Κυριακή 19 Απριλίου 2009

ΤΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Μάρκου
Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ μία πρώτη προσέγγιση τοῦ θέματος τοῦ Ρουμανικοῦ Ἁγιολογίου, γιά τόν λόγο αὐτό τό θέμα δέν θεωρεῖται ὁλοκληρωμένο, ἀλλά ὑπό ἐπεξεργασία, καταχωρεῖται ὅμως στή συνέχεια γιά τήν διευκόλυνση τῶν ἐνδιαφερομένων ἁγιοφίλων. Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ρουμανικοῦ Ἁγιολογίου καταχωροῦνται κατά ἁγιολογική ὁμάδα.

Ἱεράρχες καί Κληρικοί
· ΑΝΘΙΜΟΣ Ἱερομάρτυς, Μητροπολίτης Βλαχίας, ὁ Ἴβηρας (+ 1716, 27η Σεπτεμβρίου).
· ΒΡΕΤΡΑΝΙΟΣ Ἐπίσκοπος Τόμεως (+ 381, 25η Ἰανουαρίου).
· ΓΕΛΑΣΙΟΣ τοῦ Ριμέτς, Ἀρχιεπίσκοπος Τρανσυλβανίας (14ος αἰ., 30ή Ἰουνίου).
· ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ’ ὁ Διδάσκαλος, Μητροπ. τῆς Ρουμανικῆς Χώρας (+ 1834, 22α Ἰουνίου).
· ΔΟΣΙΘΕΟΣ Μητροπολίτης Μολδαβίας (+ 1693, 13η Δεκεμβρίου).
· ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Σιρμίου (+ 304, 6η Ἀπριλίου).
· ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ Ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Τόμεως (7η Ἰουλίου).
· ΘΕΟΤΙΜΟΣ Ἐπίσκοπος Τόμεως (4ος αἰ., 20ή Ἀπριλίου).
· ΙΟΡΕΣΤ ὁ Ὁμολογητής, Μητροπολίτης Ἀρντεάλ (+ 1678, 24η Ἀπρ.).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ Ὁμολογητής, τοῦ Γκάλες (18ος αἰ., 21η Ὀκτωβρίου).
· ΙΩΣΗΦ ὁ Ὁμολογητής, Ἐπίσκοπος Μαραμοῦρες (+ 1711, 24η Ἀπρ.).
· ΙΩΣΗΦ ὁ Νέος, τῆς Μονῆς Παρτός, Μητροπολίτης Τιμισοάρας (+ 1656, 15η Σεπτ.).
· ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ἐπίσκοπος Ρίμνικ (+ 1868, 11η Ἀπριλίου).
· ΛΕΟΝΤΙΟΣ Ἐπίσκοπος Ραντάουτς (14ος αἰ., 1η Ἰουλίου).
· ΜΩΫΣΗΣ ὁ Ὁμολογητής, τοῦ Σιμπιέλ (18ος αἰ., 21η Ὀκτ.).
· ΝΗΦΩΝ Πατριάρχης ΚΠόλεως, Μητροπ. τῆς Ρουμανικῆς Χώρας (+ 1508, 11η Αὐγ.).
· ΝΙΚΗΤΑΣ Ἐπίσκοπος Ρεμεσιανῶν (5ος αἰ., 24η Ἰουνίου).
· ΠΑΧΩΜΙΟΣ Ἐπίσκοπος Ρομάν (+ 1724, 14η Ἀπριλίου).
· ΠΕΤΡΟΣ Μητροπολίτης Κιέβου (Μογίλας, + 1647, 22α Δεκ.).
· ΣΑΒΒΑΣ ὁ Ὁμολογητής, Μητροπολίτης Ἀρντεάλ (+ 1683, 24η Ἀπρ.).

Ὅσιοι
· ΑΝΤΙΠΑΣ ὁ Ἀθωνίτης (+ 1882, 23η Νοεμβρίου).
· ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοῦ Ιεζέρουλ (+ 1714, 23η Νοεμβρίου).
· ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τῆς Ποϊάνα Μαρουλούϊ (+ 1767, 15η Ἀπριλίου).
· ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ὁ Ὁμολογητής (18ος αἰ., 21η Ὀκτωβρίου).
· ΓΕΡΜΑΝΟΣ τῆς Δοβρουτςᾶς (+ 415, 29η Φεβρουαρίου).
· ΓΕΩΡΓΙΟΣ τῆς Τσερνίκας (+ 1806, 3η Δεκεμβρίου).
· ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Δεκαπολίτης (+ 842, 20ή Νοεμβρίου).
· ΔΑΝΙΗΛ ὁ Ἡσυχαστής (15ος αἰ., 18η Δεκεμβρίου).
· ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ὁ Μπασαράμπης (13ος αἰ., 27η Σεπτ. καί 26η Ὀκτ.).
· ΘΕΟΔΩΡΑ τῆς Σύχλας (17ος αἰ., 7η Αὐγούστου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ Χοζεβίτης (+ 1960, + 5η Αὐγούστου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (+ 435, 29η Φεβρουαρίου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ τῆς Μονῆς Πρίσλοπ (13η Σεπτεμβρίου).
· ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ τῆς Τισμάνας (+ 1406, 26η Δεκεμβρίου).
· ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ τοῦ Βορονέτς (18ος αἰ., 9η Σεπτεμβρίου).
· ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ἡ Νέα, ἡ Ἐπιβατινή (+ 1050, 14η Ὀκτωβρίου).
· ΠΑΪΣΙΟΣ Βελιστκόφσκυ (+ 1794, 15η Νοεμβρίου).
· ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ τῆς Τσιοάρας (18ος αἰ., 21η Ὀκτωβρίου).

Ἡγεμόνες
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ Μπρινκοβεάνου, Ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας, οἱ υἱοί του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΡΑΔΟΣ καί ΣΤΕΦΑΝΟΣ καί ὁ Οἰκονόμος του ΙΩΑΝΝΗΣ (16η Αὐγούστου).
· ΣΤΕΦΑΝΟΣ ὁ Μέγας, Ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας (+ 1504, 2α Ἰουλ.).

Μάρτυρες
· ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (18η Ἰουλίου).
· ΔΑΣΣΙΟΣ (20ή Νοεμβρίου).
· ΔΟΝΑΤΟΣ καί ΒΕΝΟΥΣΤΟΣ (21η Αὐγούστου).
· ΕΡΜΗΣ (31η Δεκεμβρίου).
· ΕΡΜΥΛΟΣ καί ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ (13η Ἰανουαρίου).
· ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ καί ΑΣΤΕΙΩΝ (8η Ἰουλίου).
· ΖΩΤΙΚΟΣ, ΑΤΤΑΛΟΣ, ΚΑΜΑΣΗΣ καί ΦΙΛΙΠΠΟΣ (4η Ἰουνίου).
· ΗΣΥΧΙΟΣ (15η Ἰουνίου).
· ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (23η Σεπτεμβρίου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ Βλάχος (12η Μαϊου).
· ΙΩΑΝΝΗΣ τῆς Σουτσεάβας (2α Ἰουνίου).
· ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΚΑΣΤΩΡ, ΣΕΠΡΟΝΙΑΝΟΣ καί ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ (9η Νοεμβρίου).
· ΛΟΥΠΟΣ (23η Αὐγούστου).
· ΜΟΝΤΑΝΟΣ καί ΜΑΞΙΜΑ (26η Μαρτίου).
· ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ καί ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ (8η Ἰουνίου).
· ΟΠΡΕΑ τῆς Συλίστριας (21η Ὀκτωβρίου).
· ΠΑΣΙΚΡΑΤΗΣ καί ΒΑΛΕΝΤΙΑΝΟΣ (24η Ἀπριλίου).
· ΡΩΜΥΛΟΣ καί ΣΙΛΒΑΝΟΣ (21η Αὐγούστου).
· ΣΑΒΒΑΣ ὁ Γότθος (12η Ἀπριλίου).
· ΦΙΛΟΘΕΗ τοῦ Ἄρτζες (7η Δεκεμβρίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου