Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΖΝΤΑΛ ΡΩΣΙΑΣ (+1404)

Καταχώρηση μέ τήν εκαιρία τς μνήμης του. Βίος χει ληφθε πό τό τύποις νέκδοτο ργο το Καθηγητο ντ. Μάρκου, "διφθοροι γιοι τς κκλησίας".

Γεννήθηκε στό Νίζνι Νόβγκοροντ τό 1316. Ἔγινε μοναχός στή Μονή τῶν Σπηλαίων τοῦ Νίζνι Νόβγκοροντ, ὑπό τόν ἱδρυτή της ὅσ. Διονύσιο (ἔπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Σούζνταλ, + 1385). Τό 1352 ὁ Ἡγεμόνας τοῦ Σούζνταλ Βόρις Κωνσταντίνοβιτς, θέλησε νά ἱδρύσει ἀνδρική μονή στήν πόλη του καί γι' αὐτό ζήτησε ἀπό τήν Μονή τῶν Σπηλαίων ἕναν ἐνάρετο καί καλό στή διοίκηση μοναχό, γιά νά τήν ἀναλάβει. Τήν πρόθεση τοῦ Ἡγεμόνα εὐλόγησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σούζνταλ Ἰωάννης, ἐνῶ ἀπό τήν μονή προκρίθηκε ὁ ὅσ. Εὐθύμιος.
Ἔτσι ἱδρύθηκε ἡ Μονή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ἡ ὁποία ἀργότερα ἐπωνομάσθηκε "τοῦ ἁγ. Εὐθυμίου". Τό πρῶτο ἔργο τοῦ Ὁσίου στή νέα μονή, ἦταν ἡ κατασκευή τοῦ τάφου του! Στή διοίκηση καί τά πνευματικά θέματα, συνήθιζε νά συμβουλεύεται τόν μεγάλο ὅσ. Σέργιο τοῦ Ραντονέζ (+ 1392). Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό 1404. Τό 1507 τό Λείψανό του ἀνακομίσθηκε ἀδιάφθορο καί τό 1549 ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε Συνοδικά. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1917, δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ Λειψάνου του.
Τιμᾶται τήν 1η Ἀπριλίου καί ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου του τήν 4η Ἰουλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου