  Βίλνιους Λιθουανίας.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Αὐξεντίου  (+ 284 – 305, 13η  Δεκ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου  (+ 1097, 28η Μαρτίου).
·        Τό  Λείψανο   ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  τῶν Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΕΥΤΥΧΙΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως (+ 582, 6η Ἀπριλίου).
·        Μέρος τῆς Κάρας  καί τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Μείζονος  Βενετίας. 
·        Μέρος  τῆς  Κάρας  στή  Μονή  Χιλανδαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΕΥΤΥΧΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ράξου  Κρήτης  (4ος  αἰ., 17η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ὁδηγητρίας  Τυμπακίου  Κρήτης.
ΕΥΤΥΧΙΟΥ  Ὁσίου, κτίτορος  τῆς  Μονῆς  τῶν  Ἱερέων  Κύπρου (4ος  αἰ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ράξου  Κρήτης  (4ος  αἰ., 17η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ὁδηγητρίας  Τυμπακίου  Κρήτης.
ΕΥΦΗΜΙΑΣ  Μεγαλομάρτυρος  (+ 304, 16η Σεπτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Πατριαρχικό  Ναό τοῦ ἁγ.  Γεωργίου   Φαναρίου  ΚΠόλεως.
·        Ἕνας βραχίονας στό Ρ.Κ. Ναό τοῦ  Haldertstandt Γερμανίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Ἀλεξανδρείας  (5ος  αἰ., 25η Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς Μονές  Κύκκου  Κύπρου καί  ἁγ. Γεωργίου Μελισσοχωρίου Θηβῶν καί  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ  Ὁσίας, τοῦ  Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων (9ος  αἰ., 18η Ὀκτ.).
·          Κάρα  καί    δεξιά  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ  Ὁσίας, Πριγκιπίσσης  τοῦ Πολότσκ  Ρωσίας (+ 1173, 23η Μαΐου).
·        Το Λείψανο  ἀδιάφθορο στή  Μονή  τοῦ  Σωτῆρος Πολότσκ  Ρωσίας. 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ Ὁσίας, Φεβρωνίας Πριγκιπίσσης  τοῦ  Μούρωμ  Ρωσίας (+ 1228,  25η  Ἰουνίου).

·        Τά Λείψανα στή  Μονή  Ἁγίας  Τριάδος  Μούρωμ  Ρωσίας.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ  Ὁσίας,  Πριγκιπίσσης τοῦ Σούζνταλ  Ρωσίας  (+ 1250,  25η Σεπτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Σούζνταλ  Ρωσίας.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ Ὁσίας, Πριγκιπίσσης  Εὐδοκίας  τῆς  Μόσχας (+  1407, 17η Μαΐου καί  7η  Ἰουλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Ἀρχαγγ. Μιχαήλ  Κρεμλίνου.
·        Ἀπότμημα στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Μόσχας.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ  Μάρτυρος  (6η  Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Ἀνδρέου  Κεφαλληνίας.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μαγείρου  (9ος  αἰ., 11η  Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Λουκούς  Ἄστρους  Κυνουρίας.
ΕΦΡΑΙΜ  Ὁσίου, τοῦ  Σύρου  (+ 373, 28η Ἰαν.).
·        Μέρος χειρός στήν ὁμώνυμη Μονή Κονταριώτισσας Πιερίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς Μονές  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου Ὄρους  καί  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων καί  στήν Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.
ΕΦΡΑΙΜ Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Χερσῶνος (4ος αἰ. 7η Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα στη Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΕΦΡΑΙΜ Ὁσίου, τοῦ  Νοβοτόρζχκ  Ρωσίας  (+ 1053, 28η Ἰαν.  καί  11η  Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΕΦΡΑΙΜ  Ἁγίου,  Πατριάρχου Σερβίας  (+ 1399, 15η Ἰουνίου  καί 30ή  Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Πατριαρχεῖο  Πεκκίου  Κοσσυφοπεδίου.
ΕΦΡΑΙΜ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Ὄρους  Ἀμώμων  (+ 1426, 5η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἀμώμων,  Νέας  Μάκρης  Ἀττικῆς.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.

Ζ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ  τοῦ  Προφήτου, πατρός τοῦ Τιμίου Προδρόμου  (1ος αἰ., 5η Σεπτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου  Σίντζας  Ἀρκαδίας.
·        Τά Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό τῆς Βενετίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΖΑΧΑΡΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος,  τοῦ  Χοζεβίτου. 
·          Κάρα  στή  Μονή  Εὐαγγ.  Θεοτόκου  Συκαμίνου  Ὠρωποῦ.
ΖΗΝΟΒΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Αἰγῶν  Κιλικίας, τοῦ  μετά μ. Ζηνοβίας   (+ 285, 30ή  Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κάτω  Ξενιᾶς  Ἁλμυροῦ  Μαγνησίας.
ΖΗΝΟΒΙΑΣ  Μάρτυρος, τῆς  μετά  Ἱερομάρτυρος  Ζηνοβίου (+ 285, 30ή Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κάτω  Ξενιᾶς  Ἁλμυροῦ  Μαγνησίας.
ΖΗΝΩΝΟΣ  Μάρτυρος, τοῦ  Ρωμαίου  (+ 371, 12η Ἀπριλίου). 
·        Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  ἁγ. Πραξίδης  Ρώμης  καί  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ.  Ναό  τῆς  Βερόνας Ἰταλίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κάτω  Ξενιᾶς  Ἁλμυροῦ  Μαγνησίας.
ΖΩΤΙΚΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Νικολιτσέλ  Ρουμανίας (4ος  αἰ., 6η Ἰουνίου).  
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Κοκός,  Τούλτσεας  Ρουμανίας.
ΖΩΣΙΜΑ  Ὁσίου, τοῦ  Σολόβκι  Ρωσίας  (+ 1478, 17η Ἀπριλίου  καί  8η  Αὐγ.). 
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
ΖΩΣΙΜΑ  Ὁσίου, τοῦ  Τουμάνε  Σερβίας  (14ος  αἰ., 6η  Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στήν ὁμώνυμη  Μονή.

Η
ΗΛΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μούρωμ  Ρωσίας (+ 1188, 19η  Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΗΛΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Βερχότσκ  καί  Βαλαάμ Ρωσίας (+ 1900, 30η Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΗΛΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Ἀρδούνη  (+ 1686, 31η Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βουλκάνου  Μεσσηνίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΗΛΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Βερκοτουρί  Σιβηρίας  (+ 1900, 30ή  Νοεμ.).
·        Τό Λείψανο ἀδιάφθορο  στό  Ναό  τῆς  Μεταμ.  Σωτῆρος, τῆς  Μονῆς  τοῦ ἁγ. Νικολάου  Βερκοτουρί  Σιβηρίας.
ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ Ὁσίου, Στάρετς τοῦ Ἐρημητηρίου τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας (+ 1825, 9η Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα στό Ἐρημητήριο τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΗΛΙΟΦΩΤOY  Ὁσίoυ, τῆς  Κύπρου  (13η  Ἰουλίου). 
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ταμασοῦ  Κύπρου (1ος  αἰ., 17η Σεπτ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Κύπρου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΗΡΩΔΙΩΝΟΣ  Ὁσίου, τῆς  Σκήτης  Λαϊνίτσι  Ρουμανίας  (+ 1900).
·        Τό  ἀδιάφθορο  Λείψανο  ἐνταφιασμένο στή  Σκήτη  Λαϊνίτσι  Ρουμανίας.
ΗΣΑΪΟΥ  τοῦ  Προφήτου  (8ος  αἰ. π. Χ., 9η  Μαΐου).
·        Ἀπότμημα   Κάρας  στή  Μονή  Χιλανδαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΗΣΑΪΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ροστώφ  Ρωσίας (+ 1090, 15η  Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Λαύρα  Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας.

Θ

ΘΑΔΔΑΙΟΥ ΙΟΥΔΑ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Δώδεκα (1ος  αἰ., 21η Αὐγ.).
·          δεξιά  στό  Ἀρμενικό  Πατριαρχεῖο  τοῦ  Ἐστμιατζίν.
·        Ἀποτμήματα στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  ἁγ. Πέτρου  Ρώμης, στήν  ὁμώνυμη  Ρ.Κ. Μονή  τῶν  Δομηνικανῶν  στό  Σικάγο  (μία  κερκίδα) καί  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΑΛΕΛΑΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Ἰαματικοῦ  (3ος  αἰ., 20ή  Μαΐου).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Διονυσίου καί Κωνσταμονίτου Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΕΑΡΕΣΤΟΥ Ὁσίου, Μονῆς Λεχώβης Κορινθίας.
·        Τά Λείψανα στή Μονή Λεχώβης Κορινθίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΘΕΚΛΗΣ  τῆς  Ἰσαποστόλου  (1ος  αἰ., 24η Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  καί  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους, στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου  καί  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Λάρνακος  Κύπρου,  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Ρωσίας  (+ 1353, 14η Μαρτίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ  Ὁσιομάρτυρος, τῆς  ΚΠόλεως  (+ 730, 29η  Μαΐου). 
·        Μέρος Κάρας στή  Μονή  ἁγ.  Θεοδοσίου, Ἁγίου  Στεφάνου  Ἀττικῆς.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Κοινοβιάρχου  (+ 529, 11η Ἰαν.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἱεροσολύμων. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους, Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων, ἁγ. Στεφάνου  Μετεώρων καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ἀργολίδος  (+ 862, 7η  Αὐγ.).
·          Κάρα  καί  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἄργους.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  Ὁσίου, Ἡγουμένου  τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  Κιέβου (+ 1074, 3η Μαΐου  καί  14η  Αὐγ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μινβόντι  Καυκάσου  (+ 1948, 26η Ἰουλίου ).
·        Τά  Λείψανα  στόν Καθεδρικό  Ναό τοῦ  Μινβόντι Σταυρουπόλεως  Καυκάσου.
ΘΕΟΔΟΤΟΥ Ὁσίου, Στάρετς τοῦ Ἐρημητηρίου τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας (9η Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα στό Ἐρημητήριο τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΘΕΟΔΩΡΑΣ Ὁσίας, τῆς  Θεσσαλονίκης  (9ος  αἰ., 5η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Θεσσαλονίκης.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους  καί στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Λιβαδίου  Αἰγίνης.
ΘΕΟΔΩΡΑΣ  Ἁγίας, τῆς  Αὐγούστας  (+ 867, 11η  Φεβρ.).
·        Τό  Λείψανο (πλήν τῆς Κάρας,ἡ ὁποία  ἔχει  χαθεῖ),  ἀδιάφθορο  στό  Ναό  Παναγίας  Σπηλαιώτισσας Κερκύρας.
ΘΕΟΔΩΡΑΣ  Ἁγίας, Βασιλίσσης  τῆς   Ἄρτης  (+ 1275,11η  Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μητρόπολη  Ἄρτης.
ΘΕΟΔΩΡΑΣ  Ἁγίας.
·          δεξιά  παλάμη  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
·         Ἀπότμημα στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
          Δέν διευκρινίζεται  περί  ποίας  Ἁγίας  πρόκειται.
ΘΕΟΔΩΡΑΣ  Ὁσίας, τῆς  Σύχλας  Ρουμανίας (17ος - 18ος  αἰ., 7η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μεγαλομάρτυρος, τοῦ  Τύρωνος  (+ 306, 17η Φεβρ.).
·          Κάρα  στό  Ναό  ἁγ. Θεοδώρων  Σερρῶν.
·        Τό ἐμπρόσθιο μέρος τῆς Κάρας στή Μονή Γελάτης Γεωργίας.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Βρινδισίου Ἰταλίας.
·        Μέρος  τοῦ  δεξιοῦ  ποδός  στή  Μονή  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῆς  δεξιᾶς  χειρός  στή  Μονή  Καρακάλου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          δεξιά  παλάμη   στή  Μονή  Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
·          ἀριστερός  βραχίονας  στή  Μητρόπολη  Πολυανῆς  καί  Κιλκισίου.
·        Δύο  τεμάχια  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα στή Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
·        Μέρος  τῶν  λοιπῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Χόποβο  Σερβίας.
          Κατά  τούς  Ρωμαιοκαθολικούς    Κάρα  του  βρίσκεται στήν  πόλη  Γαέτα τῆς Ἰταλίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Μεγαλομάρτυρος, τοῦ  Στρατηλάτου  (+ 319, 8η Φεβρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Μελετίου  Οἰνόης  Βιλλίων  Ἀττικῆς.
·        Μέρη  Κάρας  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
·        Τρία  τεμάχια  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  ποδός  στήν Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          δεξιά  παλάμη  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
·        Μέρος  Κάρας καί  Λειψάνων  στό  Ναό  τοῦ  Σωτῆρος  Χριστοῦ Βενετίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Ἡγιασμένου  (+ 368, 16η  Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Κεφαλληνίας  (4ος  αἰ., 24η Αὐγ.  καί  11η Σεπτ.).  
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  ἁγ.  Ζαχαρίου  Βενετίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Συκεώτου, ἐπ. Ἀναστασιουπόλεως  (+ 613, 22α Ἀπριλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  ἐν Πυργίῳ. 
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσίου, κτίτορος  τῆς  Μονῆς  Μεγάλου  Σπηλαίου Καλαβρύτων  (9ος  αἰ., 18η Ὀκτ.).
·        Ἡ Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ἱερομάρτυρος,  Ἀρχιεπ.  Ἀλεξανδρείας  (+ 606, 3η  Δεκ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Παύλου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Γραπτοῦ  (+ 840, 27η Δεκ.).
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  ἁγ. Αἰκατερίνης  Θεσσαλονίκης.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Στουδίτου  (+ 826, 11η  Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Ροστώφ  καί  Σούζνταλ  Ρωσίας (+ 1023, 8η Ἰουνίου).
·        Μέρη  ἀδιαφθόρου  Λειψάνου  στό  Ναό  τῆς Παναγίας  τοῦ  Καζάν Σούζνταλ Ρωσίας.
·        Ἕνας  ἀδιάφθορος  δάκτυλος  στό  Ναό  ἁγ. Κων/νου - Ἑλένης  Σούζνταλ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Μάρτυρος, Βογιάρου  τοῦ  ἁγ. Μιχαήλ Ἡγεμόνος  τοῦ  Τσερνίκωφ   Ρωσίας  (+ 1245, 14η Φεβρ.  καί  20ή  Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ Ἀρχαγγέλου  Μιχαήλ  Κρεμλίνου. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ἁγίου, Ἡγεμόνος Γιαροσλάβ Ρωσίας (+ 1233, 5η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Ροστώφ  Ρωσίας  (+ 1394, 28η  Νοεμ.). 
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Ροστώφ  Ρωσίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Νεομάρτυρος, τῶν  Δαρδανελλίων  (+ 1690, 2α Αὐγ.).
·          Κάρα  στό  Ναό  ὁσ. Ξένης  Νικαίας  Πειραιῶς.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Νέου  (+ 1750, μετά τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγίστης  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Μυτιλήνης  (+ 1784, 30ή  Ἰαν.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στό  Μητροπολιτικό  Ναό  τῆς  Μυτιλήνης.  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Βυζαντίου  (+ 1795, 17η Φεβρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ὁσίου, τῶν  Κυθήρων  (+ 922, 12η  Μαΐου).
·          Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Κυθήρων.
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗΣ  Ὁσίας, τῆς  Λέσβου  (+ 881, 9η  Νοεμ.).
·          Κάρα  καί  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Λευκάδος  Ἰκαρίας.
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στό  Ναό  Παν. Ἑκατονταπυλιανῆς  Πάρου. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεταμ. Σωτῆρος  Νικητῶν Καβάλας.
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ  Μάρτυρος.   
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται·  τῆς  4/2,  τῆς  6/9  ἤ τῆς  3/10.
ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ  Μάρτυρος, συζύγου  Μεγαλομ. Εὐσταθίου (+ 118, 20ή Σεπτ.). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό τῆς Βενετίας.
ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ  Μάρτυρος, υἱοῦ  Μεγαλομ. Εὐσταθίου (+ 118, 20ή Σεπτ.). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό τῆς Βενετίας.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  Ὁσίου, τοῦ  Γραπτοῦ  (+ 850, 11η  Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  Ὁσίου, τοῦ  Μετεωρίτου  (+ 1544, 17η  Μαΐου). 
·          ἀριστερή  παλάμη  ἀδιάφθορη  στή  Μονή  Βαρλαάμ  Μετεώρων.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  Ὁσίου, τῆς  Ναούσης  (16ος  αἰ., 19η Αὐγ.).
·          Κάρα  στό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Ναούσης.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Σκήτη  Τιμίου  Προδρόμου  Βεροίας.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  τοῦ  Ἐγκλείστου, Ἐπισκόπου  Ταμπώφ  Ρωσίας (+ 1894, 6η Ἰαν.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Βισένσκυ, Ρυαζάν  Ρωσίας.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  Ἁγίας, Αὐτοκράτειρας  τοῦ  Βυζαντίου  (+ 893, 16η Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο ἀδιάφθορο  στόν Πατριαρχικό  Ναό τοῦ  ἁγ. Γεωργίου, Φαναρίου  ΚΠόλεως. 
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΕΟΦΙΛΟΥ  Παιδομάρτυρος, τῆς  Ρώμης  (284 – 304).
·        Τά  Λείψανα στό  Ρ.Κ. Ἀββαεῖο  τῶν  Τραπιστῶν τοῦ Rogersville,  New  Brunswick  Καναδᾶ.
ΘΕΟΦΙΛΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μυροβλύτου  (+ 1548, 8η Ἰουλίου). 
·          δεξιά  ἀδιάφθορη,  σέ  σχῆμα  εὐλογίας, στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΘΕΟΦΙΛΟΥ τοῦ  διά  Χριστόν  Σαλοῦ, τοῦ  Κιέβου (+ 1853, 28η Ὀκτ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Σκήτη  Κιτάγιεβο  Κιέβου.
ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ  Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου  εἰς  Κύπρον  (26η  Μαΐου).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Ζωγράφου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  στόν  ὁμώνυμο  Ναό   Λεμεσοῦ  Κύπρου.
ΘΕΩΝΑ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης  (16ος  αἰ., 4η Ἀπριλίου).
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο   στή  Μονή  ἁγ. Ἀναστασίας  Βασιλικῶν  Θεσσαλονίκης.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΘΥΡΣΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ μετά μ. Λευκίου (3ος αἰ., 14η Δεκ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Νικάνορος  Γρεβενῶν.
ΘΩΜΑ  Ὁσίου, τοῦ  ἐν  Μαλεῷ  Πελοποννήσου  (10ος αἰ., 7η Ἰουλίου). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μητρόπολη  Μονεμβασίας  καί  Σπάρτης.
ΘΩΜΑ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Δώδεκα  (1ος  αἰ., 6η Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Ἰωάννου   Θεολόγου  Πάτμου. 
·        Ὁ δάκτυλος τῆς ψηλαφήσεως στό Ρ.Κ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ρώμης.
·        Ἀποτμήματα στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους,  στό  Κοπτικό  Πατριαρχεῖο  τῆς  Αἰγύπτου  καί  στόν  Συρο - Ἰακωβιτικό  Ναό  τῆς  Μοσούλης.
          Κατά  τούς  Ρωμαιοκαθολικούς    Κάρα  καί  τά  περισσότερα  Λείψανα  φυλάσσονται  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῆς  Ὀρτόνα  Ἰταλίας.
ΘΩΜΑΪΔΟΣ  Μάρτυρος, τῆς Ἀλεξανδρείας  (14η Ἀπριλίου).
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
Ι
ΙΑΚΩΒΟΥ  Ἀποστόλου, τοῦ  Ζεβεδαίου  (1ος  αἰ., 30η Ἀπριλίου).
·        Tά Λείψανα στό  ὁμώνυμο Ρ.Κ. Προσκύνημα τῆς Καμποστέλλα Ἰσπα-νίας.
·        Ἀπότμημα  στήν Κουτλουμουσιανή  Σκήτη  τοῦ Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΑΚΩΒΟΥ  Ἀποστόλου, τοῦ  Ἀλφαίου  (1ος αἰ., 9η Ὀκτ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  Ρώμης.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή   Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΑΚΩΒΟΥ  Ἀποστόλου, τοῦ  Ἀδελφοθέου  (10ος αἰ., 23η  Ὀκτ.).
·        Μέρη Κάρας στό Ρ.Κ. Ναό τοῦ Halderstandt Γερμανίας καί στή  Μονή  Ἐσφιγμένου   Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῶν  Ἁγίων  Ἀποστόλων  Ρώμης.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου  (δύο  τεμάχια)  καί  Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, Κορνοφωλιᾶς Ἔβρου, Τιμίου  Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου  Σερρῶν καί  Κύκκου  Κύπρου καί στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΙΑΚΩΒΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Πέρσου  (+ 421, 23η  Νοεμ.). 
·        Ἕνας  μηρός  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας, Ἰβήρων, Διονυσίου  (περισσότερα  τοῦ  ἑνός)  καί  Ζωγράφου  Ἁγίου  Ὄρους, Κύκκου  Κύπρου,  στή Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΑΚΩΒΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Νισίβεως (+ 338, 31η Ὀκτ.).
·          δεξιά  στό  Ἀρμενικό  Πατριαρχεῖο  τοῦ  Ἐστμιατζίν.
ΙΑΚΩΒΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Διδυμοτείχου  (+ 1520, 1η  Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μητρόπολη  Διδυμοτείχου,  στή  Μονή  ἁγ. Ἀναστασίας Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης καί στό  Μητροπ. Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Καστοριᾶς.
ΙΑΚΩΒΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Διακόνου  (+ 1520, 1η  Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μητρόπολη  Διδυμοτείχου  καί  στή  Μονή  ἁγ. Ἀνα-στασίας  Βασιλικῶν  Θεσσαλονίκης.
ΙΑΚΩΒΟΥ τοῦ  διά  Χριστόν  Σαλοῦ, τοῦ  Μποροβίτσι  Ρωσίας (+ 1540, 22α Μαΐου καί 23η Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τῆς  Νεαπόλεως Ἰταλίας (+ 305, 21η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  Νεαπόλεως  Ἰταλίας.
          Στή  Νεάπολη  φυλάσσεται  καί  στερεοποιημένο  αἷμα  τοῦ  Ἱερομάρτυρος  Ἰανουαρίου, τό  ὁποῖο  ὑγροποιεῖται  18  φορές  τόν  χρόνο.
ΙΑΣΩΝΟΣ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα  (1ος αἰ., 29η  Ἀπριλίου).
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Θηβῶν. 
·        Ἀποτμήματα   στή  Μητρόπολη  Κερκύρας  καί  στίς  Μονές  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΙΓΝΑΤΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Θεοφόρου  (+ 107, 20ή  Δεκ.).
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Βεροίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους,  Βαρνάκοβας  Ναυπακτίας  καί  Νταοῦ  Πεντέλης, στήν  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν Ἑλλήνων  Βενετίας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΓΝΑΤΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Σμολένσκ  Ρωσίας (+ 1210).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Σμολένσκ  Ρωσίας.
ΙΓΝΑΤΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Μηθύμνης  Λέσβου  (+ 1578).
·        Ἡ Κάρα καί  τά  Λείψανα  στή  Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Διονυσίου  καί  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους καί  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος. 
ΙΓΝΑΤΙΟΥ  Ἁγίου,  Μητροπολίτου  Γοτθίας  (+ 1786, 3η Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  ἁγ. Νικολάου  - Μεταμορφώσεως, Μαριουπόλεως  Οὐκρανίας.
ΙΓΝΑΤΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος,  τοῦ  Ἰβηροσκητιώτου  (+ 1814, 1η  Μαΐου). 
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στή  Σκήτη  Τ. Προδρόμου   Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΔΗ  (Idus) Ἁγίου, ἐπ. Βίντσεστερ  Βρεττανίας  (+ 705). 
·        Τά  Λείψανα  στήν  Ἐπισκοπή  Βίντσεστερ  Βρεττανίας.
ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Ἀθηνῶν  (1ος  αἰ., 4η  Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Παν.  Κυπαρισιωτίσσης  Μεγάρων  Ἀττικῆς.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἰβηρίτου  (+ 1745, 13η  Σεπτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  Ὁσιομάρτυρος, τῆς  Βεροίας  (26η Ἰουλίου).
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Βεροίας.
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Ὁσίου, τοῦ Τυφλοῦ (+ 1943).
·        Ἡ Κάρα καί τά λοιπά Λείψανα στή Μονή ἁγ. Παρασκευῆς Πάρνηθος.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ  Ὁσίου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 371, 21η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ Ὁσίου, τοῦ Τρουεκόροβο Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ  Νεομάρτυρος,  τοῦ  Κρητός (+ 1804, 20ή  Σεπτ.). 
·        Μέρος  Λειψάνων  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ἰρκούτσκ  Σιβηρίας  (+ 1731, 9η Φεβρ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή Ζναμένσκυ Ἰρκούτσκ Σιβηρίας.
ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΥ  Ἁγίου, Μητροπ. Μόσχας  (Βενιαμίνωφ, + 1879, 31η  Μαΐου).  
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα  Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΥ Ὁσίου, Στάρετς  τοῦ Ἐρημητηρίου τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας (9η Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα στό Ἐρημητήριο τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ τῆς Παρθένου, Πριγκιπίσσης Ὀσλάνσκυ  (16ος  αἰ., 6η Ἰουλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΙΟΥΔΑ  Ἀποστόλου, ἐκ  τῶν  Δώδεκα  (1ος αἰ., 19η Ἰουνίου). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ Βασιλική  τοῦ  ἁγ. Πέτρου  Ρώμης καί  στό  Ρ.Κ.  Ναό  ἁγ. Συμεών  τοῦ  Θεοδόχου  Βενετίας.
ΙΟΥΛΙΟΥ  Πρεσβυτέρου, τοῦ  Αἰγινήτου (+ 401, 31η Ἰαν.). 
·        Τά Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  Κοζάνο Ἰταλίας.
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  τῶν Αἰγηνιτῶν  Ἁγίων Λειβαδίου Αἰγίνης.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ Διακόνου, τοῦ  Αἰγινήτου  (+ 391, 7η Ἰανουαρίου):
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  Καζάνο  Ἰταλίας.
·        Ἀπότμημα  στό Ναό  τῶν Αἰγηνιτῶν  Ἁγίων Λειβαδίου Αἰγίνης.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ  Μάρτυρος,  τοῦ  Ταρσέως  (+ 305, 21η Ἰουνίου). 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  καί  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ  Μάρτυρος  (μητρός  μ. Κηρύκου, + 305, 15η  Ἰουλίου). 
·        Μία  ὠλένη  μετά σαρκός  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους, Παλαιοκαστρίτσης  Κερκύρας  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ  Μάρτυρος  (τῆς  μετά  Ἱερομάρτυρος  Κυπριανοῦ, + 304, 2α Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Μέρος  Κάρας  στό  Ναό ἁγ. Κυπριανοῦ  Μενίκου  Λευκωσίας. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Κυπριανοῦ  Φυλῆς  Ἀττικῆς.
ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ Μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ, τῶν Ρωμαίων (+236, 13η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΣΑΑΚΙΟΥ  Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα  στή  Νέα  Θηβαΐδα  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρα  πρόκειται·  τῆς  21/4,  τῆς  16/5    τῆς  20/11.
ΙΣΑΑΚΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Μονῆς  Δαλμάτων  (4ος αἰ., 3η  Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΙΣΑΑΚΙΟΥ Ὁσίου, τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου (+ 1090, 14η Φεβρ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
·        Μέρος  Λειψάνων  στή  Μονή  Κουντίν  Τοροπέτς  Ρωσίας.
ΙΣΙΔΩΡΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Χίου  (+ 251, 14η  Μαΐου).
·          Κάρα  καί  μεγάλο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  ὁμώνυμο  Παρεκκλήσιο  τοῦ  Ρ.Κ. Καθεδρικοῦ  Ναοῦ  ἁγ. Μάρκου  Βενετίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μητρόπολη  Χίου  καί  στή  Μονή  Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους.
ΙΣΙΔΩΡΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Πηλουσιώτου  (+ 436 – 440, 4η  Φεβρ.).  
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Φιλοθέου  Ἁγίου  Ὄρους καί  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος.
ΙΣΙΔΩΡΟΥ  τοῦ  Ροστώφ  Ρωσίας, διά  Χριστόν  Σαλοῦ  (+ 1474, 14η  Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  Ἀναλήψεως  Ροστώφ  Ρωσίας.
ΙΩΑΚΕΙΜ  τοῦ  Δικαίου, πατρός  τῆς  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου  (1ος αἰ., 9η  Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  τῆς  Παναγοῦδας  Θεσσαλονίκης.
ΙΩΑΚΕΙΜ - ΙΩΑΝΝΟΥ Ἁγίου, ἐπ. Ζιχνῶν Μακεδονίας (+ 1333, 12η  Δεκ.).    
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Τιμίου  Προδρόμου  Σερρῶν.
ΙΩΑΚΕΙΜ   Ὁσίου, τῶν  Νοτενῶν  Ἀχαΐας  (16ος - 17ος  αἰ., 3η Ἰουλίου).    
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Νοτενῶν Ἀχαΐας  καί  Χρυσοπηγῆς  Δίβρης  Ἡλείας  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΙΩΑΚΕΙΜ  Ὁσίου, τοῦ  Ἰθακησίου  (+ 1868, 2α Μαρτίου  καί 23η Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Τά  λοιπά  Λείψανα  στό  Ναό  ἁγ. Βαρβάρας  Ἰθάκης.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Μεγάλου  (+ 846, 4η  Νοεμ.).
·        Μέρος Κάρας  καί    σιαγόνα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου Ὄρους.
·        Μέρος  Κάρας  στή Μονή  ὁσ. Λουκᾶ Βοιωτίας.
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Σκήτης  Τσετατσούϊα  Ρουμανίας  (+ 1638). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Σκήτη  Τσετατσούϊα  Ρουμανίας.
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ντεβίτσυ  Κοσσυφοπεδίου (14ος αἰ., 7η Μαΐου καί 15η Δεκ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  Ντεβίτσυ  Κοσσυφοπεδίου.
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ Α΄ Ἁγίου,  Πατρ. Σερβίας (+ 1279, 25η Μαΐου καί 3η  Σεπτ.).
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Σοπόσανι  Σερβίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  τοῦ  Προδρόμου  (1ος  αἰ., 7η Ἰαν.).   
·        Μέρη  Κάρας  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους,  στήν  ὁμώνυμη Μονή Ἱεροσολύμων, στό  Μεγάλο  Τζαμί  τῆς  Δαμασκοῦ  καί  στό  Μουσεῖο  Τόπ  Καπί  τῆς  ΚΠόλεως.
·        Μέρος  τῆς  σιαγόνας  "μετά  τριῶν ὀδόντων"  στή  Μονή  Σταυρονι-κήτα Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος τῆς σιαγόνας καί δύο πλευρά στή Μονή ἁγ. Παρασκευῆς Δόμηρου Σερρῶν.
·          δεξιά  ἀδιάφθορη   στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀπότμημα  δεξιᾶς  στή  Μητρόπολη  Μαυροβουνίου.
·          ἀριστερά  στό  Μουσεῖο  Τόπ  Καπί  ΚΠόλεως.
·          δείκτης  τῆς  δεξιᾶς  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῆς  ἀριστερᾶς  στή  Μονή  Μεγ. Μετεώρου.
·        Τέσσερα  τμήματα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  τῆς  ἀριστερᾶς   "μετά αἵματος" στή  Μονή  Μακρυνοῦ  Μεγάρων.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές Ἰβήρων, Παντοκράτορος  καί  ἁγ. Παντελεήμονος   Ἁγίου  Ὄρους, Ὀμπλοῦ Πατρῶν, Κύκκου  Κύπρου, στίς  Λαύρες Ἁγίας Τριάδος - ἁγ. Σεργίου Μόσχας  καί  ἁγ. Ἀλξάνδρου  Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως,  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Tournai  Γαλλίας, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ (τμήματα δύο).
·          "πλεξίδα" του  στή  Μονή  Ταξιαρχῶν  Αἰγιαλείας. 

ΙΩΑΝΝΟΥ  τοῦ  Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπ.  ΚΠόλεως  (+ 407, 13η Νοεμ.).

·          Κάρα  μέ  ἀδιάφθορο  τό  ἀριστερό  αὐτί   στή   Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.

·          δεξιά  ἀδιάφθορη  στή  Μονή  Φιλοθέου  Ἁγίου  Ὄρους.

·        Τμήματα  τῆς  ἀριστερᾶς   στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους  και στή  Μονή  Βαρλαάμ  Μετεώρων.

·        Τεμάχιο  κνήμης  καί τέσσερα  ἀποτμήματα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.

·        Δάκτυλος  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.

·        Ἀδιάφθορο  μέρος  στή  Μονή  Μεγ. Μετεώρου.

·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, Προυσοῦ Εὐρυτανίας  καί  Κύκκου  Κύπρου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Μόσχας καί στή  Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.

ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου,  τοῦ  Δαμασκηνοῦ  (+ 760, 4η  Δεκ.).
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  τοῦ  Πολεμιστοῦ, τοῦ ἐν Ρωσίᾳ.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΙΩΑΝΝΟΥ  τοῦ  Ἀναργύρου  (+ 311, 31η  Ἰαν.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ.  Λαύρας  καί  Παντοκράτορος  Ἁγίου Ὄρους  καί  Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Ἐλεήμονος, Ἀρχιεπ.  Ἀλεξανδρείας  (+ 620, 12η  Νοεμ.). 
·        Μεγάλο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό Ναό ἁγ. Μαρτίνου Μπρατισλάβας  Σλοβακίας.
·        Μέρη  Κάρας  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους, Μεγ.  Μετεώρου  καί  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
·          δεξιά  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ.  Λαύρας  καί  Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων  (περισσότερα  τοῦ  ἑνός), Γκούρας  Τρικάλων καί  Κύκκου  Κύπρου, στόν ὁμώνυμο  Μητροπολιτικό  Ναό  Λεμεσοῦ  Κύπρου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Κασσιανοῦ (+ 435, 29η Φεβρ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Μονή ἁγ. Βίκτωρος  Μασσαλίας  Γαλλίας.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές  Δαμάστας Φθιώτιδος  καί  Κύκκου  Κύπρου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Κλίμακος  (+ 649, 30ή  Μαρτίου).
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Μεγ.  Μετεώρου·
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Παν. Δαμάστας  Φθιώτιδος  καί  Παν. Τουρλιανῆς  Μυκόνου.
ΙΩΑΝΝΟΥ Ὁσίου, Ἡγουμένου  τῆς  Μονῆς  Μοναγρίου  (4η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα  Κάρας  στή  Μονή  Παναγίας  Ἀμασγοῦς  Κύπρου.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Νηστευτοῦ, Πατρ.  ΚΠόλεως  (+ 595, 2α  Σεπτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους καί  Βαρνάκοβας  Ναυπακτίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, Δουκός  τῆς  Ἀλεξανδρείας (19η  Μαΐου).
·        Τά Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Πέτρου  Καστέλλο  Βενετίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Παλαιολαυρίτου  (20ή  Ἀπριλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παν. Τουρλιανῆς  Μυκόνου.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Κουκουζέλη  (+ 1341, 1η  Ὀκτ.).
·          Κάρα  καί  ἄλλα Λείψανα  στή  Μονή  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Ἄννης  Λυγαριᾶς  Λαμίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  τοῦ  Ἡσυχαστοῦ, ἐπ. Κολωνίας  (+ 558, 3η  Δεκ.).
·          δεξιά  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ὑόρκης  Βρεττανίας  (+ 721, 7η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Μπέβερλυ  Βρεττανίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Καλυβίτου  (+ 450, 15η Ἰαν.).
·          δεξιά  ἀδιάφθορη   στή  Μονή   Χρυσοπηγῆς  Χανίων.
·        Ἀποτμήματα  στή  Βουλγαρική  Σκήτη  τοῦ Ἁγίου  Ὄρους  καί  στίς  Μονές  Λειμῶνος  Λέσβου  καί  Γκούρας  Τρικάλων.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Λαμπαδιστοῦ (4η Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στίς  Μονές  Κύκκου  καί  Σταυροβουνίου  Κύπρου.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Ἐρημίτου, τῆς  Κρήτης  (16ος,  7η Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Ἀθανασίου  Ὀμβριακῆς  Φθιώτιδος.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Γουβερνέτου  Χανίων.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Θεριστοῦ  (11ος  αἰ., 23η Φεβρ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Στῦλο  Καλαβρίας  Ἰταλίας.
·        Ἀπότμημα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Στύλου  Καλαβρίας  Ἰταλίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ρίλας  Βουλγαρίας  (10ος  αἰ., 19η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ρίλας  Βουλγαρίας· 
·          δεξιά  παλάμη  στή  Μονή  Κεχροβουνίου  Τήνου.
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ  Ἁγίου, Ἡγεμόνος τῶν  Σέρβων  (+ 1015, 22α Μαΐου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν ὁμώμυμη Μονή Ἐλβασάν Ἀλβανίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Ξένου (11ος  αἰ., 20ή Σεπτ.).
·          Κάρα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Τσουρουνιανῶν  Κισσάμου  Κρήτης.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Καλοκτένους, Μητροπ.  Θηβῶν  (12ος  αἰ., 29η Ἀπριλίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Βενετία.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Σουτσεάβας  Ρουμανίας (+ 1292, 2α Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Σουτσεάβας  Ρουμανίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ Μάρτυρος, τῆς  Λιθουανίας  (+ 1347, 14η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος  Βίλνιους Λιθουανίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Σούζνταλ  Ρωσίας (+ 1373, 15η Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Σούζνταλ Ρωσίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, Δεσπότου  τῆς  Σερβίας  (Μπράνκοβιτς, + 1493, 10η  Δεκ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Κουπίνοβο  Σερβίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Ποταμίτου (7ος αἰ., 26η Σεπτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Νεομάρτυρος, τῶν  Ἰωαννίνων  (+ 1526, 18η Ἀπριλίου). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Βαρλαάμ  Μετεώρων·
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Δουσίκου  Τρικάλων.
ΙΩΑΝΝΟΥ  τοῦ  διά  Χριστόν  Σαλοῦ, τῆς  Μόσχας  (+ 1589, 3η Ἰουλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  ἁγ. Βασιλείου  Κόκκινης  Πλατείας  Μόσχας.
ΙΩΑΝΝΟΥ Νεομάρτυρος, Οἰκονόμου  Νεομ.  Ἡγεμόνος   Κων/νου Μπρινκοβεάνου (Βακαρέσκου, + 1714, 16η Αὐγ.).
·        Τό  Λείψανο  στό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, Μητροπ.  Τομπόλσκ  Σιβηρίας  (+ 1715, 10η Ἰουνίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στό  Ναό  Ἁγίας  Σκέπης  Τομπόλσκ  Σιβηρίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  τοῦ  Ρώσου,  τοῦ  Ὁμολογητοῦ  (+ 1730, 27η Μαΐου).
·        Τό Λείψανο ἀδιάφθορο στό  ὁμώνυμο  Προσκύνημα  Προκοπίου  Εὐβοίας.
·          δεξιά   στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Μονεμβασίας  (+ 1773, 21η Ὀκτ.).
·          Κάρα καί  τμήματα  χειρῶν  καί  ποδῶν  στή  Μονή  Ζερμπίτσας  Σπάρτης.
·        Μέρος Λειψάνων  στό  Ναό   Ἁγίων  40  Μαρτύρων  Λαρίσης.
·        Μέρος  χειρός  στή  Μονή  Βουλκάνου  Μεσσηνίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Νεομάρτυρος,  τῶν  Ἀγράφων  (+ 1460, 7η Ἰαν.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Δουσίκου  Τρικάλων.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Νεομάρτυρος,  τῆς  Κονίτσης  (+ 1814, 23η  Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσιομάρτυρος.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ναό  Παναγίας  Ἀμασγοῦς  Κύπρου.
Δέν διευκρινίζεται περί ποίου Ἁγίου πρόκειται.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, τῆς  Κροστάνδης  Ρωσίας (+ 1905, 20ή  Φεβρ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή ἁγ. Ἰωάννου  τῆς   Ρίλας  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΙΩΑΝΝΟΥ Ἁγίου, τῆς  Κόρμας  Λευκορωσίας  (+ 1917, 18η  Μαΐου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν ἐνοριακό  Ναό  τῆς  Κόρμας  Λευκορωσίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Μπόλνιζι  Γεωργίας (11ος  αἰ., 10η  Μαρτίου).
·        Τά Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Μπόλνιζι  Γεωργίας.
ΙΩΑΝΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἴβηρος  (19ος  - 20ός  αἰ., 13η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Γενν. Θεοτόκου  Βηθανίας  Τιφλίδος.
ΙΩΑΝΝΟΥ Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Σαγκάης καί Ἁγίου Φραγκίσκου (+ 1966, 19η Ἰουνίου/2α Ἰουλίου).
·        Τό Λείψανο ἀδιάφθορο στό Ρωσικό Ναό τῆς Παναγίας Ἁγίου Φραγκίσκου.
ΙΩΑΝΝΟΥ Ὁσίου τῆς Ἀμφιάλης Πειραιῶς (+ 1966, 27η Ἰαν.).
·        Τά Λείψανα στή Μονή ἁγ. Δημητρίου Ἀμφιάλης Πειραιῶς.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΑΣΑΦ Ὁσίου, υἱοῦ  Ἀβενήρ  Βασιλέως τῶν  Ἰνδιῶν (4ος  αἰ., 26η  Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΩΑΣΑΦ  Ὁσίου, τοῦ  Μετεωρίτου  (+ 1422, 20ή  Ἀπριλίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ.  Μετεώρου.
ΙΩΑΣΑΦ Ὁσίου, Ἡγεμόνος  Ἀνδρέου τοῦ  Κουμπένσκ  Ρωσίας  (+ 1453, 10η Σεπτ.). 
·        Μέρος τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Σωτηρόπετρας  Βολόγδας  Ρωσίας.
ΙΩΑΣΑΦ  Ἁγίου, ἐπ.  Μπέλγκοροντ  Ρωσίας  (+ 1754, 4η  Σεπτ.  καί  10η Δεκ.).
·        ΤόΛείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό Μεταμ. Σωτῆρος Μπέλ-γκοροντ  Ρωσίας. 

ΙΩΑΣΑΦ Ἁγίου.

·        Ἀπότμημα ἐνσωματωμένο στην εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Μονῆς Ρίλας Βουλγαρίας.
Δέν διευκρινίζεται περί ποίου ἁγ. Ἰωάσαφ πρόκειται.
ΙΩΒ  Ὁσίου, τοῦ  Σιναΐτου  (14ος αἰ, 6η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ντράχας  Σερβίας.
ΙΩΒ  Ἁγίου, πρώτου  Πατριάρχου  Ρωσίας  (+ 1609, 5η Ἀπριλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
ΙΩΒ  Ὁσίου, τοῦ  Ποτσάεφ Οὐκρανίας (+ 1651, 28η Αὐγ., 10η καί 28η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Λαύρα  Ποτσάεφ  Οὐκρανίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΝΑ  Ἁγίου.   
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Δαμάστας  Φθιώτιδος.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται· τῆς  21/9  (Ὁσίου, τοῦ Σαββαϊτη)    τῆς 29/5  (Μάρτυρα).
ΙΩΝΑ  Ἁγίου, Μητροπ. Ρωσίας (+ 1461,  31η Μαρτίου, 27η Μαΐου  καί 5η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΙΩΝΑ  Ἁγίου, ἐπ. Πέρμ  Ρωσίας  (+ 1470, 29η Ἰαν.  καί 6η  Ἰουνίου).
·        Τά Λείψανα στό Ναό Ευαγγ. Θεοτόκου  Οὔστβιμ  Βολόγδας  Ρωσίας.
ΙΩΝΑ  Ὁσίου, τῆς  Ὀδησσοῦ  (+ 1902, 17η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στόν Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Ὀδησσοῦ.
ΙΩΝΑ  Ὁσίου, Στάρετς  τοῦ  Κιέβου (+ 1902, 9η Ἰαν.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Ἁγίας  Τριάδος  Κιέβου.
ΙΩΣΗΦ  Ἁγίου, Βουλευτοῦ  τῆς  Ἀριμαθαίας  (1ος  αἰ., 31η Ἰουλίου).
·        Μέρος Κάρας  στή Μονή ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου.
·        Ἕνας  τῶν  ὀδόντων  στή  Συλλογή  τῆς  Ρ.Κ. Διεθνούς  Σταυροφορίας  Ἁγίων  Λειψάνων.
ΙΩΣΗΦ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀλαβέρντ  Γεωργίας  (+ 570, 15η Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ἀλαβέρντ  Γεωργίας.
ΙΩΣΗΦ  Ὁσίου, τοῦ  Σαμάκου (+ 1511, 22α  Ἰαν.).
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο   στό  Ναό  Παντοκράτορος  Γαϊτανίου  Ζακύν-θου.
ΙΩΣΗΦ  Ἁγίου, Μητροπ. Τιμισοάρας  Ρουμανίας  (+ 1656, 15η Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Τριῶν Ἱεραρχῶν Τιμισοάρας.
ΙΩΣΗΦ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Ἀστραχάν  Ρωσίας  (+ 1672, 11η Μαΐου).
·        Τά Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Ἀναλήψεως  Ἀστραχάν  Ρωσίας.
ΙΩΣΗΦ  Ὁσίου, τοῦ  Καππαδόκου  (18ος  - 19ος  αἰ., Κυριακή μετά τά Φώτα).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Κυπριανοῦ  Φυλῆς  Ἀττικῆς.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΣΗΦ  Ὁσίου, τοῦ  Γεροντογιάννη (+ 1874, 7η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΙΩΣΗΦ Ὁσίου, Μονῆς Μεταμ. Σωτῆρος Πρασινάδος Δράμας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΙΩΣΗΦ Ἱερομάρτυρος, τοῦ ἐκ Δεσφίνης (+ 1944, 22α Ἰουλίου).
·        Τά Λείψανα στή Μονή Ἁγίας Σκέπης Κερατέας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου