Σάββατο 28 Μαΐου 2011

ΜΝΗΜΗ  ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ   
ΚΑΙ  ΠΑΝΤΩΝ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΤΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ


          Τήν 14η/27η Μαΐου  2011, τιμᾶται  ὑπό  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος ἡ  μνήμη  τοῦ  μακαρίᾳ  τῆ  λήξει  γενομένου  Προκαθημένου  Αὐτῆς, ἁγ.  Ματθαίου  τοῦ  Νέου  Ὁμολογητοῦ, Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν   (+ 1950). Κατά  τό  τρέχον  ἔτος  2011  (κατά  τό  ὁποῖο  συμπληρώνονται  61  ἔτη  ἀπό  τῆς  ὁσίας  κοιμήσεως  αὐτοῦ), ἡ  μνήμη  τοῦ  συγχρόνου  αὐτοῦ  Ἄτλαντος  τῆς  Ὀρθοδοξίας  τιμήθηκε  μέ  ὁλονύκτιο  Ἱερά  Ἀγρυπνία  στό  Ἱερό  ἡσυχαστήριο  Παναγίας  Παραθυμίας  Ἀχαρνῶν, τοῦ  ὁποίου  ὡς  γνωστόν  τό  Παρεκκλήσιο  εἶναι  ἀφιερωμένο  πέραν   τῆς  Παναγίας  καί  στούς  τρεῖς  Ὁμολογητές  τῆς  Ὀρθοδοξίας  κατά  τόν  20ο αἰ.  δηλαδή  στόν  ἅγ.  Θεοδόσιο  τοῦ  Καυκάσου (+ 1948), τόν  ἅγ.  Ματθαῖο  Ἀρχιεπίσκοπο  Ἀθηνῶν  (+ 1950)  καί  τόν  ἅγ.  Ἰωάννη  τόν  Χοζεβίτη (+ 1960).
Τῆς  ἀγρυπνίας  προέστη  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Κήρυκος, βοηθούμενος  ὑπό  τοῦ  Ἱερέως  π. Ἀνδρέου  Σίντνιεβ, συμπροσευχομένων  τῶν  Ὁσιωτάτων  Μοναχῶν  Κυρίλλου  καί  Ἐλισσαίου  καί  πολλῶν  πιστῶν, εὐλαβουμένων  τήν  μνήμη  τοῦ  Ἁγίου  Πατρός  Ματθαίου.  Κατά  τήν  ἀγρυπνία  ἐκτέθηκαν  σέ  προσκύνηση, πλέον  τῆς  εἰκόνος  τοῦ  Ἁγίου, ἀπότμημα  τῶν  Ἱερῶν  του  Λειψάνων  καί  ὁ  «μαστραπᾶς» του (ἕνα  μεταλλικό  σκεῦος  νεροῦ, τό  ὁποῖο  χρησιμοποιοῦσε  ὁ  μακαριστός  στήν  Κρήτη, κατά  τήν  παιδική  του  ἡλικία), ἐνῶ
ἐψάλλη  ἡ  πρός  τιμήν  του  Ἀκολουθία, τήν  ὁποία  φιλοπόνησε  τό  ἔτος  1983  ὁ  κ. Ἀντ. Μάρκου  (ὁ  ὁποῖος  κατά  τό  Κοινωνικό  ἐκήρυξε  τόν  θεῖον  λόγον).
Τήν  ἰδία  ἡμέρα, κατόπιν  ἀποφάσεως  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. Κηρύκου, τιμῶνται  καί  Πάντες  οἱ  Ἅγιοι  τῶν  Ἀθηνῶν, ἀπό  τοῦ  πρώτου  (τοῦ  ἰδρυτοῦ  τῆς  Ἐκκλησίας  τῶν  Ἀθηνῶν  Ἀποστόλου  Παύλου), μέχρις  τοῦ  τελευταίου  (τοῦ  ἁγ.  Ματθαίου  τοῦ  Ὁμολογητοῦ).

Ὁ  μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος  Ματθαῖος  εἶναι μία  τῶν  μεγαλυτέρων ἐκκλησιαστικῶν  μορφῶν  τοῦ 20ου  αἰ. Ἀσκητής  στήν  ἔρημο  τοῦ  Ἄθωνα, ἀπό  τούς  πλέον  γνωστούς  Ἁγιορείτες  Πνευματικούς, ἱδρυτικό  μέλος  τοῦ  Ἱεροῦ  Συνδέσμου  τῶν  Ζηλωτῶν  Ἁγιορειτῶν Πατέρων,  κτίτορας τῶν Ἱερῶν Μονῶν  Παναγίας  Κερατέας  καί  Μεταμ. Σωτῆρος  Κουβαρᾶ  Ἀττικῆς,   Μοναστικός  Πατέρας  (ἐπί  τῶν  ἡμερῶν  του  ἡ  Μονή  Παναγίας  ἀριθμοῦσε  400  μοναχές  καί  ἡ  Μονή  μεταμορφώσεως  170  πατέρες), στυλοβάτης  τῆς  Ὀρθοδοξίας  ὡς  Ἱερομόναχος, Ἐπίσκοπος  Βρεσθένης (1935 – 1949) καί  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν  (1949 – 1950), θαυματουργός  πρό  καί  μετά  θάνατον, Μυροβλύτης  καί  Ἰαματικός,  Νέος  Ὁμολογητής τῆς  Ὀρθοδοξίας  καί  νεοφανής  Ἅγιος  τῆς Ἐκκλησίας.
          Ὁ  ἀοίδημος  Πρωθιεράρχης  τῆς  Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  ὑπῆρξε  ἀληθινά  μία  Ἁγιοπατερική  μορφή.  Πολύ  νωρίς, ἤδη  ἀπό  τήν  περίοδο  τῆς  ἀσκήσεώς  του  στόν  Ἄθωνα  καί  τῶν  ἐξόδων  του  στόν  κόσμο (τό  1911  καί  τό  1922), οἱ  πιστοί  τόν  ἀποκαλοῦσαν  ὄχι  μέ  τό  ὄνομά  του, ἀλλά  μέ  τήν  χαρακτηριστική  ἔκφραση «ὁ  Ἅγιος  Πατέρας»!  Ὡς  Ἅγιο  Πατέρα  τόν  δέχθηκε  καί  τόν  τίμησε  τό  πλήρωμα  τῆς  Ἐκκλησίας, πολύ  πρίν  τήν  ὁσιακή  του  κοίμηση  καί  ὑπάρχουν  πολλοί  εὐσεβεῖς  καί  ἀξιόπιστοι  μάρτυρες  πού  καταθέτουν  τήν  προσωπική  τους  μαρτυρία  γιά  τήν  ἁγιότητά  του, «ἁγιότητα  μαρτυρουμένη ὑπό  τοῦ  Θεοῦ, διά  πλείστων  ὅσων  σημείων  καί  θαυμάτων, πρό  καί  μετά  θάνατον».
          Τά μαρτυρημένα  θαύματα  καί  σημεῖα  τοῦ  ἁγ. Ματθαίου  κυκλοφόρησαν  πέρυσι  (2010), σέ  ἰδιαίτερο  τομίδιο. Πρόκειται  γιά  70 θαύματα  καί  σημεῖα   τά  ὁποῖα   ἔχουν  καταγραφεῖ  μετά  ἀπό  ἀφηγήσεις  αὐτοπτῶν  μαρτύρων.  Ὁ  ὑποτακτικός  του μ. Ἄνθιμος, ἀπό  τούς  πρώτους  ἀδελφούς  τῆς  Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως, εἶχε  καταγράψει  τίς  ἀναμνήσεις  του  ἀπό  τόν  ἅγιο  Γέροντά  του  σέ  ἕνα  τετράδιο.  Τό  τετράδιο  αὐτό  παρακαλοῦσε  διαφόρους  Χριστιανούς  νά  τό  ἀντιγράφουν  καί  ὁ  ἴδιος  τό  μοίραζε  στούς  πιστούς («πρός  δόξαν  Θεοῦ»,  ὅπως  ἔλεγε). 
          Πέραν  αὐτοῦ  καί  ὁ  ἀρχιμ. Κάλλιστος  Κατσούλης,  πνευματικό  ἀνάστημα  τοῦ  ἁγ. Ματθαίου  καί ἀπό  τούς  παλαιούς  πατέρες  τῆς  Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως,  κατέγραψε  τίς  ἀναμνήσεις  του  ἀπό  τόν  ἅγιο  Γέροντά  του σέ  δακτυλογραφημένο  τεῦχος,  τό  ὁποῖο  διαδόθηκε  φωτοτυπικά.  
          Τό  2002, ἡ  ἀγγλικῆς  καταγωγῆς  Ὄλγα  Moss  (σύζυγος  τοῦ  γνωστοῦ Ἄγγλου Ἱστορικοῦ  Βλαδιμήρου Moss), δημοσίευσε στό Διαδύκτιο  ἐκτεταμένη  βιογραφία  τοῦ ἁγ. Ματθαίου, στήν  ὁποία  ἐπίσης  περιλαμβάνονται  θαύματα (http://uk. geocities.com /guilfordian2002 /Biographies/ Glimpses Another World.htm).
          Τό  2009 ὁ  Κων. Κουρῆς, ἀπό  τό  Βανκούβερ  τοῦ  Καναδᾶ, δημοσίευσε στό Διαδύκτιο  μεγάλη  ἀγγλόγλωσση  ἐργασία  του  περί  τοῦ  ἁγ. Ματθαίου, THE  LIFE  OF  ST. MATTHEW  THE  NEW  CONFESSOR (+ 1950 , Archbishop of Athens of the True Orthodox Church of Greece», Βανκούβερ Καναδᾶ 2009).
          Στά  προηγούμενα  κείμενα ἔχουν  καταχωρηθεῖ  πολύ  σημαντικά  στοιχεῖα  τοῦ  πνευματικοῦ  βίου  τοῦ  ἁγ. Ματθαίου  (θαύματα  καί  σημεῖα).
          Κατόπιν  τούτων  ὑπό  πάντων  τῶν  καλοπροαιρέτων  ὁμολογεῖται, ὅτι  ὁ  Ἅγιος  Πατήρ  Ματθαῖος  ἐκτός  ἀπό  στυλοβάτης  τῆς  Ὀρθοδοξίας  κατά  τόν  20ο αἰ.  (μέ  σημαντική  καί  οὐσιαστική  συμμετοχή  στήν  διαμόρφωση, διατύπωση  καί  διάδοση  τῆς  γνησίας  Ὀρθοδόξου  Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας), εἶναι  ἕνας  σύγχρονος  Ἅγιος  μέ  ἁγιότητα  μαρτυρουμένη  ὑπό  τοῦ  Θεοῦ  διά  σημείων  καί  θαυμάτων  καί  ὁμολογουμένη  ὑπό  ὅλων  ἐκείνων, ὅσων  εὐεργετήθηκαν  δι’ εὐχῶν  καί  διά  πρεσβειῶν του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου