Σάββατο 2 Ιουλίου 2011

ΕΝΔΥΜΑ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ἀπό  δημοσίευμα  τοῦ  Ἰστότοποι http://www.fdathanasiou.blogspot.com/ πληροφορούμεθα, ὅτι  στό Κρατικό  Μουσεῖο  τῆς  πόλεως Ζουγκδίλι τῆς  Γεωργίας, φυλάσσεται  ἔνδυμα  τό  ὁποῖο  ἀποδίδεται  στην  Ὑπεραγία  Θεοτόκο. Σύμφωνα  μέ  τό  δημοσίευμα  τό  κειμήλια  μεταφέρθηκε  ἀπό  τό  "Ρωμαϊκό  Κράτος" (ἐννοεῖται  ἡ  ΚΠολις;)  κατά  τήν  περίοδο  τῆς  Εἰκονομαχίας (8ος  αἰ.) ἤ  (σύμφωνα  μέ  ἄλλες  ἱστορικές  πηγές), μετά  τήν  Ἅλωση  τῆς  ΚΠόλεως  ἀπό  τούς  Ὀθωμανούς  (1453).  Τό  κειμήλιο  ὀνομάζεται "χιτών τῆς  Παναγίας"  καί  τήν  ὕπαρξή  του  στήν  Γεωργία  μαρτυροῦν  ὁ  Πατριάρχης  Ἀντιοχείας Μακάριος (1641 - 1688), οἱ  Πρέσβεις  τῆς  Ρωσίας Φέντον Ἔλτσιν  καί Παῦλος Ζαχάριεβ, καθώς  καί  ξένοι  περιηγητές. 
Ὁ  φερόμενος  ὁ  Θεομητορικός  Χιτῶνας  εἶναι  διαστάσεων 1,80 Χ 1,50  καί  ἦταν  βαμμένος, ἀλλά  μέ  τόν  καιρό  τό  χρῶμα  ἔχει  φύγει. Στό  Μουσεῖο  εἶναι  τοποθετημένος  σέ  εἰδική  προθήκη  καί "ἀποτελεῖ  ἰδιαίτερη πηγή  εὐλογίας  καί  ἁγιασμοῦ  γιά  τόν  πολύπαθο Γεωργιανό  λαό". 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου