Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009


ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ὅσιοι τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου


Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Μάρκου

ΑΒΡΑΜΙΟΣ· 21η Αὐγούστου.
ΑΒΡΑΜΙΟΣ (ἕτερος)· 29η Ὀκτωβρίου.
ΑΓΑΘΩΝ· 20ή Φεβρουαρίου.
ΑΓΑΠΗΤΟΣ· 1η Ἰουνίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (+ 1176)· 2α Δεκεμβρίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (13ος αἰ.)· 2α Δεκεμβρίου.
ΑΚΥΛΑΣ· 4η Ἰανουαρίου.
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ· 28η Αὐγούστου.
ΑΛΕΞΙΟΣ (13ος αἰ.)· 24η Ἀπριλίου.
ΑΛΥΠΙΟΣ ὁ Εἰκονογράφος (+ 1114)· 17η Αὐγούστου.
ΑΜΜΩΝ (13ος αἰ.)· 4η Ὀκτωβρίου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ὁσιομάρτυρας (12ος αἰ.)· 22α Ἰανουαρίου.
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (12ος αἰ.)· 3η Ἰουλίου.
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (ἕτερος)· 3η Φεβρουαρίου.
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (ἕτερος)· 31η Ὀκτωβρίου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ὁ Ἐσφιγμενίτης (+ 1073)· 10η Ἰουλίου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ· 3η Ἰουλίου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ἕτερος)· 3η Ἰουλίου.
ΑΡΕΘΑΣ (12ος αἰ.)· 24η Ὀκτωβρίου.
ΑΡΣΕΝΙΟΣ· 8η Μαϊου.
ΒΑΡΛΑΑΜ Ἡγούμενος (+ 1065)· 19η Νοεμβρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ὁσιομάρτυρας (+ 1098)· 11η Αὐγούστου.
ΒΕΝΙΑΜΙΝ (14ος αἰ.)· 13η Ὀκτωβρίου.
ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ (14ος αἰ.)· 1η Ἀπριλίου.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (+ 1093)· 8η Ἰανουαρίου.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Θαυματουργός· 8η Ἰανουαρίου.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Εἰκονογράφος· 8η Αὐγούστου.
ΔΑΝΙΗΛ· 28η Αὐγούστου.
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ὁ Ἰαματικός (+ 1071)· 5η Ὀκτωβρίου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (15ος αἰ.)· 3η Ὀκτωβρίου.
ΔΟΣΙΘΕΟΣ· 28η Αὐγούστου· (στήν πραγματικότητα ἦταν γυναῖκα· καθοδήγησε τόν ἔπειτα ὅσ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ).
ΕΛΛΑΔΙΟΣ· 4η Ὀκτωβρίου.
ΕΡΑΣΜΟΣ (+ 1160)· 24η Φεβρουαρίου.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ (14ος αἰ.)· 20ή Ἰανουαρίου.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ· 29η Σεπτεμβρίου.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ὁσιομάρτυρας (+ 1097)· 28η Μαρτίου.
ΕΦΡΑΙΜ Ἐπίσκοπος Περεγιασλάβλ (+ 1098)· 28η Ἰανουαρίου.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ (13ος - 14ος αἰ.)· 24η Μαρτίου.
ΖΗΝΩΝ (14ος αἰ.)· 30η Ἰανουαρίου.
ΗΣΑΪΑΣ Ἐπίσκοπος Ροστώφ (+ 1090)· 15η Μαϊου.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ἡγούμενος (+ 1074)· 3η Μαϊου & 14η Αὐγούστου.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (+ 1483)· 11η Αὐγούστου & 10η Ὀκτωβρίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (13ος αἰ.)· 17η Φεβρουαρίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ὁσιομάρτυρας (+ 1098)· 11η Αὐγούστου.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (12ος αἰ.)· 11η Ὀκτωβρίου.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ (12ος - 13ος αἰ.)· 24η Ὀκτωβρίου.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ (+ 1482)· 26η Ὀκτωβρίου.
ΙΓΝΑΤΙΟΣ (+ 1435)· 20η Δεκεμβρίου.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ (+ 1070)· 5η Ὀκτωβρίου.
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ· 29η Σεπτεμβρίου.
ΙΛΑΡΙΩΝ · 21η Ὀκτωβρίου.
ΙΣΑΑΚΙΟΣ (+ 1090)· 14η Φεβρουαρίου.
ΙΣΙΔΩΡΟΣ· 28η Αὐγούστου.
ΙΩΑΝΝΗΣ (+ 1160)· 18η Ἰουλίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ (12ος αἰ.)· 7η Δεκεμβρίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ (11ος - 12ος αἰ.)· 29η Δεκεμβρίου.
ΙΩΣΗΦ (14ος αἰ.)· 4η Ἀπριλίου.
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ· 28η Αὐγούστου.
ΚΟΥΚΣΑ Ὁσιομάρτυρας (12ος αἰ.)· 27η Αὐγούστου.
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ (14ος - 15ος αἰ.)· 20η Ἰανουαρίου.
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Ἐπίσκοπος Τούρωφ (+ 1194)· 29η Ἰανουαρίου.
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ὁ Κανονάρχης (14ος αἰ.)· 18η Ἰουνίου.
ΛΟΓΓΙΝΟΣ ὁ Θυρωρός (13ος - 14ος αἰ.)· 16η Ὀκτωβρίου.
ΛΟΥΚΑΣ (12ος αἰ.)· 6η & 24η Νοεμβρίου.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ· 10η Ἰανουαρίου.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ (12ος αἰ.)· 19η Ἰανουαρίου.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ὁ Διάκονος (13ος - 14ος αἰ.)· 19η Ἰανουαρίου.
ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ (13ος αἰ.)· 13η Δεκεμβρίου.
ΜΑΡΚΟΣ· 29η Δεκεμβρίου.
ΜΑΡΤΥΡΙΟΣ ὁ Διάκονος (13ος - 14ος αἰ.)· 25η Ὀκτωβρίου.
ΜΑΡΤΥΡΙΟΣ (ἕτερος, 13ος - 14ος αἰ.)· 25η Ὀκτωβρίου.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ὁ Προορατικός (+ 1085)· 5η Ὀκτωβρίου.
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Ἐπίσκοπος Σμολένσκ (14ος αἰ.)· 4η Νοεμβρίου.
ΜΩΫΣΗΣ ὁ Οὔγγρος· 26η Ἰουλίου.
ΜΩΫΣΗΣ ὁ Θαυματουργός (13ος - 14ος αἰ.)· 28η Ἰουλίου.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (12ος αἰ.)· 29η Νοεμβρίου.
ΝΕΣΤΩΡ ὁ Χρονικογράφος (+ 1114)· 27η Ὀκτωβρίου.
ΝΕΣΤΩΡ (14ος αἰ.)· 28η Ὀκτωβρίου.
ΝΗΦΩΝ Ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ (+ 1156)· 8η & 21η Ἀπριλίου.
ΝΙΚΗΤΑΣ Ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ (+ 1108)· 31η Ἰανουαρίου & 30ή Ἀπριλίου.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ· 9η Ἀπριλίου.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ὁ Προσφοράρης (12ος αἰ.)· 3η Ὀκτωβρίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρίγκιπας Σβιάτοσα, + 1143)· 14η Ὀκτωβρίου.
ΝΙΚΩΝ Ἡγούμενος (+ 1088)· 23η Μαρτίου.
ΝΙΚΩΝ ὁ "ξηρός" (12ος αἰ.)· 11η Δεκεμβρίου.
ΟΝΗΣΙΜΟΣ (12ος - 13ος αἰ.)· 21η Ἰουλίου & 4η Ὀκτωβρίου.
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ὁ Ὁμολογητής (+ 1148)· 9η Νοεμβρίου.
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ὁ Σιωπηλός (12ος - 13ος αἰ.)· 21η Ἰουλίου.
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ (13ος αἰ.)· 9η Φεβρουαρίου.
ΠΑΪΣΙΟΣ (14ος αἰ.)· 19η Ἰουλίου.
ΠΑΜΒΩ (13ος αἰ.)· 18η Ἰουλίου.
ΠΑΥΛΟΣ ὁ Ὑπάκουος (13ος - 14ος αἰ.)· 10η Σεπτεμβρίου.
ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ (13ος αἰ.)· 15η Φεβρουαρίου.
ΠΟΙΜΗΝ ὁ Πολυπαθής (13ος - 14ος αἰ.)· 7η Αὐγούστου.
ΠΟΙΜΗΝ (+ 1114)· 27η Αὐγούστου.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Ἀρχιμανδρίτης (+ 1182)· 24η Ἰουλίου.
ΠΡΟΧΟΡΟΣ (+ 1107)· 10η Φεβρουαρίου.
ΡΟΥΦΟΣ (14ος αἰ.)· 8η Ἀπριλίου.
ΣΑΒΒΑΣ (13ος αἰ.)· 24η Ἀπριλίου.
ΣΕΡΓΙΟΣ (13ος αἰ.)· 7η Ὀκτωβρίου.
ΣΙΜΩΝ Ἐπίσκοπος Βλαδιμήρ (+ 1226)· 10η Μαϊου.
ΣΙΣΩΗΣ· 6η Ἰουλίου & 24η Ὀκτωβρίου.
ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ (13ος αἰ.)· 11η Μαρτίου & 11η Μαϊου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ὁ Προσφοράρης (12ος αἰ.)· 31η Ὀκτωβρίου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ἡγούμενος, Ἐπίσκοπος Βλαδιμήρ (+ 1094)· 27η Ἀπριλίου.
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (13ος - 14ος αἰ.)· 10η Ἰουνίου.
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ (12ος αἰ.)· 2α Ἰανουαρίου.
ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ἡγούμενος· 28η Φεβρουαρίου.
ΤΙΤΟΣ ὁ ἀπό στρατιωτῶν (14ος αἰ.)· 27η Φεβρουαρίου.
ΤΙΤΟΣ ὁ Πρεσβύτερος (+ 1190)· 27η Φεβρουαρίου.
ΥΠΑΤΙΟΣ ὁ Ἰαματικός (14ος αἰ.)· 31η Μαρτίου.


Σύναξις
τῶν Ὁσίων Πατέρων τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
τήν 28η Αὐγούστου καί τήν Β' Κυριακή τῶν Νηστειῶν

1 σχόλιο:

 1. Καλημέρα, και ευχαριστούμε για τον σύνδεσμο.

  Ενδιαφέρομαι για την σωστή γαλλική μετάφραση (με λατινικούς χαρακτήρες) των:

  Όσιος ΛΕΩΝΙΔΑΣ τοῦ Οὐστεντούμσκ

  ‘Οσιος ΛΕΟΝΤΙΟΣ τοῦ Καρίχωφ

  Επίσης ψάχνω και το ελληνικό αντίστοιχο του «Bienheureux Léonide Féodorov» [αν και Καθολική εκκλησία :-) ]
  Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή