Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ Α-Δ, Ἀντ. Μάρκου


Α
ΑΒΕΡΚΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ἱεραπόλεως  (+ 167, 22α Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Καρακάλου Ἁγίου  Ὄρους, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας  καί  Φανερωμένης  Σαλαμίνος.
ΑΒΙΒΟΥ Ἱερομάρτυρος, ἐπ.  Νεκρέσι  Γεωργίας (6ος αἰ., 4η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τῆς  Μτσχέτα  Γεωργίας.
ΑΒΡΑΜΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Πετσένγκας  Ρωσίας  (15ος  αἰ., 4η Φεβρ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ναό  τοῦ  χωριοῦ  Βλαντιμήρσκο – Πετσένγσκυ  Βολόγδας  Ρωσίας.
ΑΒΡΑΜΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ Ροστώφ Ρωσίας (+ 1077, 29η Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα στη Συλλογή τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν «Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής».[1]
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ  Νεομάρτυρος,  τοῦ  Μοναστηρίου (+ 1727).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ  Ὁσιομάρτυρος,  τοῦ  Ἐσφιγμενίτου  (+ 1818, 19η Ἀπρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων  καί  ἁγ. Νικολάου Ἀνδρου.
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Νεομ. Μητροπ. Γιαροσλάβ Ρωσίας (+ 1928, 25η Ἰαν.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ  ΚΑΜ.
ΑΓΑΘΗΣ  Μάρτυρος,  τῆς  Σικελίας (+ 251, 5η Φεβρ.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Παύλου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Προυσοῦ Εὐρυτανίας και Λουκούς Ἄστρους  Κυνουρίας.
ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ  Μάρτυρος (+ 298, 22α Αὐγ.). 
·          Κάρα  στό  Ναό  Τιμίου  Προδρόμου  Καβάλας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗΣ Ὁσιομάρτυρος, τῆς Κυπρίας (+ 1960).
·        Τά Λείψανα «παρά διαφόροις» στήν Κύπρο.
·        Ἕνας σπόνδυλος στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
Ἡ Γερόντισσα Ἀγαθονίκη φονεύθηκε τό 1960 κατά τήν ἐπίθεση Τούρκων ἀτάκτων κατά τῆς Μονῆς Μεταμ. Σωτῆρος Ἀραδίππου Λάρνακος. Ἦταν Καθηγουμένη τῆς Μονῆς. Μετά θάνατον τά Λείψανά της ἀναδείχθηκαν θαυματουργά.
ΑΓΑΘΟΠΟΔΟΣ Μάρτυρος, ἑνός τῶν 10 Μαρτύρων Κρήτης (23η Δεκ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΓΑΘΩΝΟΣ  Ὁσίου, κτίτορος  τῆς  ὁμωνύμου  Μονῆς  Ὑπάτης  Φθιώτιδος (14ος  αἰ., 7η Αὐγ.).
·          Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
·        Ἀπότμημα στη Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΑΓΑΠΗΣ  Μάρτυρος.  
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ζερμπίτσης  Σπάρτης.
          Δέν  διευκρινίζεται  ἄν  πρόκειται  γιά  τήν  θυγατέρα  τῆς  ἁγ. Μάρτυρος Σοφίας  (17/9)    τήν  μετά τῆς  μ. Χιονίας (16/4).
ΑΓΑΠΗΣ  τοῦ  Ριαζάν Ρωσίας, τῆς  διά  Χριστόν Σαλῆς (+ 1921, 8η Φεβρ.).
·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  στό  Ριαζάν.
ΑΓΑΠΙΟΥ Μάρτυρος, υἱοῦ  Μεγαλομ. Εὐσταθίου (+ 118, 20ή Σεπτ.). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό τῆς Βενετίας.
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ  Ὁσίας, Βασιλίσσης  τῆς  Σερβίας  (15ος  αἰ., 10η Δεκ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Κουπίνοβο  Σερβίας.
ΑΓΛΑΪΟΥ  Μάρτυρος, ἑνός  τῶν  40  Μαρτύρων  (+ 320, 9η  Μαρτίου). 
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους. 
ΑΓΝΗΣ  Μάρτυρος, τῆς  Ρωμαίας  (+ 304, 21η Ἰανουαρίου).
·          Κάρα  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τῆς  ἁγ. Ἀγνῆς  Ἐκτός τῶν Τειχῶν  Ρώμης.
ΑΔΡΙΑΝΟΥ  Μάρτυρος.  
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Παντελεήμονος  Ἁγίου Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται·  τῆς  1/11, τῆς 3/2  ἤ τῆς  26/8  (δύο).
ΑΔΡΙΑΝΟΥ Μάρτυρος, τοῦ μετά μ. Ναταλίας (+ 305 - 311, 26η Αὐγ.).
·        Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Λειψάνων στόν ὁμώνυμο Ρ.Κ. Ναό Φλάνδρας Βελγίου.
·        Ἱκανό ἀπότμημα στήν Συλλογή τοῦ Ὑμνογράφου Γ. Ἀποστολάκη, τοῦ ἀπό Δικαστῶν.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΑΕΙΘΑΛΑ  Μάρτυρος.
·          Κάρα  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους  καί  Κλειστῶν  Ἀττικῆς.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται· τῆς  9/3,  τῆς  2/9,  τῆς  3/11 ἤ τῆς  11/12.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  Ὁσίας,  τῆς  μετά  ὁσ. Ἀνδρονίκου (5ος ἤ 6ος  αἰ., 9η Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  τοῦ  Μεγάλου, Ἀρχιεπ.  Ἀλεξανδρείας  (+ 373, 18η Ἰαν.).
·        Μέρος  παλάμης  στό  Προσκύνημα  ἁγ. Νεκταρίου  Καμαρίζης  Λαυρίου.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Ἰβήρων, Ζωγράφου καί Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας,  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀθωνίτου  (+ 1003, 5η Ἰουλίου). 
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ὁσίου, ἐκ  τῶν κτιτόρων τῆς Μονῆς Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους 
            (10ος – 11ος αἰ., 17η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μετεωρίτου  (+ 1380, 20ή Ἀπριλίου). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ. Μετεώρου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄  Ἁγίου, Πατρ.  ΚΠόλεως, τοῦ  Ἐσφιγμενίτου  (+ 1340, 28η  Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Ζαχαρία  Βενετίας.
·        Μία  πλευρά  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  στό  Ναό  ἁγ. Κων/νου  καί  Ἑλένης  Ἀνδρούσης  Μεσσηνίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ὁσιομάρτυρος, τοῦ Ἰβηρίτου  (+ 1628):
·          δεξιά  ἀδιάφθορος  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
          Κατά  τόν μ. Μωϋσῆ Ἁγιορείτη    μνήμη  τοῦ  Ὁσιομ. Ἀθανασίου  εἶναι  ἄγνωστη  στούς  Συναξαριστές  καί    μνήμη  του  θά  μποροῦσε  νά  τιμᾶται  τήν  13η  Μαΐου μετά  τῶν  Ἰβηριτῶν  Ἁγίων. (Βλ. μ. Μωϋσέως Ἁγιορείτου, «Οἱ  Ἅγιοι  τοῦ  Ἁγίου  Ὄρους», σελ. 435).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Γ΄ Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως, τοῦ  Πατελάρου  (+ 1654, 2α Μαΐου).
·        Τό  Λείψανο ἀδιάφθορο στόν Καθεδρικό  Ναό  Εὐαγγ. Θεοτόκου  Χαρκόβου  Οὐκρανίας.
·        Ἀπότμημα  στόν  ἐνοριακό  Ναό  Ἀξοῦ  Μυλοποτάμου  Κρήτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Νεομάρτυρος,  τῆς  Θεσσαλονίκης  (+ 1774, 8η  Σεπτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Χριστιανουπόλεως  (+ 1735, 17η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Προδρόμου  Γορτυνίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Παρίου  (+ 1813, 24η Ἰουνίου). 
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μητρόπολη  Χίου.
·        Ἀποτμήματα   στή  Μητρόπολη  Παροναξίας καί  στή  Μονή  ἁγ. Ἄννης  Λυγαριᾶς  Λαμίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ὁσιομάρτυρος, τοῦ μετά Ὁσιομ. Πέτρου.
·        Ἀποτμήματα στή Μονή ἁγ. Μαρίνης Σοφικοῦ Κορινθίας καί  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
Ἄγνωστοι στούς Συναξαριστές, τά Λείψανά τους πάντως εἶναι ἐξαιρετικά θαυματουργά.
ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ  Ἱερομ. ἐπ.  Ἡρακλειουπόλεως  (+ 311, 16η Ἰουλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  Μεγαλομάρτυρος  (+ 305 – 313, 25η Νοεμ.).
·        Τά  Λείψανα  ἀδιάφθορα   στή  Μονή  Σινᾶ.
·        Δάκτυλος  στή  Συλλογή  τῶν  Ἀνακτόρων  τοῦ  Μπάκινγχαμ.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή Χιλανδαρίου  Ἁγίου  Ὄρους, στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Ν. Λιοσίων  Ἀττικῆς, στή  Μονή  Κύκκου Κύπρου, στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΚΑΚΙΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Καυσοκαλυβίτου  (+ 1730, 12η Ἀπριλίου).
·        Ἡ Κάρα στό Κυριακό τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων Ἁγίου Ὄρους. 
·        Ἡ σιαγόνα στήν  ὁμώνυμη  Καλύβη  Καυσοκαλυβίων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΚΑΚΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος,  τοῦ  Ἰβηροσκητιώτου  (+ 1814, 1η  Μαΐου). 
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στή Σκήτη Τιμίου  Προδρόμου   Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΚΕΨΙΜΑ  Μάρτυρος.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Κλειστῶν  Ἀττικῆς καί στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος πρόκειται·  τῆς  3/11, τῆς  7/12    τῆς  11/12.
ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ  Μάρτυρος. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται· τῆς  2/11,  τῆς  20/4    τῆς  22/8. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Ὁσίας, τοῦ Ντιβίγιεβο Ρωσίας (+ 1789, 13η Ἰουνίου).
·        Τά Λείψανα στήν ὁμώνυμη Μονή Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Πύδνης (3ος αἰ., 14η Μαρτίου).   
·           Κάρα  στή  Μονή  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  ἐν Κεντουκέλλαις  (4ος αἰ., 15η Μαΐου):
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ὁσ. Σεραφείμ  τοῦ  Σάρωφ  Πιστόϊας  Ἰταλίας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  Ἁγίου.
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Ἰωαννίνων.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται·  τῆς  30/8  (Πατρ. ΚΠόλεως), τῆς 16/5 καί  12/12  (Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων), τῆς  29/5  (Πατρ.  Ἀλεξανδρείας), τῆς 16/3  (Πάπα Ρώμης), τῆς 30/11  (ἐπ. Μηθύμνης), τῆς 13/5  (ἐπ. Τιβεριανῶν), τῆς 9/6  (ἐπ. Προύσσης),  τῆς 22/10 (Ἱερομάρτυρος), τῆς  29/10  (Ἱερομάρτυρος, + 1653), τῆς 14/5,  28/9  καί 30/10  (Μαρτύρων),  τῆς  7/11  (Μάρτυρος  Θεσσαλονικέως), τῆς  24/11  (Μάρτυρος  Κορινθίου), τῆς  25/2, 9/3, 14/3, 10/4, 14/5, 20/5, 10/6, 1/8, 21/8, 15/3  (δύο· ὅλων  Μαρτύρων), τῆς  17/12  (Ὁσιομάρτυρος)    τῆς  26/5  (Νεομάρτυρος, + 1794).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  Νέβσκι Ἁγίου, Μεγ. Ἡγεμόνος  Βλαδιμήρ  Ρωσίας, (+ 1263, 30ή  Αὐγ.  καί  23η Νοεμ.).
·        Τό  Λείψανο ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Λαύρα  Ἁγ. Πετρουπόλεως.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Σβίρ  Ρωσίας (+ 1533, 17η Ἀπριλίου  καί  30ή  Αὐγ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  τῆς  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Λαύρα ἁγ. Αλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.
ΑΛΕΞΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀνθρώπου  τοῦ  Θεοῦ  (+  410, 17η Μαρτίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων. 
·        Ἀπότμημα  Κάρας  στή  Μονή  Γενν. Θεοτόκου - Πελαγίας  Ἀκραιφνίου  Βοιωτίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους, στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΛΕΞΙΟΥ  Ἁγίου, Μητροπ. Ρωσίας  (+ 1378, 12η Φεβρ.  καί  20ή Μαΐου).
·        Τό  Λείψανο ἀδιάφθορο στόν Πατριαρχικό Ναό τῶν Ἐπιφανείων  Μόσχας.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΑΛΕΞΙΟΥ  Ἁγίου  (Toth, + 1909, 7η  Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Τύχωνος  Νοτίου  Χαναάν Πενσυλβάνιας ΗΠΑ.
ΑΛΥΠΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Κιονίτου  (+ 608, 26η Νοεμ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στό Κυριακό  τῆς  Σκήτης  τῶν  Καυσοκαλυβίων Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΛΦΑΙΟΥ  Ἀποστόλου (1ος  αἰ., 26η Μαΐου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Μεδιολάνων  (+ 397, 7η Δεκ.).
·          Κάρα  καί  τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή Ρ.Κ.  Ἀμβροσιανή  Βασιλική  τοῦ  Μιλάνου.
·        Μέρος  Κάρας   στή  Σκήτη  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους  καί Κύκκου  Κύπρου.
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Βατοπεδινοῦ (+ 1822, 22α Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρος.
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Κυπρίου:
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
          Κατά  τόν  Ἀρχιεπίσκοπο  Κύπρου  Μακάριο  Γ΄ , «καταριθμεῖται  μεταξύ  τῶν  Κυπρίων  Ἁγίων, καίτοι  οὐδεμία  μνεία  τούτου  γίνεται  εἴτε  εἰς  τά  Συναξάρια εἴτε  ὑπό  τῶν  Κυπρίων  χρονογράφων»  (Ἀρχιεπ. Κύπρου  Μακαρίου  Γ΄ «Κύπρος, ἡ  Ἁγία  Νήσος», σελ. 8).
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ  Ὁσίου, Στάρετς  τῆς  Ὄπτινα  Ρωσίας  (+ 1891, 10η Ὀκτ.).  
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Καλούγας  Ρωσίας.
ΑΜΜΟΥΝ  Ὁσίου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή ἁγ. Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται περί  ποίου  Ὁσίου  πρόκειται·  τῆς  4/10 (τοῦ  Αἰγυπτίου)    τῆς  7/12.
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Ἰκονίου  (+ 395, 23η  Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου  καί  στό  Μουσεῖο  Μπενάκη  τῶν  Ἀθηνῶν.
ΑΝΑΝΙΟΥ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα (1ος  αἰ., 1η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ὑψηλοῦ  Λέσβου  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΑΝΑΝΙΟΥ  Ὁσίου (14ος  αἰ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  Ὁσιομάρτυρος, τῆς  Ρωμαίας  (+ 256, 29η Ὀκτ.).
·        Οἱ  κνῆμες  μετά  δέρματος  καί    δεξιά  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  Μάρτυρος, τῆς Φαρμακολυτρίας  (+ 284 – 305, 22α Δεκ.).
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου Ὄρους. 
·        Μέρος  Κάρας  καί  ἕνας  τῶν  ποδῶν  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Βασιλικῶν  Θεσσαλονίκης.
·          δεξιά  καί  μέρος  τοῦ  ἀριστεροῦ  ποδός  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἕνα  δάκτυλο χεριοῦ  μέ  σάρκα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἀπότμημα  δεξιᾶς  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  Μάρτυρος, τῆς  μετά  μ. Βασιλίσσης (+ 68, 15η Ἀπρ.).
·        Τά  Λείψανα στή Ρ.Κ. Βασιλική τῆς ἁγ. Μαρίας τῆς Εἰρήνης  Ρώμης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Πέρσου  (7ος  αἰ., 22α Ἰαν.).
·          Κάρα  καί  μέρος  τῶν Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Μονή τῶν Τριῶν Πηγῶν - Tre  Fontane  Ρώμης.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Φραγκίσκου τῆς Ἀμπέλου Βενετίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους  καί Προυσοῦ Εὐρυτανίας  καί  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Ἀντινόης  Αἰγύπτου (+ 283 – 305, 21η Ἰουνίου).  
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΝΔΡΕΟΥ  Ἀποστόλου, τοῦ  Πρωτοκλήτου (1ος  αἰ. 30ή Νοεμ.).
·           Κάρα καί  ἕνας  δάκτυλος  στόν ὁμώνυμο  Ναό Πατρῶν.
·        Ἀπότμημα  Κάρας  στήν  ὁμώνυμη  Σκήτη  Καρυῶν  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μεγάλο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  Ἀμάλφι Ἰταλίας.
·        Μέρος  τῆς ἀριστερᾶς  στό  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  Παναγίας  τῶν  Δούλων  Βενετίας.
·        Τό  δεξί  πέλμα   στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Κεφαλληνίας.
·        Το ἀριστερό πέλμα στον Ρ.Κ. τοῦ Σωτῆρος Aix-en-Provence Γαλλίας.
·        Μεγάλο  τεμάχιο  τοῦ δεξιοῦ  ποδός, τεμάχιο  πέλματος  καί  τεμάχια  τῆς  δεξιᾶς  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·          δεξιά  παλάμη  στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου  Γαλατάκι  Εὐβοίας.
·        Ἕνας  δάκτυλος  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Λουτρακίου  Κορινθίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας, Διονυσίου,  ἁγ. Παντελεήμονος, Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Καρακάλου, Ξενοφῶντος  καί  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους, στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου, στίς  Λαύρες  Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας καί ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως,  στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν Ἑλλήνων  Βενετίας  καί  στόν  καθεδρικό  Ναό  τῆς  Ρίγας.
ΑΝΔΡΕΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Κρήτης  (+ 740, 4η Ἰουλίου).
·           Κάρα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές  Διονυσίου  καί  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους, Ὑψηλοῦ  καί  Λειμῶνος  Λέσβου, Ἄνω  Ξενιᾶς   Ἁλμυροῦ  Μαγνησίας καί  στόν ὁμώνυμο  Ναό  Ἐρεσσοῦ  Λέσβου.
ΑΝΔΡΕΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Στρατηλάτου  (+ 289, 19η  Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΑΝΔΡΕΟΥ  Ἁγίου, τῆς  Θείας  Ἀγάπης, Μεγ. Ἡγεμόνος  τοῦ  Κιέβου – Βλαδιμήρ  (+ 1175, 30ή Ἰουνίου  καί  4η Ἰουλίου).  
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν Καθεδρικό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Βλαδιμήρ  Ρωσίας.
ΑΝΔΡΕΟΥ  Ἁγίου, Ἡγεμόνος  Περεγιασλάβλ Ζαλέσκυ  Ρωσίας (15ος αἰ., 6η Νοεμ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Νικολάου  Περεγιασλάβλ  Ζαλέσκυ  Ρωσίας.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ  Μάρτυρος. 
·        Ἀπότμημα   στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν διευκρινίζεται περί  ποίου  Μάρτυρος πρόκειται· τῆς  6/9,  τῆς 12/10,  τῆς 6/9  (τοῦ  στρατιώτη)  ἤ τῆς  2/3.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  μετά  ὁσ. Ἀθανασίας  (5ος ἤ 6ος  αἰ., 9η Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΑΝΘΙΜΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ.  Νικομηδείας (+ 284 – 305, 3η Σεπτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  δέρματος  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΘΙΜΟΥ Ὁσίου, τῆς  Κεφαλληνίας  (+ 1782, 4η Σεπτ.).
·        Ἕνας  πύχης   στή  Μονή  Παν. Πορταϊτίσσης  Ἀστυπαλαίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Λεπέδων  Κεφαλληνίας.   
ΑΝΙΚΗΤΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Φωτίου (+ 284 – 305, 12η Αὐγ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΑΝΝΗΣ  Ἁγίας, Θεοπρομήτορος  (1ος  αἰ., 25η Ἰουλίου). 
·        Τό ἐπάνω μέρος τῆς Κάρας στόν Ρ.Κ. Ναό ἀπ. Πέτρου Μπολόνιας Ἰταλίας.
·        Μέρος τῆς ἀριστερᾶς χειρός στή Μονή Σταυρονικήτα  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τοῦ  ἀδιάφθορου  ἀριστεροῦ  ποδός   στήν  ὁμώνυμη Σκήτη  Ἁγίου Ὄρους.
·        Μέρος  τοῦ  ἀδιαφθόρου  δεξιοῦ  ποδός  στή Μονή Κουτλουμουσίου  Ἁγίου Ὄρους.
·        Μέρος  ἀδιαφθόρου  σαρκός  στή  Συλλογή  τῆς   Ρ.Κ.  Διεθνούς  Σταυροφορίας  Ἁγίων  Λειψάνων.
·        Ἕνας  καρπός  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  ἁγ. Παύλου  Ἐκτός  τῶν  Τειχῶν  Ρώμης.
·        Ἀποτμήματα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Λυγαριᾶς  Λαμίας, στή  Μονή ἁγ. Ἰω. Θεολόγου  Σουρωτῆς καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΝΗΣ Ὁσίας, τοῦ Κασίν Ρωσίας (+ 1368, 12η Ἰουνίου).
·        Τά Λείψανα στή Μονή Ὑπαπαντῆς Κασίν Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΝΗΣ Ὁσίας, Μεγ. Πριγκιπίσσης τοῦ Νόβγκοροντ Ρωσίας (+1050, 10η Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΝΙΝΙΑΝΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Ἀλεξανδρείας (+ 82 – 86,  25η  Ἀπριλίου).
·        Τά Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  ἁγ. Θωμᾶ  Βενετίας.
ΑΝΤΙΠΑ Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Περγάμου  (+ 92, 11η  Ἀπριλίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  ἁγ. Ἰω. Θεολόγου  Πάτμου.
·          δεξιά  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές   Διονυσίου, Καρακάλου  καί  Ζωγράφου  Ἁγίου Ὄρους, Προυσοῦ  Εὐρυτανίας, Γηροκομείου  Πατρῶν  καί  Χρυσοπηγῆς  Δίβρης  Ἠλείας, στό  Πατριαρχεῖο  ΚΠόλεως, τόν  Μητροπ. Ναό  τῆς  Μυτιλήνης  καί  τόν  ὁμώνυμο  Ναό  τῆς Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς τοῦ  Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν.
ΑΝΤΙΠΑ Ὁσίου, τοῦ  Ἀθωνίτου  (+ 1882, 10η Ἰαν.).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  Βαλαάμ  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 356, 17η Ἰαν.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ. Ναό  ἁγ. Ἰουλιανοῦ  Ἀρελάτης  Γαλλίας. 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Προσκύνημα  Dophine Γαλλίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως, στή Μονή ἁγ. Κωσταντίνου Καλαμῶν, στό  Ναό  ἁγ. Ἰωσήφ Γουάτον  Ἰλλινόις  Η.Π.Α. καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Βεροίας  (11ος  αἰ., 17η  Ἰαν.). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Βεροίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ὁσίου, ἐκ  τῶν κτιτόρων τῆς Μονῆς Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους  (10ος – 11ος αἰ., 17η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἐσφιγμενίτου, ἱδρυτοῦ  τῆς  Λαύρας τῶν  Σπηλαίων τοῦ  Κιέβου  (+ 1073, 10η Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ρωμαίου  (+ 1147, 17η Ἰαν.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Ἁγίας  Σοφίας  Νόβγκοροντ  Ρωσίας.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ Ντίμσκ Ρωσίας (+ 1224, 17η Ἰαν.).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μάρτυρος, τῆς  Λιθουανίας  (+ 1347, 14η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος  Βίλνιους.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Σίγια  Ρωσίας  (+ 1556, 7η Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ἀρχαγγέλου  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Ραντονέζ  Ρωσίας (+ 1877, 1η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Λαύρα  Ἁγίας  Τριάδος  - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ Βαλαάμ Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΥΣΙΑΣ  Ὁσιομάρτυρος  (+ 298, 30ή  Δεκ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Βασιλική  ἁγ. Δημητρίου  Θεσσαλονίκης.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἀναλήψεως  Πρώτης  Σερρῶν  καί Κύκκου  Κύπρου.
ΑΝΩΝΥΜΟΥ  Ἁγίου. 
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων.
ΑΝΩΝΥΜΟΥ  Ἁγίου.
·        Μέρος  ἀδιαφθόρου  σαρκός  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων.
ΑΝΩΝΥΜΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
·        Μία τῶν  χειρῶν ἀδιάφθορος, σέ  σχῆμα  εὐλογίας, στή  Μονή  Τιμίου  Σταυροῦ  Πολτάβας  Οὐκρανίας.
ΑΝΩΝΥΜΟΥ Ὁσίου, τῆς Μονῆς ἁγ. Θεοδοσίου Ἱεροσολύμων.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΩΝΥΜΟΥ Μάρτυρος, ὑπό Βουλγάρων ἐν Διδυμοτείχῳ.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΩΝΥΜΟΥ Νεομάρτυρος, τῶν Ρουμανικῶν φυλακῶν.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΩΝΥΜΩΝ  Ὁσίων  τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
·        Ἀδιάφορα  Λείψανα  καί  30  εὐωδιάζουσες  Κάρες  στή  Λαύρα τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΑΝΩΝΥΜΩΝ Ὁσίων τοῦ Όρους Κέρκι τῆς Σάμου.
·        Ἀποτμήματα δύο στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΝΩΝΥΜΩΝ  δύο  Ρώσων  Νεομαρτύρων.
·        Ἀποτμήματα  στό  Ναό  Εὐαγγ. Θεοτόκου  Χαρκόβου  Οὐκρανίας.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Μάρτυρος τῆς Ἀλεξανδρείας (+ 248, 30η Ὀκτ.).
·        Ἡ κάτω γνάθος ἄνευ ὀδόντων στό Ἐπισκοπικό Μουσεῖο τοῦ Κάθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Μπρίντεζι Ἰταλίας.
·        Ὀδόντες στό Ρ.Κ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Rab Κροατίας καί στό Ρ.Κ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Πόρτο Πορτογαλλίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Δημητριάδος  (+ 1686, 16η Αὐγ.).
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Δημητριάδος.
ΑΡΓΥΡΗΣ  Νεομάρτυρος,  τῆς  ΚΠόλεως  (+ 1725, 30ή Ἀπριλίου).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό  Ναό ἁγ. Παρασκευῆς  ΚΠόλεως.
ΑΡΓΥΡΙΟΥ  Νεομάρτυρος (+ 1806, 11η Μαΐου). 
·          Κάρα  στή  Μονή  ἁγ. Μηνᾶ  Ἀνθούσας  Ἀττικῆς.
ΑΡΕΘΑ  Μεγαλομάρτυρος  (6ος  αἰ., 24η Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους, Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος, Ταξιαρχῶν  Αἰγιαλείας καί Φανερωμένης  Σαλαμῖνος καί  στή  Σκήτη  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου Ὄρους.
ΑΡΕΘΑ  Ὁσίου, τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου  (12ος  αἰ., 24η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΑΡΕΘΑ Ὁσίου, τοῦ Βερχότσκ Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  Ὁσίου, τοῦ  Ἀθωνίτου  (+ 1918, 24η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ.  Παντελεήμονος  Μόσχας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ὁσίου, υἱοῦ  ὁσ. Ξενοφῶντος (6ος  αἰ., 26η Ἰαν.).
·        Τά  2/3 τῆς  σιαγόνας  μετά  10  ὀδόντων,  στή  Μονή  Ξενοφῶντος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 448, 8η  Μαΐου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπισκόπου  Κερκύρας  (+ 953, 19η Ἰαν.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Κερκύρας. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ὁσ. Μελετίου  Οἰνόης  Βιλλίων  Ἀττικῆς.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Μονῆς  Βαρνάκοβας  Ναυπακτίας  (11ος  αἰ., 8η Μαΐου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Βαρνάκοβας  Ναυπακτίας.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Τβέρ  Ρωσίας (+ 1409,  2α Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Κόνεβιτς  Ρωσίας  (+ 1447, 12η Ἰουνίου  καί  8η  Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Κόνεβιτς  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Ἐλασσῶνος καί Σούζνταλ (+ 1626, 8η Μαΐου).
·        Τά Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Σούζνταλ  Ρωσίας.
·        Μέρος  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Ἐλασσῶνος.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Παρίου  (+ 1877, 31η Ἰαν.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Χριστοῦ  Δάσους  Πάρου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Καππαδόκη  (+ 1924, 10η Νοεμ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  ἁγ. Ἰω. Θεολόγου  Σουρωτῆς  Θεσσαλονίκης. 
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΡΤΕΜΑ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα (1ος  αἰ, 30ή Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων  καί  Κύκκου  Κύπρου.
ΑΡΤΕΜΙΟΥ  Μεγαλομάρτυρος (+ 362, 20ή Ὀκτ.).
·        Τό  ἤμισυ  τῆς  σιαγόνος  στή  Μονή  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας, 40 Μαρτύρων Σπάρτης  καί  Ζάβορδας  Γρεβενῶν, στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ  καί  στόν ὁμώνυμο Ναό τῆς  Διευθύνσεως  τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἀστυνομίας.
ΑΡΤΕΜΙΟΥ Ἁγίου, τοῦ τοῦ Βέρκολα Ρωσίας (+ 1545, 23η Ἰουνίου). 
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΡΧΙΠΠΟΥ Ὁσίου, Στάρετς τοῦ Ἐρημητηρίου τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας (9η Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα στό Ἐρημητήριο τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΑΤΤΑΛΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Νικολιτσέλ  Ρουμανίας  (4ος  αἰ., 4η Ἰουνίου).  
·        Τά  Λείψανα   στή  Μονή  Κοκός,  Τούλτσεας  Ρουμανίας.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Ἰππῶνος (+ 430, 15η Ἰουνίου).
·        Μέρος  τῶν Λειψάνων στό Ρ.Κ. Ναό ἁγ. Πέτρου  Ciel D΄ Oro Παβίας Ἰταλίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ὁσ. Μελετίου  Οἰνόης  Βιλλίων  Ἀττικῆς. 
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ. Ὀρέστου (284 - 305, 13η  Δεκ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους  καί  Κοιμ. Θεοτόκου  Μικροκάστρου  Σιατίστης.
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  Νεομάρτυρος  (+ 1720, 25η Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ξηροποτάμου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  ἐκ Κατερλί  Μ.  Ἀσίας  (19ος αἰ., 4η Φεβρ.). 
·        Ἀπότμημα  στό  Ναό  ἁγ. Παρασκευῆς  Κάτω  Σταυροῦ  Χαλκιδικῆς.
ΑΧΙΛΕΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Λαρίσης (+ 330, 15η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Μητροπολιτικό  Ναό  Λαρίσης.Β
ΒΑΚΧΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ.  Σεργίου  (+ 290 – 303, 7η Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κούρτεα  Ἄρτζες  Ρουμανίας.
·        Μέρος  τῶν Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Ναό  ἁγ. Πέτρου Καστέλλο  Βενετίας, στή Ρ.Κ.  Μονή  ἁγ. Φίλικος  Παβίας, στό Ρ.Κ.  Ναό ἁγ. Μαρτίνου  στό Heiligenstadt,  στή  Ρ.Κ. Μονή  Wiessenburg  τῆς  Βοημίας  καί  στό  Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  ἁγ. Βίτου  Πράγας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους, στή  Λαύρα  ἁγ.  Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΑΛΒΟΥΡΓΑΣ  Ὁσίας, τῆς  Ἱεραποστόλου (+ 779, 25η Φεβρ.).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  Eichstatt  Βαυαρίας.
ΒΑΛΛΕΝΤΙΝΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τῆς  Ρώμης  (+ 269, 14η Φεβρ.).
·        Λείψανα  στούς  Ρ.Κ. Ναούς  τῆς  ἁγ.  Πραξίδης  καί  τοῦ  ἁγ. Σεβαστιανοῦ Ρώμης.
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  τοῦ  μ. Τιβουρτίου  (+ 288, 22α Νοεμ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  ἁγ. Κικιλίας  Ρώμης.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ  Μεγαλομάρτυρος  (+ 306, 4η  Δεκ.).
·        Μέρη Κάρας  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ  Montecotini  Ἰταλίας, στό Ναό Ἁγίας Ἐπισκέψεως Τρικάλων καί στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Βασιλική τοῦ  ἁγ. Μάρκου  Βενετίας, στή Ρ.Κ. Μονή ἁγ. Ἰωάννου  τοῦ  Θεολόγου Τορτσέλλο Βενετίας καί στό Ρ.Κ.   Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ριέτι Ἰταλίας.
·        Μέρος  τῆς  δεξιᾶς   καί  ἕνας  βραχίονας  στή  Μονή   Σιμωνόπετρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές   Χιλανδαρίου, Καρακάλου  καί  Κουτλουμουσίου Ἁγίου  Ὄρους, Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων,  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας, στό  ὁμώνυμο  Προσκύνημα  Δήμου Ἁγίας  Βαρβάρας  Ἀττικῆς,  στόν  Καθεδρικό  Ναό  ἁγ. Βλαδιμήρου  Κιέβου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως  καί  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ὁσιομάρτυρος, τῆς  μετά  τῆς  Νεομάρτυρος Μεγ. Δουκίσσης  Ἐλισσάβετ  (+ 1918, 18η Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα (ἡ  Κάρα  ἀδιάφθορος) στή  Ρωσική Μονή  ἁγ. Μαγδαληνῆς Ἱεροσολύμων.
ΒΑΡΒΑΡΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μυροβλύτου (9ος  αἰ., 15η Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  σέ  Ρ.Κ. Ναό τῆς  πόλεως  Dignano  τῆς Κροατίας.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Δώδεκα (1ος  αἰ, 11η Ἰουνίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Καρακάλου Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  ποδός  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ἀρμενικό  Πατριαρχεῖο  τοῦ  Ἐστμιατζίν, στό  Μπενεβέντο  τῆς  Ἰταλίας  καί  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ.  Ναό  τῆς  Ρώμης.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἰβήρων, Ξηροποτάμου  καί    Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους, στή Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως καί  στόν ὁμώνυμο  Ναό  τῆς  Ρώμης.
ΒΑΡΛΑΑΜ  Ἁγίου. 
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ζωγράφου  Ἁγίου   Ὄρους.
          Δέν διευκρινίζεται περί ποίου Ἁγίου πρόκειται· τῆς  30/5 ἤ  τῆς  19/11.
ΒΑΡΛΑΑΜ  Ὁσίου, Ἡγουμένου  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου  (+ 1065, 19η Νοεμ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο   στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου.
ΒΑΡΝΑΒΑ  Ἀποστόλου,  ἐκ  τῶν  Ἑβδομήκοντα (1ος  αἰ., 11η Ἰουνίου).
·        Ἕνα δάκτυλο χειρός στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές  Μεγ. Λαύρας, Ξενοφῶντος καί Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους, Λειμῶνος Λέσβου, Ζάβορδας Γρεβενῶν,  Κύκκου Κύπρου καί στή Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας  Πετρουπόλεως.  
ΒΑΡΝΑΒΑ Ὁσίου, τοῦ  Κυπρίου  (11η Ἰουνίου).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στό σπήλαιο τῆς ἀσκήσεώς του, στή Βάσα Κοιλανίου Κύπρου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΒΑΡΝΑΒΑ Ὁσίου, τῆς  Σκήτης  Γεθσημανῆ (+ 1906, 17η Φεβρ.).
·        Τά Λείψανα  στήν  Σκήτη Γεθσημανῆ, Μετόχιο τῆς Λαύρας  Ἁγίας Τριάδος - ἁγ. Σεργίου Ρωσίας.
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Τβέρ  Ρωσίας (+ 1409, 2α Μαρτίου).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους  καί  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  τοῦ  Μεγάλου, Ἀρχιεπ. Καισαρείας  (+ 379, 1η  Ἰαν.). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους. 
·          δεξιά  στό  Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Ν. Φιλαδελφείας  Ἀττικῆς.
·        Μέρος  τῆς  δεξιᾶς  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρη  χειρός  στήν  Ἱερά  Σύνοδο  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος  καί  στή Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές Ἰβήρων, Διονυσίου  (δύο), Παντοκράτορος  (τρία) καί ἁγ. Παύλου Ἁγίου  Ὄρους,   ἁγ. Θεοδοσίου  Ἄργους, Κύκκου  Κύπρου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στό Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας καί στήν Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  τοῦ  Ὁμολογητοῦ, Ἀρχιεπ.  Θεσσαλονίκης (+ 895, 1η Φεβρ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν Καθεδρικό  Ναό  Ἁγίας  Σοφίας  Θεσσαλονίκης.
·        Ἀπότμημα στήν Συλλογή του ΚΑΜ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Ἀγκύρας  (+ 362, 2α Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Θεσσαλιώτιδος.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μακρυμάλλης  Ψαχνῶν  Εὐβοίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τῆς  Ἀγκύρας  (+ 362, 22α Μαρτίου).  
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μποῦρα  Μεγαλοπόλεως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  τοῦ  διά  Χριστόν  Σαλοῦ, τῆς  Μόσχας  (+ 1557, 2α Αὐγ.). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Κόκκινης  Πλατείας  Μόσχας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Ἁγίου, Μητροπ.  Ὀστρόγου  Μαυροβουνίου  (+ 1671, 29η  Ἀπρ.). 
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Ὀστρόγου  Μαυροβουνίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ποϊάνα  Μαρουλούϊ  Ρουμανίας  (+ 1767, 25η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  στήν  Ποϊάνα  Μαρουλούϊ  Ρουμανίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ἁγίου, τῆς Μαγκάζεα Σιβηρίας (16ος αἰ.,  23η Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Νεομάρτυρος, ἐπ. Κινέσμα  Ρωσίας (+ 1945, 29η Ἰουλίου).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  Εἰσοδείων τῆς  Θεοτόκου  Ἰβάνοβο  Ρωσίας.
ΒΑΣΙΛΕΩΣ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Ἀμασείας  (+ 322, 26η Ἀπριλίου). 
·          Κάρα  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ  Μάρτυρος, τῆς  μετά  μ. Ἀναστασίας  (+  68, 15η  Ἀπριλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τῆς  ἁγ. Μαρίας  τῆς  Εἰρήνης  Ρώμης.
ΒΕΔΑ  (Bede) Ὁσίου, τοῦ  Αἰδέσιμου  (+  735, 27η Μαΐου).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στόν Ρ.Κ. Καθεδρικό Ναό τοῦ  Ντάραμ  Βρεττανίας.
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Νουρσίας (+ 543, 14η Μαρτίου).
·        Μέρος τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Μονή  τοῦ  Montecasino  Ἰταλίας  καί  στό  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ἀββαεῖο  Loire  Γαλλίας. 
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Μετεωρίτου (+ 1543, 17η Μαΐου).
·        Τό  δεξί  πέλμα  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Βαρλαάμ  Μετεώρων.
ΒΕΝΙΑΜΙΝ  Ἱερομάρτυρος, Διακόνου, τοῦ  Πέρσου  (+ 424, 13η Ὀκτ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
ΒΕNΣΕΣΛΑΟΥΣ  (Wenceslaus) Μάρτυρος, Βασιλέως τῆς  Βοημίας  (+ 935, 28η Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Βίτωνος  Πράγας.
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ  Β΄ Ἁγίου, Μητροπ.  Λαρίσης  (+ 1541, 15η Σεπτ.).
·          Κάρα  καί    σιαγόνα  στή  Μονή  Δουσίκου  Τρικάλων.
·        Ἀπότμημα  στήν  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
ΒΙΒΙΑΝΑΣ  (Vibiana) Μάρτυρος, τῆς  Ρωμαίας  (3ος  αἰ., 2α Δεκ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Ναό  τῆς  Παναγίας  Tour Γαλλίας.
ΒΙΚΤΩΡΟΣ Μάρτυρος, τῆς Νικομηδείας.
·        Ἀποτμήματα στή Μονή ἁγ. Μιχαήλ Lavardac Γαλλίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Ἰσπανίας (+ 304, 11η  Νοεμ.).
·        Μία τῶν  χειρῶν   στό  Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  τῆς   Βαλένθιας   Ἰσπανίας.
ΒΙΚΤΩΡΟΣ  Νεομάρτυρος,  ἐπ.  Βιάτκας  Ρωσίας  (+ 1934, 2α Μαΐου).
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Ἁγίας  Τριάδος  Βιάτκας  Ρωσίας.
ΒΙΤΩΝΟΣ  (VitusGuy) Μάρτυρος,  τῆς  Σικελίας  (15η Ἰουνίου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τῆς  Πράγας  καί  στή  Ρ.Κ. Μονή  Κορμπιέ  τῆς  Σαξωνίας.
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ Ἱσαποστόλου, τοῦ  Μεγάλου  (+ 1015, 15η  Ἰουλίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Πατριαρχεῖο  Μόσχας.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΒΛΑΣΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ.  Σεβαστείας  (+ 316,  11η Φεβρ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Κωνσταμονίτου  Ἁγίου  Ὄρους.
·          δεξιά  στή  Μονή   Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Τρικάλων  Κορινθίας,  στή  Μονή  ἁγ.  Θεοδοσίου  Ἄργους, στό  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ἀββαεῖο  τοῦ  Μαύρου  Δάσους  Βαυαρίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΛΑΣΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, Σκλαβαίνων Ἀκαρνανίας  (+ 1006, 11η Φεβρ.).
·        Τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν  Λειψάνων  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Σκλαβαίνων  Ἀκαρνανίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ μετά  τῆς  μ.  Ἀγλαΐδος  (+ 290, 19η  Δεκ.).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους, Γηρομερίου  Φιλιατῶν, Φανερωμένης  Σαλαμίνος, ἁγ. Νικολάου  Ἄνδρου, ἁγ. Κυπριανοῦ  Φυλῆς  Ἀττικῆς καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Γερμανίας (+ 754, 5η Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Καθεδρικό  Ναό  τῆς  FULDA  Ὀλλανδίας.
ΒΟΥΚΟΛΟΥ   Ἁγίου,  ἐπ.  Σμύρνης (+ 100, 6η Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ἁγ. Θεοδοσίου  Ἄργους.
ΒΡΙΓΙΤΗΣ  (Brigid) Ἁγίας, τοῦ Kildare  Ἰρλανδίας (6ος  αἰ., 21η Ἰαν.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Down,  Βορ. Ἰρλανδίας.


Γ
ΓΑΒΡΙΗΛ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Νόβγκοροντ  Ρωσίας (+ 1193, 24η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στό  Ναό  τῆς  Ἁγίας  Σοφίας  Νόβγκοροντ.
ΓΑΒΡΙΗΛ  Ὁσίου, τοῦ  Ἰβηρίτου (10ος  αἰ., 13η Μαΐου).
·        Ἀπότμημα  στήν  Νέα  Θηβαϊδα  Ἁγίου Ὄρους.
ΓΑΒΡΙΗΛ  Παιδομάρτυρος, τοῦ  Σλούτσκ  Πολωνίας  (+ 1690, 20ή  Ἀπριλίου  καί  9η  Μαΐου).
·        Τό  ἀδιάφθορο  Λείψανο  στήν  Μονή  Ἁγίας  Τριάδος  Σλούτσκ  Πολωνίας. 
ΓΑΒΡΙΗΛ  Ὁσίου, τοῦ  Ἐρημητηρίου  τῆς  Παναγίας  τῶν  Ἑπτά  Λιμνῶν Ρωσίας  (+ 1915, 7η Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ραϊθῶ  Ζελενοντόλσκ  Ταταριστάν  (τῆς  Ἐπισκοπῆς  Καζάν).
ΓΑΒΡΙΗΛ Ὁσίου, τῆς Ὄπτινα Ρωσίας (+ 1871, 2α Ἰαν.).
·        Τά Λείψανα στή Μονή τῆς Ὄπτινα Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΔΕΩΝ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Τυρνάβου  Λαρίσης  (+ 1818, 30ή  Δεκ.).
·          Κάρα  στό   Ναό  Παν. Φανερωμένης Τυρνάβου.
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Καρακάλου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΓΕΛΑΣΙΟΥ  Ὁσίου, Ἡγουμένου  τῆς  Μονῆς  Ριμέτς  Ἄλμπας  Ρουμανίας  (15ος  αἰ., 30ή  Ἰουνίου). 
·          Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος,  τοῦ  Διονυσιάτου (+  1818, 6η  Ἀπριλίου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Ὁσίου, τῶν Ἀκουμίων Κρήτης (+ 1983, 3η Μαρτίου).
·        Τά Λείψανα «παρά διαφόροις».
·        Μία κερκίδα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΝΕΒΙΕΒΗΣ (Genevieve)  Ἁγίας,  Προστάτιδος τῶν Παρισίων (+ 500, 3η Ἰαν.).
·        Τά Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  ἁγ. Στεφάνου  Du Mont  Παρισίων.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Ἰορδανίτου  (+ 475,  5η Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Πέρμ  Ρωσίας (+  1441, 24η Ἰαν.).
·        Τά Λείψανα στό Ναό Εὐαγγ. Θεοτόκου  Οὔστβιμ  Βολόγδας  Ρωσίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Κεφαλληνίας  (+ 1579, 16η Αὐγ. καί 20ή  Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ὁμαλῶν Κεφαλληνίας.
·        Ἀπότμημα στο ὁμώνυμο Προσκύνημα Τρικάλων Κορινθίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Β΄ Ἁγίου, Πατριάρχου  Ἀλεξανδρείας  (Παλλαδᾶ, + 1714, 15η Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  Ὁσίου, κτίτορος  Μονῆς  Σουρβιᾶς  Μαγνησίας  (+ 1740, 15η Σεπτ.). 
·          Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή Μαγνησίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Βυζαντίου  (+  1740, 7η Ἀπριλίου).
·          Κάρα  στή  Μονή  Τσαγκαρόλων  Χανίων.
·          δεξιά  στή  Μονή  ἁγ. Ἰωάννου  Θεολόγου  Πάτμου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Μεγ. Χωριοῦ Εὐρυτανίας  (+ 1812, 3η Ἰουλίου).
·          Κάρα  καί  οἱ  βραχίονες  στή  Μονή  Προυσοῦ  Εὐρυτανίας.
·        Τά  λοιπά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Μεγ. Χωριοῦ  Εὐρυτανίας.
·        Τρεῖς  σπόνδυλοι  στό  Κυριακό  τῆς Σκήτης Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  μετά  μ.  Προτάσιου (+ 54 – 68, 14η Ὀκτ.).
·          Κάρα  καί  τά  λοιπά  Λείψανα  στή  Ρ.Κ.  Ἀμβροσιανή  Βασιλική  τοῦ  Μιλάνου.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ  Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως  (+ 740, 12η  Μαΐου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ρ.Κ.  Ναό  Bort  les  Orgues  Γαλλίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Εὐαγγελιστρίας  Συκαμίνου  Ὠρωποῦ.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ  Ἁγίου.  
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται·  τῆς  20/10,   12/11  καί   7/7  (Μαρτύρων) ἤ  τῆς  12/5  (Πατρ. ΚΠόλεως).
ΓΕΡΜΑΝΟΥ  Ὁσίου,  Ἡγουμένου  τῆς  Μονῆς  Βαλαάμ  Ρωσίας (28η Ἰουνίου  καί  11η  Σεπτ.).
·        Τά Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Σολόβκι  Ρωσίας  (+ 1484, 30ή  Ἰουλίου). 
·        Τά  Λείψανα  στήν ὁμώνυμη  Μονή.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Καζάν Ρωσίας (+ 1567, 23η Ἰουνίου  καί  25η Σεπτ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Κοιμ. Θεοτόκου  Καζάν.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΓΕΡΜΑΝΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Ἀλάσκας (+ 1837, 15η Νοεμ.). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Βαλαάμ  Ρωσίας.
·        Μέρος  Λειψάνων στό  Ναό  τῆς  Ἀναστάσεως,  ν.  Κόντιακ  τῆς  Ἀλάσκας.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Μεγαλομάρτυρος, τοῦ  Τροπαιοφόρου  (+ 303, 23η Ἀπριλίου). 
·        Μέρος  Κάρας  καί  ἄλλα  Λείψανα  στή  Μητρόπολη  Θηβῶν  καί  Λεβαδείας.
·        Μέρος Κάρας στό  Ρ.Κ.  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ Μείζονος Βενετίας  καί στή Μονή Γελάτης Γεωργίας.
·        Ἕνας  βραχίονας  στό  Ρ.Κ. Κοινόβιο  τῶν  Βενεδικτίνων  τοῦ  ἁγ. Νικολάου Lido  Βενετίας.
·        Μέρος  βραχίονος  κ. ἄ. Λείψανα  στό  Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  τῆς  Φερράρας Ἰταλίας.
·        Μέρος  Κάρας  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ.  Ναό  Velabro Ρώμης. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Ἰβήρων, Ξενοφῶντος  καί  Ζωγράφου  Ἁγίου  Ὄρους,  ἁγ.  Γεωργίου  Φενεοῦ  Κορινθίας, στίς  Λαύρες Ἁγίας  Τριάδος - ἁγ. Σεργίου  Μόσχας καί ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως, στό  Ναό τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων  Βενετίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Χοζεβίτου (7ος αἰ., 8η Ἰαν.). 
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Μονή  Χοζεβᾶ  Ἱεροσολύμων.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Κυπρίου (+ 1752, 23η Ἀπριλίου).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στό  Ναό   ἁγ. Ἰωάννου  Λευκωσίας.
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων. 
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Ἀγάθωνος  Φθιώτιδος καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Νεαπολίτου (+ 1797, 3η Νοεμ.).
·        Τό Λείψανο   ἀδιάφθορο   στό  Ναό  ἁγ. Εὐσταθίου  Περισσοῦ  Ἀττικῆς. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Ἐφέσου  (+ 1801, 5η Ἀπριλίου).  
·          Κάρα  στή  Μητρόπολη  Σάμου  καί  Ἰκαρίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Χίου  (+ 1807, 26η Νοεμ.).
·          Κάρα  στό  Μουσεῖο  Μπενάκη  τῶν  Ἀθηνῶν.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος. 
·          Κάρα  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Νεομάρτυρος  πρόκειται· τῆς  11/2  (τοῦ  Σέρβου),  τῆς  14/2 (Μυτιλήνης),  τῆς  26/3  (Βουλγαρίας), τῆς  5/4  (Ἐφέσου), τῆς  6/4 (Σαμοθράκης), τῆς  2/10 (Φιλαδελφείας),  τῆς  26/11  (Χίου)    τῆς 31/12  (τοῦ  Θαυματουργοῦ).
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   Νεομάρτυρος, τῆς  Ραψάνης  Λαρίσης  (+ 1818, 5η Μαρτίου).
·        Τά  Λείψανα  στόν ὁμώνυμο  Ναό  Ραψάνης  Λαρίσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τοῦ  Μυτιληναίου  (+ 1693, 14η Φεβρ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τῶν Ἰωαννίνων  (+ 1838, 17η Ἰαν.).
·          Κάρα καί τό  μεγαλύτερο  μέρος  τῶν   Λειψάνων   στόν  ὁμώνυμο  Ναό  Ἰωαννίνων.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Πτολεμαΐδος  Αἰγύπτου (+ 1752, 23η Ἀπριλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ὁσίου,  τοῦ  Γοματίου  Χαλκιδικῆς  (19ος αἰ., α΄ Σάββατο  Μαΐου). 
·        Ἀπότμημα   στό  Ναό  Παναγίας  Γοματίου  Χαλκιδικῆς.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ἁγίου, τοῦ ἐν Ρουμανίᾳ (Λαζάρ, + 1916, 15η Αὐγ.).
·        Τά  Λείψανα   στή  Μονή  Βαράτεκ  Ρουμανίας.
ΓΟΡΔΙΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Καισαρείας  (+ 314;, 3η Ἰαν.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.  
ΓΟΥΘΒΕΡΤΟΥ  (Cuthbert) Ὁσίου, ἐπ. Farne  Βρεττανίας  (+ 687, 20η  Μαρτίου). 
·        Τό Λείψανο  ἀδιάφθορο  στό Ρ.Κ.  Καθεδρικό  Ναό  τοῦ  Ντάραμ  Βρεττανίας.
ΓΟΥΡΙΑ  Ἁγίου, ἐπ.  Καζάν  Ρωσίας (+ 1630, 5η Δεκ.).
·        Τό Λείψανο ἀδιάφθορο στόν  Καθεδρικό  Ναό Εὐαγγελισμοῦ  Καζάν.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους καί  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ναζιανζοῦ, πατρός  Γρηγορίου  τοῦ  Θεολόγου  (+ 374, 1η Ἰαν.)
·          Κάρα  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  τοῦ  Θεολόγου, Ἀρχιεπ.  ΚΠόλεως  (+ 389, 25η Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  Κάρας  στή  Μονή  Μεγ.  Μετεώρου καί στή  Μονή  Σλάτινας  Ρουμανίας.
·        Μέρος τῶν Λειψάνων  στόν  Πατριαρχικό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  Φαναρίου  ΚΠόλεως καί  στή  Ρ.Κ. Βασιλική  τοῦ  ἁγ. Πέτρου  Ρώμης.
·          δεξιά  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου Ὄρους.
·          ἀριστερός  πύχης  στή  Μονή  Κουτλουμουσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος τοῦ ἀριστεροῦ  ποδός  στή  Μονή  ἁγ. Παύλου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Τρία  τμήματα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές Χιλανδαρίου, Διονυσίου, Ξενοφῶντος, Σταυρονικήτα, Γρηγορίου καί Παντελεήμονος Ἁγίου  Ὄρους,  Λειμῶνος  Λέσβου, στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στό  Ναό  τοῦ  ἁγ. Γεωργίου  τῶν  Ἑλλήνων Βενετίας, στον Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Μόσχας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Νύσσης  (+ 390, 10η Ἰαν.).
·        Μέρη Κάρας στή  Μονή  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους καί στούς Ναούς ἁγ. Εὐσταθίου Περισσοῦ καί Ἀναλήψεως Βουκουρεστίου.
·        Μία  παλάμη  στή  Μονή  Λειμῶνος  Λέσβου.
·          σιαγόνα  στή  Μονή  Ντέτσανης  Κοσυφοπεδίου.
·        Ἀποτμήματα  στή  Μονή  Μεγ. Σπηλαίου  Καλαβρύτων    καί  στό  Ναό  ἁγ. Γεωργίου  τοῦ  Νέου  Βουκουρεστίου. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου, Πάπα  Ρώμης, τοῦ  Διαλόγου  (+ 604, 12η  Μαρτίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μποῦρα  Μεγαλοπόλεως.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ἀκραγαντίνων (+ 680, 23η  Νοεμ.).
·        Μέρη  Κάρας  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους καί στό Ναό Ἁγίας Τριάδος Δαφνοσπηλιᾶς Καρδίτσης.
·        Ἀποτμήματα στίς Μονές Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὅρους καί  Παλαιοκαστρίτσας Κερκύρας  καί  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ.  Νεοκαισαρείας  (+ 266, 17η Νοεμ.).
·        Μέρη Κάρας στή Μονή  ὁσ. Διονυσίου   Λιτοχώρου  Πιερίας  καί στό Ρ.Κ. Ναό/Μουσεῖο τοῦ ἁγίου Ρόκκου Λισαβόνας.
·        Μέρος  χειρός  στή  Μονή  Μεγ. Μετεώρου.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Παναγίας  Σουμελᾶ  Βερμίου καί  Καστρίτσης  Ἰωαννίνων.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  τοῦ  Φωτιστοῦ, ἐπ.  Μεγ.  Ἀρμενίας  (+ 335, 30ή  Σεπτ.).
·          Κάρα  καί    ἀριστερά  στή  Μονή  Μεγ.  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·          δεξιά  στό  Ἀρμενικό  Πατριαρχεῖο  τοῦ  Ἐστμιατζίν  Ἀρμενίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παναγίας  Σπηλιανῆς  Νυσίρου.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου.
·        Μία  τῶν  χειρῶν  στή  Μητρόπολη  Ἰωαννίνων.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  ἀπό  τούς  22   Ἁγίους  Γρηγορίους  πρόκειται.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Μάρτυρος, τῆς  Κεφαλληνίας  (4ος  αἰ., 24η Αὐγ.  καί  11η  Σεπτ.).
·        Μέρος  τῶν  Λειψάνων  στή  Ρ.Κ. Μονή  ἁγ.  Ζαχαρίου  Βενετίας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Δεκαπολίτου  (+ 816, 20ή  Νοεμ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Μονή  Μπίστριτσας  Ρουμανίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Ἄσσου  Λέσβου  (+ 1150, 4η Μαρτίου).
·        Ἀποτμήματα  στή  Σκόπελο  Γέρας  Λέσβου καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Θαυματουργοῦ, τῆς  Λαύρας  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ Κιέβου  (13ος - 14ος  αἰ., 8η Ἰαν.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Νέου  Σιναΐτου  (+ 1346, 6η Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ζτρέλο Σερβίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ  (+ 1357, Β΄ Κυριακή Νηστειῶν).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Μητροπολιτικό  Ναό  τῆς  Θεσσαλονίκης.
·        Ἀποτμήματα στίς  Μονές Ἐσφιγμένου  Ἁγίου  Ὄρους, Παναγίας Ἔβρου  καί  Ἁγίας  Τριάδος  Ἐδέσσης.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ  Δομεστίχου  (+ 1405, 1η Ὀκτ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Μεγίστης  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ε΄ Ἱερομάρτυρος, Πατριάρχου  ΚΠόλεως (+ 1821, 10η  Ἀπριλίου).
·        Τά  Λείψανα  στό  Μητροπολιτικό   Ναό  τῶν  Ἀθηνῶν.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἁγίου,  τοῦ  Διδασκάλου, Μητροπ. Οὐγγρβλαχίας  (+ 1834, 22α  Ἰουνίου).
·        Τά  Λείψανα  ἐνταφιασμένα  στή  Μονή  Καλνταρουσάνι  Ρουμανίας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ὁσίου, τῆς Ραϊθώ Σινᾶ.
·        Τό Λείψανο ἀδιάφθορο στή Μονή Ραϊθώ Σινᾶ.

Δ
ΔΑΒΙΔ  Ὁσίου, τῆς  Θεσσαλονίκης  (5ος  αἰ., 26η  Ἰουνίου). 
·        Ἀπότμημα  μετά  δέρματος  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  τῶν  λοιπῶν  Λειψάνων   στή  Μονή  ἁγ. Θεοδώρας  Θεσσαλονίκης  καί  σέ  Ρ.Κ. Ναό  τῆς  Παβίας  Ἰταλίας.
ΔΑΒΙΔ  Ἁγίου, υἱοῦ  τοῦ  Ἡγεμόνος  Θεοδώρου  τοῦ  Γιαροσλάβ  Ρωσίας  (14ος  αἰ., 5η  Μαρτίου  καί  19η Σεπτ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΔΑΒΙΔ Ὁσίου, τῆς  Εὐβοίας (16ος  αἰ., 1η  Νοεμ.).
·          Κάρα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ροδιῶν  Εὐβοίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΔΑΛΜΑΤΙΟΥ  Ὁσίου, τῆς  Σιβηρίας  (+ 1697, 15η Φεβρ.). 
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Ἀναλήψεως  Κουργκάν  Σιβηρίας.
ΔΑΛΜΑΤΟΥ  Ὁσίου, Ἡγουμένου  τῆς  Μονῆς  Δαλμάτων  (4ος  αἰ., 3η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Νέα  Θηβαΐδα  Ἁγίου  Ὄρους.
ΔΑΜΙΑΝΟΥ  τοῦ  Ἀναργύρου. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Μεγ. Λαύρας  καί  Ἰβήρων  Ἁγίου  Ὄρους,   Λειμῶνος  Λέσβου,  Ντέτσανης  καί  Σοπόσανι  Κοσσυφοπεδίου.
          Δέν  διευκρινίζεται  ποιάς  ἀπό  τίς  τρεῖς  συζυγίες  τῶν  Ἁγίων  Ἀναργύρων.
ΔΑΜΙΑΝΟΥ  Ἀναργύρου, τοῦ  Ρωμαίου (1η  Ἰουλίου).
·        Μέρη  Κάρας  στίς  Μονές  Παντοκράτορος  καί ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἀπότμημα  στό  Ρ.Κ. Ναό  ἁγ.  Ἀναργύρων  Ρώμης.
ΔΑΜΙΑΝΟΥ  Ἀναργύρου, τοῦ  ἐκ  τῆς  Ἀσίας (3ος  αἰ., 1η Νοεμβρίου).
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου  καί Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους καί  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ.  Ναό Ρώμης καί στή Συλλογή ΚΑΜ.
ΔΑΜΙΑΝΟΥ Ὁσίου, τοῦ Ἰαματικοῦ, τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (+ 1071, 5η  Ὀκτ.).
·        Ἀποτμήματα στή Μονή Ἁγίας Τριάδος Jordanville Ν. Ὑόρκης καί  στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΔΑΝΙΗΛ Προφήτου (6ος αἰ. π. Χ., 17η Δεκ.).
·        Ἀπότμημα ἐνσωματωμένο στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Μονῆς Ρίλας Βουλγαρίας.
ΔΑΝΙΗΛ  Ὁσίου, τοῦ  Στυλίτου  (+ 490, 11η Δεκ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ. Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους.
ΔΑΝΙΗΛ Ὁσίου, Ἡγεμόνος  τῆς  Μόσχας  (+ 1303, 4η Μαρτίου  καί  30ή  Αὐγ.).
·        Τό  Λείψανο ἀδιάφθορο  στήν ὁμώνυμη  Μονή  τῆς  Μόσχας.
ΔΑΝΙΗΛ  Β΄ Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Σερβίας  (+ 1337, 13η  Ἰουλίου  καί  20ή Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στό  Πατριαρχεῖο  Πεκκίου  Σερβίας.
ΔΑΝΙΗΛ Ὁσίου, τοῦ  Ἡσυχαστοῦ, Ἡγουμένου  τῆς  Μονῆς  Βορονέτς  Ρουμανίας  (+ 1496, 23η Ἀπριλίου  καί  14η  Δεκ.).
·        Τά  Λείψανα  στήν ὁμώνυμη  Μονή.
ΔΑΝΙΗΛ Ὁσίου, τοῦ  Περεγιασλάβλ  Ρωσίας  (+ 1540,  7η Ἀπριλίου).
·        Ἀπότμημα  στή  Λαύρα ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως.
ΔΑΝΙΗΛ  Ἁγίου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Ἁγίας  Λαύρας  Καλαβρύτων.
          Δέν  διευκρινίζεται   περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται· τῆς  16/2  καί  τῆς 10/7  (Μαρτύρων),  τῆς 12/9  (Ὁσίου)  ἤ τῆς  11/12  (Στυλίτη).
ΔΑΣΙΟΥ  Μάρτυρος, τοῦ  Δορυστόλου  (+ 303, 20ή  Νοεμ.). 
·        Τά  Λείψανα  στό  Ρ.Κ. Ναό  τοῦ ἁγ.  Κυριακοῦ  Ἀγκῶνος  Ἰταλίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Χύτρων  Κύπρου  (10ος  αἰ., 6η  Νοεμ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Κύκκου  Κύπρου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Μεγαλομάρτυρος, τοῦ  Μυροβλύτου (4ος  αἰ., 26η  Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Βασιλική  τῆς  Θεσσαλονίκης.
·        Μέρος  στό   Ρ.Κ. Ἀββαεῖο  τοῦ  San Lorentzo in Campo  Ἰταλίας.
·        Ἀποτμήματα  στή  Λαύρα  ἁγ. Ἀλεξάνδρου  Νέβσκι  Ἁγίας  Πετρουπόλεως, στή Μονή Γελάτης Γεωργίας καί στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ  Μπασαράμπη  (13ος αἰ., 26η Ὀκτ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στόν  Πατριαρχικό  Ναό  τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου  καί  Ἑλένης  Βουκουρεστίου· 
·          δεξιά  στή  Λαύρα  τῶν  Σπηλαίων  τοῦ  Κιέβου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ἁγίου, Μεγ. Ἡγεμόνος τῆς Μόσχας (Ντόσκοϊ, + 1389, 19η Μαΐου). 
·        Τά  Λείψανα  στόν  Καθεδρικό  Ναό  Ἀρχαγγ. Μιχαήλ  Κρεμλίνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπ.  Ροστώφ  Ρωσίας  (+ 1709, 21η Σεπτ.  καί  28η Ὀκτ.).
·        Μέρος  ἀδιαφθόρου  Λειψάνου  στό Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου  Ροστώφ  Ρωσίας.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νεομάρτυρος, τοῦ Πελοποννησίου  (+ 1803, 13η  Ἀπριλίου).
·        Μέρος τῶν Λειψάνων στή Μονή Βαρσῶν Ἀρκαδίας.
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου καί Ἐσφιγμένου Ἁγίου  Ὄρους καί  Κοιμ. Θεοτόκου  Σισανίου  Σιατίστης  καί  στή  Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Νεομάρτυρος, τῆς  Σαμαρίνης  (+ 1808, 18η Αὐγ.).
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  ὁσ. Νικάνορος  Γρεβενῶν.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, τοῦ  Ἀρεοπαγίτου, ἐπ. Ἀθηνῶν  (+ 96, 3η Ὀκτ.). 
·        Μέρη  Κάρας  στίς Μονές Δοχειαρίου καί  Σίμωνος  Πέτρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Δέρμα  καί  δύο  τμήματα  στή  Μονή  Διονυσίου  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Ἄκρο  μικροῦ  δακτύλου  μέ  σάρκα  στή  Μονή  Παντοκράτορος  Ἁγίου  Ὄρους. 
·        Ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Γρηγορίου  Ἁγίου  Ὄρους, ὁσ. Διονυσίου   Λιτοχώρου  Πιερίας,  Νταοῦ  Πεντέλης  καί  Βουλκάνου  Μεσσηνίας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Ἱερομάρτυρος, ἐπ. Κορίνθου  (+ 182, 29η Νοεμ.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Ἱερουσαλήμ  Δαύλειας  Βοιωτίας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Α΄ Ἁγίου, Πατριάρχου  ΚΠόλεως  (15ος  αἰ., 23η  Νοεμ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Παν. Εἰκοσιφοινίσσης  Δράμας.
·        Ἀπότμημα στό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο τῆς Σόφιας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ὁσιομάρτυρος, μαθητοῦ Ὁσιομ. Ἰακώβου (+ 1520, 1η Νοεμ.).
·        Ἀποτμήματα  στή  Μητρόπολη  Διδυμοτείχου  καί  στή  Μονή  ἁγ. Ἀναστασίας  Βασιλικῶν  Θεσσαλονίκης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Ὁσίου, τοῦ Ὀλύμπου  (+ 1541, 24η  Ἰαν.).
·          Κάρα  στή  Μονή  Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους. 
·          δεξιά καί    σιαγόνα  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Λιτοχώρου  Πιερίας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Ἁγίου, Ἀρχιεπισκόπου  Αἰγίνης  (+ 1622, 17η  Δεκ.).
·        Τό  Λείψανο  ἀδιάφθορο  στήν  ὁμώνυμη  Μονή  Ζακύνθου.
·          δεξιά  στή  Μονή  Σίμωνος  Πέτρας  Ἁγίου  Ὄρους.
·        Μέρος  χειρός  στή  Μονή  Παναχράντου  Ἄνδρου.
·        Ἀπότμημα στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Ὁσίου, Ἀρχιμανδρίτου  τῆς  Λαύρας  Ἁγίας Τριάδος - ἁγ. Σεργίου Μόσχας  (+ 1633, 10η  Μαΐου).  
·        Τά Λείψανα  στήν  ὁμώνυμη  Λαύρα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Ὁσιομάρτυρος, τοῦ  Βατοπεδινοῦ (+ 1822, 31η Ἰουλίου  καί 10η Ὀκτ.).
·        Τά  Λείψανα  στή  Μονή  Βατοπεδίου  Ἁγίου  Ὄρος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ὁσίου, τοῦ Κολλυβᾶ (Ἐπιφανιάδη, + 1887, 30ή Δεκ.).
·        Τά Λείψανα σέ ἰδιωτική συλλογή στή  Σκιάθο (Ἀρίστου Δωρίτη).
·        Μέρος στή Συλλογή τοῦ ΚΑΜ.
ΔΟΜΕΤΙΟΥ  Μάρτυρος.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Παντελεήμονος  Ἁγίου  Ὄρους.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Μάρτυρος  πρόκειται·  τῆς  23/3,  τῆς  16/10,  τῆς 30/10, τῆς 7/8    τῆς  7/12.
ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΥ  Ἁγίου.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Τοπλοῦ  Λασιθίου  Κρήτης.
          Δέν  διευκρινίζεται  περί  ποίου  Ἁγίου  πρόκειται· τῆς  10/3  (ἐπ. Μελιτηνῆς), τῆς  9/3  καί τῆς  20/8  (Μαρτύρων)  ἤ τῆς  7/8  (Ὁσιομάρτυρα).
ΔΟΝΑΤΟΥ  Ἁγίου, ἐπ. Εὐροίας  Ἠπείρου  (+ 387, 30ή  Ἀπριλίου).  
·          Κάρα  καί  μέρος τῶν Λειψάνων  στήν  ὁμώνυμη  Ρ.Κ. Μονή  ν. Μουράνο τῆς  Βενετίας.
·        Ἀπότμημα  στή  Μονή  Μεγ.  Σπηλαίου  Καλαβρύτων.
ΔΩΡΟΘΕΑΣ  Ὁσίας, τοῦ  Κασίν  Ρωσίας (+ 1629, 6η Φεβρ.).
·        Τά Λείψανα  στή  Μονή  Κασίν Ρωσίας.
ΔΥΜΦΝΑΣ  (Dymphna)  Παρθενομάρτυρος  (15η  Μαΐου).
·        Τά  Λείψανα  στόν  ὁμώνυμο  Ρ.Κ. Ναό  Gheel  Βελγίου.
 [1] Στό ἑξῆς μέ τήν ἔνδειξη ΚΑΜ νοεῖται ἡ Συλλογή τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν «Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου