Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ τοῦ Κρητός (+ 1983)
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀποκτήσεως ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς μέρους τῶν τιμίων Λειψάνων του (τά ὁποῖα ἤδη ἐκτίθενται σέ προσκύνηση στό Ἱ. Ἡσυχαστήριο Παναγίας Παραμυθίας Ἀχαρνῶν), κυκλοφόρησε σέ ἰδιαίτερο τεῦχος ὁ ἀσκητικός Βίος καί ἡ θαυμαστή Πολιτεία τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου Πατρός ἡμῶν ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ τῶν Ἀκουμίων Κρήτης (+ 1983).
Πρόκειται γιά μία ἐξαιρετικοῦ ἁγιολογικοῦ, ἱστορικοῦ καί πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐργασία τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἀντ. Μάρκου (ἥδη ἀπό καιροῦ ἀνηρτημένη στό Διαδύκτιο), ἡ ὁποία περιγράφει τήν πλήρη ἀσκητικῶν ἀγώνων καί ούρανίων σημείων βιοτή τοῦ μακαρίου Γενναδίου τοῦ Κρητός (Μεγαλοσχήμου Μοναχοῦ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας), ὁ ὁποῖος ἀσκήθηκε ἐπί μία 70ετία στό ἐξωκκλήσιο τῆς ἁγ. Ἄννας (περιοχῆς Γιαλιᾶς Ἀκουμίων Ρεθύμνης) καί τελειώθηκε ἐκεῖ ὁσιακά τό 1983.
Τοῦ μακαρίου Μοναχοῦ Γενναδίου ἀναμένεται ἡ "ἐπ' ἐκκλησίαις" διάκηρυξις τῆς ἁγιότητος, καθ' ὅτι ἤδη κατέχει θέσι Ἁγίου στήν συνείδηση τοῦ τοπικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, ἡ δέ ἁγιότητά του μαρτυρεῖται ἀπό τόν Θεό διά σημείων καί θαυμάτων καί ὁμολογεῖται ἀπό τόν λαό πού εὐεργετεῖται διά πρεσβειῶν του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου