Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΤΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: noctoc-noctoc.blogspot

Δικαιολογημένα η Κύπρος ονομάστηκε «Νήσος των Αγίων», από διάφορους χρονογράφους και συγγραφείς, για το πλήθος των Αγίων οι οποίοι, είτε επέρασαν από το νησί, είτε ετελείωσαν τη ζωή τους σ' αυτό, είτε κατάγονταν από αυτό. Από τους Αποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερα, αναγράφονται 240 γνωστοί Άγιοι της Κύπρου. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που είναι σήμερα άγνωστοι σ' εμάς. Υπάρχουν επίσης και μερικοί άλλοι Άγιου που δεν αναφέρονται εδώ, οι οποίοι τιμώνται από τον Κυπριακό λαό μεν, αλλά δεν τους αναγνωρίζει η Εκκλησία της Κύπρου. Ο Θεός ανέδειξε τόσο πλήθος Αγίων στο μικρό μας νησί, επειδή οι Κύπριοι είναι σπλαχνικοί, φιλόξενοι και πιστοί άνθρωποι, που ξέρουν να τιμούν τους Αγίους τους. Από το μελέτημα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' «Κύπρος η Αγία Νήσος» παραλαμβάνουμε πιο κάτω τα στοιχεία 369 Κυπρίων Αγίων (συν του Αγίου Φιλούμενου που μαρτύρησε το 1979), ένα κατάλογο που δεικνύει την πυκνότητα της χριστιανικής ζωής και παράδοσης της Κύπρου.

1. Αββακούμ (ναός στο χωριό Φτερικούδι, Λευκωσία).
2. Αγάπιος (πληροφορίες στο Λ. Μαχαιρά).
3. Αθανάσιος (η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Ιουνίου).
4. Αθανάσιος Πεντασχοινίτης (ερειπωμένος ναός στο πρώην χωριό Πεντάσχοινο).
5. Αθανάσιος Χύτρων (Επίσκοπος Χύτρων-Κυθρέας, 4ος αι.).
6. Ακάκιος ή Ισαάκιος (Επίσκοπος Σίτης, εορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου).
7. Αλέξανδρος (ασκητής στο χωριό Αξύλου της Πάφου).
8. Αλέξανδρος (Επίσκοπος Αμαθούντος, 8ος αι.)
9. Αλέξανδρος, Μάρτυς (μαρτύρησε στη Σολέα, εορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου).
10. Αλέξιος (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
11. Αμβρόσιος (ένας εκ των «300», δύο χωριά στην Κύπρο με το όνομά του).
12. Άμμων, Μάρτυς (εορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου).
13. Αναστάσιος (πληροφορίες στο Λ. Μαχαιρά, εορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου).
14. Ανδρόνικος (μνημονεύεται από αρχ. Κυπριανό).
15. Απρίων (Επίσκοπος Κύπρου, εορτάζεται στις 7 Δεκεμβρίου).
16. Αργά ή Αρκά (ερειπωμένος ναός στο χωριό Καμινάρια Μαραθάσας).
17. Αριστίων (μαθητής Απ. Βαρνάβα, 1ος αι.)
18. Αριστόβουλος (αδελφός Απ. Βαρνάβα, εορτάζεται στις 7 Δεκεμβρίου).
19. Αριστοκλειανός (Επίσκοπος, 1ος αι.).
20. Αριστοκλής (Πρεσβύτερος, εορτάζεται στις 23 Ιουνίου).
21. Αρίστων (Επίσκοπος, 3ος αι.).
22. Αρίστων (Επίσκοπος Αρσινόης, αναφέρεται από Άγ. Νεόφυτο).
23. Αρκάδιος (Αρχιεπίσκοπος, 7ος αι., εορτάζεται στις 29 Αυγούστου).
24. Αρκάδιος (Απίσκοπος Αρσινόης, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά και Άγ. Νεόφυτο).
25. Αρκάδιος (Επίσκοπος Τριμυθούντος, εορτάζεται στις 7 Μαρτίου).
26. Αρτέμων (αναφέρεται από αρχ. Κυπριανό).
27. Αυγώνα ή Αγκώνα (ερειπωμένος ναός στο χωριό Μανδριά Πάφου).
28. Αυξέντιος (ναός στο χωριό Κώμη Κεπήρ, εορτάζεται στις 28 Σεπτεμβρίου).
29. Αυξίβιος (Επίσκοπος Σόλων, εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου).
30. Αυξίβιος Β' (Επίσκοπος Σόλων).
31. Αυξουθένιος (ένας εκ των Αγ. Ηλιόφωτων, εορτάζεται στις 13 Ιουλίου).
32. Βαλάντιος (αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
33. Βαρλαάμ (αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
34. Βαρνάβας Απόστ. (1. αι, ιδρυτής Εκκλησίας Κύπρου, εορτάζεται στις 11 Ιουνίου).
35. Βαρνάβας (Αχριεπίσκοπος, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
36. Βαρνάβας Β' (Αχριεπίσκοπος, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
37. Βαρνάβας (Επίσκοπος Λαπήθου).
38. Βαρνάβας (μοναχός, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
39. Βαρνάβας (μοναχός, σπήλαιο στο χωριό Βάσα Κοιλανίου, εορτάζεται στις 11 Ιουνίου).
40. Βαρνάβας (μοναχός, ένας των 13 Μαρτύρων της Καντάρας, εορτάζεται στις 19 Μαΐου).
41. Βασίλειος (Αρχιεπίσκοπος, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
42. Βασίλειος (Επίσκοπος Ταμασού, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
43. Βερινίκη (αναφέρεται από τον Άγ. Επιφάνιο).
44. Βηχιανός (ναός στο χωριό Ανάγυια, Λευκωσία).
45. Γελάσιος (Επίσκοπος Σαλαμίνος).
46. Γεννάδιος (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ερειπωμένος ναός στο χωριό Μωρό Νερό, Πάφος).
47. Γεννάδιος (μοναχός της μονής Καντάρας, 13ος αι., εορτάζεται στις 19 Μαΐου).
48. Γεράσιμος (μοναχός Καντάρας, εορτάζεται στις 19 Μαΐου).
49. Γερμανός (μοναχός Καντάρας, εορτάζεται στις 19 Μαΐου).
50. Γεώργιος Βαβατσινιώτης (ένας εκ των «300» Αλαμάνων Αγίων από Παλαιστίνη).
51. Γεώργιος (Επίσκοπος Τριμυθούντος, 8ος αι.).
52. Γεώργιος Επιτηδεώτης (ένας εκ των «300», ναός στο χωριό Φλάσου, Λευκωσία).
53. Γεώργιος (ηγούμενος της μονής Χρυσοστόμου, εορτάζεται στις 26 Απριλίου).
54. Γεώργιος Μαχαιρωμένος (ερειπωμένος ναός στο χωριό Καταλιότας, Λευκωσία, εορτάζεται στις 31 Δεκεμβρίου).
55. Γεώργιος μοναχός (8. αι., υπέρμαχος εικόνων).
56. Γεώργιος Νεομάρτυς (ματρύρησε στην Παλαιστίνη, στις 23 Απριλίου 1752).
57. Γεώργιος Περαχωρίτης (ναός στο χωριό Κακοπετριά, Λευκωσία).
58. Γεώργιος Αλαμάνος (μονή στο όνομά του στο χωριό Παντάκωμο Λεμεσού).
59. Γεώργιος Χοζεβίτης (Κύπριος, μόνασε στη Μονή Χοζεβά της Παλαιστίνης, 7ος αι).
60. Γρηγόριος (Αρχιεπίσκποπος, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά, εορτ. στις 5 Μαρτίου).
61. Δαμιανός (Αρχιεπίσκοπος, εορτάζεται στις 8 Δεκεμβρίου).
62. Δημητριανός (Επίσκοπος Ταμασού, ερειπωμένος ναός στο Πέρα Χωριό Λευκωσίας).
63. Δημητριανός (Επίσκοπος Χύτρων, 9-10ος αι., εορτάζεται στις 6 Νοεμβρίου).
64. Δημητριανός, Μάρτυς (εορτάζεται στις 23 Ιουνίου).
65. Δίδυμος, Μάρτυς (εορτάζεται στις 20 Φεβρουαρίου).
66. Διομήδης, Μάρτυς (εορτάζεται στις 28 Οκτωβρίου).
67. Δομέτιος (Αρχιεπίσκοπος, τοπωνύμιο: Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία).
68. Ειρήνη (θυγατέρα Αγίου Σπυρίδωνος).
69. Ειρηνικός (ένας εκ των «300» Αλαμάνων Αγίων από Παλαιστίνη).
70. Ελπίδιος (ένας εκ των «300»).
71. Επαφράς (Επίσκοπος, εορτάζεται στις 30 Ιουνίου και 8 Δεκεμβρίου).
72. Επαφρόδιτος (αναφέτεραι από αρχ. Κυπριανό).
73. Επαφρόδιτος (Επίσκοπος Ταμασού, 5ος αι.).
74. Επίκτητος (σπήλαιο στο χωριό Αγ. Επίκτητος, Κερύνεια, εορτάζεται στις 12 Οκτωβρίου).
75. Επιφάνιος ο Μέγας (Επίσκοπος Κωνσταντίας, εορτάζεται στις 12 Μαΐου).
76. Επιφάνιος (ασκητής παρά το χωριό Αξύλου της Πάφου).
77. Επιφάνιος (ένας εκ των «300» από Παλαιστίνη, ερείπια ναού στη Κυθραία).
78. Επιφάνιος (Επίσκοπος Σόλων, 5. αι.).
79. Ερμογένης (ο τάφος του παρά το Κούριο, εορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου).
80. Ερμόλαος (ναός στο ομόνυμο χωριό, Κερύνεια, εορτάζεται στις 26 Ιουλίου).
81. Ευάγριος (Επίσκοπος Σόλων, 5. αι.).
82. Ευθύμιος (Αρχιεπίσκοπος, 9. αι.).
83. Ευλάλιος (Επίσκοπος Λαπήθου, αρχαίος ναός παρά τη Λάμπουσα, εορτάζεται στις 22 Οκτωβρίου).
84. Ευράσιος ή Εὐφράσιος (ασκητής παρά το χωριό Λιθροδόντας, Λευκωσία).
85. Ευστάθιος (Επίσκοπος Αμαθούντας).
86. Ευστάθιος (Επίσκοπος Σόλων, 8ος αι.).
87. Ευστάθιος (Επίσκοπος Χύτρων).
88. Ευτύμιος ή Ευτύχιος (ναός 11ου αιώνα στο χωριό Νήσου Λευκωσίας).
89. Ευτύχιος (ιδρυτής μονής των Ιερέων ή Αγίας Μονής, εορτάζεται στις 8 Αυγούστου).
90. Ευτύχιος (ασκητής παρά το χωριό Μαθιάτης, ερειπωμένος ναός).
91. Ευφημιανός (ναός 15ος αι. παρά το χωριό Λύση, εορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου).
92. Ζήνων (Επίσκοπος Κουρίου, 5ος αι.).
93. Ζήνων (Επίσκοπος Κυρηνείας, εορτάζεται στις 12 Ιουνίου).
94. Ηλιόφωτος (ναός παρά το χωριό Κάτω Μονή, εορτάζεται στις 13 Ιουλίου).
95. Ηρακλείδιος (Κύπριος, Επίσκοπος Εφέσου).
96. Ηρακλείδιος (Επίσκοπος Ταμασσού, εορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου, ομώνυμη μονή).
97. Ηράκλειος (Επίσκοπος, ασκητής παρά το χωριό Κοφίνου, Λάρνακα, ερείπια ναού).
98. Ησαΐας (Αρχιεπίσκοπος, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
99. Ησαΐας (μοναχός, ιδρυτής Μονής Κύκκου, 11ος αι.).
100. Θέλθας (ασκητής παρά το χωριό Λιθροδόντας, Λευκωσία).
101. Θεμισταγόρας (Επίσκοπος Σόλων).
102. Θεμωνιανός (ναός 15ος αι. παρά το χωριό Λύση, Λευκωσία).
103. Θεόγνωτος (ένας εκ των 13 μοναχών της Καντάρας, εορτάζεται στις 19 Μαΐου).
104. Θεοδόσιος (ένας εκ των «300» Αλαμάνων Αγίων από Παλαιστίνη).
105. Θεοδόσιος (Επίσκοπος Αμαθούντος, 5ος αι.).
106. Θεόδοτος (Επίσκοπος Κυρηνείας, εορτάζεται στις 15 Ιανουαρίου).
107. Θεόδουλος (δια Χριστόν Σαλός, ασκητής, εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου).
108. Θεόδωρος Α' (Αρχιεπίσκοπος, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
109. Θεόδωρος Β' (Αρχιεπίσκοπος, αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά).
110. Θεόδωρος (Επίσκοπος Κιτίου, 8ος αι.).
111. Θεόδωρος (Επίσκοπος Ταμασσού, εορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου).
112. Θεόκτιστος (ένας εκ των 13 μοναχών της Καντάρας).
113. Θεόπομπος (Επίσκοπος Αμαθούντος, 4. αι.).
114. Θεόπροβος (Επίσκοπος Καρπασίας, εορτάζεται στις 4 Ιανουαρίου).
115. Θεοσέβιος Αρσινοΐτης (ασκητής, εορτάζεται στις 12 Οκτωβρίου).
116. Θεοφάνης (Αρχιεπίσκοπος, εορτάζεται στις 12 Μαΐου).
117. Θεοφάνης (Επίσκοπος Σολείας, 16ος αι. εορτάζεται στις 17 Μαΐου).
118. Θεοφύλακτος (Επίσκοπος Τριμυθούντος).
119. Θεράπων Αλαμάνος (ναός στο ομώνυμο χωριό, εορτάζεται στις 14 Οκτωβρίου).
120. Θεράπων, Ιερομάρτυς (εορτάζεται στις 26 Μαΐου).
121. Θεράπων (ένας εκ των «300» από Παλαιστίνη).
122. Θεράπων (ένας εκ των «300», ναός στο χωριό Λιθροδόντας, εορτάζεται στις 30 Οκτ.).
123. Θεράπων (ένας εκ των «300» από Παλαιστίνη,ασκητής παρά το χωριό Σίντα ).
124. Θύρσος ή Θέρισσος (Επίσκοπος Καρπασίας, εορτάζεται στις 23 Ιουλίου).
125. Ιάσων (ένας από τους Κύπριους Αγίους που έπρεπε να τιμά η Λατινική Εκκλησία).
126. Ιερεμίας (ένας από τους 13 μοναχούς της Καντάρας).
127. Ιλάριος (Αρχιεπίσκοπος, συγγραφέας).
128. Ιλαρίων (ένας εκ των «300», ναός στη Περιστερώνα Λευκωσίας, εορτάζεται στις 21 Οκτωβρίου).
129. Ιλαρίων ο Μέγας (ασκητής παρά το χωριό Επισκοπή Πάφου, εορτάζεται στις 21 Οκτωβρίου).
130. Ιλαρίων ο Νέος (ένας εκ των «300», ομώνυμη μονή, εορτάζεται στις 21 Οκτωβρίου).
132. Ιωάννης (ασκητής παρά το χωριό Σια, Λευκωσία).
133. Ιωάννης ο Καλλιέργους (Επίσκοπος Πάφου, 12ος αι.).
134. Ιωάννης (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου).
135. Ιωάννης ο Ελεήμων (Πατριάρχης Αλεξανδρείας, 7ος αι. εορτάζεται στις 12 Νοεμβρίου).
136. Ιωάννης (ηγούμενος Μονής Καντάρας, 1231).
137. Ιωάννης (ηγούμενος Μοναγρίου, εορτάζεται στις 4 Ιουνίου).
138. Ιωάννης Λαμπαδιστής (μονή στο Καλοπαναγιώτη, εορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου).
139. Ιωνάς (ένας εκ των «300», ερείπια ναού στο χωριό Πέργαμος, Λάρνακα, εορτάζεται στις 11 Οκτωβρίου).
140. Ιωσήφ (ασκητής παρά το χωριό Λιθροδόντας).
141. Καλάνδιος ή Καλανδίων (ναός στο χωριό Αρόδες, Πάφος, εορτάζεται στις 26 Απριλίου).
142. Καλλίτροπος ( αδελφή Αγίου Επιφανίου).
143. Κασσιανός (ασκητής στο όρος Γλυφία, παρά το χωριό Αλέκτορα. Ερείπια μονής).
144. Κασσιανός (ασκητής παρά το χωριό Αυδήμου, Λεμεσός. Εορτάζεται στις 29 Φεβρουαρίου και στις 4 Δεκεμβρίου).
145. Κενδέας (ασκητής, εορτάζεται στις 6 Οκτωβρίου. Ναός στη Πάφο και Αυγόρου).
146 Κιλίσιος (Επίσκοπος Πάφου).
147. Κόνων, Ιερομάρτυς (Ναοί στα χωριά Κισσόνεργα και Νέο Χωριό, Πάφος. Εορτάζεται στις 5 Μαρτίου).
148. Κόνων (ένας εκ των 13 μοναχών της Καντάρας).
149. Κουρνούτας ή Κουρνούτος (ερειπωμένος ναός στη Αγροκηπιά, εορτάζεται στις 12 Σεπτεμβρίου).
150. Κρισπιανός (αναφέρεται ως μαθητής του Αγίου Ιλαρίωνα του Μεγάλου).
151. Κυριακός ή Κύριλλος (Επίσκοπος Πάφου, 4ος αι).
152. Κυριακός (τάφος και ναός στο χωριό Ευρύχου. Εορτάζεται στις 24 Μαΐου).
153. Κωνσταντίνα ή Κωνσταντία (προστάτιδα της Πάφου. Εορτάζεται στις 25 Αυγούστου).
154. Κωνσταντίνος Αλαμάνος (μαρτύρησε στο χωριό Ορμήδεια, εορτάζεται τη 1 Ιουλίου).
155. Κωνσταντίνος (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου).
156. Λάζαρος ο τετραήμερος (Προστάτης της Λάρνακας, Επίσκοπος Κιτίου).
157. Λαυρέντιος (ένας εκ των «300» Αλαμάνων Αγίων από Παλαιστίνη).
158. Λεόντιος (Επίσκοπος Νεαπόλεως, συγγραφέας).
159. Λούκιος (Μάρτυς, εορτάζεται στις 22 Αυγούστου).
160. Μακάριος (Επίσκοπος Πάφου, εορτάζεται στις 8 Φεβρουαρίου).
161. Μακεδόνιος (Επίσκοπος Ταμασσού, σε αγιογραφίες 12ος αι.).
162. Μαχλίων (Γέροντας Ιλαρίωνα του Μεγάλου).

163. Μάμας, μάρτυς (εκκλησίες στην Κύπρο και όνομα χωριού)
164. Μάξιμος (ένας εκ των 13 μοναχών της Καντάρας).
165. Μαρία (αδελφή Απ. Παύλου και μητέρα Ευαγγελιστή Μάρκου).
166. Μάρκελλος (Επίσκοπος Απαμείας, εορτάζεται στις 14 Αυγούστου).
167. Μάρκελλος (Επίσκοπος Σολέας, εορτάζεται στις 25 Φεβρουαρίου).
168. Μάρκος Ευαγγελιστής, εορτάζεται στις 25 Απριλίου.
169. Μάρκος (ένας εκ των 13 μοναχών της Καντάρας).
170. Μαύρα (σύζυγος Αγ. Τιμοθέου, εορτάζεται στις 3 Μαΐου).
171. Μελέτιος (Επίσκοπος, εορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου).
172. Μνάσων (Επίσκοπος Ταμασσού, εορτάζεται στις 19 Οκτωβρίου).
173. Μνημόνιος (Επίσκοπος Αμαθούντος, 4ος αι., εορτάζεται στις 16 Ιουνίου).
174. Μνημόνιος (Επίσκοπος Κιτίου, 4ος αι.).
175. Μύρων (Επίσκοπος Ταμασσού, εορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου).
176. Νείλος (Αρχιεπίσκοπος).
177. Νείλος (Επίσκοπος Ταμασού).
178. Νεμέσιος (Μάρτυς, εορτάζεται στις 20 Φεβρουαρίου).
179. Νεόφυτος (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου).
180. Νεόφυτος Εγκλειστος (ασκητής, συγγραφέας, εορτάζεται στις 24 Ιανουαρίου και στις 28 Σεπτεμβρίου).
181. Νέστωρ (Επίσκοπος Τριμυθούντος, εορτάζεται στις 7 Μαρτίου).
182. Νικάνωρ (Διάκονος, εορτάζεται στις 28 Ιουλίου).
183. Νικήτας (Επίσκοπος Χύτρων).
184. Νικόλαος (Επίσκοπος Πάφου).
185. Νίκων (Επίσκοπος Αρσινόης).
186. Νόμων (ναός στο χωριό Ανάγυια, εορτάζεται στις 11 Δεκεμβρίου).
187. Ολιβιανός (εκ των «300», ερείπια μονής στο χωριό Λάρνακα της Λαπήθου, εορτάζεται στις 29 Μαΐου).
188. Ονησίφορος (ασκητής, ναός στο χωριό Αναρίτα, Παφος. Εορτάζεται στις 18 Ιουλίου).
189. Ορέστης (εκ των «300», ασκητής παρά χωρίο Κοφίνου, Λάρνακα).
190. Παλάμων (αναφέρεται φερώμυνος ναός με το λείψανο του).
191. Παμμέγιστος (ένας εκ των Αγίων Ηλιόφωτων, εορτάζεται στις 13 Ιουλίου).
192. Παμφοδίτης (ένας εκ των Αγίων Ηλιόφωτων, εορτάζεται στις 13 Ιουλίου).
193. Πανάρετος (Επίσκοπος Πάφου, 18. αι., εορτάζεται την 1η Μαΐου).
194. Πανηγύριος (ασκητής στο χωριό Μαλούντα Λευκωσίας, εορτάζεται στις 15 Μαΐου).
195. Πάππος (Επίσκοπος Χύτρων).
196. Παύλος (Κύπριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως).
197. Παύλος, Μάρτυς (μαρτύρησε την περίοδο των Εικονομαχιών).
198. Παφνούτιος (ένας εκ των Αγίων Ηλιόφωτων, εορτάζεται στις 13 Ιουλίου).
199. Πήγων (ασκητής παρά το χωριό Κούρδακας, Πάφος. Εκ των «300»).
200. Πλούταρχος (αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά ως Αρχιεπίσκοπος).
201. Πολέμιος (ένας εκ των «300», ασκητής παρά την Μόρφου).
202. Πολύδωρος Νεομάρτυς (Μαρτύρησε στη Νέα Έφεσο στις 3 Σεπτεμβρίου 1794).
203. Πορφύριος (αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά ως Αρχιεπίσκοπος).
204. Ποτάμιος, Μάρτυς (αναφέρεται από Κυπριανό, εορτάζεται στις 20 Φεβρουαρίου).
205. Ρήγινος (αναφέρεται από Λ. Μαχαιρά ως Αρχιεπίσκοπος).
206. Ρήγινος, Μαρτυς (μαρτύρησε παρά το χωρίο Φασούλα Λεμεσού. Εορτάζεται στις 20 Αυγούστου).
207. Ρόδων (αναφέρεται από Λ. μαχαιρά ως Επίσκοπος Ταμασσού).
208. Σαλαμάνης (μαθητής Ιλαρίωνα του Μεγάλου).
209. Σαπρίκιος (Επίσκοπος Πάφου, 5ος αι.).
210. Σέργιος (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 7ος αι.).
211. Σπυρίδων ο Τριμυθούντος (4ος αι. Εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου).
212. Σπυρίδων (Επίσκοπος Χύτρων, 8ος αι.).
213. Συνέσιος (Επίσκοπος Καρπασίας, εορτάζεται στις 16 Μαΐου).
214. Σωζόμενος (ασκητής παρά το χωριό Ποταμιά, Λευκωσία. Εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου).
215. Σωζόμενος (Επίσκοπος Καρπασίας, εορτάζεται στις 16 Μαΐου).
216. Σώζων, Μάρτυς (ασκητής παρά την Ασπρογιά Πάφου. Εορτάζεται στις 7 Σεπτεμβρίου).
217. Σωκράτης ή Σωσικράτης (επίσκοπος Καρπασίας).
218. Σωτήρ (επίσκοπος Θεοδοσιανής, δηλ. Λεμεσού, 5ος αι.)
219. Σωτήριχος (αναφέρεται από αρχ. Κυπριανό. Ασκητής παρά το χωριό Παλαίκυθρο, Λευκωσία).
220. Σωφρόνιος (Αρχιεπίσκοπος, εορτάζεται στις 8 Δεκεμβρίου).
221. Τιμόθεος (σύζυγος Αγ. Μαύρας, εορτάζεται στις 3 Μαΐου).
222. Τίμων (ασκητής, σπήλαιο στο χωριό Βάσα Κοιλανίου).
223. Τίτος (μαθητής του Απ. Παύλου, κατά τον Αρχ. Κυπριανό).
224. Τριφύλλιος (προστάτης της Λευκωσίας, Επίσκοπος, εορτάζεται στις 12 Ιουνίου).
225. Τυχικός (Επίσκοπος Νεαπόλεως, δηλ. Λεμεσού. Εορτάζεται στις 8 Δεκεμβρίου).
226. Τύχων (Επίσκοπος Αμαθούντος, εορτάζεται στις 16 Ιουνίου).
227. Τύχων (Επίσκοπος Ταμασσού, 4ος αι.).
228. Φιλάγριος (Επίσκοπος Κουρίου, εορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου).
229. Φίλων (Επίσκοπος Καρπασίας, ναός, εορτάζεται στις 24 Ιανουαρίου).
230. Φιλωνίδης (Επίσκοπος Κουρίου, 3ος αι., εορτάζεται στις 30 Αυγούστου).
231. Φυλάριος (Επίσκοπος Πάφου κατά Λ. Μαχαιρά).
232. Φιλούμενος Νεομάρτυς (μαρτύρησε το 1979, εορτάζεται στις 29 Νοεμβρίου).
233. Φωκάς (άγνωστα τα στοιχεία του, με διάφορους ναούς στο όνομά του).
234. Φωκίων (μαθητής του Ιλαρίωνα του Μεγάλου).
235. Φωτού ή Φωτεινή (σπήλαιο και ναός στον Άγ. Ανδρόνικο. Εορτάζεται στις 2 Αυγούστου).
236. Φωτεινός (άγνωστα τα στοιχεία του).
237. Φώτιος (ασκητής παρά το χωριό Αθηαίνου. Εορτάζεται στις 18 Ιουλίου).
238. Χαρέτης ή Χαρίτων (ασκητής παρά το χωριό Αξύλου της Πάφου).
239. Χριστόφορος (ένας εκ των 300» από Παλαιστίνη, ασκητής παρά το χωριό Κοφίνου).
240. Χριστόφορος (ασκητής παρά το χωριό Κούρδακας, Πάφος. Εκ των «300»).


131. Ιούλιος (Επίσκοπος Πάφου, 4ος αι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου