Κυριακή 12 Απριλίου 2009

ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
"ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ"

Ταυτότητα:

Τό Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν "Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής" εἶναι ἕνα ἰδιωτικοῦ χαρακτῆρος ἐπιστημονικό ἵδρυμα, στήν ὑπηρεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας.
'Iδρύθηκε τό 1982 ἀπό τόν Καθηγητή Ἀντώνιο Μάρκου, σέ μία προσπάθεια συστη-ματοποιήσεως, ὀργανώσεως καί ἐκδόσεως ἁγιολογικῶν μελετῶν τοῦ ἰδίου, ὅσο καί ἄλλων προσώπων, καθώς καί δημιουργίας Ἁγιολογικῆς Βιβλιοθήκης.

Δραστηριότητες:

1. Παρεκκλήσιο Ὁσίας Ξένης.

Στή Μάνδρα Ἀττικῆς τό Κέντρο ἔχει ιδρύσει Παρεκκλήσιο πρός τιμήν τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, τῆς διά Χριστόν Σαλῆς, ὅπου φυλάσσεται συλλογή Ἱερῶν Λειψάνων 70 περίπου Ἁγίων κ.ἄ. ἐκκλησιαστικά κειμήλια καί εικόνες.

2. Βιβλιοθήκη:

Τό Κέντρο δημιούργησε βιβλιοθήκη 3.000 τίτλων. Τό 2002 μέρος αὐτῶν (περίπου 500 τίτλοι), διατέθηκαν στήν ὑπό τόν Ἱερομόναχο Ἀμφιλόχιο Ταμπουρᾶ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Ραψάνης Λαρίσης.

3. Ἐκδόσεις - Δημοσιεύσεις:

14 αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις καί 40 δημοσιεύσεις ἁγιολογικῶν θεμάτων στήν ἑλληνική καί ἀγγλική γλῶσσα.

4. Κύρια ἔργα:
"Εἰκογραφημένον Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας", ἐκδόσεως τοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Γκαμίλη. Ἑλληνική ἔκδοσις 2002 (σ.σ. 496). Ἀγγλική ἔκδοσις 2004 (σ.σ. 498).

"Τό Ρωσικό Ἁγιολόγιο", 2005 (σ.σ. 120).

1 σχόλιο:

  1. Καλημέρα σας που μπορώ να βρώ το Εἰκογραφημένον Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας", ἐκδόσεως τοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Γκαμίλη. Ἑλληνική ἔκδοσις 2002 ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή