Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΒ'


          Σύμφωνα μέ τήν συναξαριστική παράδοση, ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στήν Φρυγία της Μ. Ασίας καί βρήκε μαρτυρικό θάνατο στήν Ιεράπολη, ὅπου σταυρώθηκε μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω. Ἀπό τά Λείψανα τοῦ Ἀποστόλου, ἡ  τιμία  του  Κάρα  σώζεται  στήν Κύπρο, φυλασσόμενη  στήν  Ἱερά  Μονή Τιμίου  Σταυροῦ Ὀμόδους.
Σύμφωνα  μέ  τόν  Κύπριο  Ἱστορικό Ἰωάννη  Τσικνόπουλου, μετά τήν  Ἅλωση  τῆς  ΚΠόλεως  ἀπό τούς Σταυροφόρους (1204), τό Λείψανο  τοῦ  Ἀποστόλου  μεταφέρθηκε  ἀπό  τήν  Ἱεράπολη  στήν  Κύπρο  καί κατατέθηκε  στό  χωριό  Ἄρσος, ὅπου κτίσθηκε ναός  πρός  τιμήν  του.
Το  1735, ἐπισκέφθηκε  τό  Ἄρσος    Ρῶσος  περιηγητής Μοναχός Βασίλειος Μπάρσκυ  καί  βρῆκε  τά  ἀποστολικά λείψανα  παραμελημένα. Σύμφωνα  μέ  τόν  προσκυνητή μοναχό, ὑπῆρχαν μέρος τῆς Κάρας  (μεταξύ  αὐτῶν  καί  τό  μέτωπο)  καί  τά  ὀστά τῶν  ἀγκώνων.
Τό  1738, ὁ Μητροπολίτης Πάφου Ἰωακείμ, κατέθεσε  στήν πρόχειρη Λειψανοθήκη ἀρχιερατικό  σημείωμα βεβαιωτικό  τῆς  ταυτότητος  τῆς ἀποστολικῆς  Κάρας. Τό 1770, ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἅγ. Πανάρετος, κατασκεύασε καλλιτεχνική Λειψανοθήκη γιά τήν Κάρα.
Σύμφωνα  μέ  τόν  Κύπριο  ἐκκλησιαστικό  Ἱστορικό  ἀρχιμ. Κυπριανό (1788), ἡ  Κάρα  μεταφέρθηκε  ἀπό  τό Ἄρσος  στήν  Μονή  Ὀμόδους, γιά  λόγους  ἀσφαλείας.
Σήμερα  στήν  Κύπρο, ἐκτός  ἀπό  τήν  Κάρα  πού  φυλάσσεται  στό Ὄμοδος, στήν  Μονή Κύκκου φυλάσσονται  μία  παλάμη  καί  ἀπότμημα  γονάτου  τοῦ  ἀπ. Φιλίππου, ἐνῶ  στό  Μουσεῖο  τῆς  Μονῆς ἐκτίθενται  δύο  Λειψανοθήκης  μέ  ἐπιγραφές  πού  ἀναφέρονται  στόν ἀπ. Φίλιππο, ἀλλά  κενές  περιεχομένου, χωρίς  Λείψανα. Ἀκόμη, ἕνας  δάκτυλος τοῦ Ἀποστόλου φυλάσσεται  στήν Μονή Νεάμτς Ρουμανίας, ἀλλά Λείψανα  στήν  Ρωμαιοκαθολική Βασιλική  τῶν  Ἁγίων  Ἀποστόλων  στή Ρώμη  καί  ἀποτμήματα  στίς  Μονές  Διονυσίου  καί Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους.

Μεταξύ τῶν πηγῶν καί τό Ἰστολόγιο ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου