Τετάρτη 22 Απριλίου 2009


ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ὅσιοι τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου


Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Μάρκου

ΑΒΡΑΜΙΟΣ· 21η Αὐγούστου.
ΑΒΡΑΜΙΟΣ (ἕτερος)· 29η Ὀκτωβρίου.
ΑΓΑΘΩΝ· 20ή Φεβρουαρίου.
ΑΓΑΠΗΤΟΣ· 1η Ἰουνίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (+ 1176)· 2α Δεκεμβρίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (13ος αἰ.)· 2α Δεκεμβρίου.
ΑΚΥΛΑΣ· 4η Ἰανουαρίου.
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ· 28η Αὐγούστου.
ΑΛΕΞΙΟΣ (13ος αἰ.)· 24η Ἀπριλίου.
ΑΛΥΠΙΟΣ ὁ Εἰκονογράφος (+ 1114)· 17η Αὐγούστου.
ΑΜΜΩΝ (13ος αἰ.)· 4η Ὀκτωβρίου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ὁσιομάρτυρας (12ος αἰ.)· 22α Ἰανουαρίου.
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (12ος αἰ.)· 3η Ἰουλίου.
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (ἕτερος)· 3η Φεβρουαρίου.
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (ἕτερος)· 31η Ὀκτωβρίου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ὁ Ἐσφιγμενίτης (+ 1073)· 10η Ἰουλίου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ· 3η Ἰουλίου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ἕτερος)· 3η Ἰουλίου.
ΑΡΕΘΑΣ (12ος αἰ.)· 24η Ὀκτωβρίου.
ΑΡΣΕΝΙΟΣ· 8η Μαϊου.
ΒΑΡΛΑΑΜ Ἡγούμενος (+ 1065)· 19η Νοεμβρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ὁσιομάρτυρας (+ 1098)· 11η Αὐγούστου.
ΒΕΝΙΑΜΙΝ (14ος αἰ.)· 13η Ὀκτωβρίου.
ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ (14ος αἰ.)· 1η Ἀπριλίου.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (+ 1093)· 8η Ἰανουαρίου.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Θαυματουργός· 8η Ἰανουαρίου.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Εἰκονογράφος· 8η Αὐγούστου.
ΔΑΝΙΗΛ· 28η Αὐγούστου.
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ὁ Ἰαματικός (+ 1071)· 5η Ὀκτωβρίου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (15ος αἰ.)· 3η Ὀκτωβρίου.
ΔΟΣΙΘΕΟΣ· 28η Αὐγούστου· (στήν πραγματικότητα ἦταν γυναῖκα· καθοδήγησε τόν ἔπειτα ὅσ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ).
ΕΛΛΑΔΙΟΣ· 4η Ὀκτωβρίου.
ΕΡΑΣΜΟΣ (+ 1160)· 24η Φεβρουαρίου.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ (14ος αἰ.)· 20ή Ἰανουαρίου.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ· 29η Σεπτεμβρίου.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ὁσιομάρτυρας (+ 1097)· 28η Μαρτίου.
ΕΦΡΑΙΜ Ἐπίσκοπος Περεγιασλάβλ (+ 1098)· 28η Ἰανουαρίου.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ (13ος - 14ος αἰ.)· 24η Μαρτίου.
ΖΗΝΩΝ (14ος αἰ.)· 30η Ἰανουαρίου.
ΗΣΑΪΑΣ Ἐπίσκοπος Ροστώφ (+ 1090)· 15η Μαϊου.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ἡγούμενος (+ 1074)· 3η Μαϊου & 14η Αὐγούστου.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (+ 1483)· 11η Αὐγούστου & 10η Ὀκτωβρίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (13ος αἰ.)· 17η Φεβρουαρίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ὁσιομάρτυρας (+ 1098)· 11η Αὐγούστου.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (12ος αἰ.)· 11η Ὀκτωβρίου.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ (12ος - 13ος αἰ.)· 24η Ὀκτωβρίου.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ (+ 1482)· 26η Ὀκτωβρίου.
ΙΓΝΑΤΙΟΣ (+ 1435)· 20η Δεκεμβρίου.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ (+ 1070)· 5η Ὀκτωβρίου.
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ· 29η Σεπτεμβρίου.
ΙΛΑΡΙΩΝ · 21η Ὀκτωβρίου.
ΙΣΑΑΚΙΟΣ (+ 1090)· 14η Φεβρουαρίου.
ΙΣΙΔΩΡΟΣ· 28η Αὐγούστου.
ΙΩΑΝΝΗΣ (+ 1160)· 18η Ἰουλίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ (12ος αἰ.)· 7η Δεκεμβρίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ (11ος - 12ος αἰ.)· 29η Δεκεμβρίου.
ΙΩΣΗΦ (14ος αἰ.)· 4η Ἀπριλίου.
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ· 28η Αὐγούστου.
ΚΟΥΚΣΑ Ὁσιομάρτυρας (12ος αἰ.)· 27η Αὐγούστου.
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ (14ος - 15ος αἰ.)· 20η Ἰανουαρίου.
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Ἐπίσκοπος Τούρωφ (+ 1194)· 29η Ἰανουαρίου.
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ὁ Κανονάρχης (14ος αἰ.)· 18η Ἰουνίου.
ΛΟΓΓΙΝΟΣ ὁ Θυρωρός (13ος - 14ος αἰ.)· 16η Ὀκτωβρίου.
ΛΟΥΚΑΣ (12ος αἰ.)· 6η & 24η Νοεμβρίου.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ· 10η Ἰανουαρίου.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ (12ος αἰ.)· 19η Ἰανουαρίου.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ὁ Διάκονος (13ος - 14ος αἰ.)· 19η Ἰανουαρίου.
ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ (13ος αἰ.)· 13η Δεκεμβρίου.
ΜΑΡΚΟΣ· 29η Δεκεμβρίου.
ΜΑΡΤΥΡΙΟΣ ὁ Διάκονος (13ος - 14ος αἰ.)· 25η Ὀκτωβρίου.
ΜΑΡΤΥΡΙΟΣ (ἕτερος, 13ος - 14ος αἰ.)· 25η Ὀκτωβρίου.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ὁ Προορατικός (+ 1085)· 5η Ὀκτωβρίου.
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Ἐπίσκοπος Σμολένσκ (14ος αἰ.)· 4η Νοεμβρίου.
ΜΩΫΣΗΣ ὁ Οὔγγρος· 26η Ἰουλίου.
ΜΩΫΣΗΣ ὁ Θαυματουργός (13ος - 14ος αἰ.)· 28η Ἰουλίου.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (12ος αἰ.)· 29η Νοεμβρίου.
ΝΕΣΤΩΡ ὁ Χρονικογράφος (+ 1114)· 27η Ὀκτωβρίου.
ΝΕΣΤΩΡ (14ος αἰ.)· 28η Ὀκτωβρίου.
ΝΗΦΩΝ Ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ (+ 1156)· 8η & 21η Ἀπριλίου.
ΝΙΚΗΤΑΣ Ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ (+ 1108)· 31η Ἰανουαρίου & 30ή Ἀπριλίου.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ· 9η Ἀπριλίου.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ὁ Προσφοράρης (12ος αἰ.)· 3η Ὀκτωβρίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρίγκιπας Σβιάτοσα, + 1143)· 14η Ὀκτωβρίου.
ΝΙΚΩΝ Ἡγούμενος (+ 1088)· 23η Μαρτίου.
ΝΙΚΩΝ ὁ "ξηρός" (12ος αἰ.)· 11η Δεκεμβρίου.
ΟΝΗΣΙΜΟΣ (12ος - 13ος αἰ.)· 21η Ἰουλίου & 4η Ὀκτωβρίου.
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ὁ Ὁμολογητής (+ 1148)· 9η Νοεμβρίου.
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ὁ Σιωπηλός (12ος - 13ος αἰ.)· 21η Ἰουλίου.
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ (13ος αἰ.)· 9η Φεβρουαρίου.
ΠΑΪΣΙΟΣ (14ος αἰ.)· 19η Ἰουλίου.
ΠΑΜΒΩ (13ος αἰ.)· 18η Ἰουλίου.
ΠΑΥΛΟΣ ὁ Ὑπάκουος (13ος - 14ος αἰ.)· 10η Σεπτεμβρίου.
ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ (13ος αἰ.)· 15η Φεβρουαρίου.
ΠΟΙΜΗΝ ὁ Πολυπαθής (13ος - 14ος αἰ.)· 7η Αὐγούστου.
ΠΟΙΜΗΝ (+ 1114)· 27η Αὐγούστου.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Ἀρχιμανδρίτης (+ 1182)· 24η Ἰουλίου.
ΠΡΟΧΟΡΟΣ (+ 1107)· 10η Φεβρουαρίου.
ΡΟΥΦΟΣ (14ος αἰ.)· 8η Ἀπριλίου.
ΣΑΒΒΑΣ (13ος αἰ.)· 24η Ἀπριλίου.
ΣΕΡΓΙΟΣ (13ος αἰ.)· 7η Ὀκτωβρίου.
ΣΙΜΩΝ Ἐπίσκοπος Βλαδιμήρ (+ 1226)· 10η Μαϊου.
ΣΙΣΩΗΣ· 6η Ἰουλίου & 24η Ὀκτωβρίου.
ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ (13ος αἰ.)· 11η Μαρτίου & 11η Μαϊου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ὁ Προσφοράρης (12ος αἰ.)· 31η Ὀκτωβρίου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ἡγούμενος, Ἐπίσκοπος Βλαδιμήρ (+ 1094)· 27η Ἀπριλίου.
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (13ος - 14ος αἰ.)· 10η Ἰουνίου.
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ (12ος αἰ.)· 2α Ἰανουαρίου.
ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ἡγούμενος· 28η Φεβρουαρίου.
ΤΙΤΟΣ ὁ ἀπό στρατιωτῶν (14ος αἰ.)· 27η Φεβρουαρίου.
ΤΙΤΟΣ ὁ Πρεσβύτερος (+ 1190)· 27η Φεβρουαρίου.
ΥΠΑΤΙΟΣ ὁ Ἰαματικός (14ος αἰ.)· 31η Μαρτίου.


Σύναξις
τῶν Ὁσίων Πατέρων τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
τήν 28η Αὐγούστου καί τήν Β' Κυριακή τῶν Νηστειῶν

1 σχόλιο:

 1. Καλημέρα, και ευχαριστούμε για τον σύνδεσμο.

  Ενδιαφέρομαι για την σωστή γαλλική μετάφραση (με λατινικούς χαρακτήρες) των:

  Όσιος ΛΕΩΝΙΔΑΣ τοῦ Οὐστεντούμσκ

  ‘Οσιος ΛΕΟΝΤΙΟΣ τοῦ Καρίχωφ

  Επίσης ψάχνω και το ελληνικό αντίστοιχο του «Bienheureux Léonide Féodorov» [αν και Καθολική εκκλησία :-) ]
  Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή