Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ 2014 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

          Σημείωσις: Ο αγαπητός φίλος, Παν/τος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πέττας, έθεσε στην  διάθεσή  μας  την  ακόλουθη βιβλιοπαρουσίαση, την οποία  ευχαρίστως  δημοσιεύουμε  στην Ιστοσελίδα μας:
 
         Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμία, εκδόθηκαν δύο νέα Εορτολόγια για το έτος 2014, αφιερωμένα σε δύο Γορτύνιους διαπρεπείς κληρικούς. Το πρώτο Εορτολόγιο είναι αφιερωμένο στον π. Ιγνάτιο Λαμπρόπουλο, τον Γορτύνιο χριστομίμητο Ιερομόναχο, τον Μεγασπηλαιώτη (1814-1869) και είναι έκδοση του Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ξυροκαρύταινας, που ανήκει στην Αρχιερατική περιφέρεια Κοντοβάζαινας. Το δεύτερο Εορτολόγιο είναι αφιερωμένο στον π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, τον Γορτύνιο ιερομόναχο και πνευματικό φωστήρα των Πατρών (1877-1964).
Και τα δύο καλαίσθητα Εορτολόγια, μέσα σε 64 σελίδες περιέχουν πρωτογενές επιστημονικό υλικό για την βιωτή και την προσφορά, καθώς και τον απόηχο των δύο μεγάλων αυτών εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων που κοσμούν το στερέωμα της οικουμενικής Ορθοδοξίας. Εμπλουτίζεται με σπάνιες φωτογραφίες και διανέμονται δωρεάν για ιεραποστολικούς λόγους.
Στο προλογικό σημείωμα του ενός Εορτολογίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον π. Ιγνάτιο Λαμπρόπουλο, αναφέρει η επιμελήτρια αυτού  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Μαντουβάλου: «Στο Αρχείο του αειμνήστου π. Νικολάου Α. Πέττα σώζεται και το υπ’ αριθ. 69 φύλλον της Εφημερίδας «Λόγος» των Πατρών, της 2ας Αυγούστου 1869, που περιλαμβάνει νεκρολογία του τότε Ιεροδιακόνου, Μεγασπηλαιώτη Γορτυνίου Ιεροθέου Μητροπούλου, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Πατρών και Ηλείας και συγγενούς του μεγάλου Μουσουργού Δημήτρη Μητροπούλου, εις τον επίσης Γορτύνιο Ιγνάτιο Λαμπρόπουλο, Μεγασπηλαιώτη Ιερομόναχο.
Η νεκρολογία αυτή είναι πλούσια σε στοιχεία και πληροφορίες όχι μόνο για το φλογερό αγωνιστή και ομολογητή της Ορθοδοξίας Ιγνάτιο Λαμπρόπουλο, ένθερμο οπαδό του Παπουλάκου, αλλά και για την ταραγμένη περίοδο της Βαυαροκρατίας, με την αποκάλυψη των μεθοδεύσεών της κατά της Ορθοδοξίας. Η νεκρολογία αυτή είναι πολύτιμη και από πλευράς εκκλησιαστικής και πολιτικής Ιστορίας, γιατί προσφέρει άγνωστα στοιχεία και αποκαθιστά την αλήθεια, αναιρώντας τις παραχαράξεις γύρω από το θέμα «Παπουλάκος» και τα «Παπουλακικά» και γιατί συνάμα αποκαλύπτει με γενναίο και δραστικό λόγο ο Γορτύνιος Ιερόθεος Μητρόπουλος, με ποιών τις θυσίες και το αίμα διασώθηκε η Ορθοδοξία στους ύποπτους χρόνους της Οθωνοκρατίας. Ύποπτους γιατί, εκτός των Βαυαρών, συνεργάτες στην αλλοτρίωση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας ήταν και οι δήθεν «διαφωτιστές» τύπου Φαρμακίδη, καθώς και οι εντολοδόχοι των ξένων μισιοναρίων τύπου Καΐρη και Βάμβα. Η δράση όλων αυτών των μισιοναρίων – Λουθηροκαλβίνων – ανακόπηκε από τις ανυποχώρητες και γενναίες δραστηριότητες ανθρώπων, όπως ο νεκρολογούμενος Ιγνάτιος Λαμπρόπουλος, ο αγιασμένος Παπουλάκος, ο συντονιστής αυτών Κοσμάς Φλαμιάτος και τόσοι άλλοι, που σύμμαχο και προστάτη στους αγώνες τους είχαν όλο τον Ελληνικό Λαό, και κυρίως της Πελοποννήσου, όπου και κατά κύριο λόγο έδρασαν.
Ο Ιγνάτιος Λαμπρόπουλος και οι συναγωνιστές του είχαν ως μοναδικό τίτλο τη φλογερή αγάπη τους για το Χριστό. Αρνήθηκαν τους κοσμικούς, τιμητικούς τίτλους και έγιναν παρανάλωμα της Πίστης τους. Αγία η μνήμη τους. Ας μας προστατεύουν και σήμερα, στους χρόνους της ανανεωμένης Βαυαροκρατίας – Ευρωκρατίας και δόλιας Παγκοσμιοποίησης.
          Οφείλονται ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, στον Ιερό Ναό Τ. Προδρόμου Ξηροκαρύταινας, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια Κοντοβάζαινας και όλως ιδιαιτέρως στον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Ν. Πέττα, Διδάκτορα Φιλοσοφίας που με το Εορτολόγιο του 2014, δημοσιοποιεί αυτό το πολύτιμο κείμενο, και το εκτυπώνει στην μνήμη του αείμνηστου π. Νικολάου Α. Πέττα, ο οποίος το διέσωσε στο Αρχείο του».
Στο προλογικό σημείωμα του άλλου Εορτολογίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, αναφέρει ο επιμελητής του Καθηγητής της Φιλολογίας κ. Χρήστος Ηλ. Καρράς: «Εν τω αρχείω του αειμνήστου και ευλαβεστάτου Ιερέως π. Νικολάου Πέττα, του εκ Πατρών, τον οποίον είχον την μεγάλην τιμήν και την ιδιαιτέραν ευλογίαν να γνωρίσω μίαν διετίαν προς της μακαρίας κοιμήσεως αυτού και να εκτιμήσω τας πανθολογουμένας χριστιανικάς αρετάς, δι’ ων περιεκοσμείτο, σώζεται δωδεκασέλιδον χειρόγραφον, συνταχθέν παρά του ιδίου, κατόπιν αιτήσεως του Παναγιώτου Αντ. Λόη, Τελωνειακού, καταγομένου και εκείνου εκ της πόλεως των Πατρών. Εν αυτώ καταγράφονται βιωματικαί αναμνήσεις περί του αοιδίμου Γέροντος και οσίου ανδρός π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, από της κοιμήσεως του οποίου συμπληρούνται ήδη πεντηκονταετία. Ο μακαριστός π. Γερβάσιος ήτο πνευματικός πατήρ του π. Νικολάου, αλλά και της προσφάτως μεταστάσης πρεσβυτέρας αυτού Ανθής, οι οποίοι, ως εικός, καλώς εγνώριζον τον άνδρα και τα μάλα ωφελήθησαν παρ’ αυτού εις την κατά Χριστόν ζωήν.
Το χειρόγραφον, ως ρητώς και ευκρινώς σημειούται εν τη τελευταία σελίδι αυτού, παρεδόθη την 10-3-1998 υπό του συγγραφέως εις τον Π. Λόην, όστις έμελλε να χρησιμοποιήση αυτό μετ’ άλλων μαρτυριών και  στοιχείων παρά πνευματικών τέκτων του π. Γερβασίου προς εκπόνησιν σχετικών μελετών περί του σεβασμίου Γέροντος. Αλλά το συλλεγέν υλικόν ήτο μέγα και πολύ και δια τούτο ο αείμνηστος Π. Λόης, εδημοσίευσεν επιλεκτικώς στοιχεία μόνον εκ των δύο πρώτων σελίδων του περί ου ο λόγος χειρογράφου.
Επειδή αναμφιβόλως η δημοσίευσης τοιούτων στοιχείων περί του βίου και της δράσεως μεγάλων προσωπικοτήτων και δη και εκκλησιαστικών ανδρών, οποίος υπήρξεν ο π. Γερβάσιος, όχι μόνον συντελεί εις την προβολήν και ανάδειξιν προτύπων φωτοειδών εις καιρούς πνευματικής αυχμηρότητος, οιοι και οι παρόντες, αλλά αποτελούν συμβολήν εις την τοπικήν και κατ  ἐπέκτασιν την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της χριστιανικής ημών χώρας, χαιρετίζομεν την έκδοσιν του χειρογράφου εν τω πλαισίω του Εορτολογίου 2014 του αφιερωμένου εις τον π. Γερβάσιον. Προς δε ευχαριστούμεν δια την ευλογίαν και συγχαίρομεν και δια την πρωτοβουλίαν αυτήν τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίαν, έξοχον εκκλησιαστικόν άνδρα, άξιον Ποιμενάρχην της αγιοτόκου αυτής παροικίας και οτρηρόν και άοκνον εργάτην εν τη περιοχή των Βιβλικών Σπουδών, προς ον ευγνώμονες διατελούμεν, ανθ’ ων υπέρ της του Χριστού Εκκλησίας και της επιστήμης και μετά πολλού μόχθου ποιεί».  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου