Δευτέρα 13 Απριλίου 2009

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Ι
ἐργασιῶν Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου

Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


1."Ἡ ἐν Χριστῷ Σαλότης", 1991·
Ἔκδοσις "Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων".

2."Διά Χριστόν Σαλοί - ἅγια παραδείγματα ἀσκητικῆς εὐσεβείας", 1992·
Ἔκδοσις Κέντρου Παραδοσιακῶν Ὀρθοδόξων Σπουδῶν Ἔτνας Καλιφορνίας·
(στήν Ἀγγλική).

3. "Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' ὁ Ἐθνομάρτυρας", 1992·
Ἔκδοσις ὡς ἄνω· (στήν Ἀγγλική).

4. "Περί τῶν Λειψάνων τοῦ ἁγ. Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων", 1994·
Ἔκδοσις ὡς ἄνω· (στήν Ἀγγλική).

5. "Ὁ ὅσ. Νίκων ὁ Μετανοεῖτε - ὁ Μυροβλύτης καί Ἰαματικός", 1998·
Ἔκδοσις Ἱ. Ἡσυχαστηρίου ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου Ἀττικῆς.

6. "Ὁ ἅγ. Μάρκος ὁ Εὐγενικός φορεύς τοῦ γνησίου Ὀρθοδόξου
ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος
", 1999·
Ἔκδοσις ὡς ἄνω.

7. "Ἡ Παναγία τοῦ Καζάν - ἡ Προστάτιδα τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν", 2000·
Ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου.

8. "Οἱ Ὅσιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος καί ἡ Ἱερά Μονή
Κουδουμᾶ, προπύργιο τοῦ Ἀγῶνος τῶν Γ.Ο.Χ. Κρήτης
", 2000·
Ἔκδοσις ὡς ἄνω.

9. "Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Ε' - ὁ Ἱερομάρτυρας καί Ἐθνομάρτυρας Οἰκουμενικός
Πατριάρχης", 2001·
Ἔκδοσις ὡς ἄνω.

10. "Ἡ ὁσ. Ἑλένη τοῦ Καυκάσου (+ 1977)", 2001·
Ἔκδοσις ὡς ἄνω.

11. "Τό Ρωσικό Ἁγιολόγιο", 2005·
Ἔκδοσις Ἱ. Μ. ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου.

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. "Ὁ ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
Περιοδικό "Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων", τ. 1984, σελ. 154 - 156.

2. "Οἱ Ἅγιοι Ὀσβάλδος Βασιλεύς Νορθουμβρίας καί Ἀϊδανός Ἐπίσκοπος
Λίντισφαρν
Περιοδικό "Ἁγιορειτική Μαρτυρία" Μ. Ξηροποτάμου, φ. 7/1989, σελ. 117 - 124.

3. "Ἡ Εὕρεσις τῶν Λειψάνων τοῦ ὁσ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
Περιοδικό "Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων", τ. 1991, σελ. 115 - 117.

4. "Ὁσία Ἄννα ἡ Σουηδή (+ 1050), Μεγ. Πριγκίπισσα Νόβγκοροντ καί Κιέβου".
Περιοδικό "Ὁ Ἐφημέριος", φ. 6/1991, σελ. 104 - 106.

5. "Ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός, Μητροπολίτης Τομπόλσκ (+ 1715)"·
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 37/1992, σελ. 47 - 51.

6. "Ἡ ὁσ. Ἄννα τοῦ Κασίν, Μεγάλη Πριγκίπισσα τοῦ Τβέρ (+ 1368)"·
Περιοδικό "Ὁ Ποιμήν" Ἱ. Μητροπ. Μυτιλήνης, τ. 1993.

7. "Οἱ ἅγ. Ἀρτέμιος τοῦ Βέρκολα καί Παρασκευή τοῦ Πίνεγκα, οἱ αὐτάδελφοι
Περιοδικό "Ἅγιος Κυπριανός", φ. Ἰουλ. - Δεκ. 1993, σελ. 189 - 192.

8. "Ἅγιοι τῆς Γεωργιανῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Παράδοσις", φ. 2/1993 (στήν Ἀγγλική).

9. "Ὁ ἅγ. Θεόδωρος ὁ Ἕλληνας, Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Παράδοσις", φ. 3/1993, σελ. 30 - 32 (στήν Ἀγγλική).

10. "Σημείωμα Γεωργιανῆς Ἁγιολογίας
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 41/1993.

11. "Ἡ Ἁγιολογική Παράδοση καί οἱ Ἅγιοι τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 44/1994, σελ. 116 - 125.

12. "Τά Λείψανα τοῦ ἁγ. Νικολάου ἐπ. Μύρων τῆς Λυκίας καί οἱ ἱστορικές τους
περιπέτειες
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 44/1994, σελ. 97 - 106.

13. " Οἱ πρό τοῦ Σχίσματος Ἅγιοι τοῦ Βελγίου
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Παράδοσις", φ. 1/1994, σελ. 30 -33 & 2/1994, σελ. 12 - 21·
(στήν Ἀγγλική).

14. "Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου - Ἱ. Λείψανα - Θαυματουργές Εἰκόνες
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 47/1995.

15. "Ἅγιοι τοῦ Κιέβου καί τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων (κατά ἀλφαβητική σειρά) -
Ὑπομνήματα
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 48/1996.

16. "Ἅγιοι τοῦ Κιέβου καί τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων (κατά ἑορτολογική σειρά)"·
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 49/1996.

17. "Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Θεοτόκου
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 56/1998.

18. "Εἰκόνες τῆς Παναγίας στήν Ἁγία Ρωσία
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", τ. 1998.

19. "Ἡ Ὁσία Ἑλένη τοῦ Καυκάσου
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", τ. 11, φ. 101 - 110, 2001.

20. "Ἡ αἱματηρή μαρτυρία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν -
Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 117, Ὀκτωβρίου 2001, σελ. 228 - 231.

21. "Οἱ διά Χριστόν Σαλοί Ἅγιοι τοῦ Ἁγιολογίου
Περιοδικό "Ὀρθοδοξος Πνοή", φ. 129, Ὀκτωβρίου 2002, σελ. 391 - 395.

Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


1. "Ὁδοιπορικόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γ.Ο.Χ. Μεσσηνίας", 1981·
Ἔκδοσις Ἱ. Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσσηνίας.

2. "Ἐκκλησία Κατακομβῶν ἐν Ρωσίᾳ
Περιοδικό "Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων", τ. 1982 κ. ἑξ.

3. "Ἡ Ἱερά Μονή Βαλαάμ Φιλλανδίας
Περιοδικό "Ὀρθοδοξία", Ἱ. Ν. Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθίας, τ. 1983.

4. "Ἐθνική ἀνάγκη ἡ ἀναστήλωση τοῦ Μυστρᾶ
Ἐφημερίδα "Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια", τ. 1989.

5."Ἡ Βυζαντινή Μονή Παντανάσσης Μυστρᾶ ἀπό τό 1825 ἕως σήμερον
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 25/1989, σελ. 66 - 80.

6. "Ἡ καταστροφή τῶν μεγάλων Μονῶν Σάρωφ καί Ντιβίγιεβο
Περιοδικό "Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων", τ. 1989, σελ. 115 - 117.

10. "Ὁ τόπος βαπτίσεως τοῦ ἁγ. Βλαδιμήρου τοῦ Μεγάλου
Περιοδικό "Ἀπόστολος Βαρνάβας" Ἐκκλησίας Κύπρου, φ. Ἰαν. 1993, σελ. 14 - 17.

11. "Ἀναφορά στήν Ὀρθόδοξη Σερβία - Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, τά μνημεῖα τῆς
εὐσεβείας καί τό σύγχρονο δρᾶμα
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 43/1994, σελ. 66 - 72.

12. "Ἱστορικό σημείωμα γιά τήν πόλη καί τήν Μητρόπολη Κιέβου
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 46/1995.

13. "Ἡ Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Συκάμινου Ὠρωποῦ", 1996·
Ἔκδοσις ὁμωνύμου Μονῆς.

14. "Θεόθεν Βεβαιώσεις τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τῶν ἐτῶν
1925 καί 1937", 1998·
Ἔκδοσις Ἱ. Ἡσυχαστηρίου ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου.

15. "Ἡ Ἱερά Μονή ἁγ. Ἄννας Λυγαριᾶς Λαμίας", 2000·
Ἔκδοσις ὁμωνύμου Μονῆς.

16. "Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Μπέτσης (+ 1971)"·
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 101, Δεκ. 1999 - Ἰαν. 2000, σελ. 3 - 7.

17. "Ἡ ἐμφάνιση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν στήν ἱστορική σκηνή
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 113, Ἰουνίου 2001, σελ. 98 - 100.

18. "Ἡ Ὁμολογιακή συνείδησις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 114, Ἰουλίου 2001, σελ.130 - 132.

19. "Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας κατά τούς Ὁμολογητές Ἐπισκόπους τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 115, Αὐγούστου 2001, σελ. 162 - 165.

20. "Ἡ ἀναίμακτη μαρτυρία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 116, Σεπτεμβρίου 2001, σελ. 196 - 200.

21. "Ἡ κακοδοξία τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ".
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 137, Ἰουνίου 2003, σελ. 236 - 37.

21. "Ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος ΠΕΤΡΟΣ (Λαντίγκιν, + 1957)"·
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ. 139, Αὐγούστου 2003, σελ. 325 - 333.

Δ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

1. " Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου - Ἁγιορεῖται Ἅγιοι κατά μῆνα
Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 40/1993, σελ. 34 - 37.

2. "Ἡ ἁγ. Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου
Ἔκδοσις ὁμωνύμου Ἡσυχαστηρίου Οἰνόης Βιλλίων Ἀττικῆς, 1999.

3. Ἡμεροδείκτης 2001
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
(Ἁγιολογικά Σημειώματα).

4. "Ἀκολουθία τῆς ἁγ. ἐνδόξου Ἰσαποστόλου Ὄλγας τῆς Βασιλίσσης τῆς Ρωσίας
μετά Ἁγιολογικοῦ Σημειώματος
Ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου Ἀττικῆς,
2001.

5. Ἡμεροδείκτης 2002
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
(Περί τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν καί τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ρωσία).

6. Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Π. Γκαμίλη,
"Εἰκονογραφημένον Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας",
2002.

7. "Ἀσματική Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης
Ἔκδοσις Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Γκαμίλη, 2002.

8. Ἡμεροδείκτης 2003
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
(Περί τῶν κεκοιμημένων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος).

8. Ἡμεροδείκτης 2004
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
(Περί τῆς φύσεως τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Ζητήματος).

9. Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Π. Γκαμίλη,
"The Illustrated Synaxarion of the Orthodox Church", 2004.

Ε. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1. μ. Ἐπιφανίου Τσέρνωφ,
"Ἡ Χιλιετηρίδα τοῦ Ρωσικοῦ Χριστιανισμοῦ
Περιοδικό "Ὀρθόδοξος Πνοή", φ.75/1996, σελ. 67 - 79.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου