Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ Υ-Ω, Ἀντ. Μάρκου


Υ
ΥΑΚΙΝΘΟΥ  Μάρτυρος.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους καί  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται·  τῆς  3/7  (τοῦ  Κουβικουλάριου), τῆς 18/7, τῆς  24/7    τῆς   24/12.
ΥΠΑΤΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Γαγγρῶν  (+ 360, 31η  Μαρτίου).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους, Βουλκάνου  Μεσσηνίας, Ἱερουσαλήμ  Διαυλείας  Βοιωτίας  καί  Προφήτου Ἡλιοῦ  Ζάχολης  Κορινθίας.
ΥΠΑΤΙΟΥ  Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται. Τῆς 19/1, τῆς 3/6, τῆς  12/6    τῆς  14/12.
ΥΠΟΜΟΝΗΣ  Ὁσίας, Βασιλίσσης  Ἑλένης  Παλαιολογίνας,  (+ 1450, 29η Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  ὁσ. Παταπίου  Λουτρακίου  Κορινθίας.

Φ
ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ Ἁγίας, τῆς Νισίβεως (25η Ἰουνίου).
·        Ἀπότμημα στή Μονή ἁγ. Παύλου Ἁγίου Ὄρους.
ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Ἐλεήμονος  (+ 792, 1η  Δεκ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ  Ἁγίου, Μητροπολίτου  Μόσχας (+ 1867, 19η  Νοεμ.).
·        Τό  Λείψανο ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Δώδεκα  (1ος  αἰ., 14η  Νοεμ.). 
·          Κάρα  στή Μονή Τιμίου Σταυροῦ Ὀμόδους Κύπρου.
·        Μία  παλάμη  καί  μέρος γονάτου στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
·        Ἕνας  δάκτυλος  στή  Μονή  Νεάμτς  Ρουμανίας.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῶν  Ἁγίων  Ἀποστόλων  Ρώμης.
·        Ἀποτμήματα στις Μονές  Διονυσίου καί  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  Ἀποστόλου, τοῦ  Διακόνου  (1ος  αἰ, 11η Ὀκτ.).
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  ἁγ. Ἰωάννου  Θεολόγου  Πάτμου.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Νικολιτσέλ  Ρουμανίας  (4ος  αἰ., 6η Ἰουνίου). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Κοκός  Τούλτσεας  Ρουμανίας.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  Ἱερομάρτυρος, Μητροπολίτου Μόσχας  (+ 1659, 9η Ἰαν. καί 3η Ἰουλίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.
·        Μέρος Λειψάνου  στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΦΙΛΟΘΕΗΣ   Ὁσιομάρτυρος,  τῆς  Ἀθηναίας  (+ 1589, 19η Φεβρ.).
·        Τό  Λείψανο (πλήν  τῆς  Κάρας, ἡ  ὁποία  ἔχει  χαθεῖ),  ἀδιάφθορο  στό  Μητροπολιτικό  Ναό  τῶν  Ἀθηνῶν.
·        Ἕνας  δάκτυλος  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἐκάλης  Ἀττικῆς.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΦΙΛΟΘΕΗΣ  Ἁγίας, τοῦ  Ἄρτζες Ρουμανίας  (13ος  αἰ., 7η Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Κούρτεα  Ἄρτζες  Ρουμανίας. 
ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Διονυσιάτου  (+ 1610, 21η Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κορώνης  Καρδίτσης.  
·        Μέρος  Κάρας  καί  Λειψάνων  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου Ὄρους.
ΦΙΛΟΘΕΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἁγιορείτου.  
·          Κάρα  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ὁσίου  πρόκειται· τῆς  24/1  (τοῦ  Ἀθωνίτη), τῆς   21/10 (ἐπίσης   Ἀθωνίτη)    τῆς  5/12  (τοῦ  Καρεώτη).
ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ὁσίου, τῆς Πάρου (Ζερβάκου, + 1980, 8η Μαΐου).
·        Ἡ Κάρα καί τά Λείψανά του στή Μονή Θαψανῶν Πάρου.
·        Ἀποτμήματα στή Μονή ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΦΙΛΟΥΜΕΝΗΣ  Παρθενομάρτυρος  (4ος  αἰ., 11η  Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογήτοῦ Ρ.Κ. Ἀββαείου τοῦ ἁγ. Φραγκίσκου, Φάργκο  Νεβάδας  Η.Π.Α.
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ Ἱερομάρτυρος, τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ (+ 1979, 16η Νοεμ.). 
           Τό Λείψανο ἀδιάφθορο στό Ναό τῆς Ἁγίας Σιών.
ΦΛΑΒΙΑΝΟΥ Ἱερομάρτυρος, Πατριάρχου ΚΠόλεως (+ 449, 16η Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΑΣ Μάρτυρος, τῆς Παλαιστίνης (+ 303, 14η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές ἁγ. Μιχαήλ Lavardac Γαλλίας καί ἁγ. Σοφίας Καλύμνου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.

ΦΡΙΔΕΣΓΟΥΪΔΗΣ  (Frideswide) Ὁσίας,  τῆς  Ὀξφόρδης  Βρεττανίας (+ 735, 19η Ὀκτ.).

·        Τά Λείψανα  στό  Ναό  τοῦ  Χριστοῦ  Ὀξφόρδης  Βρεττανίας.
ΦΩΚΑ  Μάρτυρος. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρα  πρόκειται·  τῆς   2/8, τῆς  22/9  (τοῦ  κηπουροῦ)  ἤ τῆς  18/12.
ΦΩΚΑ  Μάρτυρος, τοῦ  Κηπουροῦ  (+ 320, 22α  Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
ΦΩΚΑ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Σινώπης  (+ 117, 22α Σεπτ.). 
·        Μέρος  τῆς  Κάρας  στή  Μονή  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Παν. Σουμελᾶ  Βερμίου.
ΦΩΤΙΟΥ  τοῦ  Μεγάλου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως  (+ 891, 6η  Φεβρ.). 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου,  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΦΩΤΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Ἀνικήτου  (+ 305, 12η Αὐγ.).
·        Μέρη  τῆς  Κάρας  στίς  Μονές  Ἰβήρων  καί  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΦΩΤΕΙΝΗΣ  Μεγαλομάρτυρος, τῆς  Σαμαρείτιδος  (+ 66, 26η Φεβρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἕνας  τῶν  ποδῶν  καί  μία  ὠμοπλάτη   στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Μία  ὠλένη  μέ  σάρκα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων,  Γηρομερίου  Φιλιατῶν,  Νταοῦ  Πεντέλης  καί  Κύκκου  Κύπρου  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.   
ΦΩΤΕΙΝΗΣ  Ἁγίας, τῆς  Καρπασίτιδος  (2α  Αὐγούστου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΦΩΤΙΟΥ  Ἁγίου, τοῦ  Πελοποννησίου, Μητροπολίτου  Ρωσίας  (+ 1431, 27η Μαΐου, 2α Ἰουλίου  καί 27η Αὐγ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Κρεμλίνου.

Χ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  Ἱερομάρτυρος  (+ 202, 10η Φεβρ.).
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῆς  Κάρας   στή  Μονή  ἁγ. Στεφάνου  Μετεώρων. 
·        Τμήματα  τῆς  Κάρας  στή Μητρόπολη  Θηβῶν  καί  Λεβαδείας,  στή Μονή  Κλειστῶν  Ἀττικῆς   καί  στό  Ναό  Φανερωμένης  Ν. Ἡρακλείτσας  Καβάλας.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          ἀριστερά  ἀδιάφθορη  καί  μία  πλευρά  μετά  δέρματος  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἡ δεξιά  παλάμη  ἀδιάφθορη  σέ  σχῆμα  εὐλογίας στή  Μονή  Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων. 
·        Ἕνας  δάκτυλος  στή  Μονή  Τσιολάνου  Μπουζέου  Ρουμανίας.
·        Μέρος ποδός  στή  Μονή  Παν. Πορταϊτισσας  Κορνοφωλιᾶς  Ἔβρου.
·        Μεγάλο  τμῆμα  χειρός  στή  Μονή  ἁγ. Γεωργίου  Φενεοῦ Κορινθίας.
·        Ἕξι  τμήματα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἕνας  δάκτυλος  καί  9  τμήματα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Δέρμα  καί  ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Δαδίου  Φθιώτιδος,  Λειμῶνος  Λέσβου,  Παν. Γουμενίσσης  Κιλκίς, Ἀρχαγγέλου  Ἀριδαίας, ὁσ. Διονυσίου  Λιτοχώρου, Ζάβορδας  Γρεβενῶν, ἁγ. Ἀναργύρων  Καστοριᾶς, Ροβελίστας  Ἄρτης, Σταγιάδων  Καλαμπάκας, Παν. Σπηλιᾶς  Καρδίτσης, Ἀμπελακιώτισσας  καί  Βαρνάκοβας  Ναυπακτίας, Σαγματᾶ  Βοιωτίας, Πεντέλης Ἀττικῆς, Βουλκάνου  Μεσσηνίας, Γηροκομείου  Πατρῶν, ὁσ.  Θεοδοσίου  Ἄργους, ἁγ. Νικολάου  Καλτεζῶν  Ἀρκα-δίας  καί  Σεπετοῦ  Ἠλείας καί  στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  Ὁσίου, τῆς   Καλυβιανῆς  Κρήτης  (+ 1788).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  Παν. Καλυβιανῆς  Μοιρῶν  Ἡρακλείου.
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ  Ὁσίου.
·        Μία  ὠμοπλάτη  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
Δέν διευκρινίζεται περί ποίου  Ὁσίου  πρόκειται·  τῆς  28/9  (τοῦ  Ὁμολογητοῦ)    τῆς 28/11.
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ  τοῦ  Ὁμολογητοῦ  (3ος – 4ος αἰ., 28η Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ  Μάρτυρος  (+ 284 – 305, 5η  Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Κύκκου  Κύπρου  καί  Ἱερουσαλήμ Βοιωτίας.
ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ  Μάρτυρος. 
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους,  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας  καί  Κύκκου  Κύπρου.
          Δέν διευκρινίζεται  περί  ποίας  Μάρτυρος  πρόκειται·  τῆς  13/3  (τῆς  Περσίας), τῆς  18/5, τῆς 30/5    τῆς  24/7  (τῆς  Μεγαλομάρτυρος).
ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ  Μεγαλομάρτυρος  (+ 193 – 211, 24η Ἰουλίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Φραγκίσκου  τῆς  Ἀμπέλου Βενετίας.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Λατρινοῦ  (+ 1094, 16η Μαρτίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  ἁγ. Ἰωάννου  τοῦ  Θεολόγου  Πάτμου.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  Μεγαλομάρτυρος  (+ 249 – 251, 9η  Μαΐου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Καρακάλου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Προυσοῦ Εὐρυτανίας, Γενν. Θεοτόκου  Αἰγίνης,    ἁγ. Ἀναργύρων  Καστοριᾶς  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ὁσίου, τοῦ Παπουλάκου (+ 1861, 18η Ἰαν.).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στό ὁμώνυμο Ἰνστιτοῦτο.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.

1 σχόλιο: