Κυριακή 3 Ιουλίου 2011

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΟΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Στά  πλαίσια  τῶν δραστηριοτήτων  τοῦ  Κέντρου  Ἁγιολογικῶν  Μελετῶν "Ὅσιος  Συμεών  ὁ  Μεταφραστής", φιλοπονήθηκε  ἀπό  τόν  Καθηγητή  Ἀντ. Μάρκου  Ἀκολουθία  πρός  τιμήν  καί  μνήμην  τοῦ  ἐν  Ἁγίοις  Νεομάρτυρος  Νικολάου  τοῦ  ἐξ  Ἰωαννίνων, ὁ  ὁποῖος  τελειώθηκε  μέ  λιθοβολισμό  καί  στή  συνέχεια  τό  Λείψανό  του  κάηκε  στή  Σόφια,  τό  1555.
Ἡ  Ἀκολουθία  φιλοπονήθηκε  κατόπιν  αἰτήματος  τοῦ  Παν/του  Ἱερομονάχου  π. Θωμᾶ  Ἀνδρέου (Ἀρχιμανδρίτου  τοῦ  Οἰκουμενικοῦ  Θρόνου  καί  Ἱεροκήρυκος  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Ἐλευθερουπόλεως), ὡς συμπλήρωμα τῆς μεταπτυχιακῆς ἐργασίας του περί τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ Νεομαρτύρων (Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). 
Ἀπό  πλευρᾶς  Μουσικῆς  τήν  Ἀκολουθία  ἐπιμελήθηκε  ὁ  συνεργάτης  τοῦ  Κέντρου Ἐλλογ. κ. Γεώργιος  Χρονόπουλος, Μουσικοδιδάσκαλος - Πρωτοψάλτης.
Ἡ  Ἀκολουθία  θά  ἐκδοθεῖ  μαζί  μέ  τήν  ἐξαιρετικοῦ  ἐπιστημονικοῦ  ἐπιπέδου  ἐργασία  τοῦ  Ἀρχιμ. π. Θωμᾶ  καί  γιά  τόν  λόγο  αὐτό  δέν  εἶναι  ἐπί  τοῦ  παρόντος  διαθέσιμη  σέ  ἡλεκτρονική  ἤ  ἔντυπη  μορφή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου